החיפוש הניב 34 תוצאות

חזור

על ידי תנא היכא קאי
20 ינואר 2020, 22:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בתו ובת אשתו

משה נפתלי כתב:
20 ינואר 2020, 22:20
תנא היכא קאי כתב:
20 ינואר 2020, 21:56
ומישהו יוכל לומר לי איפה הרמב"ם?
חדל לך מהתבזות בפומבי!
אולי תגיד לי ממתי מישהו שרוצה לדעת דבר תורה הרי הוא מתבזה? 
ובודאי שאני לא חייב לדעת את כל התורה כולה בע"פ. (לא למדתי כריתות כמה שנים)
ואם אתה יודע איפה הרמב"ם אתה מוזמן להגיד לי במקום להגיב תגובות שאינם לעצם העניין
 
על ידי תנא היכא קאי
21 ינואר 2020, 01:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידה: היכן כתוב במסכת גיטין שיש לשבח את שאיבת הגז מהים לצרכי אנרגיה?

כבר עבר מספיק זמן  אז אפשר לפתוח את הר"ת
שבחוהו רבנן לדציבי
על ידי תנא היכא קאי
21 ינואר 2020, 23:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הפסק בק"ש

והטעם יש לבאר שכיון שכיון בתחילת הקריאה על מצוות ק"ש, הרי שמה שקרא עד עכשיו הוי ק"ש, ולא שייך לבטלם למפרע ולומר לא קראתי את שמע, וע"כ אסור להפסיק.
על ידי תנא היכא קאי
23 ינואר 2020, 00:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בתו ובת אשתו

גם אני למדתי את הסוגיה כהערשל וכה כתבתי לי בסיכומי והקשתה הגמרא לרבי יצחק שסובר שכרת שיצאה באחותו זה לדונה בכרת ולא במלקות, ולימדה על הכלל כולו שאין מלקות בחייבי כריתות, מאיפה הוא לומד לחלק? ותירצה הגמרא, שלרבי יצחק נלמד חילוק גופין מ"ואל אשה" (בנדת טומאתה לא תקרב) לחלק על כל אשה ואשה. וחילוק שמות ...