החיפוש הניב 6 תוצאות

חזור

על ידי שמעיה
21 מאי 2019, 10:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה חתם את תקופת הראשונים?

לאור העובדה ש"המכלול" שתבעו מנטפרי להעביר את כולם אליהם, חסמו את הערך "ראשונים", בטיעון הבא: על מנת להתאים דף זה למכלול דרוש לבצע בו  תיקון כבד . הדף הועבר לטיפולם של  עורכי אספקלריה . ביקשתי מחבר שיש לו תוכנת סינון אחרת שיכול להביא מויקיפדיה את הערך, וממנה מסתבר שתוכלו להחכים יותר על מה מגדיר את ת...
על ידי יצחק
23 מאי 2019, 21:46
עבור לפורום
עבור לנושא

שאלה בשמואל א, כו, טז

הנביא מספר את הסיפור הידוע ששאול רדף אחרי דוד למדבר זיף שאול וכל המחנה שכבו לישן ודוד נכנס בשקט ולקח משאול את החנית וצפחת המים, דוד קרא לאבנר והוכיח אותו על כך שהם לא שמרו על שאול, וז"ל הפסוק: ויאמר דוד אל אבנר הלוא איש אתה ומי כמוך בישראל ולמה לא שמרת אל אדניך המלך כי בא אחד העם להשחית את המלך אדני...
על ידי שמעיה
23 מאי 2019, 23:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שחיטת מי שמאמין שהתגלה המשיח

שחיטת מי שמאמין שא"ס מתלבש בעצמות, ושנשיא הדור הוא אחד הכולל וכו' וכו' ודאי פסולה. מדין מה? אלילות שחיטת מי שמאמין שא"ס מתלבש בעצמות, ושנשיא הדור הוא אחד הכולל וכו' וכו' ודאי פסולה. מדין מה? כפירה בא׳ מי"ג עיקרים  טעות לדעתי. אלילות הוא לחשוב שיש יישות מסוימת הניתנת להשגה ככל משיגי הגוף, או לא הייש...
על ידי מחשבות
29 מאי 2019, 14:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פסחים קא,א

אף אם נאמר שכן דעת הרשב"ם (ואין הכרח) גברא אגברא קא רמית??? הרי לשיטת הגאונים שפסקה השו"ע (עכ"פ בשעת הדחק) די ברביעית יין ולשיטת רבים מהראשונים מזונות וכמוהם נפסקה הלכה.