החיפוש הניב 6 תוצאות

חזור

על ידי סתם יעקב
02 יולי 2019, 19:10
עבור לפורום
עבור לנושא

צאת הכוכבים על פי הגמרא

בס"ד להלן נסביר מדוע צאת הכוכבים אינו 13.5-72 דקות לאחר שקיעת החמה הנראית בימי תקופת ניסן ותשרי. איתא במגילה דף כ' ע"ב וכולן שעשו משעלה עמוד השחר כשר: מנהני מילי? אמר רבא דאמר קרא ויקרא אלהים לאור יום למאיר ובא קראו יום, אלא מעתה ולחשך קרא לילה למחשיך ובא קרא לילה, הא קיי"ל דעד צאת הכוכבים לאו לילה ...
על ידי סתם יעקב
02 יולי 2019, 23:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: צאת הכוכבים על פי הגמרא

הגדרות הלכתיות אינם תמיד לוגיקה פשוטה. כלומר אפשר שמה שנראה לך "מחשיך ובא" נחשב לחושך גמור על פי ההלכה. ההבנה הפשוטה של "מחשיך" הינו שיש עדין אור אולם הוא הולך ופוחת וממילא החושך הולך וגובר, שהרי אם לא היה אור, אזי ישנו העדר אור, הווה אומר חושך. על מנת לטעון כי מחשיך ובא הינו חושך על פי ההלכה, יש ל...
על ידי סתם יעקב
02 יולי 2019, 23:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: צאת הכוכבים על פי הגמרא

ובאמת לי הוקשה, הרי למאיר ובא קראו יום היינו מעלות השחר ומוכח שזמן מעלות השחר עד הנץ הוא אותו זמן כמו מהשקיעה עד צאת הכוכבים. ואפשר ליישב שקושיית הגמרא אלא מעתה למחשיך ובא קראות לילה? והא קיימ"ל דעד צה"כ יממא הוא אע"ג דמחשיך ובא וש"מ שמחשיך ובא לאו היינו "חושך". ודכוותה מאיר ובא לאו היינו אור. אבל ...
על ידי סתם יעקב
10 יולי 2019, 18:53
עבור לפורום
עבור לנושא

חישוב כ"ט יום ומחצה ותשצ"ג חלקים

בס"ד נוכיח כי רבן גמליאל חישב בעצמו את ממוצע הקפת הלבנה את כדור הארץ. (אני בטוח כי אין אנו צריכים לכל זאת ואם דברי הגמרא נאמרו על ידי רבן גמליאל אזי בוודאי שכך הוא, אולם נחמד להיווכח כי כך היה) 1. מולד הלבנה הינו מצב בו הלבנה והשמש נמצאים באותו קו אורך בדיוק, ובמצב זה החלק המאיר של הלבנה נמצא בחלקה ...
על ידי סתם יעקב
16 יולי 2019, 12:43
עבור לפורום
עבור לנושא

מהו כ"ד שעי מכסי ירחא

מהו כ"ד שעי מכסי ירחא?   אמר רבי זירא אמר רב נחמן כ"ד שעי מכסי סיהרא - אמר רבי זירא אמר רב נחמן 24 שעות הלבנה מכוסה, כלומר מהזמן האחרון שנראתה הלבנה לפני המולד ועד לזמן הראשון שנראית הלבנה לאחר המולד, הלבנה מתכסה מעינינו למשך 24 שעות. והרי כביכול דבריו מוכחשין מהמציאות – הלבנה מתכסה בערך 18 שעות לפ...
על ידי סתם יעקב
18 יולי 2019, 13:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מהו צריך שיהא לילה ויום מן החדש

מאן דהו כתב:
17 יולי 2019, 19:12
@סתם יעקב כתבת ספר או שאתה מתעתד להוציא ספר בכל הנושאים הללו
כן, העלתי את הדברים על הכתב.
ספר? ביננו - מי יטרח לקרוא אותו?
לכן כאן אני מסדר את העניינים לפי נושאים כך שאם מישהו יחפש ביום מן הימים על הנושא - יוכל למצוא את המידע בקלות.