החיפוש הניב 143 תוצאות

חזור

על ידי שאר לעמו
06 יוני 2018, 03:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקומות קדושים וכדומה שאינם נכונים

כמובן, איני אומר שלא צריך לבדוק ולחקור. אבל עצם השחצנות, של לשבת מאות שנים אחרי, כשלא התחדש לנו שום מידע שלא היה לראשונים כמלאכים, ולהחליט שהם טעו, על סמך סברות כרסיות שאנחנו ממציאים (או שממציאים חוקרים), או ע"פ פירושי פסוקים לפי דעתנו, (כגון בעניין קבר שמואל הנביא), זו דרך עיקש המובילה לפעמים לקיצ...
על ידי שאר לעמו
07 יוני 2018, 16:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקומות קדושים וכדומה שאינם נכונים

אדבר על מקום שאינו בארץ וגם לא קבר. וגם לא קדוש. אמנם הנוצרים בנו שם בית תיפלה, ולא זה מה שמחייב, וכמו שהם טעו לפי הנראה ב'הר נבו' שבעבה"י ובנו שם בית תיפלה לא בהר הנכון. אעפ"כ גם יוספוס בא' מספריו (אינני זוכר כעת היכן), גם מציין שהר סיני הוא ג'בל מוסא של היום. ואם יש בו קדושה או לא, מסתמא אם אליהו...
על ידי נפתולי
07 יוני 2018, 17:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקומות קדושים וכדומה שאינם נכונים

גם במדרש שוח"ט תהילים פ"ז משמע שיש לו קדושה גם כיום, עה"פ מזמור שיר יסודתו בהררי קודש, שפירשו שזה הר סיני והר המוריה, ולכאו' כשם שקדושת הר המוריה לא פגעה כך גם קדושת הר סיני. וכן בילקוט שמעוני (תשפ"ה) ואין קודש אלא סיני שנאמר ה' בם סיני בקודש. וגם בגמ' ב"ב (עד:) שאמר רבה בר בר חנה תא ואחוי לך הר סינ...
על ידי אלכס
22 יולי 2018, 23:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שיחת טלפון בבוקר ת"ב. זכית בלוטו!

ומי שנולד לו בן בתשעה באב
יקריבוהו על גבי המזבח?
יקדישהו?
לכתחילה אנו לא עושים דברים בימים אלו
אך מה שארע משמים
צריך להודות לה', ולדעת שה' הוא טוב ואינו רוצה להרע
על ידי ראובן
26 יולי 2018, 12:37
עבור לפורום
עבור לנושא

הותרו שבטים לבוא זה בזה (ט"ו באב)

את השאלה ראיתי בשנה שעברה כאן . בקצרה: הרי לא היו אסורים שאר השבטים לכאורה, אלא רק "בת יורשת נחלה" כלומר אישה שאין לה אחים ויש לה מוריש. לכאורה אין זה בכל הדור אלא לבודדים אטו משום כך נאסר לכל השבטים לבוא זה בזה. ודוחק לומר שכיון שחלק מהשבט היו אסורים בשבט אחר כבר נעשה יום טוב על שהותרו כל השבטים. ל...
על ידי בן של רב
23 אפריל 2019, 12:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ''התנגדות'' ללימוד הלכה בציבור הליטאי

ראשית אין להכליל את הליטאים בחדא מחתא כי כל תלמידי החזו"א מאמינים ומחנכים שההלכה היא קודש הקדשים של הסוגיא (הביטוי הוא מהם, כמדומני מהגר"ד לנדו ואולי מהחזו"א באמו"ב?) ויש עוד שאינם שייכים לביהמ"ד הזה וגם הם העמידו תלמידים באופן כזה למשל הגריש"א והגרח"פ שיינברג ועוד. שנית רבינו הסטייפלר הוא ההמחשה הכ...
על ידי חכם באשי
10 מאי 2019, 17:22
עבור לפורום
עבור לנושא

מה דעתכם להתחיל לדון בצורה עניינית בפורום "אקטואליה", ולא לפי הקהילה אליה אתם משתייכם?

מטבע הדברים, פורום "אקטואליה" נועד לדיונים שאינם יכולים להיות מוכרעים בשאר מדורים, לכך הרי הוקם מדור זה, ברם, הוויכוחים העזים שיש כאן בין הניקים השונים, לפי מגזר / קהילה / וכולי, גורם להסתאבות וירידה למחוזות לא נעימים. לא נוחים. זה לא מה שבא לך לקרוא בשעות הפנאי. מתחברים לפורום כדי לקרוא נושאים חדשי...
על ידי ayedavid
18 יוני 2019, 20:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הפסקה בלימוד קבלה - אמן יהא שמיה רבא

מאידך העוסק בעומק הדברים ואפשר שמכלל זה העוסק בפילוספיה של חכמת האלוקות נכלל בכלל העוסק במעשה מרכבה שזהו מכל מקום תחילת עסק מעשה מרכבה קשה מאד לקבל את זה. מהו 'עוסק מעשה מרכבה' אם הפירוש שבעיסוקו הוא מרכבה לשכינה או מרכיב את המדרגות בדרך המשרה את השכינה, אז מובן שהדברים יכולים להתקיים רק באחד שכבר ...
על ידי יהושע
18 יוני 2019, 21:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמות הרבנים שמסכימים שיפרסמו את עמדתם בענין התכלת.

אין היום כמעט ת״ח רציני שבירר את הנושא היטב שלא מסכים עם הזיהוי, רק חלקם מוצאים כל מיני טעמים צדדיים למה לא ללבוש, ואין כמעט שניים שאומרים אותו טעם. מצדדי התכלת מתייחסים לכך שעל עצם זיהוי התכלת אין מה לערער וכל הערעור הוא מצד המניעה מלעשות דברים חדשים  אבל באמת הנושא לא כל כך ברור בסך הכל כל הראיות...
על ידי יהושע
19 יוני 2019, 15:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קו התאריך בהלכה

כל העניין של של קו התאריך הוא דבר תמוה, לפי מפת העולם שידוע לנו היום אין שום סברא שיהיה דוקא במקום מסויים קו התאריך. הסבר למה מה אתה מתכוון האם אתה מתכוון שהצדק עם הרב כשר שתלוי הדבר מאייזה מקום האדם מגיע [כמדומה שיטה ו' שהעלה מעלה הנושא]  והאם היה מפה אחרת שלפי אותו מפה כן היה הגיון לקו התאריך או ...
על ידי בנציון
19 יוני 2019, 15:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה המרגלים לא צודקים? הרי במדבר הם אוכלי המן (אברכים...) ובא"י כמעט כולם יהיו חקלאים עובדי אדמה?! האם אין זו ציונו

לגוף השאלה של פותח האשכול "האם אין זה ציונות", השואל מגיע עם הנחה כביכול עצם הרעיון של חיבת ציון אינו דבר יקר וחשוב וקדוש. אבל תחילה יש לדון האמנם אלמלא היו שוכחי אלוקים שבעמנו דוגלים בציונות ועבודת האדמה, האם גם אז היה חלק מגדולי ישראל יוצאים נגד הרעיון של חיבת ציון. רק אם התשובה חיובית יש להמשיך ...
על ידי יהודה1
19 יוני 2019, 15:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קו התאריך בהלכה

כל העניין של של קו התאריך הוא דבר תמוה, לפי מפת העולם שידוע לנו היום אין שום סברא שיהיה דוקא במקום מסויים קו התאריך. הסבר למה מה אתה מתכוון האם אתה מתכוון שהצדק עם הרב כשר שתלוי הדבר מאייזה מקום האדם מגיע [כמדומה שיטה ו' שהעלה מעלה הנושא]  והאם היה מפה אחרת שלפי אותו מפה כן היה הגיון לקו התאריך או ...
על ידי בנציון
19 יוני 2019, 15:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה המרגלים לא צודקים? הרי במדבר הם אוכלי המן (אברכים...) ובא"י כמעט כולם יהיו חקלאים עובדי אדמה?! האם אין זו ציונו

מצורף מכתבו החריף של בעל ה'נתיבות' לרצ"ה קלישר, ששופך הרבה אור על איך הסתכלו גדולי ישראל על כל הענין. קראו ותחי נפשכם. מכתב הנתיבות לרצה קלישר.pdf כבר התברר שהמכתב מזוייף, על ידי הזייפן הידוע בשם בלוך שזייף מאות מכתבים שכביכול יצאו מתחת ידי גדולי ישראל. ידוע שהגרעק"א והחת"ס והגאון רבי אליהו גוטמכר ...
על ידי יהושע
19 יוני 2019, 17:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמות הרבנים שמסכימים שיפרסמו את עמדתם בענין התכלת.

אני לא חולק על כך רק הערתי על כך שהרבה שומעים את יסוד הראיות ואינם רגילים בכגון דא וכיון שהדבר נשמע הגיוני ואחרים סומכים על כך מקבלים זאת ולכן אי אפשר להביא ראיה מכולם כמובן שיש כמה מהם שישבו על כך ברצינות.  ולגבי גוף הטענות בקשר לטענה מספרי היוונים השאלה היא כמה אפשר לסמוך על תרגומים בקשר לטענה הש...
על ידי כרם
20 יוני 2019, 16:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קו התאריך בהלכה

מה שמייחסים ליסוד עולם, כאילו קו התאריך עובר 12 שעות מירושלים, אין לו אזכור והתחלה ביסוד עולם. היסוד עולם כופר במושג "קו התאריך", הוא שולל מכל וכל את האפשרות שיש מקום שבצד אחד יום ששי ובצד השני שבת. היסוד עולם סובר שבחלק התחתון של כדור הארץ, ז.א. 180 מעלות שיש מקצה המזרח עד קצה המערב, כולו מים וים ו...
על ידי ayedavid
20 יוני 2019, 20:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: החמיץ זמן ק"ש, האם צריך ליסוע אל מעבר קו התאריך?

הערתי שלפי דבריך עד שנחייב אותו להגיע לעוד ק"ש דשחרית של יום ב' בחודש, נמצא שדילג ק"ש דערבית של יום א' בחודש. אבל למה שכתבת זה לא קשה, שהתכוונת על הצד שלא מתחשבים בתאריך
על ידי ayedavid
20 יוני 2019, 20:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: החמיץ זמן ק"ש, האם צריך ליסוע אל מעבר קו התאריך?

ומה שכתבתי זה בוודאי לא נכון, שהרי אם נחשוש לערבית שעוד לא הגיעה לעולם יאסר לעבור את קו התאריך קדימה, וע"כ שלא מתחשבים בתאריך.

ומה שיש לשאול הוא רק אם כבר חל עליו חיוב ולא קרא, שאז אולי אפשר לתקן

[וא"כ תהיה קושיא, שהרי נאמר שהוא מעוות לא יוכל לתקון]
על ידי מאן דהו
20 יוני 2019, 21:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שינויים עצמאיים בנוסח התפילה - מצוה או עברה

בענין נוסח התפילה ועל השינויים בה אבקש לדעת מי תיקן את ברוך שאמר ישתבח שאין להם מקור בגמרא מי תיקן את נוסח הכל יודוך וכו' שנאמר בברכת יוצר של שבת [אם זה מזמן הגאונים הרי שהגאונים שינו נוסחאות] על תפילת נשמת כל חי התעורר כאן פורום [אבל מוזכר בגמ' פסחים כברכת השיר] ואשמח לשמוע הרחבות בנושא . בכל העני...
על ידי מסיח לפי תומו
20 יוני 2019, 21:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמות הרבנים שמסכימים שיפרסמו את עמדתם בענין התכלת.

אני לא לובש תכלת. אבל לא התחברתי לשום טענה של המתנגדים. האמת, לא נעים לי חברתית. ברור לי כשמש שאם התכלת היתה בצבע לבן כמו כל החוטים כל הציבור החרדי היה קונה. בדיוק כמו שעשרות ומאות חומרות נכנסו לציבור החרדי בשנים האחרונות, כשרבים לא יודעים בכלל מה דעת גדולי ישראל בענין. מה מקור החומרא. מה הראיות בעד...
על ידי מאן דהו
20 יוני 2019, 21:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: התפתחות של סדר התפילה בהמשך הדורות

אם היה רואה את הזוהר [אל תגיד לי שהוא פקפק חס וחלילה בתיארוך שלו] לא היה מקשה
על ידי מאן דהו
20 יוני 2019, 21:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מיהו בן סירא

אדרבה כמדומה שהיה זה בנו, והצטער הרמב"ן וכו' עד שגילתה לו אישתו המעשה עם הגוי בליל טבילתה וכו'. בספר הדורות מופיע סיפור על תלמידו של הרמב"ן אבנר אולי תספר מה המקור לבן  איני זוכר, בע"ה אבדוק  אבל לפי זכרוני על הפסוק שורש פורה ראש ולענה כותב הרמב"ן וז"ל: ואמר שושר וכו' לאמר כי משורש מתוק לא יצא מר, ...
על ידי יהושע
20 יוני 2019, 22:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: זעזוע: נבלות וטריפות נמכרו ככשר במנצ'סטר, במשך שנים רבות

אם כשבאו לשכנע רבנים בעד הבראקל אז אמר להם שוחט זקן א׳ שהוא מזהה שזה אותו קוקוריקו של לפני שישים שנה - לא צריך הרבה לחשוב כדי להבין במה מדובר... וכשרב א׳ כמעט קנה כרטיס טיסה לטורקי׳ כדי לדבר עם הרה"ר שם שהעיד שזה אכלו תמיד וברגע האחרון הוא התקשר לומר שבעצם הוא לא בטוח זה מגחיך את העסק וכשמוסרים מבל...
על ידי יהושע
20 יוני 2019, 23:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמות הרבנים שמסכימים שיפרסמו את עמדתם בענין התכלת.

יש חלזונות שהצבען שלהם כחול לגמרי בלי שום נטייה לסגול.
על ידי שאר לעמו
21 יוני 2019, 12:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יד אבשלום

על מה שהזכרת לית מאן דיכול למיפלג. והמקרא והאמת צווחת על מעיין השילוח ועל עיר דוד. המקרא והאמת צווחת. השאלה איפוא  לא התווכחתי שזה קיים אני שואל איפוא זה. לאחר שכפי המקובל במחקר הוא מה שמכונה היום עיר דוד. ואילו מה שהיה מקובל בפי תושבי ירושלים הותיקים היה מקובל שזה בהר למעלה. [ראה בספר עיר הקודש וה...
על ידי כרם
21 יוני 2019, 12:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לאיזה צד מתפללים באיי הוואי

בקובץ בית אהרן וישראל לפני כמה שנים (יותר מ-5 לפי זכרוני), היה על זה מאמר גדול, אודות כיוון התפילה באמריקה לפי המרחק הקצר ביותר לפי האמת, בלי להתחשב בקווי הרוחב והאורך שעושים על הגלובוס.
וודאי יימצא כאן אחד החכמים שימצאהו ויעלהו לטובת הלומדים.
על ידי יהושע
21 יוני 2019, 14:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: זעזוע: נבלות וטריפות נמכרו ככשר במנצ'סטר, במשך שנים רבות

המינים האחרים הם כולם תרנגולים ואני לא מבין מה הבעיה למי שאוכל הודו והרי הודו הוא גם שינוי במסורת ובכל זאת אוכלים אותם [ובתשובת השואל ומשיב כתב להכשיר אך ורק מהסיבה הזו שלהלכה לא צריך מסורת]  מי אמר שהמינים האחרים הם תרנגולים ולא עופות הדומים לתרנגולים? ורגלים לדבר שמעולם לא שמענו על ביצי תרנגולים ...
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
21 יוני 2019, 14:50
עבור לפורום
עבור לנושא

מכירת שוברי קניה

הרבה אנשים נתקעים עם שובר קניה שאין להם מה לעשות עמו, ומגיעים לחנות ומנסים למוכרו לאחד הלקוחות. במקרה שבעל החנות אוסר למכור שוברי קניה ללקוחות, מפני שהוא מפסיד, שלקוחות אלו באו לשלם לו במזומן ועתה הם ישלמו בשובר קניה, שאין לו מזה שום רווח. גדולי הדיינים והפוסקים אוסרים למכור. עסקתי בנושא זה בלימוד ה...