החיפוש הניב 76 תוצאות

חזור

על ידי שאר לעמו
04 יוני 2018, 21:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שתי שמות !מתי זה התחיל ?

יש להניח שזו תופעה שהתפתחה באמצע תקופת האחרונים, מצירוף של אריה לייב והדומה לו והדומה לדומה שהיה כינוי, ויתכן שגם כהוספת שם לסגולה על השם הקיים כמו חיים, ברוך, רפאל יחיאל וכיו"ב. או כשינוי ומשם בקצב מהיר מאוד עד לימינו אנו. עד שזה כמעט כתופעה ש'חסר' משהו בשם אם אין שני שמות.
על ידי סבא
29 אוגוסט 2018, 19:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקורות קדומים לאווירת האלול

אולי יש מקור מהמאמר "משנכנס אלול מרבים בתשובה" מסתמא לא לחינם התקבל מאמר כזה בכלל ישראל, אלא משום שזו הייתה האוירה בכלל ישראל. ראה מהרי"ל מנהגים בהלכות ימים הנוראים- ודרש מהר"י סג"ל טעם התקיעה משנכנס אלול, כדאמרינן משנכנס אלול מרבין בתשובה . וסמך לדבר ומל ה' א'ת ל'בבך ו'את ל'בב זרעך (דברים ל, ו) ר"ת...
על ידי האחד בא לגור
12 נובמבר 2018, 21:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר בזמנינו לשאת שתי נשים - פרשת ויצא

גל גל כתב:
מכל מלמדי השכלתי כתב:לגבי החוק הישראלי כתבת "או אשה שמתחתנת עם גבר נוסף".
זה מיותר לגמרי. ולא מתאים לעלון תורני.

כל השאר נפלא כתמיד.
וייש"כ.
לא מסכים איתך, זה תקף משום דינא דמלכותא דינא, ויש לזה השלכות
איפה מצאת דינא דמלכותא לגבי איסורים, למיטב ידיעתי זה רק לגבי ממנות.
על ידי בנציון
11 דצמבר 2018, 13:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר לטוס לטיול בחו''ל?

זה אינו, שהרי בזמן האמוראים היה יישוב חשוב בא"י והרבה אמוראים כרבי יוחנן ורבי אמי ורבי אסי ורבי אבהו ורבי יונה וכל האמוראים המוזכרים בירושלמי דרו שם, ואפילו בזמן הבית מבואר בפסחים ג,ב שרבי יהודה בן בתירא היה גר בנציבין שהיה בחו"ל (עי' תוס' שם) וכן הלל ורבי חייא ורבי נתן גרו בבבל עד שעלו לא"י (ואין ...
על ידי מבקש אמת
07 אפריל 2019, 18:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נועם 1 הכצעקתה?

מבלי להכנס לפרטי הנידון הספציפי הזה, אציין רק עובדה מעניינת שחוזרת על עצמה בוריאציות שונות, והיא שכשיש לאדם אידיאולוגיה סדורה בנושא כלשהו, הרי גם כשמתעורר נידון טכני/משפטי/הלכתי באותו נושא, דעתו בנידון תתאים באופן מפליא לקו האידיאולוגי שלו (ולכן עד כמה שבג"ץ מנסה לטעון שהוא אובייקטיבי לחלוטין בפסיקו...
על ידי האחד בא לגור
30 אפריל 2019, 22:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שוואנצונעס?!

יש לציין שתופעה ודעה זו התחילה לאחר מצב מאוד מסוים ואכמ"ל .
א"כ זה בגדר ע"ז מתוך שטות.
על ידי איש ירושלים
23 מאי 2019, 22:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שחיטת מי שמאמין שהתגלה המשיח

מי שחושב שמאמין שהמשיח התגלה מותר לאכול משחיטתו (צ"ע אם זקוקים לגדול עומד על גביו מדין חש"ו).
אבל שחיטת מי שמאמין שא"ס מתלבש בעצמות, ושנשיא הדור הוא אחד הכולל וכו' וכו' ודאי פסולה.
על ידי חלק א׳ ממעל
30 מאי 2019, 12:14
עבור לפורום
עבור לנושא

מזבח שבנה יהושע בהר עיבל

IMG-20190530-WA0087.jpg
אם יש למישהו עוד פרטים על זה אבקש אם יוכל להעלות לכאן
על ידי מחשבות
06 יוני 2019, 14:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קניית דירה להשקעה בחו"ל

גמרא ע"ז ט: אמר רבי חנינא אחר ארבע מאות לחורבן הבית אם יאמר לך אדם קח שדה שוה אלף דינרים בדינר אחד לא תקח במתניתא תנא אחר ארבעת אלפים ומאתים ושלשים ואחת שנה לבריאת עולם אם יאמר לך אדם קח לך שדה שוה אלף דינרים בדינר אחד אל תקח מאי בינייהו איכא בינייהו תלת שנין דמתניתא טפיא תלת שנין ופירש רש"י  אל תק...
על ידי yosf
13 יוני 2019, 15:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חרדי מיהו?

כהמשך לכל דברי הרבנים שליט"א... אמר לי פעם מרן הדרכי שמואל זלה"ה כי "הלואי והיה בכוחי ליהות כמו החזו"א וליצור ציבור חדש - במקום חרדים לקרותו ציבור היראים..." אני חושב שאין חולק על הצורך בזה ועל הזילות שנוצרה במושג חרדיות (ח"כ אישה במפלגה חילונית- ואברך פשוט שבלי שום מעמד ומשרה... רק ממית עצמו באוהלה...
על ידי יוספזון
13 יוני 2019, 17:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חרדי מיהו?

מיהו חרדי? "וַיֹּאמְרוּ הָאֲנָשִׁים הָהֵמָּה אֵלָיו אֲנַחְנוּ טְמֵאִים לְנֶפֶשׁ אָדָם לָמָּה נִגָּרַע לְבִלְתִּי הַקְרִב אֶת קָרְבַּן ה' בְּמֹעֲדוֹ בְּתוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל" האנשים האלה (לאחת הדעות היו נושאי ארונו של יוסף) פונים למשה ואהרן ומבקשים מהם: "גם אנחנו רוצים לקיים את מצוות הפסח! תאפשרו ...
על ידי יצחק
13 יוני 2019, 22:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חרדי מיהו?

מאן דהו טען לי בפרטי, שעצם ההגדרה מי חרדי או לא אולי תהווה כלי עזר חשוב לחוקרים במדעי החברה אבל לא תעזור לעבוד את הקב''ה. הווה אומר שחיפוש ההגדרה איננו עסק "חרדי". אבל לדעתי יש בזה משהו מתמם. הלבוש החרדי המראה החרדי ההתנהגות החרדית כל אלה מגדירים אותנו טוב יותר מאשר הגדרות לכשעצמם ועוזרים לנו לעבוד...
על ידי בן של רב
18 יוני 2019, 21:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמות הרבנים שמסכימים שיפרסמו את עמדתם בענין התכלת.

אני מקטני תלמידיו של מרן הגראי"ל כל ימי, ולא חשוד בזלזול בו ח"ו. ואעפ"כ מעיד אני עלי שמים וארץ שלמרות גדלותו העצומה שאין לי השגה בה - עדיין לפי הנראה >לעיני בשר קטנות כשלי< כמדומה שהגר"נ רוטמן (שהוא מהרבנים הלובשים תכלת) - הוא לא פחות ממנו בעמקות התורה והשגותיה. (ומובן שזה נפק"מ גם בהלכה). וזה לא סו...
על ידי יעבץ
19 יוני 2019, 15:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קו התאריך בהלכה

כל העניין של של קו התאריך הוא דבר תמוה, לפי מפת העולם שידוע לנו היום אין שום סברא שיהיה דוקא במקום מסויים קו התאריך. קו התאריך לא קשור למפת העולם, אלא לתרבות של אנשים. במאדים אין קו תאריך מפני שאין שם תאריך כלל. גם על כדור הארץ אין תאריך, התאריך נמצא בצורת ההסתכלות של בני האדם על העולם. לפי קו התאר...
על ידי חלק א׳ ממעל
19 יוני 2019, 16:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קו התאריך בהלכה

כמה אי דיוקים הגרי"ז פסק כחזו"א גם לבנו הגרי"ד (שהוא זה שהי׳ ביפן ולא הגרמ"ד) כך מעידים הגרמ"ד והגרא"י בשם אביו הגרי"ד, והוא הזהיר את הגרימ"ט שאם יעיז להוציא קו׳ כנגד קו׳ ח"י שעות של החזו"א הרי שהוא יצא נגדו בכל הכוח להביא ראי׳ מ׳מנהג׳ יפן זה קצת מגוחך, הרי לא היו שם בקושי מתי מעט של יהודים שלא שאלו...
על ידי למדן כרוני
19 יוני 2019, 19:59
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי מבקש אמת
20 יוני 2019, 00:12
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי משכנות יעקב
20 יוני 2019, 18:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יד אבשלום

לא הבנתי אם זה בית ראשון זה יכול להיות אבשלום. לגבי החשש אפיקורסות שכתבת: אסור ולא כדי לנו לזלזל במושג החמור הזה, ולשים אותו על כל אחד שמתווכח עם פלוויוס או עם איזה עניין יקר ונכבד. כמו שלא נכון לצעוק נאצי על מי שעוקף בתור. אפיקורס הוא מושג הלכתי יהודי חמור ונורא מאד. לכל היותר יש באריכאוולוגיות מהס...
על ידי מאן דהו
20 יוני 2019, 22:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אחרונים לא יכולים לחלוק על ראשונים

אגב הנני בא להעיר שראיתי באחד מספרי בעל היביע אומר או בנו הראשון לציון. שעושה מחרוזת לומר שהבית יוסף חולק לפעמים על ראשונים ומביא כל מיני מקורות לכך אבל כל המקורות הם מספרים כמו כל בו, ארחות חיים , ועוד כיוצא בו שוודאי אין להם סמכות של ראשונים וכשאנו אומרים שפוסקים על פי ראשונים היינו הראשונים בעלי...
על ידי מחשבות
23 יוני 2019, 13:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עצה לבחור במשבר

בלא להיכנס להוראה של הקה"י שהיא פרטית וצריך לדעת מה היה שם. לדעתי הטעות הנפוצה ביותר אצלנו זה החינוך לקיום מצוות ותורה לשמה טעות זאת משתווה רק לטעות לחנך ללמוד כדי להיות מספר אחד. אין כמעט מי שיכול ללמוד לשמה וברגעי משבר "לשמה" קורס לגמרי. צריך להציב מטרות של הספק ומטרטת של הצלחה (משיב, רב, יודע כך ...
על ידי שאר לעמו
23 יוני 2019, 21:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יד אבשלום

חשוב מאוד לדעת, שחכמה בגוים תאמין. ואם כי הנושא של כרונולוגיה ארכאולוגית פרוץ מאוד, והכופרים עושים בו כבתוך שלהם בגלל אין ספור הנחות שבהכרח הינן שגויות, שהרי התורה אמת ומה שסותר אותה זה טעות במקרה הטוב או שקר וכפירה במקרה הרע, יחד עם זאת, ככל שהתקופות קרובות לנו יותר, האמינות רבה יותר. ההסטוריה הרומ...
על ידי תיובתא
24 יוני 2019, 13:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם אנחנו הדור האחרון?

הדור שכנראה יוכל לומר שהוא האחרון, יהיה הדור שלפני 6000 שנים לבריאת העולם, שכן משם והלאה חרוב עלמא. וגם לגבי הדור ההוא צ"ע מכמה מקומות.
על ידי שאר לעמו
24 יוני 2019, 20:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יד אבשלום

המכלול זה מקור?
כמו שלא תטעה לומר שספר מעוצב כגמרא עוז והדר זה מתקופת הראשונים, כך לא תוכל לומר שהנפש הזו היא מתקופת בית ראשון.
וכאמור.

יוספוס לא מונה היכן נמצאת יד אבשלום אלא שהיא בעמק המלך, במרחק 2 ריסים מירושלים, ובהחלט זה יכול להיות גם בעמק צורים. וברור שאין זכר ממנה כיום.
על ידי מאן דהו
24 יוני 2019, 22:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בענין בליעה בכלים שבזמנינו

כמדומה בספר מראה כהן הלכות יחוד,הביא שכתב לו,הגרמ"ש קליין,דיש לומר דבזמננו אין אימת בעלה עליה,ולא נאמר דין בעלה בעיר,ודחה דבריו,וכתב דא"כ נלך לקולא גם כן כגון בדין בליעות בכלים,וכתב דודאי דלא כן,אלא משנה לא זזה ממקומה. אימת בעלה זה דבר מופשט בלי היכולת למדוד בכלי מדידה אם השתנה אז מהיום ועד כמה. אב...
על ידי מאן דהו
24 יוני 2019, 23:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בענין בליעה בכלים שבזמנינו

והראיה לדברי @יוסף ה' שאפשר למצוא גם במוצרים של העדה בפסח אזהרה על אלרגניים של חמץ
על ידי אביי
26 יוני 2019, 02:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מיקום נהר הסמבטיון בזמנינו

יוסף ה' כתב:
16 יוני 2019, 01:56
2. לא מצאתי בערוך שהוא מקור דברי רש"ל.
אני מצאתי זה בערוך על הש"ס שם
על ידי עניין
27 יוני 2019, 17:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך קוראים לאברך שעובד בסדר ב'..?

השאלה היא איך לכתוב במודעות? לדעתי 'כולל לבני תורה שעובדים בחלק מהיום'.
יש איזה נ"מ אחרת?
על ידי מחשבות
27 יוני 2019, 19:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך קוראים לאברך שעובד בסדר ב'..?

עולם הפוך ראיתי הצורה הנכונה והראויה זה להתפרנס מיגיע כפיו בשעות עבודה המינימליות הנצרכות לזה וללמוד בכל רגע פנוי (אף בתוך זמן זה כשאפשר) וגם אם יכתבו אלף "פשטלאך" לא תזוז הגמ' ממקומה וגדול הנהנה מיגיעו יותר מיר"ש, ומנגד גם אם ההכרח לא יגונה חרפה שאין כמותה ליהנות מן הצדקה, ואפילו החולקים על הרמב"ם ...
על ידי מחשבות
27 יוני 2019, 21:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך קוראים לאברך שעובד בסדר ב'..?

התורה פורחת באופן חסר גבולות??? היום יש ראשי ישיבות חסרי מושג בתורה ואינם יכולים להוציא סוגיא אחת להלכה. הכוללם הביאו לשכחת התורה! הסיבה פשוטה: במקום ש10-20% ילמדו יום ולילה ושאר העם יתמכו בהם ויקבעו עיתים היום יש אברך פנוי ל... 24 שעות. למדתי באחד הכוללים היותר נחשבים והכרתי מקרוב מאוד גם את כולל מ...