החיפוש הניב 24 תוצאות

חזור

על ידי יהי חסדך עלינו
10 יוני 2019, 09:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חילול שבת - למנוע או הלעיטהו?

מאן דהו כתב:
10 יוני 2019, 01:24
יש נידון אם אפשר לחצות כביש בשבת על אף שהרכב הנוסע יאלץ לעצור
"שמעתי שהגר' יעקב ישראל פוזן לרפו"ש אמר בזה הלעטיהו לרשע וימות.
על ידי יהי חסדך עלינו
12 יוני 2019, 14:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הרגשים, מחשבות, הרהורים [מוזמנים לכתוב].

בטל רצונך מפני רצונו.
ולכאורה צריך לדעת בבירור מה רצונך שאז יהיה פה ביטול אמיתי מפני רצונו
על ידי יהי חסדך עלינו
13 יוני 2019, 14:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך קוראים לאות צ' - צדי או צדיק?

עי' גמ' שבת קה גבי אותיות דר"ע שקוראת לצ' צדיק אבל אין הכונה לשם של האות אלא לנוטריקון. 
על ידי יהי חסדך עלינו
18 יוני 2019, 14:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מניעת קיבוץ נדבות באמצע התפילה

יש בדרך אמונה על מתנות ענים לא זוכר כעת מקמו.
שאי"צ לתת בתפלה מדין עוסק במצוה פטור מן המצוה.
על ידי יהי חסדך עלינו
24 יוני 2019, 11:48
עבור לפורום
עבור לנושא

מה ההבדל ליטול ידים לקטנים רק בבוקר ולא כל פעם שהם עושים צרכיהם?

תלמידי החזו"א מקפידים ליטול את ידי הקטנים אפי' מגיל חודש.
האם יש ענין ליטול את ידיהם גם אחרי עשית צרכים בטיטול?? ואחרי אמבטיה?
על ידי יהי חסדך עלינו
17 יולי 2019, 14:37
עבור לפורום
עבור לנושא

ליקוי ירח סימן רע. והרי יודעים מתי זה יבוא ואפי' לעוד כמה שנים?

איך יתכן שיש בלקוי ירח סימן קללה אם ידוע שזה הולך להגיע?
אם באמת זה היה מגיע בהפתעה היה מובן 
על ידי יהי חסדך עלינו
04 אוגוסט 2019, 13:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שתיית יין בהבדלה בתשעת הימים

כך נהג גם מרן החזו"א זיע"א. וכן הובא בדינים והנהגות להגר"מ גריינימן.
על ידי יהי חסדך עלינו
06 אוקטובר 2019, 13:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לשיעור בפירוש רש"י - על איזה ספר אתם ממליצים?

פשוטו של מקרא ופשוטו של רש"י  נמצא בכל החניות . זה ספר מיוחד במינו.
 
על ידי יהי חסדך עלינו
17 נובמבר 2019, 14:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילת לחש

לפני זמן מה ראיתי בזה בשו"ת "אפרקסתא דעניא".
אשמח אם מישהו יצטט ממנו.
על ידי יהי חסדך עלינו
19 נובמבר 2019, 14:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כולל עמוד ליום ברמה גבוהה.

שמשלמים טוב........
אשתי לא מכניסה משהו....
מי"ר     ר"ת      מחשבים יועצת מס רואת חשבון.......
ואשתי לא אחד מבינהם........... 
על ידי יהי חסדך עלינו
05 ינואר 2020, 12:42
עבור לפורום
עבור לנושא

ברכות ב ע"ב

בגמ' מקשה מברריתא שכתוב משעה שעני נכנס וכו'.
ולכאורה מאי קשיא והא יש עוד ה' שיטות והמשנה נקיט חד. וצ"ע
על ידי יהי חסדך עלינו
16 ינואר 2020, 14:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה מותר/אסור לקרוא בבית הכסא?

ידוע שיש מחלו' בין הגר' משה שמואל שפירא זללה"ה והגראי"ל שטינמן זללה"ה.
לקרוא ספרים על גדולי ישראל בבית הכסא.
דעת הגרמ"ש שפירא ששרי והגראי"ל אסר.
לא בטוח.
על ידי יהי חסדך עלינו
20 ינואר 2020, 18:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שרוכים

כמדמוני ששאלתי זה להרה"ג ר' יעקב ישראל פוזן לרפו"ש וחילק שאם זה נוגע בריצפה בדר"כ יש בעיה ואם לא אז לא. 
ללא אחריות.
על ידי יהי חסדך עלינו
29 ינואר 2020, 14:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לא ניקה עצמו עם מים - ברכותיו לבטלה - היתכן?!

ידוע כמה טרח בזה מורינו הגר" חיים שאול גריינמן זללה"ה להעמיד בזה שחייבים מים והוא ג"כ אירגן שכמעט בכל המקמות יהיה בידוש. וראתי היום בספרו של הגר"ש דיבלצקי זללה"ה שג"כ הקפיד מאד בזה. ואמר שבמגבונים בד"כ לא עוזר. בדקתי הרבה את הנושא והרבה שאלו אותי שהרי בזמן הגמרא היו משתמשים באבנים? אבל לענ"ד הדברים ...
על ידי יהי חסדך עלינו
11 פברואר 2020, 11:50
עבור לפורום
עבור לנושא

ברכה על הדיבור?

האם ידוע לת"ח מדוע לא מברכים בבוקר על הדבור? כמו שאר הדברים? והרי זה דבר מרכזי.?
על ידי יהי חסדך עלינו
12 אפריל 2020, 23:51
עבור לפורום
עבור לנושא

הגר"ר איצ'ה רוטנברג זללה"ה

היום נפטר אחד מגדולי הת"ח הלא ידועים ר'  איצ'ה רוטנברג,
שהיה אחד ממקרובי הגר"ח גריינמן זללה"ה,
ת"ח עצום וצנוע, היה המשיב במראות לחוגי החזו"א. 
מי שיודע פרטים שיכתוב ולא נתפס בנתעצל בהספדו של חכם 
על ידי יהי חסדך עלינו
17 אפריל 2020, 15:44
עבור לפורום
עבור לנושא

ספר ויבינו במקרא ספר מדהים על הטעמים מהרב שניאור זלמן קלינמן

אם ידוע איפה אפשר להשיג זאת זה ספר מיוחד במינו על ביאור הטעמים בצורה מיוחדת
 
על ידי יהי חסדך עלינו
04 מאי 2020, 11:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תמונות נדירות וסרטונים של גדולי ישראל ורבנים

IMG-5196.PNG
הגר"ח גריינמן ר' חצקל ברטלרור' איצ'ה רוטנברג
על ידי יהי חסדך עלינו
12 מאי 2020, 01:19
עבור לפורום
עבור לנושא

מתוך הספר החדש של הרב אז נדברו

קראו לה רחל.pdf
מתוך הספר החדש של הרב אז נדברו ואהבת
על ידי יהי חסדך עלינו
19 מאי 2020, 20:45
עבור לפורום
עבור לנושא

אז נדברו במדבר

מהדורה2 במדבר תשפ.pdf
על ידי יהי חסדך עלינו
31 מאי 2020, 23:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בענין ספר צמח אטלס

הספר הלא מצונזר הוא ברור נגד השו"ע יש בו הרבה זנות וכו'
אבי שליט"א צנזרו הראשון והביא הספר לכמה גדולים ובינהם הגרד"ל
דרך אגב הגר"ד קוק קרא את הספר המצונזר ואחרי כמה דפים לא קראו באמרו שעדיין הספר בעייתי
ד"א יש לו עוד כמה ספרים חזקים חוץ מלחמת היצר
על ידי יהי חסדך עלינו
22 יוני 2020, 23:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספר שמות חכמים

רציתי לציין שהמחבר שליט"א בעבודה על הספר לא השתמש במחשב כלל. [מידע אמין]
האם ידוע איפה אפשר לקנות את הספר בירושלים?