החיפוש הניב 43 תוצאות

חזור

על ידי טל חרמון
16 נובמבר 2019, 22:05
עבור לפורום
עבור לנושא

מדוע הברכה משתנה מלשון נוכח לנעלם? תי' פשוט ומעניין.

נא' במשנה ששלשה שאכלו - הסבו אחד מברך לכולם והטעם משום ברב עם הדרת מלך וכן מעיקר הדין בכל הברכות שכשיש הרבה אנשים מן הראוי שאחד יברך לכולם משום האי טעמא, וקשה מדוע יש בכך יותר הדרת מלך מאשר שכולם יחד יברכו כל אחד לעצמו? ונראה לבאר על ידי נוסח הברכה שתקנו חכמים וכבר עמדו על זה גדולי עולם, מדוע הברכו...
על ידי טל חרמון
17 נובמבר 2019, 22:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קריעה בראיית כותל המערבי

לך תצעק על הקרן למורשת הכותל שמפרסמים שהכותל הוא המקום המקודש ביותר לעם היהודי... (במהרה בימינו - ביהכ"נ וישלחו מן המחנה-שע"י איגוד הזבים זבות נדות יולדות ובע"ק (פעם אמרתי לת"ח אחד שכאב כמוני את השם הזה שיעשו שם חניה למאות אלפי העולים לביהמק ותיקן אותי שאחר שהוקדש לביהכ"נ יצטרכו לעשות שם ביהכ"נ לטו...
על ידי טל חרמון
17 נובמבר 2019, 23:35
עבור לפורום
עבור לנושא

החטא הגדול עליו ראוי לתקן בה"ב גם בזמן הזה (או בעיקר בזמן הזה)

שיר שכתבתי  בימים האחרונים - מעודי תמהתי מדוע על הימים הכי קדושים (סוכות ופסח)בהם אנו עושים כל כך הרבה מצוות אנו צריכים לבקש סליחה ולהתענות  כנראה שזו התשובה - האתרוג הוירטואלי של 2019:   ר' איד, כבר יש לך אתרוג מהודר?   פרי עץ הדר?     הן עוד מעט חג לה' וקידשנו וציוונו על נטילת לולב. אל דאגה צדיק, ...
על ידי טל חרמון
18 נובמבר 2019, 08:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: החטא הגדול עליו ראוי לתקן בה"ב גם בזמן הזה (או בעיקר בזמן הזה)

יש דרך ארוכה מאוד שאנו צריכים לעבור עד שנגיע למצב שיש מה לדון מבחינה מעשית דהיינו יש לנו צורך להשתדל שיאשרו לנו בכלל לעשות משהו, ובשביל להגיע למצב כזה יש צורך לשכנע את הציבור שזה ששיך אלינו ולא למלאכי השרת וזה לוקח הרבה זמן, הרבה רבנים שחושבים כך לא פועלים בעניין בגלל חשבונות שלמים ל בעיות שיצוצו בה...
על ידי טל חרמון
18 נובמבר 2019, 13:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: החטא הגדול עליו ראוי לתקן בה"ב גם בזמן הזה (או בעיקר בזמן הזה)

והיה השרון לנווה צאן ועמק עכור לרבץ בקר לעמי אשר דרשוני,
ואתם עוזבי ה' השכחים את הר קדשי...
על ידי טל חרמון
18 נובמבר 2019, 15:19
עבור לפורום
עבור לנושא

להתעטף בציצית - בשווא נע דוקא ולא בפתח.

ידוע הדיון על כך באחרונים והיו שרצו לחלק בין ציצית עם תכלת לבלי תכלת, אבל לענ"ד אין פה דיון כלל,
הרי אי אפשר להתעטף בציצית ציצית אינה בגד, והברכה היא על שה' ציוונו שנתעטף בבגד מצויץ ולא בבגד שאינו מצויץ ולכן וודאי שצריך לאמר בציצית בשווא נע.

 
על ידי טל חרמון
18 נובמבר 2019, 23:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: החטא הגדול עליו ראוי לתקן בה"ב גם בזמן הזה (או בעיקר בזמן הזה)

אכן כן, ולא הגיב כך מפאת חוסר נעימות ממני מפני שנתתי לבנו והוא הראה לו, ושאל אותו מה הוא אומר.
על ידי טל חרמון
26 נובמבר 2019, 13:26
עבור לפורום
עבור לנושא

ויבז עשיו את הבכורה.

  ויאהב קללה ותבואהו ולא חפץ בברכה ותרחק ממנו (תהילים) חז"ל דרשו פסוק זה על עשיו אל תקרי בברכה אלא בבכורה, נשאלת השאלה - ויאהב קללה? וכי יש אדם שאוהב קללה,? ומדוע כתוב ולא חפץ בברכה הרי מאוד מאוד נצטער אותו רשע על הברכה? והנה דרשו חז"ל בגנותו של עשיו דברים מפליגם ותלו בו חטאים איומים וגרועים, שלש ע...
על ידי טל חרמון
26 נובמבר 2019, 14:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ויבז עשיו את הבכורה.

אבל לגמרי התבלבלנו, לתת לאויבנו את בית אלהים כדי לא להסתבך? כלום עשיו אבינו או יעקב אבינו? צודק, אני מודיע מעכשיו שהר הבית שלנו ואסור לשום גוי להתקרב לשם :) מה אתה רוצה שנעשה?! אנחנו בגלות, כבר בפרקי דר"א מופיע שהגויים ישלטו בהר הבית לפני הגאולה. רוצה שזה יהיה תנאי בסיס של כל הציבור הדתי והחרדי לכל...
על ידי טל חרמון
30 נובמבר 2019, 19:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם בכל מקלחת נפסלים מלאכול בתרומה

משנה מסכת מקואות פרק ג' משנה ד' :מכלי אחד משנים ומשלשה, מצטרפין. ומארבעה, אין מצטרפין. בעל קרי החולה שנפלו עליו תשעה קבין מים, וטהור שנפלו על ראשו ועל רובו שלשה לוגין מים שאובין, מכלי אחד משנים ומשלשה, מצטרפין. מארבעה, אין מצטרפין. במה דברים אמורים, בזמן שהתחיל השני עד שלא פסק הראשון. ובמה דברים אמו...
על ידי טל חרמון
30 נובמבר 2019, 19:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם בכל מקלחת נפסלים מלאכול בתרומה

ירושלמי ברכות פרק ג' על המשנה של בעל קרי מהרהר בליבו - תני בעל קרי חולה שנפלו עליו תשעת קבין מים וטהור שנפלו על ראשו ועל רובו שלשה לוגין מים שאובים טהר לעצמו אבל אינו מוציא את הרבים ידי חובתן עד שיבא בארבעים סאה ר' יהודה אומר ארבעים סאה מ"מ
על ידי טל חרמון
03 דצמבר 2019, 22:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה מלמדת התורה בסיפורים על יצחק.

הרב איש וילנא כיוון לדעתי, וייש"כ לר' יואל נהרי ברוך שכיוונתי. נס שאביו של הספורנו לא מנע אותו מההיגיון כי אז לא היה להגיון הבסיסי כ"כ להבין את המסר שעולה בצורה פשוטה מהפסוקים על מי להישען...
על ידי טל חרמון
03 דצמבר 2019, 22:24
עבור לפורום
עבור לנושא

ברכות ו: - אשר הלך חשכים = ביאור דרשה תמוהה של חז"ל

כתוב בישעיה - מי בכם ירא ה' שומע בקול עבדו אשר הלך חשכים ואין נגה לו יבטח בשם ה' וישען באלהיו. פשטות הפס' שלירא ה' יש זמנים שאין נוגה לו והנביא מעודדו לבטוח בה' חז"ל דרשו באופן תמוה - אמר רבין בר רב אדא אמר רבי יצחק כל הרגיל לבא לבית הכנסת ולא בא יום אחד הקב"ה משאיל בו שנאמר ( ישעיהו נ, י ) מי בכם י...
על ידי טל חרמון
03 דצמבר 2019, 22:35
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי טל חרמון
08 דצמבר 2019, 20:57
עבור לפורום
עבור לנושא

איזה מצווה מקיימים בהשתחוויה לה'?

לפני הדברים אגביל ואומר - נא' בנביא לא ציויתי את אבותיכם על דברי עולה וזבח כי אם שמעו בקולי... ואכן לפני מתן תורה ה' שולח לעם ישראל את המסר "אם שמוע תשמעו בקולי והייתם לי סגולה מכל העמים" וודאי שזה הבסיס החזק והמרכזי, אמנם מהעם הזה ששומע בקול ה' כדבר בסיסי ה' רוצה קרבנות וקשר של קרבה, בחרדת קודש אצ...
על ידי טל חרמון
15 דצמבר 2019, 14:56
עבור לפורום
עבור לנושא

טעמים נוספים לקביעת חנוכה שמונה ימים

מלבד הטעם של נס פך השמן -בספר מקבים ב מצוינת הסיבה לשמונה ימי החגיגה - לשם ציון חג הסוכות, אשר לא נחגג כראוי עקב המלחמה.
טעם אחר מביא יוסף בן מתתיהו: לדבריו, שמונת הימים שנקבעו לדורות, הם כנגד הזמן שארכו החגיגות המקוריות בירושלים לרגל חנוכת המקדש.

האם ידועות עוד סיבות?
על ידי טל חרמון
15 דצמבר 2019, 15:19
עבור לפורום
עבור לנושא

דרש נפלא על ברכות השחר ברוך שאמר ופסוקי דזמרא

נראה לדרוש על זה את פרק כא בתהילים -  תאות ליבו נתת לו וארשת שפתיו בל מנעת סלה - מדבר על עניין התפילה, והסיבה שעונה לו.. כי תקדמנו ברכות טוב  - זה נגד 17 ברכות השחר, או לפי הארי 18 כשמחשיבים את הכולל בגי'. שמקדימים לתפילה. תשית לראשו - לראש התפילה  עטרת פז - זו ברכת ברוך שאמר שיש בה פז תיבות, ובזכות...
על ידי טל חרמון
21 דצמבר 2019, 19:15
עבור לפורום
עבור לנושא

האם האחים כלל לא מכרו את יוסף?...

מעיון בפרשת השבוע היה נראה לי לאמר שהם אכלו לחם במקום שלא רואים משם את הבור ורק ראו אורחת ישמעלים ויהודה הציע למכור וישמעו אחיו, אבל תוכ"ד הדין ודברים העלוהו מהבור מדינים וברחו איתו והם אלו שמכרו אותו אח"כ לישמעלים, ולפי"ז ראובן לא שב אל הבור משימוש אביו וגם לא משקו ותעניתו כי אם מאכילת הלחם ואז הזד...
על ידי טל חרמון
21 דצמבר 2019, 20:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האחים כלל לא מכרו את יוסף...

אני רוצה לאמר שבין אם בפועל הם מכרו ובין אם לא התורה העלימה את זה בצורה כזו שהאפשרות הזו ניתנת להיאמר, ואני היום הבנתי כך פעם ראשונה, ואני משתף את את מי שרוצה לשמוע
על ידי טל חרמון
21 דצמבר 2019, 23:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם האחים כלל לא מכרו את יוסף?...

כבקשת יאיר והסכמת ספר וסופר שינתי את נושא הפורום
על ידי טל חרמון
01 ינואר 2020, 12:33
עבור לפורום
עבור לנושא

יעקב קיבל את התשובה הכזונה יעשה את אחותינו?

שמעון ולוי אחים כלי חמס מכרותיהם..... כי באפם הרגו איש וברצונם עיקרו שור. נחלקו חכמינו במדרש האם התוכחה היא על מעשה שכם או על מעשה יוסף והדבר אומר דרשני מדוע אמר יעקב בלשון המשתמעת לשני פנים? עוד יש לדעת מכיוון שחששו של יעקב מהשמדת משפחתו בעקבות מעשה שכם התבדה, וכשענו לו שמעון ולוי הכזונה יעשה את א...
על ידי טל חרמון
03 ינואר 2020, 09:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תולעים בחסה

ממה שאני הבנתי בגידול הנקי ישנם סגי חרקים הדבוקים לחסה וההשריה משחררת אותם משא"כ בגידול רגיל יש חרקים במחילות בתוך העלים שאינם יוצאים בשום אופן
על ידי טל חרמון
03 ינואר 2020, 09:55
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי טל חרמון
05 ינואר 2020, 21:15
עבור לפורום
עבור לנושא

דרשות נאות על פסוקים במשלי - הציבור היקר מוזמן להשתתף

אשמח אם כל מי שיש לו רעיון לדרשה יכתוב אותו כאן,  הנה כמה דוגמאות ממה שיצא לי בעזרת ה' -  א  -"נשיאים ורוח וגשם אין איש מתהלל במתת שקר"  מדבר על ישמעאל שנא' עליו שנים עשר נשיאים יוליד , וכשגלו ישראל ביקשו שיעבירו אותם ליד בני ישמעאל שירחמו עליהם ויתנו להם מים, אך תחת זאת  הם נתנו להם נאדות נפוחים וה...
על ידי טל חרמון
06 ינואר 2020, 14:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הסרטון שעזר לי מאוד לכוין ב"השיבה שופטינו".

לא אמרתי אבל להתלונן על ציבור שמבקש להקים משפט התורה בארץ? בושה חרפה וזעזוע,
אגב לכל המתלונים על הרבנות אני לא ממליץ לכם לעשות את זה מעל גבי האתר, זה נותן דלק לכל אויבי ה' - פרלמן היקר כמוך גם רוצים כל השמאל הפרוגסיבי להטב"ים ושאר מרעין בישין, אם תרצה לדעת את חשיבות הרבנות תתבונן במי שרוצה בפירוקה
על ידי טל חרמון
06 ינואר 2020, 22:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות ג חורבה בת קול

כן נראה לי, במידה וכולם לא הבינו כך ורק אני, אני מתנצל על ה"שכחת",
על ידי טל חרמון
07 ינואר 2020, 22:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ה' ה' אל רחום וחנון - פי' חדש על פי פשוטו לכפילות שם ה'.

הנה מקצת מה"תרגילים" שעשה משה לקב"ה כדי שישוב מכעסו על ישראל דברים קשים - חתף מידו של מקום את הלוחות. רַבִּי שְׁמוּאֵל בַּר נַחְמָן אָמַר, עָמַד בַּפֶּרֶץ לְפָנָיו, דָּבָר קָשֶׁה, מָשָׁל לְמֶלֶךְ שֶׁכָּעַס עַל בְּנוֹ וְיָשַׁב עַל בִּימָה וְדָנוֹ וְחִיְּבוֹ, נָטַל אֶת הַקּוּלְמוֹס לַחְתֹּם גְּזַר דִּ...
על ידי טל חרמון
07 ינואר 2020, 23:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ה' ה' אל רחום וחנון - פי' חדש על פי פשוטו לכפילות שם ה'.

ילש אומר לאביו "אבא אבא" בבקשה. ה' נודע לעמו בשמו הגדול והקדוש - זה שמי לעולם וזה זכרי לדור ודור, וכך עמו פונה אליו בקריאה כפולה. 
על ידי טל חרמון
08 ינואר 2020, 13:13
עבור לפורום
עבור לנושא

התחת אלקים אני??? פשט נפלא וקצר.

האחים שולחים ליוסף - ועתה שא נא לפשע עבדי אלהי אביך ומיד לאחר מכן הם באים ואומרים לו הננו לך לעבדים ועל כך תשובתו - התחת אלהים אני??  זה לא קשור למי מעניש כי אם תשובה להצעתם להחליף את עבדותם מאלוהי אביו אליו.  ייתכן שהסיבה שעשו זאת היא כדי לתת לו את הקיום המלא של החלומות, כנגד מה שאמרו לו המלוך תמלו...
על ידי טל חרמון
09 ינואר 2020, 13:17
עבור לפורום
עבור לנושא

ועתה אל תעצבו ואל יחר בעיניכם כי מכרתם אותי - פשט נפלא וקצר

יוסף לא ידע האם האחים שמחים שהוא קיים או עצובים ולכן אמר לשני הצדדים אל תעצבו שמכרתם ולא לא עשיתם לי כלום, ואל יחר בעינכם למה לא הרגתם אותי - כי למחיה שלחני אלהים לפניכם