החיפוש הניב 55 תוצאות

חזור

על ידי מחשבות
06 יוני 2019, 14:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קניית דירה להשקעה בחו"ל

גמרא ע"ז ט: אמר רבי חנינא אחר ארבע מאות לחורבן הבית אם יאמר לך אדם קח שדה שוה אלף דינרים בדינר אחד לא תקח במתניתא תנא אחר ארבעת אלפים ומאתים ושלשים ואחת שנה לבריאת עולם אם יאמר לך אדם קח לך שדה שוה אלף דינרים בדינר אחד אל תקח מאי בינייהו איכא בינייהו תלת שנין דמתניתא טפיא תלת שנין ופירש רש"י  אל תק...
על ידי יוסף ה'
06 יוני 2019, 21:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: על מה שמחים בחג השבועות

שמחים על סיום הקציר, ומביאים קרבן תודה לה' על כך 2 הלחם ועוד קרבנות.

בנוסף ביום זה, לדעות מסוימות היה הזמן שבו ניתנה תורה.

השמחה בזה היא מאוד פשוטה, שקיבלנו דבר שלא היה שייך דווקא לנו, ומאז הוא נתייחד לנו.

נ.ב. הדגשתי את העניין של חג הקציר, מעודף ההדגשה של זמן מתן תורתנו, וד"ל.
על ידי מאן דהו
12 יוני 2019, 16:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מלתא דבדיחותא -במשנתם של גדולי ישראל

סיפר פעם הרב רוזנבלום שהוא נכנס פעם לבית הכנסת בצפון הארץ. לאחר שסיים החזן את תפילת החזרה, הגבאי דפק על השולחן וצעק: "קדיש"... במבט לאחור לא היה נראה לרב שיש מוהל בבית הכנסת או אבא צעיר והוא חשב אולי יש סנדק. הוא ניגש לגבאי ושאל: "נו... למי מגיע מזל טוב?!" הגבאי ענה מיד: "לא מזל טוב זה יום הפטירה של...
על ידי בן המלך
12 יוני 2019, 21:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מלתא דבדיחותא -במשנתם של גדולי ישראל

ידועה הקושייה אם כל ישראל נתנו כסף וזהב לעגל למה יצא עגל קטן היה יכול לצאת גודל של פרה גדולה,
מתרץ כמדומני ר' אייזל חריף העגל יצא קטן בגלל שהיו הרבה 'עסקנים' וד''ל....
על ידי yosf
19 יוני 2019, 08:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מניעת קיבוץ נדבות באמצע התפילה

אצלנו בשטיבלאך נהגו האוספים לתת דרשה שלמה בזמן אשרי ובא לציון מה שגורם הרבה פעמים שאם הדרשה היא כדרשת שבת הגדול הציבור מפסיד קדושה דסידרא בציבור זה כבר בעיה רצינית. מאידך אנשים שמסתובבים לדעתי לא כ"כ מפריעים מי שרוצה נותן ומי שלא רוצה לא נותן, נראה לי שרוב הציבור לא מכוין עד כדי כך שיפריעו לו אם מי...
על ידי איש ווילנא
20 יוני 2019, 19:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם שייך בזה כל המתפלל על חבירו??. האם אין זה צחוק??.

כל הצורה המסחרית הזו משונה וצורמת לעין ולו יהי שיתבטל ולא היה כולל התפילות של הארגונים למינייהם וכל בר דעת בוחלת נפשו מכך ומתרחק מכך [האם כשמשהו מריץ את כל השמות בקבר של אחד הצדיקים תמורת תשלום יש לזה ערך]
על ידי איש ווילנא
04 אוגוסט 2019, 23:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה דעת גדולי ישראל בענין החוברת החדשה והמרעישה שהופצה בב"ב.

7. זה יכול להשתנות ברגע אחד. זה רק כל זמן שזה לא חשוב להם. 8. אכן משמע בכמה מקומות שהצדוקים היו כשרים לכהונה [בדיעבד] אמנם אילו היו כופרים גמורים וודאי לא היו כשרים ובעצם המעמד של הצדוקים ישנה מחלוקת בין הראשונים יש אומרים שלא היו נחשבים ככופרים [וכמו שאיתא בנדה שמתיראים מן הפרושים] ומי שקרא את ספר ...
על ידי איש ווילנא
06 נובמבר 2019, 19:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קידוש מול שלום זכר

שאלני מי מידידי מהיכן התקבע המנהג לעשות קידוש לבת בביהכנ"ס בבוקר למה שלא יעשו כן בליל שבת  (אגב. אחד הטעמים של שלום זכר שהולד נושע ממעי אמו שייך גם בבת ואולי גם אבלות על התורה אם לומדת ואכ"מ) מ"מ מה שעושים שלום זכר בליל שבת שהכל מצויין בבתיהם כלשון הרמ"א  מדוע לא יעשו כן גם לבת במקום קידוש בפרט שלה...
על ידי אח שלך
19 ינואר 2020, 21:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פלא עצום! האם שינויים משונים בשי"ן של התפילין הם אלו שיצילו מ"חק תוכות" ??? לכאורה בדיוק להיפך!

האיסור של חק תוכות אינו נובע ממה שאינו דרך כתיבה, אלא ממה שאינך מתעסק באות עצמה, וכתיבה היא באות עצמה. ממילא שתי האפשרויות שציינת עומדות בקריטוריון הנ"ל והן כשרות. עיינתי שוב לאור הערתך הנבונה. ואכן אני מודה שזו הפשטות.  אבל ברשב"א שבת קד משמע ש"חק תוכות" זה ענין של דרך כתיבה שאל"כ אין לדבריו מובן ...
על ידי שאר לעמו
01 מאי 2020, 00:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לכבוד יום היארצייט של רחל - י"א אייר

קטונתי, אבל הדבר הזה תמוה ביותר. משה רבינו מבחר המין האנושי צריך את העילוי נשמה מאתנו ?! א"א לחזור ע"ז בכלל. שוב בררתי, ואין זה כזה אלשיך. ופשוט לי שאין כזה רלב"ג, ובכלל אין דרך רלב"ג בכגון דא. זה מאחד מהספרים הנקראים קיצור אלשיך (ראיתי במהדו' ליון אפשטיין, ה' מגילות עם י"ב פירושים, אבל בקיצור אלשיך...
על ידי מבקש אמת
17 מאי 2020, 10:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת הסבר בדברי הבעל התניא, מאד מעניין!!!

בעל אוצר כתב: ↑07 מאי 2020, 16:24 אפשר לפרש שגם ברישא כוונת החזו"א לאלו שלא נכנעים לגזירות חכמים כי לטענתם זהו הוראה בשוק החיים. ולפי"ז אין סתירה בין החזו"א לתניא. בטח שמת לב לבד אבל דין הודעתך להמחק (סליחה..., באהבה) תקרא את דברי החזון איש ותראה שא"א בשום אופן לפרש כך בדבריו "ולהשאיר לחופש בחירתם ...
על ידי צדיק האמת
19 מאי 2020, 10:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדוע המזמרים ב"בזכות התנא האלוקי" אומרים "אלוקי" בניקוד פתח?

שמעתי בעבר שאומרים כך בכוונה, עפ"י דברי הזוה"ק 'מאן פני האדון ה' דא רשב"י', לכן אומרים אלוקַי ולא אלוקִי. אשמח לשמוע אם יש מקור לטעם זה מפי צדיקי הדורות. למיטב זכרוני יש. (ענין האלוקות של צדיקים הוא נושא רגיש ועדין, ובאופן כללי ביאורו הוא שצדיקים מבטלים עצמם לקב"ה וממילא מתגלה בהם האור האלקי (שנמצא...
על ידי עמנואל
20 מאי 2020, 02:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדוע המזמרים ב"בזכות התנא האלוקי" אומרים "אלוקי" בניקוד פתח?

היינו דתקנוהו ל'ונרחיב פה ונמלאנה', וכהנה בפיוט מידת הרחמים ועוד חלילה לחשוב על גדול חכמי מרוקו מתקופת הגאונים הבלים שכאלו. ואין זו אלא סברת הבטן. במחילה. מי שמבין במשקל השיר, יודע שהרחבת הבטן רק מעלה את משקלו... משקל השיר הוא יתד ושלוש תנועות ו - יתד, נר חיב פה - שלוש תנועות, ונ - יתד, מ לא נה -של...
על ידי HaimL
21 מאי 2020, 21:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם סעודות שבת מצוה מצד עצמם

בגלל הנטייה הלמדנית - סגפנית שפשטה אצלנו (לדעתי, בזה ניכרות השפעות זרות), יש המסתכלים על עונג גשמי במבוכה, ומכאן גם התפיסה שעיקר הסעודות בשבת הן הרוחניות. אבל מכל מה שאני ראיתי, עולה הרושם שעיקר הסעודות הן לאכול אוכל טוב וטעים, ולהתענג עליו.
על ידי ב. זעירא
21 מאי 2020, 23:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תחת השיחים

הרה"ק מסאטמאר הלך פעם בדרכו לתפילת מנחה, 'בעוד היום גדול' כדרכו בקודש (כאשר השמיים היו שחורים משחור...)
בדרכו פגע בהגר"י קמינצקי (שכנראה חזר ממעריב...),
והרה"ק מסאטמאר בתמימות מעושה שאל אותו 'איהר האט שוין געדאוונט מנחה?' [כבר התפללתם מנחה?],
ענה לו הגר"י, 'היינט ניט...' [-היום לא].
על ידי יעקב שלם
21 מאי 2020, 23:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם סעודות שבת מצוה מצד עצמם

ושוב סיפור מטופש והפעם בלי ספק שקרי, על אותו רב במעליות. כביכול תבעו שכן על שסתם את צינור הביוב, בכך ששפך פנימה את שאריות סיוד הבית. הרב שילם, ואח"כ אמר שמשלושה טעמים פטור: א. סיד לא סותם אלא נשטף, ב. הצינור של השכן אינו משותף כלל עם הצינור שלו, ג. הוא לא סייד את הבית, אך עם שכנים צריך להסתדר. פתי ...
על ידי שאר לעמו
25 מאי 2020, 21:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יו"ט שני של גלויות - בעיר אילת

את חומרת הרמב"ם לא מצרפים. יש אנשים גדולים שמחמירים לעצמם בצנעה ממש. (החזו"א ובעקבותיו הגרח"ק, הגרי"ז). וששאלת לעיל  https://www.tora-forum.co.il/viewtopic.php?f=8&t=11166&p=153147#p152612 מה המקור אודות דברי רס"ג, המציאות הידועה אומרת כן בכמה וכמה מקומות, אך כתבו כך גדולי הראשונים שעסקו בפרשנות: רא...
על ידי איש ווילנא
25 מאי 2020, 22:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יו"ט שני של גלויות - בעיר אילת

את חומרת הרמב"ם לא מצרפים. יש אנשים גדולים שמחמירים לעצמם בצנעה ממש. (החזו"א ובעקבותיו הגרח"ק, הגרי"ז). בפשטות די בכך ששיטה אינה דחויה לחלוטין, כדי לצרפה. שיטת הרמב"ם אינה שיטת יחיד, וגם אם כן הייתה, כמעט תמיד שיטתו מספיק חשובה, עכ"פ כדי לצרפה. דברי הרמב"ם עצמו אינם ברורים מה כוונתו  כי דבריו לפו"ר...
על ידי אחד מן הגולה
26 מאי 2020, 18:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם היה דור שבו תנועת המוסר השפיעה כל כך הרבה - כמו ימינו אנו?

אחרי קריאת האשכול כמדומני שקשה לחלוק על כך שתנועת המוסר כמעט שחדלה מלהתקיים.
נעבאך... יש כאלו שחושבים שתהליך מודרניזציה נוראית שמתחוללת בעולם שורשה בתנועת המוסר. נעבאך...

באמת אולי ראוי להסביר לאנשים כאלו מהו מוסר.
על ידי יעקב שלם
26 מאי 2020, 20:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שבועות, יש על מה לשמוח??

יש ר משה פיינשטיין על גר קטן כתובות יא שדן ממש בשאלתך
איך אפשר לגייר מדין זכות שמא יחטא ונמצא חובה

ותירץ יסוד

רק אומר שפעם אמרתי את זה לת"ח בסוכות ואמר לי שעשיתי לו את השמחת תורה

נח לאותו גוי קטן להיות יהודי אפי אם יחטא ויענש
כי אחרי הכל זכות העוה"ב גדולה יותר מכל הסבל
על ידי פיילוט 0.4
26 מאי 2020, 21:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עזרה: מחפש נושא לשיעור לליל שבועות

אחר בקשת המחילה הלשון 'מצאתי ברשת' על דברי תורה מעורר סלידה, רצוי להשתמש בלשון ב'מאגרים' או כיוצא. לא הבנתי מה הבעיה. חיפשתי בגוגל חיטים שבאו בעבים וזה מה שמצאתי. עוד לא חיפשתי באוצר החכמה או במאגרים וכיוצא... אם רשת זה דבר פסול א''כ הבה נברח מבית המדרש דכאן, ואם לאו איני חפץ במכבסת מילים ריקה מתוכ...
על ידי שאר לעמו
27 מאי 2020, 09:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קונטרס פרקטי - איך לא נהפוך את חג השבועות ל'יום עינויים' (ביטול עשה דאורייתא!)

מבלי לפגוע או לזלזל בשום אדם,
ניכר שהחוברת הזו מגיעה ממשקעים כלשהם. לא משקעי ילדות אלא משקעים בבגרות.
אף שיש בה גם דברים נכונים כמו בכל דבר..
על ידי בבא בוטא
27 מאי 2020, 09:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הלכה כהבבלי

יראתי בפצותי כתב:
26 מאי 2020, 23:35
יש שכתבו, שהרמב"ם דרכו לפסוק לפעמים כירושלמי, ואינני זוכר מקורות.

עיין לדוגמא בראב"ד (פרק ג' מהלכות קריאת שמע הלכה ו') שכתב שם דהרמב"ם סומך על הירושלמי, 
ועיין עוד בשד"ח (ח"ט כללי הפוסקים סימן ב' אות א') שציינתיו לעיל.
על ידי אליעזר ג
27 מאי 2020, 11:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שבועות, יש על מה לשמוח??

יש ר משה פיינשטיין על גר קטן כתובות יא שדן ממש בשאלתך איך אפשר לגייר מדין זכות שמא יחטא ונמצא חובה ותירץ יסוד רק אומר שפעם אמרתי את זה לת"ח בסוכות ואמר לי שעשיתי לו את השמחת תורה נח לאותו גוי קטן להיות יהודי אפי אם יחטא ויענש כי אחרי הכל זכות העוה"ב גדולה יותר מכל הסבל היית חותם על עסקה, שכוללת י"ב...
על ידי יוספזון
27 מאי 2020, 18:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גליון היובל 'קדושת ציון'

רוצה קירבת אלוקים כתב:
27 מאי 2020, 17:42
גליון 50 סיון תשפ.pdf
אני מאחל לך מזל טוב, לא על גליון החמישים, אלא על הניק החדש (כבר אי אפשר לספור את כמות הניקים שכבר פתחת כאן) כל גליון ניק חדש... אני לא מבין מה רע עם שלל הניקים הקודמים?

 
על ידי כדי
28 מאי 2020, 00:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קונטרס פרקטי - איך לא נהפוך את חג השבועות ל'יום עינויים' (ביטול עשה דאורייתא!)

שירת הלווים כתב:
27 מאי 2020, 23:18
שמעתי אמרה יפה שהליטאים לא יכולים להתחבר לשום חג בלי שהוא יום דין ואידך זיל גמור
לפני פורים מישהו שאל אותי בבדיחותא מה המקור שפורים זה יום הדין על השמחה...
 
על ידי חלק א׳ ממעל
28 מאי 2020, 17:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תמיהה בדברי בעל הקה"י - בענין החרם על שפות זרות

פותח האשכול שאל על טעמו של הסטייפלר. אני לא כ"כ יודע למדוד את גדלותם של גדולי הדורות הקודמים, אבל כמדומה שקצת קשה לסמוך על דעת רבי דוד מקרלין נגד דעת כל גדולי ירושלים שכן סברו ששייך לעשות חרם על כל הבאים לגור בירושלים, ולא מסתבר שהסטייפלר סמך על זה. בפרט שהדבר ידוע שאת הדבר הזה הסטייפלר אמר בענין ה...
על ידי שאר לעמו
31 מאי 2020, 15:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שיער פאות מברזיל

לא אמרתי שכך אני נוהג, החוברת מדברת על סילוף מכוון של אינטרסנטים, שאין מטרתם ליבון נושא הפאות, אלא שנשים לא ילכו עם פאות בכלל. ולומר על כותב החוברת שליט"א קושט דברי שקר, בזמן שהוא חכם הדורש את האמת, ומראה פנים ברורות ואמיתיות של דבריו של הרב הנשאל ושיטתו, וגם מגלה את נבלותו של הנבל לעיני מאהביו - הר...
על ידי אליהו52
01 יוני 2020, 21:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מלתא דבדיחותא -במשנתם של גדולי ישראל

הכינוי שמשון הגיבור היה נפוץ בזמנם? הפולמוס ידוע ואין מקומו כאן. המהרש''א מכנהו לשמשון כך. אך שאלתי האם הכינוי נפוץ. מי היודע? לא מכיר את הפולמוס אבל כבר מופיע בחז"ל  מכילתא דרבי ישמעאל בשלח - מסכתא דשירה פרשה ב וכן אתה מוצא בשמשון הגבור במה שנתגאה לפניו בו נפרע ממנו וכן מפויע ביטוי זה בסמ"ג, ספר ח...
על ידי בלדד השוחי
01 יוני 2020, 22:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מלתא דבדיחותא -במשנתם של גדולי ישראל

הרב הרצוג התלונן פעם, כי מאז שהפך לרב ראשי החל לשכח תלמודו.
כששמע זאת החזו"א הגיב,
כי מצאנו בחז"ל על ר"ז שכשעלה מבבל לא"י צם מאה תעניות כדי שישכח תלמוד בבלי,
ולכאו' כיון שעלה לא"י הרי היה יכול להפוך לרב ראשי כדי לשכוח תלמודו?
אלא מוכח שעדיף לצום ק' תעניות ולא להיות רב ראשי בא"י..