החיפוש הניב 302 תוצאות

חזור

על ידי אלכס
14 פברואר 2018, 23:23
עבור לפורום
עבור לנושא

כל הכבוד למנהלים

על הכנסת אווירת פורים, @מנהל ראשי, תודה
:D :D :D :D
על ידי אברך
04 יוני 2018, 22:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תולדות חייו של מרן ה'חפץ חיים'

הסיפור כמדומני היה הפוך ואכמ"ל.
על ידי בר בי רב
26 יולי 2018, 15:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספר סדר הדורות

אפשר לקרוא בו, אבל א"א להאמין לכל מה שכתוב שם, ובודאי שלא לסמוך על זה לגמרי, וגם מה שהוא העתיק שם הוא העתיק זאת כמעשיות מאחר שאין בהם לא איסור ולא היתר. בעל סדר הדורות כתב בהקדמתו ששלשלת הקבלה מלא כזבים, מ"מ העתיק אותו מכיון שאין בו לא איסור ולא היתר וכנ"ל [אע"פ שבהקדמתו נראה שמעיקרא לא התכוון להעתי...
על ידי מחשבות
06 יוני 2019, 14:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קניית דירה להשקעה בחו"ל

גמרא ע"ז ט: אמר רבי חנינא אחר ארבע מאות לחורבן הבית אם יאמר לך אדם קח שדה שוה אלף דינרים בדינר אחד לא תקח במתניתא תנא אחר ארבעת אלפים ומאתים ושלשים ואחת שנה לבריאת עולם אם יאמר לך אדם קח לך שדה שוה אלף דינרים בדינר אחד אל תקח מאי בינייהו איכא בינייהו תלת שנין דמתניתא טפיא תלת שנין ופירש רש"י  אל תק...
על ידי יוסף ה'
06 יוני 2019, 21:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: על מה שמחים בחג השבועות

שמחים על סיום הקציר, ומביאים קרבן תודה לה' על כך 2 הלחם ועוד קרבנות.

בנוסף ביום זה, לדעות מסוימות היה הזמן שבו ניתנה תורה.

השמחה בזה היא מאוד פשוטה, שקיבלנו דבר שלא היה שייך דווקא לנו, ומאז הוא נתייחד לנו.

נ.ב. הדגשתי את העניין של חג הקציר, מעודף ההדגשה של זמן מתן תורתנו, וד"ל.
על ידי מאן דהו
12 יוני 2019, 16:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מלתא דבדיחותא -במשנתם של גדולי ישראל

סיפר פעם הרב רוזנבלום שהוא נכנס פעם לבית הכנסת בצפון הארץ. לאחר שסיים החזן את תפילת החזרה, הגבאי דפק על השולחן וצעק: "קדיש"... במבט לאחור לא היה נראה לרב שיש מוהל בבית הכנסת או אבא צעיר והוא חשב אולי יש סנדק. הוא ניגש לגבאי ושאל: "נו... למי מגיע מזל טוב?!" הגבאי ענה מיד: "לא מזל טוב זה יום הפטירה של...
על ידי בן המלך
12 יוני 2019, 21:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מלתא דבדיחותא -במשנתם של גדולי ישראל

ידועה הקושייה אם כל ישראל נתנו כסף וזהב לעגל למה יצא עגל קטן היה יכול לצאת גודל של פרה גדולה,
מתרץ כמדומני ר' אייזל חריף העגל יצא קטן בגלל שהיו הרבה 'עסקנים' וד''ל....
על ידי yosf
19 יוני 2019, 08:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מניעת קיבוץ נדבות באמצע התפילה

אצלנו בשטיבלאך נהגו האוספים לתת דרשה שלמה בזמן אשרי ובא לציון מה שגורם הרבה פעמים שאם הדרשה היא כדרשת שבת הגדול הציבור מפסיד קדושה דסידרא בציבור זה כבר בעיה רצינית. מאידך אנשים שמסתובבים לדעתי לא כ"כ מפריעים מי שרוצה נותן ומי שלא רוצה לא נותן, נראה לי שרוב הציבור לא מכוין עד כדי כך שיפריעו לו אם מי...
על ידי איש ווילנא
20 יוני 2019, 19:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם שייך בזה כל המתפלל על חבירו??. האם אין זה צחוק??.

כל הצורה המסחרית הזו משונה וצורמת לעין ולו יהי שיתבטל ולא היה כולל התפילות של הארגונים למינייהם וכל בר דעת בוחלת נפשו מכך ומתרחק מכך [האם כשמשהו מריץ את כל השמות בקבר של אחד הצדיקים תמורת תשלום יש לזה ערך]
על ידי איש ווילנא
04 אוגוסט 2019, 23:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה דעת גדולי ישראל בענין החוברת החדשה והמרעישה שהופצה בב"ב.

7. זה יכול להשתנות ברגע אחד. זה רק כל זמן שזה לא חשוב להם. 8. אכן משמע בכמה מקומות שהצדוקים היו כשרים לכהונה [בדיעבד] אמנם אילו היו כופרים גמורים וודאי לא היו כשרים ובעצם המעמד של הצדוקים ישנה מחלוקת בין הראשונים יש אומרים שלא היו נחשבים ככופרים [וכמו שאיתא בנדה שמתיראים מן הפרושים] ומי שקרא את ספר ...
על ידי ייעוץ תורני
16 אוגוסט 2019, 00:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טו באב -מחולות בכרמים היתכן?

צודק ב100% רק שהאדם שאליו מיועד הזיווג נוצר בא' תשרי. 'האדם' הכוונה כל יצור אנוש. אם כוונתך לאדם הראשון, איני בטוח שבת קול הכריזה עליו 40 יום קודם הווצרו. הוספתי בהודעה הסבר אפשרי לחיבור בין הדברים. טעות עולמית - שכל העוילם טועים בה. 40 יום קודם יצירת הולד = זו רק לשון נקיה על רגע היצירה הראשון בפו...
על ידי ידידיה
24 אוקטובר 2019, 00:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טעות בזמירות שבת ?

בזמירות ליל שבת - כל מקדש, אנו אומרים בקטע האחרון: 'ה' אלקי ישראל אהבת תמים'. שמעתי טוענים, שמדובר בטעות, א. כי אין ביאור למילים האלו. ב. כל הקטעים בזמר זה מסתיימים בסוף עם פסוק: 'איש על מחנהו ואיש על דגלו', 'ברוך ד' אשר נתן מנוחה לעמו ישראל', 'זה היום עשה ד' נגילה ונשמחה בו', 'ויכל אלקים ביום השבי...
על ידי ידידיה
24 אוקטובר 2019, 20:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טעות בזמירות שבת ?

כן זה שבחורים חסידיים בחלק מקהילות החסידים אינם מחזיקים ד' מינים פרטיים ומבטלים בכך את מצות הנענועים בהלל, הגם שהיום ניתן לרכוש במחיר דיי סביר סט ד' מינים כשר לכל בחור, והסיבה לכך היא שאצל חסידים זה נחשב לסטיה מן המסורת להיות פרומער יותר מהדורות הקודמים זו דוגמה יפה שמראה שגם לשמרנות יש חסרונות [אי...
על ידי סוקרטס האחר
26 אוקטובר 2019, 20:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פתגמים מחכימים

בהיותי בן ארבעה עשרה אבי היה בור וטיפש כל כך שלא יכולתי להימצא בקרבתו.
אבל בהיותי בן עשרים ואחת נדהמתי לגלות כמה למד הזקן בשבע שנים הללו...        (מרק טווין)
על ידי איש ווילנא
06 נובמבר 2019, 19:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קידוש מול שלום זכר

שאלני מי מידידי מהיכן התקבע המנהג לעשות קידוש לבת בביהכנ"ס בבוקר למה שלא יעשו כן בליל שבת  (אגב. אחד הטעמים של שלום זכר שהולד נושע ממעי אמו שייך גם בבת ואולי גם אבלות על התורה אם לומדת ואכ"מ) מ"מ מה שעושים שלום זכר בליל שבת שהכל מצויין בבתיהם כלשון הרמ"א  מדוע לא יעשו כן גם לבת במקום קידוש בפרט שלה...
על ידי ברל
25 נובמבר 2019, 08:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ועדת מהדרין תנובה

לא ידוע לי מה אומרים על המומחיות שלו, אבל יש הטעונים שהוא מקיל הרבה יותר מדאי בהכשירים. אפילו קוראים לזה קלות. באופן כללי אין לי ידיעה אישית, אבל אני יכול להעיד על מעשה אחת שראיתי בעיני. פעם קרובים שלי שאפו מצות מכונה ביד בנימין בקשו ממני להצטרף אליהם לעזור בחבורה שלהם. אני שמתי לב שיש מקום שבצק מצ...
על ידי וחי בהם
27 דצמבר 2019, 10:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דברי ה'שפע חיים' מצאנז על הנוהגים כשיטת הגאונים במוצאי שבת

זה לשון האגרות משה בחיו"ד ח"ד (סימן יז אות כז): "אבל תמה אני מי התיר להם דבר כזה, וכי הם יכולים להכריע בדין זה נגד מנהג אבותינו ורבותינו הראשונים, ולומר שהדין עם הגר"א נגדם וכו', ואם היו גם הרבה מתלמידיו שעשו כמותו לא הנהיגו כן בעלמא, והגר"א עצמו לא הנהיג כן, אף לא בעירו וילנא, וידעינן שגדולי עולם ...
על ידי אח שלך
19 ינואר 2020, 21:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פלא עצום! האם שינויים משונים בשי"ן של התפילין הם אלו שיצילו מ"חק תוכות" ??? לכאורה בדיוק להיפך!

האיסור של חק תוכות אינו נובע ממה שאינו דרך כתיבה, אלא ממה שאינך מתעסק באות עצמה, וכתיבה היא באות עצמה. ממילא שתי האפשרויות שציינת עומדות בקריטוריון הנ"ל והן כשרות. עיינתי שוב לאור הערתך הנבונה. ואכן אני מודה שזו הפשטות.  אבל ברשב"א שבת קד משמע ש"חק תוכות" זה ענין של דרך כתיבה שאל"כ אין לדבריו מובן ...
על ידי יהודי רציני
30 ינואר 2020, 01:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: והיה לאות על ידך וכו', 8 מצוות עשה בכל רגע! והערה נחוצה בעקבות מעשה שהיה.

לא הבנתי מהיכן הוציא הגר"נ רוטמן שהמצות עשה גם לדעת אילו פרשיות נמצאות בתוך התפילין?
לכאו' בזה שמכוון לקיים המצוה כמו שציותה התורה סגי, והיינו שבתורה (בכתב ובע"פ) מבו' איזה פרשיות יש לשים.
על ידי זאת נחמתי
30 ינואר 2020, 02:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: והיה לאות על ידך וכו', 8 מצוות עשה בכל רגע! והערה נחוצה בעקבות מעשה שהיה.

הכוונה הזאת דעת רוב פוסקים שאינה מעכבת וסגי בכוותו לשם מצווה .
על ידי יהודי רציני
30 ינואר 2020, 11:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: והיה לאות על ידך וכו', 8 מצוות עשה בכל רגע! והערה נחוצה בעקבות מעשה שהיה.

לכאורה הנקודה המרכזית בדיון הזה, הוא כיון שחיוב הנחת תפילין לא מופיע בתורה כחיוב על 'תפילין' כיחידה אחת, אלא ציווי על כל פרשה פרטית בנפרד להניחה כטוטפת על הראש וכאות על יד, ובאה הלמ"מ לקבוע את צורת המצוה כמראה התפילין שלנו - יש לדון האם על ידי הלכה זו, שם המצוה נהייתה 'תפילין', וארבע הציוויים הם אר...
על ידי מלך שבא
02 פברואר 2020, 00:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מצוה חדשה: סיפור יצי"מ בשעת פדיון הבן!

יפה מאוד ואכן אתה צודק שגם על כל המצוות צריך לענות מה שכתוב בתורה ואתה חושב שבכל פעם שבני הקטן שואלני על מעשי אני חייב לספר לו סיפור יצי"מ? אף אחד לא נהג כך מדורי דורות ואפי' יבוא אליהו ויאמר כן אין שומעין לו. אא"כ תאמר כהגדרה שכתבתי בסוף דברי. --- אדון @יהודי רציני, אתה כ"כ משוכנע שאני לא קורא את ...
על ידי ברל
04 פברואר 2020, 23:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אלו ואלו דברים אלוקים חיים

חידושי הריטב"א מסכת עירובין דף יג עמוד ב אלו ואלו דברי אלהים חיים. שאלו רבני צרפת ז"ל היאך אפשר שיהו שניהם דברי אלהים חיים וזה אוסר וזה מתיר, ותירצו כי כשעלה משה למרום לקבל תורה הראו לו על כל דבר ודבר מ"ט פנים לאיסור ומ"ט פנים להיתר, ושאל להקב"ה על זה, ואמר שיהא זה מסור לחכמי ישראל שבכל דור ודור ויה...
על ידי אבר כיונה
19 פברואר 2020, 22:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ממתי ואיך ולמה - הפסיקו לפרוש כפים בתפילה?

פעם רשמתי לי כמה מ"מ בנושא: - שו"ת באר שבע סי' עא כותב שמעודו תמה את תמיהתך, עי"ש מה שכתב ליישב. - ספר חרדים (ס"פ ט"ז) בשם ר"א בן הרמב"ם מחלק בין ג' ראשונות וג' אחרונות לאמצעיות, והביאו השל"ה (שער האותיות, קדושה). - מקור חיים (לבעל חוות יאיר, סי' צה, ג) הביא את השל"ה ואת הבאר שבע, ואח"כ כתב: "ולעד"נ...
על ידי מתאהב על ידך
08 מרץ 2020, 01:09
עבור לפורום
עבור לנושא

הערה נחוצה: לא להוציא פרשת זכור מידי פשוטה! ולכאורה זה לעיכובא.

היות שאיננו יודעים כיום מיהו עמלק הלזה, ובכל זאת אנשים רוצים להרגיש משמעות מעשית למצות מחייתו - לכן נוצר מצב שהפרשנות המקובלת והנפוצה בימינו (הן במוסדות החינוך בכל הגילאים והן בשיחות מוסר וחסידות וכו') למושג של מחיית עמלק היא כדלהלן: ישנו רוע רוחני עמוק ומהותי הקיים גם כעת והוא מתבטא בכל מיני ואופני...
על ידי איש ווילנא
20 מרץ 2020, 15:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הרוגצ'בר היה חסיד חב"ד?

שמעתי שהרוגצ'בר היה חסיד חב"ד השאלה אם חסיד ממש ושל איזה אדמו"ר או שרק היה בקשר עם חסידות חב"ד? הוא נולד בבית חבד"י חב"ד יודעים לספר שבהיותו ילד בן 5 או משהו כזה אביו נסע איתו לצמח צדק [זה בשביל המאמין לסיפורייהם. אבל האמת שככלל שכל סיפורי חב"ד מהמאה שנים האחרונות אין להם נאמנות כלל וכלל] מעבר לזה ...
על ידי חזק וברוך
22 מרץ 2020, 23:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הרוגצ'בר היה חסיד חב"ד?

הרב דוד קמנצקי בישורון חלק י.PNG
על ידי א.ב. קיסר
23 מרץ 2020, 23:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הרוגצ'בר היה חסיד חב"ד?

נחזור לנושא האשכול: ההגדרה של 'חסיד חב"ד' לא מוגדרת כל צורכה. בכל אופן – הגדיר את עצמו כחסיד (כמצוטט לעיל מתשובותיו), הי' רבם של החסידים (שברובם היו חסידי חב"ד-קאפוסט), וקיים קשרי ידידות והערצה עם אדמו"רי חב"ד, כמפורט במאמרו של ר"י מונדשיין במגדל עז – המצו"ב: הרוגוצ'ובי.pdf (אך האומרים בוודאות "שככל...
על ידי שאר לעמו
01 מאי 2020, 00:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לכבוד יום היארצייט של רחל - י"א אייר

קטונתי, אבל הדבר הזה תמוה ביותר. משה רבינו מבחר המין האנושי צריך את העילוי נשמה מאתנו ?! א"א לחזור ע"ז בכלל. שוב בררתי, ואין זה כזה אלשיך. ופשוט לי שאין כזה רלב"ג, ובכלל אין דרך רלב"ג בכגון דא. זה מאחד מהספרים הנקראים קיצור אלשיך (ראיתי במהדו' ליון אפשטיין, ה' מגילות עם י"ב פירושים, אבל בקיצור אלשיך...
על ידי שלום23
14 מאי 2020, 19:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פתגמים מחכימים

די כבר עם כל משפטי הגויים בפורום לתורה ראיתי לנכון לצטט דברי הר"מ רמב"ם פירוש המשניות - שמנה פרקים להרמב"ם - הקדמת המחבר הדברים אשר אומר בפרקים אלו ובמה שיבא מן הפירוש אינם דברים בדותים מעצמי ולא פירושים שחדשתים, אמנם הם ענינים לקטתים מדברי חכמים במדרשות ותלמוד וזולתם מחבוריהם ומדברי הפילוסופים גם ...