הנהלת "פורום לתורה" מאחלת לכל חו"ר שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות ושלווה. שימלא ה' לבנו משאלות טובות, וימלא משאלות לבנו לטובה. אכי"ר

החיפוש הניב 182 תוצאות

חזור

על ידי מחשבות
27 יוני 2019, 19:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך קוראים לאברך שעובד בסדר ב'..?

עולם הפוך ראיתי הצורה הנכונה והראויה זה להתפרנס מיגיע כפיו בשעות עבודה המינימליות הנצרכות לזה וללמוד בכל רגע פנוי (אף בתוך זמן זה כשאפשר) וגם אם יכתבו אלף "פשטלאך" לא תזוז הגמ' ממקומה וגדול הנהנה מיגיעו יותר מיר"ש, ומנגד גם אם ההכרח לא יגונה חרפה שאין כמותה ליהנות מן הצדקה, ואפילו החולקים על הרמב"ם ...
על ידי מחשבות
27 יוני 2019, 21:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך קוראים לאברך שעובד בסדר ב'..?

התורה פורחת באופן חסר גבולות??? היום יש ראשי ישיבות חסרי מושג בתורה ואינם יכולים להוציא סוגיא אחת להלכה. הכוללם הביאו לשכחת התורה! הסיבה פשוטה: במקום ש10-20% ילמדו יום ולילה ושאר העם יתמכו בהם ויקבעו עיתים היום יש אברך פנוי ל... 24 שעות. למדתי באחד הכוללים היותר נחשבים והכרתי מקרוב מאוד גם את כולל מ...
על ידי מחשבות
27 יוני 2019, 22:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך קוראים לאברך שעובד בסדר ב'..?

בקשר לדבריך הראשונים אני חושב שאתה מצפה לשלימות וידעתי גם ידעתי את כל חסרונות הדור אבל בכל זאת ישנם הרבה אברכים שקועים בתורה יומם ולילה בקשר לרה"י שאינם יודעים סוגיא אחת להלכה זה נובע גם הרבה מדרך הלימוד ואכ"מ ובכל זאת אני חושב שהיום בכוללים החשובים יודעים הרבה סוגיות להלכה ודי בזה ואני יצא מגדרי ו...
על ידי מבקש אמת
01 יולי 2019, 09:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תחביבים ביהדות

דבר ידוע ומוסכם הוא אצל החכמים בחכמת הנפש שכוחות נפשו של האדם צריכים לבוא לידי ביטוי ומיצוי, ואם אינו עושה כן זה יגרם לו הרגשה רעה ותסכול, הרבה פעמים בתת מודע. וממילא בשביל להניח נפשו ודעתו של האדם מומלץ שיתעסק לעתים בדברים הממצים את כשרונותיו וכוחות נפשו, גם אם אין בהם תועלת כשלעצמם. והרי זה דומה ל...
על ידי פולני
01 יולי 2019, 20:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היהודי הקדוש מפשיסחא

היהודי הקדוש הוא רבי יעקב יצחק מפשיסחא, הוא היה תלמידו של הרבי מלובלין, ולא רצו לקראו בשמו שהוא כשם רבו לכן קראוהו "היהודי הקדוש". רבי שמחה בונם מפשיסחא היה תלמידו וממשיכו של היהודי הקדוש. שם העיר באיות פולני הוא פרזשיסחא (Przysucha) לכן יש שכותבים פרשיסחא ויש כותבים פשיסחא, אבל בהגיה אומרים פשיסחא...
על ידי שמעיה
02 יולי 2019, 14:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תחביבים ביהדות

ולא ברור איך זה מסתדר עם הגמרא אודות ריש לקיש שאכל מפירות גינוסר, וביום שלא אכל בשרא דתורא לא ידע לענות כהוגן. ועוד ועוד רבים מספור.
על ידי יעבץ
03 יולי 2019, 18:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כ"ט סיון - הילולת הרב ד"ר יעקב ישראל ב"ר יצחק דה האן ז"ל

לצערי הרב כלפי ליא צודק בכל דבריו. לא רציתי להגיב כי אין טעם להאריך בדבר המצער, ורק עיור או מעוור לא יודע מהמציאות, אבל אני רואה שגם שהובאו כאן השירים, אנשים כאן ב"ה כל כך תמימים שאפילו לא מבינים הבעיה (אני הייתי מדווח על תוכן לא ראוי בשירים שכאלו). רק הערה אחת, הרב כלפי ליא מציג הדברים כאילו היה מא...
על ידי שאר לעמו
04 יולי 2019, 10:43
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי חלק א׳ ממעל
05 יולי 2019, 16:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דעת הח"ח ותלמידו ר"א וסרמן על הרב קוק

לא הבנתי איזה משרד דתות הי׳ בחיי הרב קוק
על ידי שניאור
08 יולי 2019, 11:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פסחים קיג: איך רב יוסף מעיד על עצמו שהוא רתחן?!

איפה הבעיה בזה שהוא רתחן? בסה"כ הוא צריך לעבוד על המידות שלו ולא לכעוס איפה שאסור.
על ידי תיובתא
09 יולי 2019, 20:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: השמש וכדור הארץ מי מקיף את מי

נ.ב. הגר"ח קנייבסקי כותב שאין בעיה לפרש את פסוקי התורה על פי הגישה ההליוצנטרית (שמש במרכז). דווקא זכור לי שבלוח "דבר בעתו" לפני כמה שנים דיבר מזה וכ' בשם הגר"ח קנייבסקי שליט"א שזה כפירה. היה על זה פעם מאמר ב"קולמוס" ואינו תחת ידי ומה שכ' הגרי"מ הוא פלא בעיניי שהרי הרבה דברים איתא לפנינו שלא כמדע וכ...
על ידי מבקש אמת
10 יולי 2019, 02:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: השמש וכדור הארץ מי מקיף את מי

הנידון כאן תמוה לי מאד. מה שייך נידון של כפירה על שאלות מציאותיות? אם יש נידון ערכי מה רצון ה' ומה נגד רצונו, הרי נצטוינו בתורה לא לסור מדברי החכמים ימין ושמאל אפילו נראה שטועים, אבל מה שייך לומר כך על נידון במציאות? מי שלא בטוח בזה, אביא כאן כמה לשונות מהראשונים ואחרונים בזה: - הרמב"ם (מורה נבוכים ...
על ידי יעבץ
10 יולי 2019, 03:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: השמש וכדור הארץ מי מקיף את מי

הנידון כאן תמוה לי מאד. מה שייך נידון של כפירה על שאלות מציאותיות? אם יש נידון ערכי מה רצון ה' ומה נגד רצונו, הרי נצטוינו בתורה לא לסור מדברי החכמים ימין ושמאל אפילו נראה שטועים, אבל מה שייך לומר כך על נידון במציאות? מי שלא בטוח בזה, אביא כאן כמה לשונות מהראשונים ואחרונים בזה: - הרמב"ם (מורה נבוכים...
על ידי עניין
11 יולי 2019, 05:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת מידע בענינים הבוערים שהובאו בחוברת "יערימו סוד"

פחות או יותר מה שמדובר הוא לפתות להתערב בתרבות הכללית על ידי שיהא משתלם מאוד לחרדים לצאת ללימודים אקדמיים ולצאת לעבודה או לצאת לצבא [מדובר בתקציבים מוגדלים וכל כיוצא בזה וכמובן גם הרבה פרסומת וכו'] כיון שזה הנושא מובן שהדבר היחידי שנותר לנו לעשות לגזול את החנית מיד המצרי ולפתות שכדאי מאוד לשמור תור...
על ידי פיניפיני
11 יולי 2019, 10:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גזענות

בשבוע שעבר נקלעה המדינה לשטף מחאות נוראי של בני העדה האתיופית על רצח נער שלדעתם נרצח עקב כך שהיה שחור (כנראה שהם רואים שחור) ואני רוצה לדעת האם לגזענות יש מקום בדת מכיון ואנו רואים בתורה שאנו העם הנבחר (אצל היהודים היה שואה בגלל זה אצל הנאצים. מה שאנו נעשה בעז"ה כשיבוא המשיח ) והכהנים רק על רקע דם ...
על ידי לענין
15 יולי 2019, 23:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לקבל מיילים בשבת

במחילה, מה האיסור לשולח מייל בשבת? איזו מלאכה או דרבנן? אשמח למקורות. (לא שחלילה התרתי, וברור לי שאסור, אלא שתורה היא וללמוד אני צריך). מצד עצם הקלדה במחשב לכאורה הבונה של החזו"א. אולי כותב לשיטות מסוימות במערכת אוטמטית לכאורה זה יהיה רק עניין של מראית העין או אוושה מילתא וכדו'  המעניין האם יהיה אי...
על ידי איש ווילנא
16 יולי 2019, 13:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עם איזה מפרש ללמוד נ"ך..?

ואם אתה רוצה לחיות את ההיסטוריה שלנו מבית שני ואילך, למד את הספר "דורות הראשונים" להגאון העצום ר' יצחק אייזיק הלוי (ממקימי אגודת ישראל, והעיר פתח תקוה). אגב, הספר "דורות הראשונים" הוא נדיר, וקיים על כל 8 חלקיו בספריית ב"י במודיעין עילית רח' שדי חמד. אמנם שמועה שמעתי בשם החזו"א, שציווה את נכדיו שלא ...
על ידי תנא-קמא
16 יולי 2019, 21:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרה היסטוריה בעיתונות החרדית

מפעל הפורמטיםיתד על יהלומים בני מליארד שנה.jpg
 
על ידי איש ווילנא
16 יולי 2019, 21:07
עבור לפורום
עבור לנושא

צום הרביעי

במסכת ראש השנה דף יח ב  אמר ר"ש חסידא מאי דכתיב כה אמר ה' צבקות צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ושמחה. קרי ליה צום וקרי ליה ששון ושמחה וכו' אמר רב פפא הכי קאמר בזמן שיש שלום יהיו לששון ולשמחה יש גזרת מלכות [והגירסא הישנה הוא שמד] צום אין גזרת מלכות ואין צום רצו מ...
על ידי שמעיה
17 יולי 2019, 15:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרה היסטוריה בעיתונות החרדית

הם טוענים שהעולם קדמון עפרא לפומייהו. יצירת כרוניקה חדשה מצריכה משאבים רציניים שאין בידי המדענים הדתיים. ועדיין מבחינתנו זה מראה שלמשל בית שמש, זה מקום קדום. אולי מעט אחרי המבול, כשעמי כנען התיישבו והתבססו בארץ ישראל. וזה חשוב. תקצר היריעה. אבל אני טוען שתרבויות שונות אימצו לעצמם סגנונות שונים, וזה...
על ידי MacroShadow
18 יולי 2019, 17:39
עבור לפורום
עבור לנושא

פרויקט בירור כשרות השחיטות

כידוע בתחום השחיטה שוררת בוקה ומבולקה, איש הישר בעיניו יעשה, או ליתר דיוק ישמיץ וימליץ כאוות נפשר, דווקא על הכשר כזה או אחר, או על רב או "מבין" כזה או אחר. חיש מהר מתלהטים הרוחות, זה טוען בכה וזה משיב לעומתו, ואין לדבר סוף. למרבה האבסורד, ההחלטה מהי השחיטה הכי טובה כמעט ולא מתבססת על עובדות, ובוודאי...
על ידי בן של רב
20 יולי 2019, 22:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיפור על הרב מבריסק והרב זוין בהקשר לפרשת פנחס

1. כל קנאות אמיתית - היא נטו אהבת ה'. מי אמר? כולם! ולמשל המסילת ישרים בפרק החסידות באריכות נפלאה. 2. כל אהבת ה' במקרים כאלו היא בהתנגשות כואבת עם אהבת ישראל. מנין? מהדם הרב של 3000 יהודים שנשפך בעגל ע"י הלוויים. ואף על אהבת אמת בריאה ונכונה למשפחה וידידים הם התגברו בקושי עצום "והרגו איש את רעהו וא...
על ידי אאא
23 יולי 2019, 21:04
עבור לפורום
עבור לנושא

אמירת אשר יצר מתוך הכתב - מצוה או עבירה???

לאחרונה יש ב"ה התעוררות גדולה לומר ברכת אשר יצר מתוך הכתב.
ולשם כך נתלו ברכות אשר יצר.

אולם יש לשים לב, שהרבה פעמים תלוי נוסח הברכה במקום קרוב מידי לבית הכסא, או במקום שיש עדיין ריח, ועפ"י הלכה אסור לברך שם.
 
על ידי תנא היכא קאי
23 יולי 2019, 21:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעשה קונדס

ואם יש קשר כנראה שהקשר הוא, שהקונדס שהזכרת, מקורו ממוט עץ ששימש למשחק, וא"כ פי'מעשה קונדס מעשה משחק
"מוט, קורה ארוכה: נתָנו (את העֵירוּב) בראש הקנה או בראש הקונדס (עירובין ג, ג)"
"ארמית מיוונית: קונטוס, ושם פירושו: מוט עץ ששימש למשחק"
מתוך מילון ספיר
על ידי כלפי ליא
25 יולי 2019, 15:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כינוס ארכאולוגיה תורנית ה'תשע"ט

אסביר בדיוק מה הבעיה בזה.
הבעיה היא בעצם זה שיש אנשים שפותחים את העיניים ומחפשים להבין את מציאות התורה הקדושה, ולא הכל אצלם דינים וחלות וזהו זה והמציאות היא התורה בעצמה

אנשים כאלה מסוכנים מאוד בעיני כמה אנשים, ולכן הכנס בעיניהם מסוכן
על ידי כלפי ליא
25 יולי 2019, 17:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כינוס ארכאולוגיה תורנית ה'תשע"ט

ורבינו פטר שאל את ר"ת שאנחנו במערב לא"י ויתחייבו בתרו"מ לר"י
ותוספות הרא"ש הוסיף שרבינו פטר הכריח שצרפת היא מערבית לא"י שהרי מתפללים למזרח.
על ידי יהודה1
25 יולי 2019, 23:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כינוס ארכאולוגיה תורנית ה'תשע"ט

יהודה1 כתב:
25 יולי 2019, 23:57
כידוע, על זה אמרו מי שאמרו, שהגמרא הוכיחה מפסוק כי הפסוק זה המציאות
ועל זה יש להקשות אם לחוּשֶיך אינך מאמין למה אתה מאמין שיש פסוק?
על ידי כלפי ליא
26 יולי 2019, 01:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כינוס ארכאולוגיה תורנית ה'תשע"ט

בתוי"ט כתוב בין השורות עניין עקרוני, והוא האם מותר לחקור את המציאות, ולנסות על פיה לפרש את התורה. התשובה שהוא כותב היא: כן, מותר.  נכון, (אולי). אבל המילים צריכים להיות מדודים מאוד מאוד כשמדברים על ראשונים! מי שרוצה לפרש את התורה עפ"י המציאות - שיערב לו. אבל מכאן ועד להגיד שהם לא ידעו וכו' - זה חוצ...
על ידי בן של רב
28 יולי 2019, 00:55
עבור לפורום
עבור לנושא

להסוברים שאין דינא דמלכותא - מנין ההיתר הנהוג להשליט סוציאליזם ורווחה בכפייה?

כל הנידון הוא רק לאלו שסוברים שהיום בא"י אין נוהג כלל דינא דמלכותא. ויש שמקצינים ביחס זה לגופי השלטון וביטוח לאומי וכו' וכו' ומתבטאים בסגנון שכאילו הכל ממון הפקר שנגזל מהציבור וממילא חטוף ואכול... והנה לשיטתם צ"ע גדול מאוד. כי פועל יוצא מזה הוא - שכל העיקרון המקובל בפשטות אצל הציבור החרדי שיש לראות ...
על ידי כלפי ליא
28 יולי 2019, 18:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיפור על הרב מבריסק והרב זוין בהקשר לפרשת פנחס

3. ככל שהאדם פחות אוהב את עם ישראל - יותר קל לו לדבוק בקנאות. וככל שהוא פחות אוהב את ה' - יותר קל לו לסלוד מכל קנאות הפוגעת בנעימות החיים ובפרט אם מפותחת אצלו אהבת ישראל או אפילו אהבת עוה"ז. ח"ו מי שאוהב את הפרט אוהב את הכלל ולהיפך מה שנכון לומר מי שאוהב את עצמו ומחמת כן אוהב את משפחתו וכו' אין מצי...