החיפוש הניב תוצאה 1

חזור

על ידי שמעון יחיא
21 יוני 2019, 11:51
עבור לפורום
עבור לנושא

סוגיית מיטב הידועה - בבא קמא ו ע"ב

ידוע הדין שמזיק צריך לשלם ממיטב. כלומר "צורת התשלום" היא בקרקע הטובה ביותר.  (לפי רבי ישמעאל בקרקע הדומה לטובה ביותר של הניזק, ולרבי עקיבא בטובה של המזיק) ובגמ' שם דף ז ע"ב כתוב שזה "כי היכי דליקפוץ עליה זבינא". ואני עומד ותמה: האם קרקע זיבורית פחות קופצים עליה? הלא זיבורית עולה פחות, ולמה היא עולה ...