החיפוש הניב 4 תוצאות

חזור

על ידי פולני
01 יולי 2019, 20:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היהודי הקדוש מפשיסחא

היהודי הקדוש הוא רבי יעקב יצחק מפשיסחא, הוא היה תלמידו של הרבי מלובלין, ולא רצו לקראו בשמו שהוא כשם רבו לכן קראוהו "היהודי הקדוש". רבי שמחה בונם מפשיסחא היה תלמידו וממשיכו של היהודי הקדוש. שם העיר באיות פולני הוא פרזשיסחא (Przysucha) לכן יש שכותבים פרשיסחא ויש כותבים פשיסחא, אבל בהגיה אומרים פשיסחא...
על ידי פולני
01 יולי 2019, 20:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש קדושה בפירות ארץ ישראל?

בית חדש על או"ח סימן רח קדושת הארץ הנשפעת בה מקדושת הארץ העליונה היא נשפעת גם בפירותיה שיונקים מקדושת השכינה השוכנת בקרב הארץ כי על כן הזהיר ואמר בסוף פרשת מסעי (במדבר לה לד) ולא תטמא את הארץ אשר אתם יושבים בה אשר אני שוכן בתוכה כי אני ה' שוכן בתוך בני ישראל ואמר אם תטמאו את הארץ נמשכת הטומאה גם בפי...
על ידי פולני
02 יולי 2019, 17:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קברו של רבי עקיבא

בנימין חינקיס כתב לי שלא הוא כתב את המאמר. אנסה להיזכר מי כן. זו היתה כתבה של ישראל קצובר - א. פאר. הוא כתב שקברו של הרמח"ל האמיתי הוא ככל הנראה בבית הקברות בכפר יסיף, כיום בית קברות מוזנח ועזוב בכפר ערבי. ההוכחה לכך היא שהמסורת על קברו של הרמח"ל העכשווי וכן המצבה במקום זה משהו טרי מהעשרות שנים האח...
על ידי פולני
02 יולי 2019, 18:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדוע לא ערך רבי עקיבא עצרת תפלה וזעקה לבנו הגוסס?

לעניות דעתי - רבי עקיבא לשיטתו - שאמר בברכות ס: - כל דעביד רחמנא לטב עביד, ואף כששמע קול המונה של רומי וכשראה שועל יוצא מבית קדשי הקדשים היה מצחק - מכות כד.-כד: וכן בסנהדרין קא. - "אמר רבה בר בר חנה, כשחלה רבי אליעזר נכנסו תלמידיו לבקרו, אמר להן חמה עזה יש בעולם, התחילו הן בוכין ורבי עקיבא משחק, אמר...