לבקשת מספר משתמשים, מתגבשת קבוצה לפתיחת פורום (סגור) ל"מזכירי/מנהלי כולל/ים" לעזרה הדדית בכל נושאי ניהול כולל אברכים. ניתן להגיש בקשת הצטרפות על ידי הטופס הזה.
במידה ותתגבש קבוצה איכותית, נפתח את הפורום. בהצלחה!
נ.ב. אם ידוע לכם על פורום/משהו דומה קיים, אודה אם תעדכנו אותי בה"פ או במייל info@tora-forum.co.il

החיפוש הניב 5 תוצאות

חזור

על ידי ינון
18 יוני 2019, 14:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מניעת קיבוץ נדבות באמצע התפילה

אפשר לשים מודעה שאינה מחייבת. כגון 'גבאי צדקה יקר נא הימנע מאיסוף כספים בזמן התפילה. הדבר מבלבל את כוונתינו' וכו'
על ידי ינון
18 יוני 2019, 17:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קניין גזלן

הגמ' אומרת שלא יקנה מגוי שקצץ מהשדה וחוששים שהשדה של יהודי והגוי גנב ממנו ותמיד היה קשה לי הרי רוב שדות הגויים לא גזולות מישראל ולמה שלא נלך אחר הרוב. קושיא מצויינת באמת שהט'ז סימן תרסד סק''ו כתב דה''מ בבבל שהייתה חזקה דסתמא גזולין הן. וכע''ז בסה''ת הל' אר''י ובפנ''י כתב דהוא עצה טובה שלא יתברר למפ...
על ידי ינון
19 יוני 2019, 17:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טעמי המצוות

היא גופא. ע''י שיעדן אדם את עצמו בדרכיו כגון שישחט ולא יערוף, מצטרפת (מזדככת) נפשו בכך, שאינו נעשה אכזרי
על ידי ינון
27 יוני 2019, 23:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשות אחר יהיו לרצון

יעויין בפמ''ג מש''ז קכב דהרגיל בתחנונים עונה רק אמן דהקל הקדוש ושומע תפילה אלמא א''צ לשמוע כולא. וכ''ה במ''ב שם סק''א. ובפמ''ג סימן סו א''א סק''ז ומ''ב שם סקכ''ב. ובאה''ל קכב א ד''ה ולקדיש. ובשו''ת אול''צ ח''ב פ''ז אות לה. וצ''ע אי המ''ב הנ'קל איירי בתחנונים שבשמו''ע או בתהילים וכדו'. ועיין. הדושה''ט.
על ידי ינון
02 יולי 2019, 13:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמו''ע במגבעת ישנה

תיובתא כתב:
01 יולי 2019, 19:44

שיש מנהג כללי להולכים לפני המלכות, ויש את מנהג (דרך) החכמים. במקרה שלנו ללבוש כובע ככל שידוע לי, בימינו זו אינה הדרך שבה עומדים לפני המלך, אך אולי זהו מנהג החכמים. 
 
אחד מאנ''ש שתהיה לו פגישה בארץ עם מלך מרוקו הוא ילך עם כובע וחליפה!