החיפוש הניב 559 תוצאות

חזור

על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
11 יולי 2017, 18:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שיטת ימימה

כאחד שעסק הרבה בתחום, אני מציע לברוח מטיפולים בשיטות שלא הוכחו מדעית. אל תאמין לסיפורי הצלחות של פלוני ופלוני, מחקרים באוניברסיטה לוקחים שנים ובודקים תוצאות אצל אלפי ורבבות מטופלים. זה בדיקה יסודית.
ברפואה האלטרנטיבית, כולל בתחום הנפש השרלטנות גדולה.
על ידי שאר לעמו
06 יוני 2018, 03:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקומות קדושים וכדומה שאינם נכונים

כמובן, איני אומר שלא צריך לבדוק ולחקור. אבל עצם השחצנות, של לשבת מאות שנים אחרי, כשלא התחדש לנו שום מידע שלא היה לראשונים כמלאכים, ולהחליט שהם טעו, על סמך סברות כרסיות שאנחנו ממציאים (או שממציאים חוקרים), או ע"פ פירושי פסוקים לפי דעתנו, (כגון בעניין קבר שמואל הנביא), זו דרך עיקש המובילה לפעמים לקיצ...
על ידי שאר לעמו
07 יוני 2018, 16:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקומות קדושים וכדומה שאינם נכונים

אדבר על מקום שאינו בארץ וגם לא קבר. וגם לא קדוש. אמנם הנוצרים בנו שם בית תיפלה, ולא זה מה שמחייב, וכמו שהם טעו לפי הנראה ב'הר נבו' שבעבה"י ובנו שם בית תיפלה לא בהר הנכון. אעפ"כ גם יוספוס בא' מספריו (אינני זוכר כעת היכן), גם מציין שהר סיני הוא ג'בל מוסא של היום. ואם יש בו קדושה או לא, מסתמא אם אליהו...
על ידי נפתולי
07 יוני 2018, 17:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקומות קדושים וכדומה שאינם נכונים

גם במדרש שוח"ט תהילים פ"ז משמע שיש לו קדושה גם כיום, עה"פ מזמור שיר יסודתו בהררי קודש, שפירשו שזה הר סיני והר המוריה, ולכאו' כשם שקדושת הר המוריה לא פגעה כך גם קדושת הר סיני. וכן בילקוט שמעוני (תשפ"ה) ואין קודש אלא סיני שנאמר ה' בם סיני בקודש. וגם בגמ' ב"ב (עד:) שאמר רבה בר בר חנה תא ואחוי לך הר סינ...
על ידי אלכס
22 יולי 2018, 23:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שיחת טלפון בבוקר ת"ב. זכית בלוטו!

ומי שנולד לו בן בתשעה באב
יקריבוהו על גבי המזבח?
יקדישהו?
לכתחילה אנו לא עושים דברים בימים אלו
אך מה שארע משמים
צריך להודות לה', ולדעת שה' הוא טוב ואינו רוצה להרע
על ידי ראובן
26 יולי 2018, 12:37
עבור לפורום
עבור לנושא

הותרו שבטים לבוא זה בזה (ט"ו באב)

את השאלה ראיתי בשנה שעברה כאן . בקצרה: הרי לא היו אסורים שאר השבטים לכאורה, אלא רק "בת יורשת נחלה" כלומר אישה שאין לה אחים ויש לה מוריש. לכאורה אין זה בכל הדור אלא לבודדים אטו משום כך נאסר לכל השבטים לבוא זה בזה. ודוחק לומר שכיון שחלק מהשבט היו אסורים בשבט אחר כבר נעשה יום טוב על שהותרו כל השבטים. ל...
על ידי tkhvu
18 ספטמבר 2018, 00:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סוכה כשרה עם שתי דפנות בלבד. היתכן?

סיכך על גבי מבוי שיש לו לחי. ומדאורייתא אף בלא לחי מיגו דהוי דופן לענין שבת הוי דופן נמי לענין סוכה.
ויש לדון גם כשעשה ב' דפנות בנטייה של 45 מעלות ולא 90 מעלות, שכיון שהדפנות גודרות אותו מג' צדדים הסוכה תהיה כשרה לכאורה.
על ידי מכל מלמדי השכלתי
18 ספטמבר 2018, 00:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סוכה כשרה עם שתי דפנות בלבד. היתכן?

סיכך על גבי מבוי שיש לו לחי. ומדאורייתא אף בלא לחי מיגו דהוי דופן לענין שבת הוי דופן נמי לענין סוכה. ויש לדון גם כשעשה ב' דפנות בנטייה של 45 מעלות ולא 90 מעלות, שכיון שהדפנות גודרות אותו מג' צדדים הסוכה תהיה כשרה לכאורה. שפתיים ישק משיב דברים נכוחים. אכן הדוגמא שמפורשת בגמרא היא זו שהזכרת. והדוגמא ...
על ידי מכל מלמדי השכלתי
18 אוקטובר 2018, 20:13
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי הכהן
04 אפריל 2019, 15:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכה על כוס שניה בליל הסדר

ראה זה מצאתי:
2019-04-04_145810.png
(שימו לב גם ל'פטנט' המופיע בתחילת העמוד)
על ידי בן של רב
23 אפריל 2019, 12:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ''התנגדות'' ללימוד הלכה בציבור הליטאי

ראשית אין להכליל את הליטאים בחדא מחתא כי כל תלמידי החזו"א מאמינים ומחנכים שההלכה היא קודש הקדשים של הסוגיא (הביטוי הוא מהם, כמדומני מהגר"ד לנדו ואולי מהחזו"א באמו"ב?) ויש עוד שאינם שייכים לביהמ"ד הזה וגם הם העמידו תלמידים באופן כזה למשל הגריש"א והגרח"פ שיינברג ועוד. שנית רבינו הסטייפלר הוא ההמחשה הכ...
על ידי בנציון
28 אפריל 2019, 23:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ארץ ישראל ומדינת ישראל

זקן ויושב בישיבה כתב:
28 אפריל 2019, 23:34
זה שאף שרובם עוברי עבירה ועדייין אין הארץ מקיאה אותם, זהו מכלל ההסתר פנים, כמו עוד פרשיות בתורה
אם כך מתי הארץ מקיאה? אם עושים עבירות יש הסתר פנים, ואז הארץ לא מקיאה, ואם לא עושים מדוע שהארץ תקיא?
על ידי חכם באשי
10 מאי 2019, 17:22
עבור לפורום
עבור לנושא

מה דעתכם להתחיל לדון בצורה עניינית בפורום "אקטואליה", ולא לפי הקהילה אליה אתם משתייכם?

מטבע הדברים, פורום "אקטואליה" נועד לדיונים שאינם יכולים להיות מוכרעים בשאר מדורים, לכך הרי הוקם מדור זה, ברם, הוויכוחים העזים שיש כאן בין הניקים השונים, לפי מגזר / קהילה / וכולי, גורם להסתאבות וירידה למחוזות לא נעימים. לא נוחים. זה לא מה שבא לך לקרוא בשעות הפנאי. מתחברים לפורום כדי לקרוא נושאים חדשי...
על ידי דורדיא
28 מאי 2019, 01:29
עבור לפורום
עבור לנושא

מכירים טובה למנהלי הפורום - מפיצים את הבשורה..!!!

מזה זמן רב אני מנסה ללמוד לאיזה צד במפה הפוליטית שייך הפורום? ואט אט אני למד כי נוצר כאן דבר אדיר. מקום איכותי, מרבה דעת וחכמה  וכן.. בלי נטייה פוליטית..  דווקא בגלל אנונימיות הניקים כ"א יכול לחשוב ולהתבטא בצורה חופשית יותר עם שמירה על ערכים גבוהים ועל "נהגו כבוד זה בזה".. במקום לשוטט במרחבי הרשת (ג...
על ידי זאת תורת
05 יוני 2019, 20:23
עבור לפורום
עבור לנושא

לדעת הרמב"ן שברכות קריאת שמע הוא ברכת המצוות מדוע מותר להפסיק כדין בין הפרקים

המשנה אומרת (ברכות יג, א) שאחד מבין הפרקים שמותר לשאול מפני השלום ולהשיב שלום לכל אדם, הוא בין ברכה שניה לשמע, וצריך עיון הרי הוא מפסיק בין הברכה לדבר שמברכים עליו. ובכסף משנה (קר"ש ב, יז) כתב שברכות קריאת שמע אינו ברכת המצוות, ולכן אינו ברכה על קריאת שמע וממילא מותר להפסיק. וזוהי שיטת הרשב"א המפורס...
על ידי דורדיא
16 יוני 2019, 02:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נבואות שהתגשמו ונבואות שיש לדון בהם אם התגשמו למחצה.

פרקי דר''א בפרק לב ולמה נקרא שמו ישמעאל שעתיד הקבה לשמוע את נאקת בנ''י ממה שעתידים ישמעאל לעשות לישראל בארץ ישראל באחרית הימים. (אין לפניי כעת את הציטוט המדוייק) ובוודאי זה דבר פלא גדול. א. מי אמר למדרש לפני 2000 שנה שיהיה עדיין את הישמעאלים ואת ישראל. ב. במשך כל השנים אף פעם הישמעאלים לא הצרו לנו (...
על ידי ayedavid
18 יוני 2019, 20:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הפסקה בלימוד קבלה - אמן יהא שמיה רבא

מאידך העוסק בעומק הדברים ואפשר שמכלל זה העוסק בפילוספיה של חכמת האלוקות נכלל בכלל העוסק במעשה מרכבה שזהו מכל מקום תחילת עסק מעשה מרכבה קשה מאד לקבל את זה. מהו 'עוסק מעשה מרכבה' אם הפירוש שבעיסוקו הוא מרכבה לשכינה או מרכיב את המדרגות בדרך המשרה את השכינה, אז מובן שהדברים יכולים להתקיים רק באחד שכבר ...
על ידי יהושע
18 יוני 2019, 21:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמות הרבנים שמסכימים שיפרסמו את עמדתם בענין התכלת.

אין היום כמעט ת״ח רציני שבירר את הנושא היטב שלא מסכים עם הזיהוי, רק חלקם מוצאים כל מיני טעמים צדדיים למה לא ללבוש, ואין כמעט שניים שאומרים אותו טעם. מצדדי התכלת מתייחסים לכך שעל עצם זיהוי התכלת אין מה לערער וכל הערעור הוא מצד המניעה מלעשות דברים חדשים  אבל באמת הנושא לא כל כך ברור בסך הכל כל הראיות...
על ידי יהושע
19 יוני 2019, 15:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קו התאריך בהלכה

כל העניין של של קו התאריך הוא דבר תמוה, לפי מפת העולם שידוע לנו היום אין שום סברא שיהיה דוקא במקום מסויים קו התאריך. הסבר למה מה אתה מתכוון האם אתה מתכוון שהצדק עם הרב כשר שתלוי הדבר מאייזה מקום האדם מגיע [כמדומה שיטה ו' שהעלה מעלה הנושא]  והאם היה מפה אחרת שלפי אותו מפה כן היה הגיון לקו התאריך או ...
על ידי בנציון
19 יוני 2019, 15:25
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי יהודה1
19 יוני 2019, 15:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קו התאריך בהלכה

כל העניין של של קו התאריך הוא דבר תמוה, לפי מפת העולם שידוע לנו היום אין שום סברא שיהיה דוקא במקום מסויים קו התאריך. הסבר למה מה אתה מתכוון האם אתה מתכוון שהצדק עם הרב כשר שתלוי הדבר מאייזה מקום האדם מגיע [כמדומה שיטה ו' שהעלה מעלה הנושא]  והאם היה מפה אחרת שלפי אותו מפה כן היה הגיון לקו התאריך או ...
על ידי בנציון
19 יוני 2019, 15:53
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי יהושע
19 יוני 2019, 17:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמות הרבנים שמסכימים שיפרסמו את עמדתם בענין התכלת.

אני לא חולק על כך רק הערתי על כך שהרבה שומעים את יסוד הראיות ואינם רגילים בכגון דא וכיון שהדבר נשמע הגיוני ואחרים סומכים על כך מקבלים זאת ולכן אי אפשר להביא ראיה מכולם כמובן שיש כמה מהם שישבו על כך ברצינות.  ולגבי גוף הטענות בקשר לטענה מספרי היוונים השאלה היא כמה אפשר לסמוך על תרגומים בקשר לטענה הש...
על ידי כרם
20 יוני 2019, 16:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קו התאריך בהלכה

מה שמייחסים ליסוד עולם, כאילו קו התאריך עובר 12 שעות מירושלים, אין לו אזכור והתחלה ביסוד עולם. היסוד עולם כופר במושג "קו התאריך", הוא שולל מכל וכל את האפשרות שיש מקום שבצד אחד יום ששי ובצד השני שבת. היסוד עולם סובר שבחלק התחתון של כדור הארץ, ז.א. 180 מעלות שיש מקצה המזרח עד קצה המערב, כולו מים וים ו...
על ידי ayedavid
20 יוני 2019, 20:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: החמיץ זמן ק"ש, האם צריך ליסוע אל מעבר קו התאריך?

הערתי שלפי דבריך עד שנחייב אותו להגיע לעוד ק"ש דשחרית של יום ב' בחודש, נמצא שדילג ק"ש דערבית של יום א' בחודש. אבל למה שכתבת זה לא קשה, שהתכוונת על הצד שלא מתחשבים בתאריך
על ידי ayedavid
20 יוני 2019, 20:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: החמיץ זמן ק"ש, האם צריך ליסוע אל מעבר קו התאריך?

ומה שכתבתי זה בוודאי לא נכון, שהרי אם נחשוש לערבית שעוד לא הגיעה לעולם יאסר לעבור את קו התאריך קדימה, וע"כ שלא מתחשבים בתאריך.

ומה שיש לשאול הוא רק אם כבר חל עליו חיוב ולא קרא, שאז אולי אפשר לתקן

[וא"כ תהיה קושיא, שהרי נאמר שהוא מעוות לא יוכל לתקון]
על ידי מאן דהו
20 יוני 2019, 21:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שינויים עצמאיים בנוסח התפילה - מצוה או עברה

בענין נוסח התפילה ועל השינויים בה אבקש לדעת מי תיקן את ברוך שאמר ישתבח שאין להם מקור בגמרא מי תיקן את נוסח הכל יודוך וכו' שנאמר בברכת יוצר של שבת [אם זה מזמן הגאונים הרי שהגאונים שינו נוסחאות] על תפילת נשמת כל חי התעורר כאן פורום [אבל מוזכר בגמ' פסחים כברכת השיר] ואשמח לשמוע הרחבות בנושא . בכל העני...
על ידי מסיח לפי תומו
20 יוני 2019, 21:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמות הרבנים שמסכימים שיפרסמו את עמדתם בענין התכלת.

אני לא לובש תכלת. אבל לא התחברתי לשום טענה של המתנגדים. האמת, לא נעים לי חברתית. ברור לי כשמש שאם התכלת היתה בצבע לבן כמו כל החוטים כל הציבור החרדי היה קונה. בדיוק כמו שעשרות ומאות חומרות נכנסו לציבור החרדי בשנים האחרונות, כשרבים לא יודעים בכלל מה דעת גדולי ישראל בענין. מה מקור החומרא. מה הראיות בעד...
על ידי מאן דהו
20 יוני 2019, 21:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: התפתחות של סדר התפילה בהמשך הדורות

אם היה רואה את הזוהר [אל תגיד לי שהוא פקפק חס וחלילה בתיארוך שלו] לא היה מקשה