החיפוש הניב 3 תוצאות

חזור

על ידי מודים דרבנן
01 יולי 2019, 13:22
עבור לפורום
עבור לנושא

מלך קשה כהמן, וישראל עושים תשובה

לשון הגמרא: אמר ליה רבי יהושע: אם אין עושין תשובה - אין נגאלין? אלא, הקדוש ברוך הוא מעמיד להן מלך שגזרותיו קשות כהמן, וישראל עושין תשובה ומחזירן למוטב. יש לי לעיין היאך יהיה כאשר בני ישראל לא ישובו בתשובה אפי' כשיעמוד עליהם מלך קשה. ואין זה "הלכתא למשיחא", שהרי בשנות הת"ש עמד עלינו מלך קשה כהמן, ולד...
על ידי מודים דרבנן
28 יולי 2019, 07:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: להסוברים שאין דינא דמלכותא - מנין ההיתר הנהוג להשליט סוציאליזם ורווחה בכפייה?

הנושא הוא לא רק גביית מיסים אלא גם הפקעת קרקעות. בכל פרוייקט בניה מפקיעים קרקע לצרכי הציבור, כבישים רבים נסללים על אדמות פרטיות שעוברות תהליך הפקעה, ולולי דינא דמלכותא לא מצינו ידינו ורגלינו בנסיעה סתמית בכבישי א"י.
על ידי מודים דרבנן
10 ספטמבר 2019, 09:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מחפש ספר בדי השולחן הל' נדה

הספרים אינם באוצה"ח.
מחירם יקר. באזור 80 ש"ח ומעלה לכל ספר.