החיפוש הניב 2 תוצאות

חזור

על ידי קו_התאריך
20 יוני 2019, 21:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קו התאריך בהלכה

אני מרשה לעצמי לכתוב דברים שאולי יקוממו אנשים אחרים, אולי לא יפה לכותבם, אבל אנסה לכתוב: הרימ"ט עושה רושם של פוסק קונבנציונלי, שהולך בדרך הישנה המקובלת. החזו"א עושה רושם של פוסק עצמאי וחדשן, שהולך בדרך שהוא סולל לעצמו. והרבנים מהאסכולה הקונבנציונלית, בלי שידעו להכריע בדין, נטו ללכת אחרי הפסיקה הקונב...
על ידי קו_התאריך
10 יולי 2019, 20:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חישוב כ"ט יום ומחצה ותשצ"ג חלקים

הנני להעתיק דברי החזו"א בחלק או"ח סימן קלח ס"ק ה באמצע ד"ה ודע בסוגרים מרובעות:
ומש"כ בספר עתים לבינה דשמואל לקח שיטה ישנה של התוכנים וכן י"ב תשצ"ג לא נולד בב"א הם מהכזבים שהיצר מחבבן וכעין יצרא דע"ז ואם כי המחבר היה יר"א אבל שגה וחשב שמותר לומר כן ועבד את המינות בשוגג.