החיפוש הניב 15 תוצאות

חזור

על ידי פולני
01 יולי 2019, 20:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היהודי הקדוש מפשיסחא

היהודי הקדוש הוא רבי יעקב יצחק מפשיסחא, הוא היה תלמידו של הרבי מלובלין, ולא רצו לקראו בשמו שהוא כשם רבו לכן קראוהו "היהודי הקדוש". רבי שמחה בונם מפשיסחא היה תלמידו וממשיכו של היהודי הקדוש. שם העיר באיות פולני הוא פרזשיסחא (Przysucha) לכן יש שכותבים פרשיסחא ויש כותבים פשיסחא, אבל בהגיה אומרים פשיסחא...
על ידי פולני
01 יולי 2019, 20:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש קדושה בפירות ארץ ישראל?

בית חדש על או"ח סימן רח קדושת הארץ הנשפעת בה מקדושת הארץ העליונה היא נשפעת גם בפירותיה שיונקים מקדושת השכינה השוכנת בקרב הארץ כי על כן הזהיר ואמר בסוף פרשת מסעי (במדבר לה לד) ולא תטמא את הארץ אשר אתם יושבים בה אשר אני שוכן בתוכה כי אני ה' שוכן בתוך בני ישראל ואמר אם תטמאו את הארץ נמשכת הטומאה גם בפי...
על ידי פולני
02 יולי 2019, 17:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קברו של רבי עקיבא

בנימין חינקיס כתב לי שלא הוא כתב את המאמר. אנסה להיזכר מי כן. זו היתה כתבה של ישראל קצובר - א. פאר. הוא כתב שקברו של הרמח"ל האמיתי הוא ככל הנראה בבית הקברות בכפר יסיף, כיום בית קברות מוזנח ועזוב בכפר ערבי. ההוכחה לכך היא שהמסורת על קברו של הרמח"ל העכשווי וכן המצבה במקום זה משהו טרי מהעשרות שנים האח...
על ידי פולני
02 יולי 2019, 18:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדוע לא ערך רבי עקיבא עצרת תפלה וזעקה לבנו הגוסס?

לעניות דעתי - רבי עקיבא לשיטתו - שאמר בברכות ס: - כל דעביד רחמנא לטב עביד, ואף כששמע קול המונה של רומי וכשראה שועל יוצא מבית קדשי הקדשים היה מצחק - מכות כד.-כד: וכן בסנהדרין קא. - "אמר רבה בר בר חנה, כשחלה רבי אליעזר נכנסו תלמידיו לבקרו, אמר להן חמה עזה יש בעולם, התחילו הן בוכין ורבי עקיבא משחק, אמר...
על ידי פולני
04 ספטמבר 2019, 15:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תש"פ או תש"ף?

בעיקרון בקדמונים מצינו צורת חישוב גימטריאות שאותיות קרש"ת הן גימטריא 100,200,300,400 (כנהוג אצלינו), ואותיות םןץף"ך הן גימטריא 500, 600, 700, וכו'.
ממילא לפי זה צ"ל תש"פ ולא תש"ף.
כי תש"פ משמעותו 780, אך ף' אינו 80 אלא 800.
על ידי פולני
19 ספטמבר 2019, 20:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תש"פ או תש"ף?

נפתולי כתב:
09 ספטמבר 2019, 14:26
עכשיו קיבלתי במייל במבזקי העדכונים:
שנת תש"ף. 'ידיעות': אחרי שקיבלה מאות פניות בשבועות האחרונים, האקדמיה ללשון עברית קבעה: שנת תש"ף ולא תש"פ.
סיבה נוספת לכתוב דוקא תש"פ ולא תש"ף.
 
על ידי פולני
24 אוקטובר 2019, 19:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה האשכנזיות לא אומרות "שלא עשני שפחה".

יתכן עוד שהנשים בכלל לא צריכות לברך את הברכות הללו כי הם לא חייבות בתפילה והברכות הללו תקנו רק כעין תפילה ולא מדין ברכות הנהנין (הרמב"ם סידר את הברכות הללו בהלכות תפילה ולא בהלכות ברכות, משום שבאמת לא היה ראוי לברך על הדברים הללו ברכות הנהנין, רק כל בוקר צריך להודות ע"ז וזה כעין תפילה ודו"ק) בגמרא ...
על ידי פולני
08 נובמבר 2019, 00:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שחיטת מי שמאמין שהתגלה המשיח

בורות. יושבים כאן אנשים שלא מבינים את השפה והקודים של תורת חסידות חב"ד, לא למדו מימיהם מאמר בליקוטי תורה במשך ארבע חמש שעות (גילוי נאות - אני כן למדתי, כמה וכמה פעמים), ומדברים על אחד מצדיקי הדור הקודם, שגדולי ישראל (חוץ מגדולי חוגים מסוימים) חרדו לשמעו, יהודי שהיה בקי עצום בכל מכמני התורה הקדושה נג...
על ידי פולני
18 נובמבר 2019, 19:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: החטא הגדול עליו ראוי לתקן בה"ב גם בזמן הזה (או בעיקר בזמן הזה)

מי יודע לענות, האם תמיד היו כאלו יהודים תמימים שחשבו שגדולי ישראל זקוקים לעזרתם בהנהגת הדור ובהכוונה מה ה' אלוקינו מבקש ממנו, או שזהו חולי חדש שירד לעולמנו בדורנו השפל דוקא?

אם זה באמת מה שהקב"ה רוצה למה שום גדול מגדולי הדור לא דוחף לענין, חוץ מכל מיני יהודים מעניינים שעסוקים בענינים כגון אלו.
על ידי פולני
25 דצמבר 2019, 21:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: על מי כתב מרן הדברי יציב זצוקל"ה "מעצת הסטרא אחרא", ותשובת המשקל

שאלת שאלה קשה, ולא פירטת מספיק פרטים לצורך המענה. כתבת שבמשפחתך לא נהגו כר"ת, אמנם השאלה היא מהו מנהג קהילתך (לעתים בדברים של מנהג נמשך האדם אחר מנהג הקהילה ולא אחר מנהג המשפחה, וכמו ששמעתי מידיד שבמשפחתו נהגו להניח התפילין באופן שונה ממנהג הקהילה, והרב וואזנר זצ"ל הורה לו לילך אחר מנהג קהילתו), ואם...
על ידי פולני
25 דצמבר 2019, 22:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: על מי כתב מרן הדברי יציב זצוקל"ה "מעצת הסטרא אחרא", ותשובת המשקל

זחלתי ואירא שלא ישתמע ח"ו מדבריי זלזול בהרה"ק בעל דברי יציב זי"ע, אבל אחר בקשת המחילה, ותורה היא וללמדה אנו צריכין. הרי בכל מחלוקת הלכתית ישנם שני צדדים, וברור שהמחמיר סבר שהמקיל הוא חוטא ומגביר כח הסט"א ומרחיק הגאולה ל"ע, כיון שעושה מעשה איסור, מכל מקום המקיל לא חשש בגלל זה מלנהוג כקולתו, כיון שאצל...
על ידי פולני
31 דצמבר 2019, 22:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מהיכן מגיעה כזו עמארצות? הדלקת נ"ח במרחב ציבורי

עיין ספר 'נר איש וביתו' - נמצא באוצר החכמה, המחבר הוא מהרבנים המשיבים ב'קו ישיר להלכה' כבר שנים רבות - שפוסק בפירוש להדליק באולם שמחות, ואפילו כתב שהשוהה בבית חולים בליל חנוכה ויושב רוב הזמן בבית הכנסת של הבית חולים יוכל להדליק שם בברכה. גדולי ישראל שהקילו להדליק מחוץ לבית (הרש"ב מליובאויטש ועוד מצד...
על ידי פולני
01 ינואר 2020, 17:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מהיכן מגיעה כזו עמארצות? הדלקת נ"ח במרחב ציבורי

שני חרשים נפגשו בדרך למקווה. 'אתה הולך למקוה'? 'לא, אני הולך למקוה'. 'אה, חבל, חשבתי שאתה הולך למקוה...'. ולעניננו, הויכוחים בנושאי הקפדה או אי הקפדה על הלכה בחוגים החסידיים הוא בעצם שיח חרשים, כיון שבחוגים החסידיים ההשקפה הכללית היא שלצדיקים יש שיקול הדעת לחרוג לעתים מהשולחן ערוך הסטנדרטי (חוץ מחב"...
על ידי פולני
22 ינואר 2020, 01:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם צריך לברך ברכת המלכים על פוטין נשיא רוסיה?

אתה נכנס פה לנושא הרחב האם התורה מתעדכנת עם רוח הזמן,
והתשובה היא שלא, התורה נשארת עם אותם כללים מימי הפוסקים גם אם זה נראה לא רלוונטי כיום.
על ידי פולני
28 ינואר 2020, 00:38
עבור לפורום
עבור לנושא

ברכות כב: - הגהות הב"ח אינן מהב"ח?

האם בהגהות הב"ח שורבבו הגהות שאינן מן הב"ח? בברכות כב: - דף היומי של שבת - הב"ח מציין בדברי התוס' לספר נחלת צבי על או"ח סי' סה סק"א, שמבאר את דברי התוס'. הבעיה היא שלפי כותבי העתים הב"ח נסתלק בשנת ת"א, ואילו הספר הלז - מתלמיד הב"ח - יצא לאור עולם רק בשנת ת"ו, לפי המופיע בשער הספר מהדורת זכרון אהרן. ...