החיפוש הניב 12 תוצאות

חזור

על ידי י.ק
23 יוני 2019, 21:05
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי י.ק
27 יוני 2019, 09:27
עבור לפורום
עבור לנושא

בקשות אחר יהיו לרצון

האם אדם העומד בתפלת עמידה והש"ץ התחיל החזרה, והוא רוצה להוסיף בקשות וגם להקשיב לחזרה לכן הוא אומר יהיו לרצון השני וממשיך לבקש בקשות אישיות ועונה ברוך הוא וב"ש ואמן. האם הוא עושה נכון או שמא כיון שכבר אמר יהיו לרצון השני כבר נסתיימה התפלה והוא מחויב להקשיב לחזרה?
על ידי י.ק
27 יוני 2019, 15:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשות אחר יהיו לרצון

ראה במשנ"ב וכה"ח ס' קכד על דברי הש"ע שחייב להקשיב לחזרה. וכן בב"י שם בשם האבודרהם וכן הווי העמודים (שהוא מקור לכל הפוסקים שאמרו שאסור ללמוד בחזרה) ואליה רבה שם ס"ק יב וגר"ז ס' ו שכתבו שאין לומר תחנונים בחזרה ולא חילקו. ועכשיו ראיתי בלקט הקמח החדש סימן קכב, ח שהסיק שרק תפילות שאדם אומרם באופן קבוע וה...
על ידי י.ק
14 יולי 2019, 12:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם נשים לא יכולות לשתות מכוס של הבדלה

אין הדבר מוסכם שהן אינן חייבות. רוב הראשונים סוברים שחייבות וכ"פ הש"ע (רצו ה) בסתם. והרבנים הספרדים פסקו כן להלכה החיד"א בברכ"י שם ערך השלחן זבחי צדק בא"ח (ויצא כב) יביע אומר (ח"ד ס' כג-כד) אור לציון (ח"ב עמ' קצו) שכן המנהג ולא אומרים סב"ל במקום מנהג. לגבי מנהג האשכנזים אינני יודע כעת. ולגבי השאלה ש...
על ידי י.ק
12 פברואר 2020, 13:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לימוד בחזרת הש"ץ:

דברי מרן הגר"ח שליט"א ברורים ופשוטים. רוב מוחלט מהפוסקים אסרו בהחלט ללמוד בחזרת הש"ץ וחלקם תמהו איך פשטה המספחת הזו להקל גם אצל בני תורה. אלו הפוסקים- הווי העמודים (בנו של השל"ה, עמוד התורה פרק ה). המג"א (ס' קכד ס"ק ח). אליה רבה (אות יב) השל"ה (מסכת תמיד נר מצוה אות פ) סולת בלולה (אות ו) שלמי צבור (...
על ידי י.ק
01 מרץ 2020, 22:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חיקויים בפורים

איזה היתר יכול להיות לצחוק על יהודי וכ"ש ת"ח. בחזון עובדיה על הלכות פורים ראיתי שכתב שהדבר אסור בהחלט והעושים כן הם בכלל מבזה ת"ח שעונשם ידוע...
על ידי י.ק
05 מרץ 2020, 09:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שובבי"ם - לפדות תעניות

ראה בספר יסוד ציון של הרב בן ציון מוצפי שהאריך בזה. שיש שחדשו שזה תופס ויש שחלקו על זה, וסומכים על הבא"ח שהתיר בתנאי שיצום יום אחד לפחות ויפדה התענית בכסף וכמובן יעשה תשובה
על ידי י.ק
06 אפריל 2020, 20:11
עבור לפורום
עבור לנושא

הלכות לליל הסדר

השנה הרבה אנשים יעשו ליל הסדר פעם ראשונה בביתם. ומטבע הדברים יהיו כאלה שקצת יסתבכו לערוך את הסדר לבדם ביחוד מסורתיים וכד'. ערכתי בס"ד הלכות לליל הסדר מספר חזו"ע ועוד מעט הוספות לפי סמני הסדר. מצוה להעביר למי שצריך 
הלכות לליל הסדר.pdf
על ידי י.ק
07 אפריל 2020, 11:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר לאכול עוגיות פפושדו

https://www.kosharot.co.il/index2.php?id=413716&lang=HEB מאמר של הרב עידוא אלבה בנושא הנה בקישור זה   https://forum.moreshet-maran.com/index.php?threads/%D7%9E%D7%A6%D7%94-%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%94.197/#post-1187   משא ומתן בעניין הפפושדו בין האוסרים למתירים ממולץ! ועוד קובץ להורדה   הרב יצחק ...
על ידי י.ק
07 מאי 2020, 19:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חלב תנובה לא מהדרין

יעקב שלם כתב:
04 מאי 2020, 16:30
שתלוי באיזה יום קנו את זה
שמעתי מהרב שי עמר שהוא מבין בכשרויות, שכיום יש דרכים לשמור חלב ליותר ימים מבעבר, ולכן כיום קשה לסמוך על האומדנא שאם קניתי בסוף השבוע זה ודאי לא חלב
על ידי י.ק
20 מאי 2020, 12:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פתרון יצירתי לשמירת מרחק בזמן קריאת התורה

הרב יצחק יוסף ג"כ כתב שאפשר להוציא שני ספרי תורה. 
40הוראות הלכתיות בעקבות ההקלות של משרד הבריאות-קצר ל...pdf
 
על ידי י.ק
01 יולי 2020, 20:53
עבור לפורום
עבור לנושא

הכשר הבשר

אחרי מה שפרסמו ביתד נאמן השבוע פרשת בלק יום שלישי על המחדל שיש הרבה הכשרים שמשתמשים בשוקר חשמלי כדי להכניס את הבהמות לחדר השחיטה, והרבה פעמים השוקר הוא בכמות גבוהה של וולט וזה יכול מאוד לגרום לטרפות. איך אפשר לאכול בשר? האם ידוע למישהו איזה הכשרים ודאי לא עושים זאת? אשמח לתשובות ענייניות ולא שמועות ...