הנהלת "פורום לתורה" מאחלת לכל חו"ר שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות ושלווה. שימלא ה' לבנו משאלות טובות, וימלא משאלות לבנו לטובה. אכי"ר

החיפוש הניב 182 תוצאות

חזור

על ידי יהודי
02 אוגוסט 2019, 11:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מזגנים בשבת

איך אפשר לכתוב שאינוורטר אסור בשימוש כאשר יש הרבה ת"ח גדולים שמתירים אותו? אני הייתי כותב שיש לברר באיזה מזגן יש חששות (ובמיוחד לאחר הפרסומת המסיבית של חברת אלקטרה).
ידועים דברי הרבי מחב"ד שחזקה על תעמולה שלא שבה ריקם. פשוט לא להאמין.
על ידי יהודה1
02 אוגוסט 2019, 13:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מזגנים בשבת

יש צדק בדבריך הרב 'ברל'. אנשים חוששים לא לפי דרגתם לפעמים. אף שהסתפקתי אם מישהו שחונך על דבר מסוים בבית, וזה כבר רגיל אצלו - האם אי הקפדתו במקרים מסוימים זו קרירות. ולדגומא אדם שבבית הוריו עישרו לעצמם מחשש שמא לא עושר אצל הספקים, והוא מפסיק את הנהגתו (לא מטעם שהעני ומותר בדמאי, או שיצא לו להלכה שלא...
על ידי מכון קול יוסף
03 אוגוסט 2019, 23:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מזגנים בשבת

יוסף ה' כתב:
03 אוגוסט 2019, 22:23
ובכל מקרה, ע"פ רוב ליהודי חרדי לא ניחא ליה שתיעשה מלאכה ע"י. ואין לו בעיה לשלם עוד שקל ולא להפעיל את החיישן.
זה לא עושה את זה 'לא ניחא ליה', שהרי כל יהודי נורמלי לא רוצה את המלאכה בשבת, המדד הוא האם ביום חול זה ניחא ליה.
על ידי מבקש אמת
05 אוגוסט 2019, 03:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: להסיר הזיעה

עיי"ש ב"דרשו" שהביאו את הגרנ"ק והדברי חיים שכ' דהעברת הזיעה שהתירו היינו בזוהמא ממש, ולא במזיע הרבה שריחו רע דבכה"ג אסור אפשר בבקשה להגדיר איזה סוג זיעה נחשב "זוהמא ממש" ואיזה סוג נקרא "זוהמא שאינה ממש"? יש "ריחומטר" שיכול למדוד את עוצמת הזוהמא המתירה רחיצה? (הדברים שהבאת דברי תימה הם, כיון שיסוד ה...
על ידי מבקש אמת
05 אוגוסט 2019, 19:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: להסיר הזיעה

הנני מעלה כאן מאמר מעניין שכתב מאן דהוא בנושא זה: בס"ד רחיצה בימינו בתשעת הימים א. אחת השאלות המציקות והנפוצות בימינו בימי תשעת הימים לבני אשכנז או בשבוע שחל בו ת"ב לבני ספרד, הוא אופני ההיתר לרחיצה בימים לוהטים אלו בעיצומו של הקיץ, ועבור בני אדם רבים נראה הדבר כבלתי אפשרי. יש התולים עצמם בספרי האחר...
על ידי ייעוץ תורני
11 אוגוסט 2019, 20:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נסיון הסבר מדוע שתקו הת"ח בעת שקמצא זרק את בר קמצא מהסעודה

אולי לא ידעו מי נגד מי ומה וכמה ולמה הוא עשה לו לפני כן ובסה"כ היה להם שכל לא להתערב בפזיזות באמצע הסיפור... הרב שך היה אוהב לספר על בעל ואשה שישבו להתדיין אצל הרב/היועץ. ופתאום 'בום' היא דוחפת את הבעל דחיפה הגונה. אומר הבעל: הרב אתה רואה איך היא מתנהגת! אומרת האשה בדמעות: אם הרב היה יודע איזו צביטה...
על ידי חלק א׳ ממעל
12 אוגוסט 2019, 22:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פלא עצום! "לא נגע בה עד יום מותו" למה באמת הוא לא כתב לה כתובה???

1. לא הי׳ לו על סמך מה להתחייב הרי הי׳ עבד
2. יש יהרג ואל יעבור ביחוד עם אשתו בלא כתובה?
3. איזה איסור זה? היא אשתו
על ידי בן של רב
13 אוגוסט 2019, 16:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הצעה לתיקון גדול: אופניים.

דוקא אני מסכים עם הרעיון של האשכול הזה. אמנם לא היתה דעתי נוחה מהמשפט: לכן את כל הבקורתיות והציניות והארסיות והעוקצנות שיעלו [אם וכאשר] במוח של מישהו - נבקשנו מאוד לשמור לאשכולות אחרים שבהם יהיה בטוח שזה לא יפגע באף יהודי ובאף תהליך. אני מבין שהכוונה נגד הטענה שמה שגדולי הדור לא מסכימים אין לנו לקב...
על ידי מבקש אמת
13 אוגוסט 2019, 19:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הצעה לתיקון גדול: אופניים.

זה הרבה הרבה פחות מכובד שאברכים תלמידי חכמים נדחפים באוטובסים מפוצצים גברים ונשים וטף מאשר ליסוע באופנים [והגר"ש רוזובסקי שמנע מליסוע באופנים גם לא היה מרשה להדחף באוטובוס כזה] מניעת הנסיעה באופנים הוא אמנם לא מכובד כרגע וכשישתנה ההרגל גם זה ישתנה אבל ההדחפות באוטובוס כזה הוא לא מכובד מצד עצמו. אגב...
על ידי tkhvu
16 אוגוסט 2019, 13:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם כל שכלולי הטכנולוגיה יתקיימו לעתיד לבוא?

לפני כמה שנים יצא ספר על מסכת סוכה (איני זוכר את שמו) בהסכמת הגר"ש אויערבאך שם הוא דן האם הדין של "הכל בכתב מיד וכו'" הוא על כל דבר או רק על המידות המפורשת אבל ודאי מה שלא נוגע לעצם המידות ודאי יוכלו לשנות. לכן תיאר שם כיצד יהיה מואר ביהמ"ק על ידי מערכות תאורה משוכללות ולטובת כל קהל הקודש הבאים להר ...
על ידי יש מהם שאומרים
17 אוגוסט 2019, 23:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "שמור וזכור בדיבור אחד", מדוע הקדים המחבר שמור לזכור?

    הרמב"ן על עשרת הדברות כותב כך: "ואני תמה, אם נאמר "זכור" ו"שמור" מפי הגבורה, למה לא נכתב בלוחות הראשונות? -ויתכן שהיה בלוחות הראשונות ובשניות כתוב זכור, ומשה פירש לישראל כי שמור נאמר עמו. וזו כוונתם באמת. ובמדרשו של רבי נחוניא בן הקנה (ספר הבהיר קפב) הזכירו עוד סוד גדול ב"זכור ושמור". ועל הכלל ת...
על ידי איש ווילנא
19 אוגוסט 2019, 20:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: המימד ההלכתי של "שלשת המימדים"

זה עדיין לא אומר שהרפואה הזו נכונה אם יש אייזה תאוריה שאפשר להסביר אותה
המחקר הסטיסטי שעשו על זה התוצאה הייתה שזה לא מרפא
על ידי שמעיה
22 אוגוסט 2019, 10:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "מי שאינו שומע הלכה זו ידקר בחרב". כך מכריעים הלכה???

בויכוח על כשרותו של דוד לבוא בקהל טען דואג האדומי כנגד ההיתר של "עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואבית". וטענתו היתה שאף נשים היה להם לקדם בלחם ומים לקראת נשות ישראל במדבר. וכיון שלא עשו כך נאמר גם עליהם הפסוק "לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה' עד עולם על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים". ולא היה מי שישיב ל...
על ידי שמעיה
26 נובמבר 2019, 15:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בד"ה הרה"צ רבי אהרן צבי רומפלר זצ"ל (הרבי מתהילות ישראל)

מדרך העולם לשנוא את מי שעושה דברים משונים ביותר, ואין לזה שום קשר לשנאת ע"ה וכו' נכון שמי שיש בו יר"ש יותר, ישנא את חוסר הצניעות, אבל כל אדם מן הישוב שרואה אשה שמנסה לדרדר את צורת היהודי לצורה הזויה שגורמת חילול השם נורא ומפרקת בתי ישראל מתקומם וגם מתבייש בזה באופן טבעי, וגם אם ההתקוממות אינה דווקא...
על ידי מבקש אמת
26 נובמבר 2019, 17:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בד"ה הרה"צ רבי אהרן צבי רומפלר זצ"ל (הרבי מתהילות ישראל)

או לדוגמא היה יהודי בשם הר' האלבעראנס מנהיג קהילת לב טהור ומחותנו של הרב רומפלער, כאן בארה"ק הוא פחות מוכר אבל בארה"ב ובמיוחד בחסידות קאשווי יש שנאה עזה לאותה קהילה האם מישהו יגיד שזה בגלל סלידה מפרומקייט או שזה נובע בגלל ששם יש יותר משפחות שנפגעו ממנו), אותו הלברנץ שר"י היה רשע מרושע וכל ממשיכי דר...
על ידי אחד התלמידים
29 נובמבר 2019, 13:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פתיחת הארון לנעילה ב2000 ש"ח

נראה לי שאין מכירת המצוות נחשב כמכירה, אלא כהבטחת נדבה בתמורה לנתינת הזכות לקיים מצווה. עניין זה התרחב מאוד מהזכות במצווה לזכות בכבוד... וד"ל. ומ"מ כיון שאין זה מכירה, אלא התחייבות לנדבה, חייב המתחייב לתת 2000 ש"ח. וכבר אמרו בר"ה (ה א) ובעוד מקומות כי ישראל הנודר ע"מ ש... ה"ז צדיק גמור, וביאר רש"י,...
על ידי טל חרמון
03 ינואר 2020, 09:55
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי יהודי תמים
14 ינואר 2020, 00:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם ההלכה יכולה להשתנות? מצאתי באיזה ספר

מצאתי באיזה ספר על הגמ' בר"ה דף ג ע"ב דמשמע שם דכורש היה גוי. האם דברים אלו כשר לאומרם? ואם בן אסתר הוא, הרי נקטינן דגוי הבא על בת ישראל הוולד כשר, והיינו שהוא ישראל גמור והוא ביבמות, ופסק כן הרמב"ם באיסורי ביאה, ואם כן כורש ישראל כשר היה, והכא מבואר דכורש נוכרי היה. ונראה לבאר דאין הכי נמי, דהשתא ...
על ידי חוזר בתשובה
19 ינואר 2020, 00:56
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי סתם איש
26 ינואר 2020, 22:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר להשתמש בכלים של הכשר שאיני אוכל

ושם יד ב "אע"פ שנחלקו ב"ש וב"ה בצרות ובאחיות בגט ישן ובספק אשת איש ובמגרש את אשתו ולנה עמו בפונדק בכסף ובשוה כסף בפרוטה ובשוה פרוטה לא נמנעו ב"ש מלישא נשים מבית הלל ולא ב"ה מבית שמאי ללמדך שחיבה וריעות נוהגים זה בזה לקיים מה שנאמר (זכריה ח, יט) האמת והשלום אהבו..." המעיין שם בסוגיא רואה את ההיפך הג...
על ידי שמעיה
20 פברואר 2020, 17:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר ללמוד גרפולוגיה?

מתוך ויקיפדיה ערך גרפולוגיה: גרפולוגיה  היא תורה  פסאודו-מדעית  הקושרת בין  כתב ידו  של אדם לבין אישיותו. ענף אחר, המזוהה בטעות עם גרפולוגיה, נקרא  ניתוח מסמכים וחתימות . תחום זה בוחן זיוף מסמכים וחתימות תוך שימוש בשיטות מדעיות, כאשר העוסקים בו מוכרים כעדים מומחים בבית משפט.   גרפולוגים  טוענים כי ה...
על ידי יהודי רציני
03 מרץ 2020, 20:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ישיבה ליד אשה באוטובוס, רכבת, מטוס

כהמשך לדדברי הרב חזק וברוך-
דן בזה בשו"ת אז נדברו חלק י' סי' כח'
וכן בחלק יא בהוספות שבסוף הספר (אחרי סימן נג').
על ידי חזק וברוך
09 מרץ 2020, 21:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קורונה בדילוגי אותיות

חיפשתי COVID-19 או SARS-CoV-2  בדילוגי אותיות בתורה ולא מצאתי.
על ידי רוצה להתעלות
17 מרץ 2020, 18:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ביקורת נגד חיבור ספרים

פרלמן משה כתב:
17 מרץ 2020, 16:03
מעל הסטנדרט כתב:
17 מרץ 2020, 15:56
 שאר ספרים או ספרי ליקוטי שיטות שהם בעיקר הספרים שיוצאים היום מה החסרון בזה.
ומה המעלה בזה?

כי זה עושה טוב לאנשים.
יש אנשים שזה עושה להם טוב [חוץ מהמחייב שהוזכר פה כבר] ולמה למנוע מהם זאת?? זה מפריע למישהו? מי שלא רוצה שלא יקנה..
יהודים - מידות טובות... 
 
על ידי יהודי רציני
19 מרץ 2020, 00:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עזרה לעורך הסדר הטרי

ממליץ מאוד על ההגדה של מתיבתא מבית עוז והדר, אם כי היא לא מכסה את כל הפרמטרים המעלות העיקריות- פירושי הרבה מהראשונים להגדה ולשאלות העולות במהלך הסדר כשקוראים את הדברים וכן הוראות הלכתיות מפורטות ומסודרות, מאידך, אין כיסוי לסיפור יציאת מצרים בחלק הסיפורי שבו (שלזה אין לי המלצה מחוסר הכרות עם הגדה טוב...
על ידי הלמדן
20 מרץ 2020, 01:43
עבור לפורום
עבור לנושא

בענין הקרונה והמשיח

איני מנסה להחליש את הציבור אך ברצוני שהציבור ידע שיש שני צדדים למטבע ולא כל דבר שקורה קשור למשיח ואפשר להתנחם בדברים אחרים שהם לא המשיח על כן ראיתי נכון להעתיק את דברי הרמב"ם שראיתי שהובאו כבר ע"י אחד המבני החבורה  רמב''ם הל' מלכים פרק יב הלכה ב: "וכל אלו הדברים וכיוצא בהן לא ידע אדם איך יהיו עד שיה...
על ידי מסורת אבותינו
24 מרץ 2020, 15:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם ישנם בע"ח שנוצרים ללא פריה ורביה?

גם הניקים בפורומים נוצרים לא על ידי פריה ורביה רגילה.
על ידי יחי
25 מרץ 2020, 15:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גישה מעניינת לטיפול בקורונה

יש בב"ב דוקטור זמ' מפורסם 'הומיאופת' לבן-זקן שמציג עצמו כמושיע לכל המחלות (כולל פסיכיאטרי)
השבוע ביהמ"ש הרשיע אותו בכך שמהל תרופות אמיתיות בתוך המרקחות ההומאופטיים שלו...
על ידי אמונת אומן
27 מרץ 2020, 09:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מספר חולי הקורונה בריכוזים חרדיים

מחילה מהבני-ברקים אך החרדים לא מתחילים ונגמרים בבני ברק תסתכלו בשאר הריכוזים החרדים כמו ירושלים ביתר ועוד שם המצב הרבה הרבה יותר טוב מתל-אביב ושאר הארץ אני אינני בני ברקי, ובביתר העיר הגדולה והלא צפופה, תואיל להיכנס ליש או צרכניה אחרת ותראה אם תוכל לעבור את המסלול ללא אנשים שיחלקו עמך [במחילה] את ז...
על ידי לילה
29 מרץ 2020, 02:21
עבור לפורום
עבור לנושא

תפנו לרבנים

כהמשך לשמירתנו על הגוף והנפש אנא יפנה כל אחד שמכיר רבנים, רבני קהילה, רבני שכונה ובדגש על רבנים שאין להם חיבור לאינטרנט (שאלו הרוב) כל אחד יפנה לרב שהוא מכיר יביא לאוזניו כמה שיותר נתונים, יבהיר לו את משמעות הגדילה בטור הנדסי בלשון עדינה יראה לו כמה שההנהגה הרבנית נמצאת בדיליי אחרי הוראות משרד הבריא...