החיפוש הניב 277 תוצאות

חזור

על ידי יראתי בפצותי
30 יוני 2019, 19:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

בקדשים לילה הולך אחר היום, ולכן זה נחשב יום יא.
על ידי יראתי בפצותי
02 יולי 2019, 15:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קושיא על שיטת הרב זילברמן

הקושיא מהמציאות קשה פי כמה על שיטת ר"ת, ובמזרח השמים נראים קודם 72 דקות (כמעט) כל הכוכבים הנראים, ודקות ספורות אח"כ נראים כל הכוכבים הנראים גם במערב, וכל מי שילמד נושא זה ברצינות ויבדוק בדברי חכמי העולם יראה זאת. אין אור אדום בשמים 58 דקות מהשקיעה אלא גווני אפור ושחור. המנחת כהן סובר שאף לר"ת בג' כו...
על ידי יראתי בפצותי
02 יולי 2019, 15:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מהו הדבר שהוביל וגרם למחלוקת ראשונים בסדר פרשיות התפילין (רש"י ור"ת)? כי היכן המסורת??

אברך בינוני לא יהסס להקשות (ולחשוב שלדחות) דברי הקצות המוקשים, אבל אם נאמר בשם הקבלה.... לדעתי מה שלא מתקבל על הדעת בנגלה, הוא הדין בנסתר. ואם כי הקבלה קודש קודשים, לא כל הנאמר מכוח הסוד אמור להתקבל. וברור שהבא"ח היה גדול מאוד, אך בהחלט אפשר לומר שדבריו בעניין לא מסתברים כלל.
על ידי יראתי בפצותי
17 מאי 2020, 11:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

זה נוגע גם למעשה בימינו, רבים סבורים שבן חו"ל בא"י, יניח תפילין ביו"ט שני בלא ברכה בצנעה, לחשוש לסוברים שהנמצא בא"י נוהג רק יום אחד, ופשוט שאסור להתפלל בהם תפילת יום טוב.
על ידי יראתי בפצותי
18 מאי 2020, 14:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לכבוד יום היארצייט של רחל - י"א אייר

זה חמור הרבה יותר מדברי הזוהר, זה הקטנה נוראית של הדורות הקדמונים ומחשבה שהם צריכים אותנו, גם אם נקבל את דברי הקיצור אלשיך, הרי שאין זה לעילוי נשמת, אלא לתת למשה רבנו חלק במצוות שהוא הגורם להם בעולם הזה, וזה כאילו הוא המתקן מצווה זו בעולם הזה וזה טוב מכל חיי העולם הבא, וגם זה לא נראה כלל. אך לומר לע...
על ידי יראתי בפצותי
18 מאי 2020, 14:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מוסר מספרי גוים

מצחיק שדנים כ"כ הרבה על תורת פרויד, שנזרקה מזמן לפח הזבל של הפסיכולוגיה, והפסיכואנליטיקה שיצר, אינה אפילו 5% מהטיפול המקובל כיום, ואותם פחות מ5% חצי מהם חרדים שעדיין נמצאים 40 שנה מאחור. וכשלומדים את תורתו כיום באוניברסיטאות זה יותר כמו לימוד הפילוסופיה היוונית בלימודי הפילוסופיה, כדי שנדע איך זה הת...
על ידי יראתי בפצותי
18 מאי 2020, 14:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מוסר מספרי גוים

תת ההכרה בהגדרת פרויד, לא נכון לומר שהופרך, כי אין ראיות מוכרחות, אך אינו מקובל. תת ההכרה של בעלי המוסר ידוע מאות רבות בשנים, וכבר בספרי הקדמונים מופיע.
על ידי יראתי בפצותי
18 מאי 2020, 21:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדוע המזמרים ב"בזכות התנא האלוקי" אומרים "אלוקי" בניקוד פתח?

ולו יהא שהתכוון מחברו לומר אלוקי בפתח, למה נאבה לו ונשמע אליו, אחר שהדברים נשמעים כגידוף, והאומר שכוונת הדברים שרשב"י אלוה ופירש בזה דברי הזוהר, ואמר שמוסרים אותו לצנועים, שרי ליה מארי שהרי קבלו עליו באלוה.
על ידי יראתי בפצותי
18 מאי 2020, 22:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבי ישראל סלנטר

יוסף ה' כתב:
18 מאי 2020, 21:00
אלא שאושרו על ידי ר' ישראל כדרך נדרשת
גשר צר ספר נחמד מאוד אך אינו מקור, ולא ידוע שום מקור שהגרי"ס תמך בשיטת נובהרדוק.
על ידי יראתי בפצותי
19 מאי 2020, 11:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם היה דור שבו תנועת המוסר השפיעה כל כך הרבה - כמו ימינו אנו?

רוב מה שהכותב מגדירו מוסר, זה חדירת תרבות המערב למחננו, וחלק מזה גם אינו ראוי מבחינת בעלי המוסר, כמו הקאוצ'ינג שהוזכר, שהוא מוסר למען רווחיות ולא שום אכפתיות מהאחר. ככלל אין היום חמלה על האחר, אלא ערכי שיוויון, אין היום הבנה לחלש, אלא דת שמקדשת סוגים מסויימים של חולשה, וזה הסיבה שאסור להפלות על רקע ...
על ידי יראתי בפצותי
19 מאי 2020, 13:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספרים ונושאים שהושמטו - (צנזורה פנימית?)

חבל מאוד שאנשים רוצים לעבור על איסור לה"ר ורכילות, ועוד מחללים שם שמים בפרהסיא וכותבים זאת בפורום.
על ידי יראתי בפצותי
19 מאי 2020, 20:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עזרת החברים בדיווח על תוכן בלתי הולם

אין מקרה, יש בחירה בידי בני אדם, ואם אני התנהלתי בצורה ראויה, כתבתי בצורה מכובדת, נגעתי רק בדברים ענייניים, הוספתי לדיון ודברי נמחקו, הרי שלא אני מי שצריך להסביר את הבחירה שלי.
על ידי יראתי בפצותי
20 מאי 2020, 21:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לרגל פתיחת בתי הכנסת

פרי כתב:
20 מאי 2020, 21:10
ולא עוד אלא שצריך לעשות תשובת המשקל על כך שהיינו שוטים בתחילת הימים הללו
עצה שלי: תעשו תשובת המשקל על שלא סגרו את בתי הכנסת בזמן, מפורים עד ר"ח ניסן, וסגרו את בתי הכנסת 14 שנה, יום לשנה, יום לשנה.
על ידי יראתי בפצותי
20 מאי 2020, 23:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תחת השיחים

באחד השנים ישבו הרב שך ורב שמואל ביוה"כ, והתווכחו ביניהם באמצע מפטיר יונה, איך היה מותר ליונה לומר להם לזרו לים, ניגש אליהם הגר"י לוינשטיין וגער בהם. אמנם האמת שמבואר בראשונים שבהפטרה מותר לדבר בד"ת.
על ידי יראתי בפצותי
21 מאי 2020, 22:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם סעודות שבת מצוה מצד עצמם

ושוב סיפור מטופש והפעם בלי ספק שקרי, על אותו רב במעליות. כביכול תבעו שכן על שסתם את צינור הביוב, בכך ששפך פנימה את שאריות סיוד הבית. הרב שילם, ואח"כ אמר שמשלושה טעמים פטור: א. סיד לא סותם אלא נשטף, ב. הצינור של השכן אינו משותף כלל עם הצינור שלו, ג. הוא לא סייד את הבית, אך עם שכנים צריך להסתדר. פתי ש...
על ידי יראתי בפצותי
21 מאי 2020, 23:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תחת השיחים

מעשה ב... שהיה מנהגו שהיה חוזר מהמקווה בערב שבת, וכל הדרך נוהם ברגש שהוא מרגיש את קדושת השבת, ומי שלא מרגיש סימן שחסר לו בקדושה וכו' וכו'. פעם אחת אחרי שחזר על דבריו לפני ... שלח את ... שיפסול את המקוה בזוחלין בשישי הבא לפני כניסתו, כשיצא התרגש כדרכו מקדושת השבת, אמר... קא משמע לן שתחושת רוח על זקן ...
על ידי יראתי בפצותי
24 מאי 2020, 22:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שינוי מהאמת לצורך חיזוק

מסופקני מה התועלת בסיפורי שקר, ואף אם יש תועלת, הרי שהנזק שאי אפשר להאמין לשום סיפור, גובר על התועלת. וגם אם היה תועלת, גם אמת זה איזה תועלת, וגם אותה לענ"ד יש להכניס בשיקולי התועלת.
על ידי יראתי בפצותי
25 מאי 2020, 19:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בביתם של גדולי ישראל

לצערי אני יכול לפתןח אשכול, בביתם של גדולי ישראל, ולא יהיה מה ללמוד מזה בתחום. היו גם גדולים, וגדולים באמת, שלא זכו לשלום בית, ואף גרוע מכך בהרבה, ודי במה שאני יודע בעניין עצוב זה.
על ידי יראתי בפצותי
25 מאי 2020, 22:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בביתם של גדולי ישראל

לצערי אני יכול לפתןח אשכול, בביתם של גדולי ישראל, ולא יהיה מה ללמוד מזה בתחום. היו גם גדולים, וגדולים באמת, שלא זכו לשלום בית, ואף גרוע מכך בהרבה, ודי במה שאני יודע בעניין עצוב זה. ישנם כאלה שאוהבים להדגיש את השמינית דשמינית הכוס הריקה, ולהתעלם מששים ושלושה השמיניות מהכוס המלאה לקיים מה שאמרו חז"ל ...
על ידי יראתי בפצותי
26 מאי 2020, 13:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בביתם של גדולי ישראל

ישנם כאלה שאוהבים להדגיש את השמינית דשמינית הכוס הריקה, ולהתעלם מששים ושלושה השמיניות מהכוס המלאה לקיים מה שאמרו חז"ל ת"ח יש בו שמינית דשמינית.. באתי לומר, שאין ללמוד כלל שבבית גדול השלום גדול, כי יש דברים שלאו בזכותא תליא מילתא, אלא במזלא תליא מילתא. כבר בחז"ל מצאנו תנאים ואמוראים שלא זכו לשלום בב...
על ידי יראתי בפצותי
26 מאי 2020, 13:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמות בדויים בפורום - מה עומד מאחורי הקלעים?

בחרתי בשם זה, כי חלק מדברי יראתי לאומרם, כי הם נגד מה שרגילים לחשוב, או שחכמים וגדולים חשבו אחרת. לדוגמא: https://tora-forum.co.il/viewtopic.php?f=45&t=2384&p=74997#p74997 ועדיין נראה לי שהכותל עליו דברו חז"ל הוא קיר פנימי, קיר העזרה. ובכל באריכות הגדולה, שהביא שם שאר לעמו, בבקיאותו המדהימה בתחום, א...
על ידי יראתי בפצותי
26 מאי 2020, 20:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בביתם של גדולי ישראל

אחד מגדולי הגדולים שבדורנו, שרבים שתו מתורתו, היה השלום בית שלו מעורער ביותר, וידועים לי סיפורים רבים בנושא, אך כמובן שלא ראוי לעסוק בהם. רק אחזור ואומר, אין הבטחה לאדם על כלום, אין מתכון שבטוח יהיה שלום בית, ורבים וטובים, מחז"ל עד ימינו אנו , לא זכו, וכמה מטופש לטעון שכולם לא עבדו על מידותיהם, או ע...
על ידי יראתי בפצותי
26 מאי 2020, 20:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שבועות, יש על מה לשמוח??

יש ר משה פיינשטיין על גר קטן כתובות יא שדן ממש בשאלתך איך אפשר לגייר מדין זכות שמא יחטא ונמצא חובה ותירץ יסוד רק אומר שפעם אמרתי את זה לת"ח בסוכות ואמר לי שעשיתי לו את השמחת תורה נח לאותו גוי קטן להיות יהודי אפי אם יחטא ויענש כי אחרי הכל זכות העוה"ב גדולה יותר מכל הסבל היית חותם על עסקה, שכוללת י"ב...
על ידי יראתי בפצותי
26 מאי 2020, 21:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בביתם של גדולי ישראל

יש דברים מורכבים יותר, כמו התערבות מוחלטת בחייו, השתלטות על כל המרחב האישי, קביעה מה יאכל, מה ישתה, איפה ילמד וכמובן איזה משרה יקבל. יש סגנון עוקצני ואדנותי, ויש דברים רבים נוספים. אינני בטוח שאתה יודע על מי דיברתי, כי אני כתבתי על אחד הגדולים ביותר, שהמקרה אצלו ידוע לי אישית, אך היו עוד, שעל חלקם ש...
על ידי יראתי בפצותי
26 מאי 2020, 22:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שבועות, יש על מה לשמוח??

לא. כנראה יש תשובה פחות דחוקה ומוזרה.
על ידי יראתי בפצותי
26 מאי 2020, 22:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נשיאת כפיים בחיפה והגליל

במאקווא נושאים כפיים מידי יום, המניין שם ספרדי, והוא בא לשמוע שם ברכת כהנים.
על ידי יראתי בפצותי
27 מאי 2020, 15:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טומאת מגע - אם הבגד חוצץ?

כמובן שלא, מדיו משכב ומושב, או מדין אבן מסמא שבמשכב ומושב.
על ידי יראתי בפצותי
27 מאי 2020, 15:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בביתם של גדולי ישראל

עקביא בן מהלל אומר כתב:
27 מאי 2020, 15:35
ר' מאיר קרא לאשתו ביתו
רבי יוסי, אמנם ברש"י שם מבואר שזה דרך חכמה, ולא דרך צניעות יע"ש.
על ידי יראתי בפצותי
27 מאי 2020, 21:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קידוש מול שלום זכר

רוב הליטאים לא עושים קידוש, וגם אני מעולם לא עשיתי. אמנם יש לי מקור גדול למנהג זה, וליום הולדת, ולמנהגים רבים מעין זה, בפסוק מי האיש אשר נטע כרם ולא חיללו, שכתב הרמב"ן, שמנהגם היה ללכת בכרם חדש, ןלחלל בחליל, וצוה ה' שיהללו את השם הנכבד בשמחה ההיא, ומפורש בדבריו שמקור המנהג לחלל בחליל, שמחת חולין, ור...