החיפוש הניב תוצאה 1

חזור

על ידי אמדי
24 יוני 2019, 00:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חקירה בהא דקדושת התפילין גדולה משל ציץ

ידועה חקירה זו בעולם הישיבות בשם הגרי"ז
עיין מנחת אברהם יומא ז' ב'
ישורון ח"ט דף רי"א [http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?re ... &pgnum=223]
שניהם בשם הגרי"ז
כמדומה לי שהדבר גם מופיע בקוטרס שיעורי הגרי"ז על יומא וקד"הח אבל כעת אין לי אותו תחת ידי לבדוק.