החיפוש הניב 4 תוצאות

חזור

על ידי י.ק
23 יוני 2019, 21:05
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי י.ק
27 יוני 2019, 09:27
עבור לפורום
עבור לנושא

בקשות אחר יהיו לרצון

האם אדם העומד בתפלת עמידה והש"ץ התחיל החזרה, והוא רוצה להוסיף בקשות וגם להקשיב לחזרה לכן הוא אומר יהיו לרצון השני וממשיך לבקש בקשות אישיות ועונה ברוך הוא וב"ש ואמן. האם הוא עושה נכון או שמא כיון שכבר אמר יהיו לרצון השני כבר נסתיימה התפלה והוא מחויב להקשיב לחזרה?
על ידי י.ק
27 יוני 2019, 15:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשות אחר יהיו לרצון

ראה במשנ"ב וכה"ח ס' קכד על דברי הש"ע שחייב להקשיב לחזרה. וכן בב"י שם בשם האבודרהם וכן הווי העמודים (שהוא מקור לכל הפוסקים שאמרו שאסור ללמוד בחזרה) ואליה רבה שם ס"ק יב וגר"ז ס' ו שכתבו שאין לומר תחנונים בחזרה ולא חילקו. ועכשיו ראיתי בלקט הקמח החדש סימן קכב, ח שהסיק שרק תפילות שאדם אומרם באופן קבוע וה...
על ידי י.ק
14 יולי 2019, 12:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם נשים לא יכולות לשתות מכוס של הבדלה

אין הדבר מוסכם שהן אינן חייבות. רוב הראשונים סוברים שחייבות וכ"פ הש"ע (רצו ה) בסתם. והרבנים הספרדים פסקו כן להלכה החיד"א בברכ"י שם ערך השלחן זבחי צדק בא"ח (ויצא כב) יביע אומר (ח"ד ס' כג-כד) אור לציון (ח"ב עמ' קצו) שכן המנהג ולא אומרים סב"ל במקום מנהג. לגבי מנהג האשכנזים אינני יודע כעת. ולגבי השאלה ש...