החיפוש הניב 66 תוצאות

חזור

על ידי חלק א׳ ממעל
12 אוגוסט 2019, 22:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פלא עצום! "לא נגע בה עד יום מותו" למה באמת הוא לא כתב לה כתובה???

1. לא הי׳ לו על סמך מה להתחייב הרי הי׳ עבד
2. יש יהרג ואל יעבור ביחוד עם אשתו בלא כתובה?
3. איזה איסור זה? היא אשתו
על ידי בן של רב
13 אוגוסט 2019, 16:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הצעה לתיקון גדול: אופניים.

דוקא אני מסכים עם הרעיון של האשכול הזה. אמנם לא היתה דעתי נוחה מהמשפט: לכן את כל הבקורתיות והציניות והארסיות והעוקצנות שיעלו [אם וכאשר] במוח של מישהו - נבקשנו מאוד לשמור לאשכולות אחרים שבהם יהיה בטוח שזה לא יפגע באף יהודי ובאף תהליך. אני מבין שהכוונה נגד הטענה שמה שגדולי הדור לא מסכימים אין לנו לקב...
על ידי מבקש אמת
13 אוגוסט 2019, 19:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הצעה לתיקון גדול: אופניים.

זה הרבה הרבה פחות מכובד שאברכים תלמידי חכמים נדחפים באוטובסים מפוצצים גברים ונשים וטף מאשר ליסוע באופנים [והגר"ש רוזובסקי שמנע מליסוע באופנים גם לא היה מרשה להדחף באוטובוס כזה] מניעת הנסיעה באופנים הוא אמנם לא מכובד כרגע וכשישתנה ההרגל גם זה ישתנה אבל ההדחפות באוטובוס כזה הוא לא מכובד מצד עצמו. אגב...
על ידי tkhvu
16 אוגוסט 2019, 13:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם כל שכלולי הטכנולוגיה יתקיימו לעתיד לבוא?

לפני כמה שנים יצא ספר על מסכת סוכה (איני זוכר את שמו) בהסכמת הגר"ש אויערבאך שם הוא דן האם הדין של "הכל בכתב מיד וכו'" הוא על כל דבר או רק על המידות המפורשת אבל ודאי מה שלא נוגע לעצם המידות ודאי יוכלו לשנות. לכן תיאר שם כיצד יהיה מואר ביהמ"ק על ידי מערכות תאורה משוכללות ולטובת כל קהל הקודש הבאים להר ...
על ידי יש מהם שאומרים
17 אוגוסט 2019, 23:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "שמור וזכור בדיבור אחד", מדוע הקדים המחבר שמור לזכור?

    הרמב"ן על עשרת הדברות כותב כך: "ואני תמה, אם נאמר "זכור" ו"שמור" מפי הגבורה, למה לא נכתב בלוחות הראשונות? -ויתכן שהיה בלוחות הראשונות ובשניות כתוב זכור, ומשה פירש לישראל כי שמור נאמר עמו. וזו כוונתם באמת. ובמדרשו של רבי נחוניא בן הקנה (ספר הבהיר קפב) הזכירו עוד סוד גדול ב"זכור ושמור". ועל הכלל ת...
על ידי איש ווילנא
19 אוגוסט 2019, 20:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: המימד ההלכתי של "שלשת המימדים"

זה עדיין לא אומר שהרפואה הזו נכונה אם יש אייזה תאוריה שאפשר להסביר אותה
המחקר הסטיסטי שעשו על זה התוצאה הייתה שזה לא מרפא