לבקשת מספר משתמשים, מתגבשת קבוצה לפתיחת פורום (סגור) ל"מזכירי/מנהלי כולל/ים" לעזרה הדדית בכל נושאי ניהול כולל אברכים. ניתן להגיש בקשת הצטרפות על ידי הטופס הזה.
במידה ותתגבש קבוצה איכותית, נפתח את הפורום. בהצלחה!
נ.ב. אם ידוע לכם על פורום/משהו דומה קיים, אודה אם תעדכנו אותי בה"פ או במייל info@tora-forum.co.il

החיפוש הניב 22 תוצאות

חזור

על ידי אוריאל
29 יולי 2018, 17:12
עבור לפורום
עבור לנושא

מלתא דבדיחותא -במשנתם של גדולי ישראל

גדולי ישראל בחריפותם, השמיעו מעת לעת דברי חידודים, דברי צחות, ושאר פרפראות המביאות את האדם לידי מלתא דבדיחותא, ופותחים לבו לתורה ולחכמה. באשכול זה יקובצו אמרות שפר מגדולי ישראל שבמהלך הדורות, ככל אשר תשיג ידינו. ראיתי פעם בספר שיצא עוד בזמנו של האור שמח, שמספר בו המחבר שהגיע פעם לרבה של דווינסק, וה...
על ידי מלמד להועיל
30 יולי 2018, 01:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מלתא דבדיחותא -במשנתם של גדולי ישראל

שאלו לרבי אייזל חריף: 'ילמדנו רבנו, מה טעם סידר רבי במשנה "חרשׁ, שוטה וקטן", ולא סידר את השוטה בתחילה או בסוף?' השיב רבי אייזל: 'ללמדנו, שכל מקום שמצויים שניים, נכנס השוטה באמצע'...
על ידי אברך כולל
01 אוגוסט 2018, 16:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מלתא דבדיחותא -במשנתם של גדולי ישראל

פעם היה קורס אפי'ה בבי"ס לבנות של סטמר בוויליאמסבורג. הבנות אפו עוגות והמנהלים החליטו שצריך להצניע את העוגות לאיזה הזדמנות. ולא לאכלם לאלתר. כך עשו הניחו אותם במקרר ונעלו את החדר. אח"כ כמה בנות פרצו לחדר ואכלו מהעוגות. כשנודע הדבר למנהל החליט שהוא צריך להמלך עם הרבי הרה"ק מסטמר זצ"ל איזה עונש ליתן ל...
על ידי מבקש אמת
18 יוני 2019, 20:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קניין גזלן

אם גזלן קונה בשינוי רשות מדוע אומרת הגמרא שאדם לא יקצוץ הדס משדה הגוי. הרי אף אם השדה גזולה, כעת בקצירתו עבר ההדס מרשות הבעלים לרשותו ושפיר הוי 'לכם'? בגמ' בסוכה מבואר ששינוי רשות לא קונה לבד, אלא רק בצירוף עם יאוש. והסיבה משום שהקנין של שינוי רשות הוא מחמת דבהיתרא אתא לידיה כמבואר בראשונים, וזה רק...
על ידי מאן דהו
19 יוני 2019, 00:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היכן המקור? דחוף!

מכירים את המדרש עם השני אחים שהיו גרים בהר הבית וכל אחד היה מביא לאחיו חיטים בלילה זה מפני שמשפחתו גדולה וזה מפני שאין לו בנים וכו' שמעתי משמו של הגרח''ק שאין מדרש כזה. וזה חסידישע מעשה! אולי מדרש מאוצר המדרשים תקרא כאן דעתו של רבי חיים קניבסקי שליט"א https://tora-forum.co.il/viewtopic.php?f=24&t=1...
על ידי יהודה1
19 יוני 2019, 17:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טעמי המצוות

אבל למה בעוף דווקא מליקה (ולא כמו בחולין ששחיטה מן הצואר). היה ראוי יותר לשאול את השאלה כך: בשלמא בהמה ועוף זה כדי שישים על לבו שהיה ראוי להיות במקומו אבל מנחה מה עניינה. ועל זה לכאורה התשובה היא כמו שכתוב ברש"י שמנחה היא קרבן של עני ועל ידי זה נחשב לו כאילו מקריב את נפשו. וכמובן חייבים לתת מזה משהו...
על ידי מאן דהו
19 יוני 2019, 17:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טעמי המצוות

[/highlight] לשון התנחומא מֹשֶׁה, שֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מְבַקֵּשׁ שֶׁיַּזְהִיר אֶת יִשְׂרָאֵל עַל הַטְּהֹרוֹת וְעַל הַטְּמֵאוֹת, אַתָּה תָּמֵהַּ שֶׁהֶרְאָה לוֹ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא כֵן, שֶׁכָּתוּב, וְזֹאת הַחַיָּה אֲשֶׁר תֹּאכְלוּ וְזֶה אֲשֶׁר לֹא תֹּאכְלוּ, שֶׁאָמַר לוֹ: הַזְהֵר אֶת יִשְ...
על ידי מאן דהו
19 יוני 2019, 21:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טעמי המצוות

היא גופא. ע''י שיעדן אדם את עצמו בדרכיו כגון שישחט ולא יערוף, מצטרפת (מזדככת) נפשו בכך, שאינו נעשה אכזרי כדבריך כתב הרמב"ן חומש דברים פרק כב פסוק ו: וכן מה שאמרו (ברכות לג ב) לפי שעושה מדותיו של הקב"ה רחמים ואינן אלא גזרות, לומר שלא חס האל על קן צפור ולא הגיעו רחמיו על אותו ואת בנו, שאין רחמיו מגיע...
על ידי מחשבות
19 יוני 2019, 22:44
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי נושא למחשבה
28 יוני 2019, 11:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עישון - נשים

זה עתה ראיתי בעלון נר לשולחן שבת (קורח תשע"ט עמ' ב') שמספר כדלהלן: מעשה באברך צעיר שהיה מעשן סיגריות. אשתו התחננה אליו שיפסיק. ביקשה רחמים על הבריאות שלו ושלה. והוא בכל פעם היה מבטיח שהוא מפסיק. שתחכה בסבלנות, הוא כל יום מפחית קצת. אך היא הריחה על בגדיו שהוא לא עומד בדיבורו... כיון שהיא ראתה שזה לא ...
על ידי מאן דהו
30 יוני 2019, 18:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמו''ע במגבעת ישנה

ינון כתב:
30 יוני 2019, 17:43
אם צריך שיהא כעומד לפני המלך, נמצא שצריך להתפלל בבגדי שבת, או לכה''פ י''ל שאין להתפלל עם מגבעת ישנה, לא כן?

נכון בגמרא נכתב מפורש שחלק מהאמוראים היו מיחדים בגד לתפילה
על ידי חלק א׳ ממעל
30 יוני 2019, 18:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמו''ע במגבעת ישנה

מי שהי׳ נפגש כל יום ג׳ פעמים לדבר עם המלך והוא אוהבו ביותר מסתמא הי׳ מגיע נורמלי למלך ולא מתלבש כל פעם כמו לפני חתונה
על ידי מאן דהו
30 יוני 2019, 23:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמו''ע במגבעת ישנה

לא הבנתי מה מצאת ברמב"ם מה דקדקת ברמב"ם מה פשטת מהרמב"ם ומה הכרעת על פי הרמב"ם
על ידי שאר לעמו
04 יולי 2019, 12:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילה בציבור או יחיד

תודה על ההפניה המפורטת .. מ"ב ס"צ סק"ל: משמע בע"א דף ד' ע"ב, דאם מתפלל מוסף (בביתו) בשעה שהצבור מתפללין שחרית, לא מיקרי בשעה שהצבור מתפללין. ואם מתפלל עמהם בבהכנ"ס מיקרי תפלת הצבור. והנה דברי הצל"ח שציין בשעה"צ שם: וצ"ל דתרתי בעי, עם הצבור ודוקא בית הכנסת, דאל"כ למה הזכיר בית הכנסת הוה ליה למימר אי...
על ידי yosf
04 יולי 2019, 14:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילה בציבור או יחיד

בפוס' מבואר שמי שנכנס לבהיכ"ס ומצא מתפללים וחשב שהוא מנחה ןהתפלל עימהם ונודע לו שמתפללים ערבית מיקרי תפילה בציבור והביא זה כה"ח להלכה
על ידי yosf
04 יולי 2019, 16:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נשיקה

נשיקה היא עניין ההתחברות והייחוד,
וישק יעקב לרחל היינו מרמז על יחוד קוב"ה ושכינתיה וכו' שרצה לעלות ולגלות רחמים וכו' ולפיכך בכה וכו', והבן.
ומזה תקיש עוד, ואין להאריך.
ועי' בס' התניא [חלק א מה] עה"פ הנז' והבן.
על ידי yosf
04 יולי 2019, 16:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נשיקה

הנה כת ב רבי שלמה הלוי אלקבץ [שורש ישי רות א, יד] דעניין כל הנשיקות הוא התדבקות רוח ברוח, כדאיתא בזוהר [משפטים קכד, ב; תרומה קמו, א]. ועי' לרבינו שלמה אשתורק [מדרשי התורה] עה"פ "וישק לו" בזה"ל: "ואין הכרע מי נשק למי והכונה שכל אחד השפיע זה את זה מלשון "ישקני מנשיקות פיהו" [שיר השירים א, ב] היא הנשי...
על ידי yosf
04 יולי 2019, 23:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נשיקה

כעת מצאתי קצת בזה וצרפתי בלא סדר: פתח ההוא ינוקא ואמר, ישקני מנשיקות פיהו, זה הוא תשוקה עליונה, כי יצא הרצון דרך הפה, ולא יצא דרך החוטם, בעת שיצאה האש, כי כאשר הפה נתחבר למי שהוא לנשק, יוצאת האש, ברצון, בהארת הפנים, בחדות כל, בדביקות של נחת רוח, והוא כמו שאמר לעיל אשר האור היוצא דרך הפה הוא בחינת א...
על ידי במבי
04 יולי 2019, 23:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נשיקה

זכור לי שרבינו נחמן כותב בספר המידות שנשיקה יוצרת חיבור לאחר מיתה.

ואכן חז"ל אומרים על יעקב שנשק לרחל כי ראה שאינה נקברת עימו, וע"פ רבינו מובן שרצה גם את הקירוב לאחר המיתה.
על ידי מאן דהו
04 יולי 2019, 23:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נשיקה

מי שיוכל לתת לי מקורות לעיון בעניין 'נשיקה' מה המהות שלה. מ''ט הזכירה התורה וישק יעקב וכו'. מצינו שנשיקה חשיבא כג''ע. עניין נשיקה בתה''מ. נשיקה בתשמישי קדושה ובמצוות (שהיו נושקין האתרוג) ומצינו שאצל בע''ח אינה קיימת, שלוקקין זל''ז ואינם נושקים. הכתב והקבלה על בראשית פרק כט פסוק יא וישק יעקב לרחל. נ...
על ידי פרלמן משה
10 אוקטובר 2019, 21:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תה''מ

דורדיא כתב:
10 אוקטובר 2019, 18:47
ממה צריך לחשוש?
מיטה ארמית? זה לא רק בתה"מ אלא בפשטות סתם לשבת..

מיטה ארמית היינו מטה ששייכת לארמי, אבל אם קנה אותה מידו לא מיירי הגמ'.
יש מנהג אדמורי"ם שלא לישון על מזרון זר, כשהם נוסעים למלונות משיגים להם מזרון חדש. (יש גם אדמורי"ם שאומרים עליהם שאין נכנסים למיטה בימות החול).
על ידי אלי מאירי
15 אוקטובר 2019, 13:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תה''מ

אולי חוששין למשכב הזב.
שעשו כל הגויים כזבים.
אגב. הכותרת די דרמטית