החיפוש הניב 556 תוצאות

חזור

על ידי איש ווילנא
18 יוני 2019, 20:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הפסקה בלימוד קבלה - אמן יהא שמיה רבא

הקורא את הפסוקים ביחזקאל פרק א שהוא מעשה מרכבה ומפרש את הפסוקים כפי פשטיה דקרא וודאי שלא עליו נאמר מעלת העוסק במעשה מרכבה ורק הלמד עומק הדברים והרעיון.  מאותו הטעם לא שייך לומר שכל העוסק בחכמת הקבלה יש לו מעלת העוסק במעשה מרכבה ורק המבין עומק הדברים וכנודע שאין הדברים כפשוטן כלל [ויש בזה מחלוקות גדו...
על ידי איש ווילנא
18 יוני 2019, 20:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דברי תורה עם תפילין

ויש לעי' אם הוה ליה כמתנה על מה שכתוב בתורה ומעשה באחד ששאל את החזו"א אם לאחר התפילה מזדמן לו עשיית משא ומתן של מסחר כשהוא עם תפילין אם רשאי לעשות זאת. והשיבו שאפילו אם היה ללא תפילין מצווה לילך וללבוש התפילין ולעסוק במשא ומתן. וזה מבוסס על הדעה בפוסקים וכך מקובל בשם הגר"א [וכן ד' השאג"א] שהסח הדעת ...
על ידי איש ווילנא
19 יוני 2019, 15:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קו התאריך בהלכה

מה הסיבה שהרב אלישיב והרב וואזנר הכריעו שהעיקר לא כהחזו"א? לפחות לגבי הרב אלישיב כמדומה שהטעם היה משום שתמיד היה מחוייב לפסקים המקובלים בירושלים וסבר שגדולי ירושלים הכריעו דלא כהחזון איש באסיפה הידועה. הוא עצמו לא היה לו הכרעה אישית בנושא [אני שמעתי שהיה מחמיר כמו שני השיטות רק שעיקר השיטה אצלו היי...
על ידי איש ווילנא
19 יוני 2019, 16:24
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי איש ווילנא
19 יוני 2019, 20:22
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי איש ווילנא
20 יוני 2019, 00:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכת זימון ברכה לבטלה?

כמה שאלות על ברכת זימון א. בברכות מח: משמע שזה ממש ברכה הגמ' לומדת את זה מפסוקים כמו שאר ברכות של ברכת המזון מדוע? ב. לגבי הכלל של ברכה שאין בה שם ומלכות אינה ברכה מדוע ברכת זימון נחשבת ברכה ג. בצעירותי שמעתי שמי שעושה זימון במקום של"צ זה ברכה לבטלה אפי שאין בה הזכרת שם מכיון שאיסור ברכה לבטלה לא נ...
על ידי איש ווילנא
20 יוני 2019, 00:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לבטל מלימודו לצורך קירוב רחוקים

האם יש חיוב לצאת מידי פעם לערי השדה או שכונות מעורבות, וללמוד בהם עם חילונים, ולקרבם ולחזקם, כאשר זה בא על חשבון הלימוד? האם יש חיוב לעשות כן, והאם מותר לעשות כן או שיש בעיה של ביטול תורה לפני החלק של ביטול תורה, מניין שיש חיוב בכלל לקרב רחוקים? יש חיוב של ערבות עבור כל ישראל ונצטוינו להעמיד שופטים...
על ידי איש ווילנא
20 יוני 2019, 11:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כמה יהודים צפויים להיות כאן בתחיית המתים? איך נעמוד בזה?

התעוררתי לזה מפרשת השבוע בעקבות גזרת המיתה לדור המדבר על חטא המרגלים. וכמדומה שבסוף סנהדרין יש מחלוקת תנאים אם דור המדבר עתידים לקום לתחיה"מ. ופתאום אני משתומם על המראה.  הרי זה ויכוח על עוד 600000 יהודים האם הם יפלו עלינו כאן בארצנו הקטנטונת! ומיד תירצתי לעצמי "ארץ הצבי".  אבל פתאום נזכרתי שבכל דו...
על ידי איש ווילנא
20 יוני 2019, 13:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מיהו בן סירא

יהי חסדך עלינו כתב:
20 יוני 2019, 12:19
ידוע אולי אם לרמב"ן היה בן שהשתמד?

כמדומה שטעית וזכורנך הטעה אותך שהיה לו תלמיד שהשתמד אבנר ולא בן 
על ידי איש ווילנא
20 יוני 2019, 14:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כמה יהודים צפויים להיות כאן בתחיית המתים? איך נעמוד בזה?

ראיתי פעם בשם האר"י שהנשמה מתחלקת לכמה חלקים ובכל גוף אחר שוכן חלק ממנה. כך שהשאלה לא נפתרה גם אחרי שגלגלנו אותה לפתחו של גלגול דוקא עזרת לי מאוד.  כי הרי הגופים עצמם נרקבו, ומה שנשאר הוא הלוז/נסכוי שזה רומז על התוכן הפנימי של האישיות = נשמה.  ולכן אין שום בעיה שמכמה קברים יצא רק איש אחד!  זה לא מי...
על ידי איש ווילנא
20 יוני 2019, 19:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם שייך בזה כל המתפלל על חבירו??. האם אין זה צחוק??.

כל הצורה המסחרית הזו משונה וצורמת לעין ולו יהי שיתבטל ולא היה כולל התפילות של הארגונים למינייהם וכל בר דעת בוחלת נפשו מכך ומתרחק מכך [האם כשמשהו מריץ את כל השמות בקבר של אחד הצדיקים תמורת תשלום יש לזה ערך]
על ידי איש ווילנא
20 יוני 2019, 20:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם שייך בזה כל המתפלל על חבירו??. האם אין זה צחוק??.

לפי תורת החסידות [המודיע..] דוקא זה מובן. לא מצאתי התייחסות ישירה לענין, (ויתכן מאוד שיש, אך אינו ידוע לי כרגע) אבל אולי אפשר להסביר זאת על פי הדברים הבאים: מקובל בשם הבעש"ט דכל הפוסק איזה דבר על חבירו הן לטוב והן לרע הוא פוסק על עצמו. כגון האומר עבור מעשה הטוב או דיבור הטוב שעשה או דיבר זולתו מגיע...
על ידי איש ווילנא
20 יוני 2019, 20:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: החמיץ זמן ק"ש, האם צריך ליסוע אל מעבר קו התאריך?

ומה שכתבתי זה בוודאי לא נכון, שהרי אם נחשוש לערבית שעוד לא הגיעה לעולם יאסר לעבור את קו התאריך קדימה, וע"כ שלא מתחשבים בתאריך. ומה שיש לשאול הוא רק אם כבר חל עליו חיוב ולא קרא, שאז אולי אפשר לתקן [וא"כ תהיה קושיא, שהרי נאמר שהוא מעוות לא יוכל לתקון] לסברתך האחרונה שהוא נהיה מעוות לא יוכל לתקון כי ה...
על ידי איש ווילנא
20 יוני 2019, 21:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: התפתחות של סדר התפילה בהמשך הדורות

בענין נוסח התפילה ועל השינויים בה אבקש לדעת מי תיקן את ברוך שאמר ישתבח שאין להם מקור בגמרא מי תיקן את נוסח הכל יודוך וכו' שנאמר בברכת יוצר של שבת [אם זה מזמן הגאונים הרי שהגאונים שינו נוסחאות] על תפילת נשמת כל חי התעורר כאן פורום [אבל מוזכר בגמ' פסחים כברכת השיר] ואשמח לשמוע הרחבות בנושא . בכל העני...
על ידי איש ווילנא
20 יוני 2019, 21:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: התפתחות של סדר התפילה בהמשך הדורות

אם היה רואה את הזוהר [אל תגיד לי שהוא פקפק חס וחלילה בתיארוך שלו] לא היה מקשה אבקש את סליחתך כי טעיתי. הבנין שלמה לא שואל מתפילת קל אדון [הבנין שלמה נמצא בח"ב סימן א על המע"ר סימן קסג] רק מפיוטים אחרים עי' שם  אבל זכרוני שגם הנצי"ב במשיב דבר עוסק בנושא של הבנין שלמה ואולי שם שואל גם מקל אשר שבת. וה...
על ידי איש ווילנא
20 יוני 2019, 23:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אחרונים לא יכולים לחלוק על ראשונים

כפי שאני מבין הוא בא בטענה על קביעתך מי הם ראשונים עם סמכות ומי לא ויהי בימי שפוט השופטים! קודם כל לא אני קובע זה מה שמקובל כפי שאני רגיל ועצם זה שהבית יוסף חולק עלייהם ולא על אחרים מוכיח כן  ואני חושב שגם מהחובה לדעת עד כמה שאפשר  יש חזון איש שמונה את הראשונים עם הסמכויות של ראשונים וכמדומה שמוכיח...
על ידי איש ווילנא
21 יוני 2019, 13:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הרו"ה

@כלפי ליא ו@שאר לעמו בעיניי זו קושיא שצריכה יישוב מצד אחד החת"ס נתן הסכמה לרו"ה למרות שתיקן בסידור דברים ומצד שני הרב שך נתן הסכמה לסידור שמתקן ומוחק את תיקוני הרו"ה האם יש מחלוקת ביניהם או שאחד מהם לא ידע על התיקונים שעליהם נותן הסכמה. שני הדברים לא נראים בעיני נושא השמרנות וכו' שנכנס כאן לא נראה ...
על ידי איש ווילנא
21 יוני 2019, 13:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה זה "כל טוב" ? (זהירות! לא מיועד כלל לבעלי רגישות יתרה)

ויש כעין זה עה"פ "טוב מאוד" - מאוד זה מה"מ ישר כוח ואסביר מדרש זה כפי שאני מרגישו שהעולם נברא עם שלימות מסויימת ואם הכל היה הולך כשורה הרי היה מסתיים בשבת הראשונה התיקון השלם אמנם על ידי החטא העולם נעשה מורכב יותר ובשביל התיקון נדרש כל ימות עולם אמנם סוף סוף התיקון גדול יותר מאילו היה מגיע לשלימותו...
על ידי איש ווילנא
21 יוני 2019, 13:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מי היה הגדול שהיה מסקל אבנים מהארץ משום מעלתה של א"י?

חז"ל מספרים על חכמים שהיו מנשקים את עפר ארץ ישראל וזה סיפור גדול מכולם כמדומה שאנו התרחקנו מכל המושגים האלו והיה זה בהוראה ישירה מרבותיינו הגדולים זצ"ל להתרחק מהמומרים מקימי המדינה וחברייהם אגב בהלכה יש יחס מיוחד לכך שארץ ישראל צריכה להיות בנויה באופן יפה [כמו שצריך להדר בבנין בית הכנסת כך צריך להדר...
על ידי איש ווילנא
21 יוני 2019, 13:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מי היה הגדול שהיה מסקל אבנים מהארץ משום מעלתה של א"י?

וצריך עיון על מה שמזלזלים בזה היום ובונים בערים החרדיות באופן חפשי העיקר שיהא מקום לגור ושוכחים שמדובר בארץ ישראל קודם כל השאלה האם זה חיוב גמור, ואיה מקומו של השולחן ערוך וכן, מסתמא מה שעושים כן הוא לפי שאין ברשותם ממון רב, ומוציאים הממון הדל על מצוות אחרות, חיוביות יותר, כמו תלמוד תורה או השאת בנ...
על ידי איש ווילנא
22 יוני 2019, 22:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שינויים עצמאיים בנוסח התפילה - מצוה או עברה

אבל סוף סוף הרעיון הוא לדעת להגיע להלכה מתוך עיון הייטב בגמ' וראשונים וזה בעיקר מה שחשוב בלימוד ואמנם רוב הישיבות היום רחוקים מזה אבל בכוללים [לפחות הטובים שבכוללים שאני זכיתי להכיר] גם אלו שלומדים בעיון סוגיות הגמ' רבים מגיעים עד ההלכה וכך שמרוויחים את שני העולמות
על ידי איש ווילנא
23 יוני 2019, 00:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר לטייל בחוץ לארץ

בהזדמנות זו אציין שבשנה שעברה בחודש אב נסעתי עם בני משפחתי לנפוש לראשונה מחוץ לגבולות ארצנו הקד'. וחזרתי כשכולי התפעלות ממה שהיה שם. היינו במלון שהיה כל כולו עבור בני תורה חרדים. ללא חילונים וללא גויים כלל. במלון היו 6 מנייני שחרית כל בורק הראשון בנץ ואחריו כל חצי שעה. היו כמה שיעורי תורה מעניינים ...
על ידי איש ווילנא
23 יוני 2019, 16:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: המציאות של ריבית בימינו

בפרשת בהר "את כספך לא תתן לו בנשך" - משמע שהעיקר זה המלוה. וצ"ע שלא נהגו לחלק בפועל בין המלוה שהוא >נושך - ללווה שהוא >ננשך.  ​​​​​​ולכאורה היה ראוי שגם אלו המקילים כיום לקחת/להינשך בהיתר עיסקה לא יקלו להלוות/לנשוך.  ומלבד שזה משמעות הפסוק, ומלבד שכל הקללות בחז"ל מדברות על המלווה/נושך,  כן מצאנו גם...
על ידי איש ווילנא
23 יוני 2019, 21:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: המציאות של ריבית בימינו

בפרשת בהר "את כספך לא תתן לו בנשך" - משמע שהעיקר זה המלוה. וצ"ע שלא נהגו לחלק בפועל בין המלוה שהוא >נושך - ללווה שהוא >ננשך.  ​​​​​​ולכאורה היה ראוי שגם אלו המקילים כיום לקחת/להינשך בהיתר עיסקה לא יקלו להלוות/לנשוך.  ומלבד שזה משמעות הפסוק, ומלבד שכל הקללות בחז"ל מדברות על המלווה/נושך,  כן מצאנו גם...
על ידי איש ווילנא
23 יוני 2019, 23:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספק רודף

יש לחקור בדין רודף אחר חבירו, אלא שיש לנו ספק אם האבן שביד הרודף יש בה כדי להמית. האם מותר להרוג את הרודף מספק? צריך להיות פרקטי ומציאותי והסברא המציאותית שכל אחד מהרחוב יסכים אליה בלי להכנס לגדרים שוודאי שזהו בכלל רודף ואם לא כן לא נתת לאדם להתגונן על חייו ונראה שסברא כזו וודאי מכריחה גם מדין תורה...
על ידי איש ווילנא
25 יוני 2019, 20:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם קבלה היא חילוק מלימוד התורה או חלק ופרט מהכרת הבורא

אנסה להציע נפקותא האם חכם בקבלה נוהג בו דיני קימה וכדומה זו לא בהכרח נפקותא, שהרי גם בפני חכם שלם בתנ"ך אין חובה לעמוד חכם בתנ"ך מסתבר שני סיבות שאין לעמוד בפניו. א' כי בעינן חכם שיש לו יחודיות [ואמנם בימינו גם חכמים מופלגים פעמים נעלם מהם ידיעה בסיסית בתנ"ך]. ב' כי בעינן אייזה שלימות של חכמה ולכן ...
על ידי איש ווילנא
25 יוני 2019, 21:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מי שיש לו רק 2 דקות. האם עדיף שיתפלל >כמכונה המונה מעות< או שיגיד איזשהו "שבח בקשה והודאה" קצר ולענין?

כידוע שכיום עם התפתחות הטכנולוגיה ישנה אפשרות להתפלל כמונה מעות = כמכונה אלקטרונית המונה מעות בציינג'... מה הדין בכל מגוון המקרים של אונס שאינו יכול להתפלל כראוי.  כמו למשל אשה שטרודה במצות "משמשי החולה" = כל ילד קטן. כי הוא תמיד כחולה שאין בו סכנה (היתר ידוע של הח"ח לאשתו).  לכאורה הרי במשך אלפי ש...
על ידי איש ווילנא
25 יוני 2019, 23:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מי שיש לו רק 2 דקות. האם עדיף שיתפלל >כמכונה המונה מעות< או שיגיד איזשהו "שבח בקשה והודאה" קצר ולענין?

כתב הנפש החיים דבתוך מילות התפלה יש סודות ותיקונים עצומים,ולכאורה פשיטא דעדיף אמת המידה לקביעת ההלכה הוא דברי הגמ' והפוסקים ואם על פי מידת ההלכה בגמ' יש צדק בטענת בן של רב אין דברים אלו מעלים ומורידים ואם אין בדבריו ממש אין אנו נזקקים לנפש החיים בכך וככלל כל דברי הנפש החיים הם רק לשכנע כי יש בשמירת...
על ידי איש ווילנא
26 יוני 2019, 10:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם ראוי לשבח את טיב המאכלים ולומר תודה לאשה לפני ברכת המזון?

על מה מלכי צדק = שם בן נח ירד מגדולתו? (שהיה כהן לאל עליון בעיר הצדק ירושלים) על כך שהקדים ברכת הדיוט לגבוה - כשאמר ברוך אברם לאל עליון קונה שמים וארץ.  ורק אחר כך אמר וברוך אל עליון אשר מגן צריך בידיך.  אז לכאורה כל מי שאומר שבחים לאשתו על האוכל ולא מקדים לשבח במילה או חצי מילה את השי"ת שהוא הראשו...
על ידי איש ווילנא
26 יוני 2019, 14:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הבוחר בשירי זמרה

היכן מצינו שהקב"ה בוחר בשירי זמרה?? אמנם מצאנו בכמה מקומות בחירה בדוד אבל בשירי זמרה או בשירי דוד היכן מצאנו שהקב"ה בוחר??? הבוחר בנביאים טובים ורצה בדברייהם הנאמרים באמת  נראה שהכוונה שבאים לברך על ספרי הנבאים כמו שמברכים על התורה ומברכים על כך שבחר בנביאים להיות כתבייהם כתבי הקודש כך גם מה שנבחרו...