החיפוש הניב 154 תוצאות

חזור

על ידי חזק וברוך
07 אוגוסט 2019, 18:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הקץ לדברי רוח!

אינני רואה שמכניסים ענין זה בכל אשכול, מדובר באשכולות עצמאיים שנפתחים על ידי אלו שהנושא חשוב להם. מי שהנושא לא מעניין אותו או שמעצבן אותו - שלא יכנס ולא יגיב. באופן כללי הדה-לגיטימציה הזאת אינה ראויה. פורום מטבעו מיועד לדעות שונות, אדם שמעונין לראות אך ורק את מה שהוא מכיר ורגיל, שיקרא את מאמרי ההשקפ...
על ידי חזק וברוך
24 אוגוסט 2019, 22:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת עקב - 'ארץ זית שמן ודבש', למה לא כתוב זית ותמר?

הפסוק מספר על שבחה של א"י ש'לא תחסר כל בה' ומאריך שאבניה ברזל ומים ונחושת וכו' וכו'. גם בענין המאכלים משבח הכתוב שלא חסר כלום. והפסוק מחלק את השבח לשנים [פעמיים 'ארץ'] - ה'ארץ' הראשון הוא על גוף המאכלים, שיש בה כל המינים הנצרכים לתזונת האדם, וה'ארץ' השני הוא על טעם המאכלים, שיש בא"י כל דברים הנצרכים...
על ידי חזק וברוך
04 ספטמבר 2019, 22:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מנהג שלא לעבור מעל ילד

שו"ת הרשב"א ח"א סי' ט ודע כי כל חכם מחכמי תורתנו החסידים כשיראה דברי הפלוסופים וישר בעיניו דרכם כשהוא מגיע אצל הכתובים המורים כהפכם פרש אותם בענין שיהיה נאות לחקירה הפילוסופית ומשים ענין המקראות משל. לפי שאין דוחק אותו ענין נבואי או מצוה. אבל כשהוא מגיע אצל חכמי ישראל יפרש המקראות כצורתן ואף על פי ש...
על ידי חזק וברוך
08 ספטמבר 2019, 23:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ערכים חוץ תורניים.

השכל האנושי בעיני תורתנו הקדושה.PDF
מאמר מעניין בנידון זה.
 
על ידי חזק וברוך
10 ספטמבר 2019, 01:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

כנגד המובאות הבודדות הנ"ל, עומדים אלפי רבבות בני ישראל במשך מאות ואלפי שנים, ראשונים ואחרונים, אדירי התורה ושרפי עליון - שכולם לובשים שחורים בשבת. והאומר על כל אלו - כולל ראשונים כמלאכים - שהם עוברים 'איסור' (???????) או מעכבים את הגאולה (????????????????) או עוברים בזדון וביד רמה על אחד הדברים שצרי...
על ידי חזק וברוך
10 ספטמבר 2019, 09:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

צא וראה רוב האדמורי"ם באירופה לבשו בגדי לבן בשב"ק. גם כיום חלק מהאדמורי"ם ממשיכים ללבוש בגדי לבן בשב"ק [צאנז, סקולען, מונקאטש, טאהש, סאטמאר, קרעטשניף, נדבורנא, תוא"י, תו"א, שו"א, קאמארנא, זוטשקא, פיטסבורג, קאליב, ועוד ועוד]. וכן ראה עדות בנו של הרב מצליח מאזוז מתוניס, שאביו היה לובש בגדי לבן בשב"ק....
על ידי חזק וברוך
10 ספטמבר 2019, 17:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

חזק וברוך, אם קשה לך ללמוד בעצמך היסטוריה, אז כשיהיה לי זמן אביא לך ציטוטים. תודה על ההצעה, כרגע לא עומד אצלי על הפרק ללמוד הסטוריה. אבל לגופו של ענין - לא קיבלתי תשובה עניינית למה ששאלתי. אני בסך הכל אומר, שלפסול מנהג ישראל וגדולי ישראל מקדמת דנא, ולעשות את כלל ישראל חוטאים המעכבים את המשיח וכו' ו...
על ידי חזק וברוך
20 ספטמבר 2019, 00:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילין דר"ת בעולם הליטאי

סיני ועוקר כתב:
19 ספטמבר 2019, 23:27
היכן כתב בתיקוני הזוהר תלמודא ד"ירושלמי"?
בהקדמה דף ט ע"א, ובגין דא אוקמוהו מארי דתלמודא ירושלמי הויות באמצע.
על ידי חזק וברוך
10 אוקטובר 2019, 20:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חיבור סכך עם אזיקונים נפק"מ למעשה כעת

לכאורה אפשר גם לתפוס עם אזיקון את הסיב המושחל בתוך המחצלת (הסיב לבדו - להזיז קצת את הקנים זה מזה שיתגלה הסיב), ולחבר את הסיב לקורה שמתחת.
על ידי חזק וברוך
10 אוקטובר 2019, 23:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: השמש וכדור הארץ מי מקיף את מי

אם אין שום דרך מדעית ("אתר") לקבוע מי זז ומי עומד, כי הכל יחסי אחד לשני. הרי שאין טעם להתוכח ולהתעקש שכן ידוע אי מי סובב את מי. אקדים שאינני בקי בנושא, אבל אכתוב את הבנתי. אמשול משל: אדם עומד במרכז אולם עגול ומסתובב סביב עצמו סיבוב אחד לשניה. ישנם אנשים אחרים העומדים ללא תנועה סמוך לכותלי האולם. לפ...
על ידי חזק וברוך
15 אוקטובר 2019, 23:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היכן רואים במקורותינו שנשים לא סובלות שדורכים על הרצפה בעת רחיצתה.

גם המשך הגמרא מתפרש כן:
לא הוו ידעי רבנן מאי חלוגלוגות, שמעוה לאמתא דבי רבי דאמרה ליה לההוא גברא דהוה קא מבדר פרפחיני, עד מתי אתה מפזר חלוגלוגך.
- הוא פיזר לכלוכים בבית הנקי...

וכן ההמשך:
לא הוו ידעי רבנן מאי וטאטאתיה במטאטא השמד, שמעוה לאמתא דבי רבי דהוות אמרה לחברתה: שקולי טאטיתא וטאטי ביתא.
על ידי חזק וברוך
16 אוקטובר 2019, 00:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היכן רואים במקורותינו שנשים לא סובלות שדורכים על הרצפה בעת רחיצתה.

השיח של השפחה עם התנאים הקדושים תלמידיו של רבי.

ובאמת יש לתמוה טובא על לשון הגמרא: שמעוה לאמתא דבי רבי דהוות אמרה לחברתה: שקולי טאטיתא וטאטי ביתא.
שזה היה השיח שם? בביתו של רבינו הקדוש?
על ידי חזק וברוך
24 אוקטובר 2019, 23:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טעות בזמירות שבת ?

אתה טועה כי שמרנות היא מעצם מהותו של יהודי חרדי לדבר ה'. הויכוח הוא רק על מה להעמיד את השמרנות. מי שאוחז בהשקפה לא שמרנית מקומו לכל הפחות במזרחי. לא לזוז מהשו"ע כמלוא הנימא זה גם סוג של שמרנות, ואפילו יותר חשובה וקריטית ליהודי חרדי. מי אוחז פה ב'השקפה לא שמרנית' ? מאיפה לקחת את זה? זה לא אומר שצריך...
על ידי חזק וברוך
25 אוקטובר 2019, 11:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טעות בזמירות שבת ?

איפה כתוב בשו"ע שצריך לקנות לולב לילדיו? הרי בקהילות של פעם היה כידוע ד' מינים אחד לכל הקהילה מחוסר אמצעים. לא יודע מה זה לא לזוז מהשו"ע. אנחנו לא גרים ולכל אחד יש את מנהג אבותיו וזה יותר חשוב מלא לזוז מהשו"ע. שלחן ערוך אורח חיים סימן תרנז ובו סעיף אחד. סעיף א  קטן היודע לנענע לולב כדינו, אביו חייב...
על ידי חזק וברוך
30 אוקטובר 2019, 02:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תמיהה בדברי בעל הקה"י - בענין החרם על שפות זרות

כמדומה שהסטייפלר הסתמך על הג"ר דוד מקרלין (מגדולי הדור ההוא) שהתיר מטעם זה וטעמים נוספים בספרו 'עמק ברכה'. מדובר בספר מיוחד שכתב כדי לסתור את החרמות של רבני ירושלים (ספר מעניין, מומלץ). יש גם לציין שהתקנה לא התקבלה אצל כל תושבי העיר (כמדומה שהספרדים לא קיבלוה, ואף אצל האשכנזים היו פורצי גדר שלא חששו...
על ידי חזק וברוך
06 נובמבר 2019, 17:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדוע מזלזלים במצות קציצת הצפרנים בערב שב"ק???

ידידי היקר, אני שמח שהצגת את דעתך באופן ברור ומנומק (ללא התקפות אישיות וכדו'), אכן כן, זה לא חדש לי שיש אנשים שחושבים שדעה שדברי חז''ל אמורים לפי נורמות מסוימות שהיו בזמנם, אין לה לגיטימציה כלל. גישתך זו, מבוססת על הרבה מגדולי ישראל במהלך הדורות, ולכן ברור שטענה נגדית מסוכנת להשקפתך. עם זאת, היהדות...
על ידי חזק וברוך
06 נובמבר 2019, 18:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדוע מזלזלים במצות קציצת הצפרנים בערב שב"ק???

  אשמח אם תביא לי דוגמא אחת או שתים, שרואים שגדולי ישראל במהלך הדורות (עד לתקופה שלפני השואה), הקילו או סברו שאפשר לבטל איזה דבר שאי' בשו"ע מכח טענה שהדבר נאמר בכפוף לנורמה מקומית הזמנית. יו"ד סי' שפו עטיפת הראש באבל, ובו סעיף אחד. סעיף א אבל חייב בעטיפת הראש, דהיינו שיכסה ראשו בטלית או בסודר ויחזי...
על ידי חזק וברוך
07 נובמבר 2019, 00:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חלאקה בציבור הליטאי

שו"ע סי' תקל"א
סעיף ו
קטן מותר לגלח במועד, אפילו נולד קודם הרגל; (ואפילו בפרהסיא שרי) (וכן משמע ממרדכי).

כלומר - אפשר לעשות תספורת גם לתינוק בן יומיים.
על ידי חזק וברוך
07 נובמבר 2019, 22:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שחיטת מי שמאמין שהתגלה המשיח

יש כאן ערבוב עניינים:
האחד - מי שמאמין שיש אלוהות בבשר ודם, וזה חמור מאד, וודאי שיש בזה בעיה הלכתית של יין נסך [או לפחות חשש יין נסך, והכשרים מהודרים המתרחקים גם מחששות איסור - נזהרים מזה].
השני - מי שמאמין על פלוני שהוא משיח, או אפילו שהוא חי. וזה שטות ושיגעון, אבל לכאורה אינו פוגע בעיקרי האמונה.
על ידי חזק וברוך
10 נובמבר 2019, 00:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אמירת שיר השירים ע"י נשים כסגולה

ללמוד תנ"ך לשם מצוות לימוד תורה, אסור. מה הכוונה קוראים בתור סגולה? סגולת לימוד תורה או משהו אחר? תפילה מותרת, לימוד אסור. אני טועה? שו"ע יורה דעה סימן רמו סעיף ו  אשה שלמדה תורה יש לה שכר, אבל לא כשכר האיש, מפני שאינה מצווה ועושה. ואף על פי שיש לה שכר, צוו חז"ל שלא ילמד אדם את בתו תורה, מפני שרוב ...
על ידי חזק וברוך
13 נובמבר 2019, 17:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: י"א חשון יום פטירת רחל!!! כנראה שכן

לא הבנתי מה כל הנידון האם רבינו בחיי ידוע לנו בהלכה או לא, שכן כל הנושא כאן של קביעת יום פטירת רחל אמנו - ג"כ אין לו שייכות להלכה. מדובר בס"ה בבירור יום פטירתה והאם מדובר במדרש בעל מקור מוסמך או לא. ולזה לכאו' רב גובריה דרבינו בחיי להעיד בהעתיקו את המדרש על מכונו. מסתבר לומר שרבינו בחיי לא עסק במחק...
על ידי חזק וברוך
14 נובמבר 2019, 00:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: י"א חשון יום פטירת רחל!!! כנראה שכן

אחד מגדולי הראשונים מצטט מדרש מסויים וקובע על פיו תאריך השבטים על אף שיש כמה מדרשים אחרים שסותרים בהכרח שקבע כד' מדרש תדשא כנגד שאר המדרשים אחרי בדיקה ופשפוש! וכנ"ל לגבי בעל הילקוט שמעוני שמיוחס לרבי משה הדרשן שמצטט מדרש זה! ילקוט שמעוני - כשמו כן הוא - ילקוט מדרשים. ואמנם העתיק את מדרש תדשא, אך הע...
על ידי חזק וברוך
16 נובמבר 2019, 21:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: י"א חשון יום פטירת רחל!!! כנראה שכן

אפרט את ראיות אפשטיין: ראיה אחת - עצם ההשמטה של בנימין בכל כתבי היד שראה אפשטיין (3 במספר, והוכיח שכן היה גם בכ"י קדום יותר). הסיבה היא שבספר היובלים בנימין מופיע בנפרד בפרק אחר. ומה שנשמט זבולון כתב אפשטיין שזו כנראה שגגה. אמנם רבנו בחיי העתיק מתדשא גם את בנימין, וכמדרש שהובא בחיצי גיבורים, אבל יתכ...
על ידי חזק וברוך
21 נובמבר 2019, 10:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

תמונת הצח צדק שהבאת זה צבע של צייר? הצייר צבע כמו שהצ"צ היה לבוש, כמו שהעידו עליו. "הרבי עצמו היה לבוש כולו בלבן, אפילו השטריימל היה מקטיפה או אטלס לבן". ראה כאן: https://amhasefer.wordpress.com/2014/06/26/%D7%91%D7%A2%D7%93-%D7%97%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%9E%D7%A0%D7%A2%D7%95%D7%9C-%D7%94%D7%A6%D7%A6...
על ידי חזק וברוך
22 נובמבר 2019, 03:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: זבובונים במטבח

הם מתרבים בתוך הלכלוך שבצנרת - בעיני ראיתי שם עשרות זחלים אפורים-שחורים קטנטנים. צריך לפתוח את הסיפון (הצינור מתחת לכיור) ולרסס היטב בפנים. מומלץ לעשות זאת בלילה ולסגור את פתח הניקוז עד הבוקר, שאדי החומר ישארו בפנים.
על ידי חזק וברוך
28 נובמבר 2019, 12:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ר"ח כסליו - מעלתו כיום הכיפורים

כמובן לא לשכוח להשאר בפרופורציות הנכונות. אחרי כל הרמזים והציטוטים - יוה"כ נשאר יוה"כ ור"ח כסלו נשאר ר"ח כסלו. כוונת הספרים הנ"ל על בחינה מסויימת של דמיון, אבל רק על יוה"כ נאמר בתורת ה' שקיבלנו מפי הגבורה 'כי ביום הזה יכפר עליכם', ולא על שום יום אחר. (הערה זו נכונה גם על שאר המועדים והזמנים שקופת הע...
על ידי חזק וברוך
02 דצמבר 2019, 00:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה מים - וואס וואסער

אולי בגלל שהמים אין להם הגדרה - אין צורה, אין מרקם ואין ריח. לא נותר אלא לשאול עליהם: מה?
זכר לדבר הוא המן שאכלו אבותינו במדבר: "ויאמרו איש אל אחיו: מן הוא? כי לא ידעו מה הוא וכו', ויקראו בית ישראל את שמו מן" (שמות טז, טו-לא).
על ידי חזק וברוך
03 דצמבר 2019, 22:40
עבור לפורום
עבור לנושא

שיעול

יש למאן דהו עצה להקל על שיעול טורדני אצל ילדים?
על ידי חזק וברוך
04 דצמבר 2019, 02:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

מפעים לראות תמונות של כל כך הרבה אדמורי"ם קדושי עליון, המורים לחסידיהם ללבוש בגדים שחורים בשבת.
מה דעתכם, למי יש לשמוע - לאותם אדמורי"ם או לכינור היקר?

ולכינור היקר - התמונות יפהפיות, תודה!
על ידי חזק וברוך
06 דצמבר 2019, 00:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

השאלה דלהלן לא קשורה לעברית אלא ללשון חכמים. האם ניתן לומר שלשון 'סרחון' [במשמעות ריח רע] שמופיע במשנה וגמ' אך לא בתנ"ך, מקורו מ'נבלה סרוחה', ובנבלה לכאורה הכוונה שהנבלה שוכבת סרוחה [מלשון יִהְיֶ֨ה סָר֜וּחַ עַל־צִדֵּ֧י הַמִּשְׁכָּ֛ן, שמות כו] על הארץ, אך מכיון שיש לה גם ריח רע, הפכה המילה 'סרוחה' ג...