פורום לתורה מאחלת לחו"ר וכל בית ישראל פורים שמח!

החיפוש הניב 34 תוצאות

חזור

על ידי מכל מלמדי השכלתי
18 אוקטובר 2018, 20:13
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי משה נפתלי
27 ינואר 2019, 23:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה קוראים לקידושין של יבמה "מאמר"

זקן ויושב בישיבה כתב:יש להוסיף שהוא בא לאפוקי מביאת יבום שקונה ללא דעת כלל.
כן הוא בתוספות יום טוב פרק כיצד:
ונקרא מאמר, לפי שאין דין קדושין אלא באמירה ולא בשתיקה; אבל יבום, אפילו בשוגג, דכסבור אשה אחרת היא, קניא.
על ידי תיובתא
24 פברואר 2019, 13:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מתי מגדירים את בירור המציאות כתורה ממש - ולא כמחקר מדעי

מסברא בעלמא יש ג' דרגין: א. לימוד חכמה (דהיינו בירור המציאות) לשם הבנה מידית של משהו בתורה, כגון לימוד חכמת התכונה (אסטרונומיה בלע"ז) בשביל לימוד סוד העיבור. הן הן גופי תורה. ב. לימוד כללי של חכמה אשר מסתבר שיצטרך להשתמש בה בלימוד התורה, אך הלימוד אינו כעת לשם הבנת משהו בתורה, כגון מתמטיקה הנוגעת לד...
על ידי אליהו52
24 פברואר 2019, 20:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תכנת לעולם לא אשכח- בקשת מידע

אני יכול לנסות לשאול איזה מסכת אתה רוצה כרגע אני צריך חולין [דף היומי] ומנחות, אם זו אותה עבודה להוריד על עוד מסכתות / מ"ב - עדיף [אם אין חומר סודי כמובן, אך אני לא חושב שיש]. אם אין למסכתות אלו, גם חומר תורני אחר יעזור שאוכל לנסות את התוכנה. תודה. חולין לא מושלם https://drive.google.com/open?id=1I...
על ידי המימד הנוסף של הענין
19 מרץ 2019, 21:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לחידודי: 1. איזו מגילה קראו בבית ראשון בפורים והפסיקו בבית שני. 2. איזו נבואה נאמרה בשושן פורים ומצטטים אותה בנעיל

המגילה היא מגילת סוטה :D שכ' בירושלמי בתחילת שקלים שבט"ו באדר מתחילים להשקות סוטות כחלק מהענין הכללי שמשנכנס אדר עושין כל צרכי הרבים (משנה ריש שקלים) ובבית שני זה לא היה כי רבו המנאפים (סוף סוטה) ובלי קשר: הנבואה היא "לא אחפוץ במות הרשע כי אם בשובו מדרכו וחיה" שנאמרה בט"ו אדר ע"י יחזקאל ונאמרת על יד...
על ידי מנהל ראשי
02 מאי 2019, 23:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ניקים כפולים

נראה לך אני גננת/מק"ק? לעזור לאנשים זה חסד, כמובן שצודק ה@מנהל ראשי שאינו מחוייב בכך, אבל מי שמרחם על חברי הפורום שמפריע להם לקבל כפל תגובות, ופועל למנוע את התופעה, ראוי לשבח, והוא לא גננת ולא מק"ק אלא איש חסד שמטיב עם זולתו. לא התכוונתי שאיני מחויב בכך, על אף שזה גם נכון, התכוונתי לדבר פשוט, שאדם ...
על ידי תנא-קמא
22 מרץ 2018, 01:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

מפתח החידות היכי תמצי שאדם יניח על פי ההלכה תפילין בשבת, להלכה דקי"ל כמ"ד שבת לאו זמן תפילין. [hr] היכי תמצי שמה שיקבע אם יצאתי בברכה או שאני צריך לחזור ולברך, הוא מעשה אכילה של חברי? [לא לכו"ע] [hr] היכי תמצי שאדם נגמר דינו בבית דין למיתה על פי שני עדים כשרים בעדים והתראה, ובעת שמוליכים אותו לבית ...
על ידי מבין ענין
23 יולי 2019, 21:19
עבור לפורום
עבור לנושא

מותר ללכת לרופאים?

השאלה מוכרת וידועה, ומפורסמים דבריו של הרמב"ן מה לרופאים בבית יראי ה', הגם שבפשטות לא שלל זאת אלא אמר שיש לבטוח בה' לאדם יר"ש. מצאתי 'מציאה' בראב"ע, ויתכן שכבר אחרים קדמוהו, שמחלק בין מכה מה' למכה בידי אדם, שרק בזה מותר מותר לדרוש ברופאים, ולא במחלה משמיים וז"ל: אבן עזרא תהלים פרק לב פסוק י (י) רבים...
על ידי נדיב לב
23 יולי 2019, 23:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מבט חדש על הגולם מפראג / הרב יהושע ענבל

ממש לא לגיטימי. באיזה בית מדרש* נורמלי תשמע שספר הזוהר הקדוש הוא המצאה של דורות אחרונים? לפי מה שקראתי על ענבל הוא תלמיד של כל מיני.. והחשיבה של בית המדרש פחות מעורכת אצלו [מי שיקרא מאמרים שלו..] מאשר דעות החוקרים למיניהם. לא טוב. *לפני שיקפוץ המעוות התורן ויטען שהיעב"ץ אחז כך. נשיב לו: דעת היעב"ץ ...
על ידי מלמד להועיל
02 נובמבר 2019, 21:01
עבור לפורום
עבור לנושא

מקומות המוזכרים בתורה - בזמנינו

פרשת בראשית

מקום הנהרות.pdf
על ידי עקביא בן מהלל אומר
18 נובמבר 2019, 22:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היסטוריה יהודית רבנית - פודקאסט

עוד בנושא. למה אין גוף שירים את הכפפה ויקליט פודקאסטים מענינים על דמויות הראשונים, גאונים, שיטות לימוד, היסטוריה ומושגים ביהדות, בצורה מתומצתת ומענינת. הזירה כרגע תפוסה לרוב לציבור הדל"י שעושה פרויקטים יפים - אבל מבחינת נקודת הראות שלו שהיא למרבה הצער גובלת לפעמים בשיבוש ומטה מכך לתשומת לב הגולשים ב...
על ידי עקביא בן מהלל אומר
19 נובמבר 2019, 19:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ביקורות על גליון משנת התלמוד

ויש שם גם כאלו הסוברים שיש גם אופן של לימוד המשנה כפשוטה בלי להזדקק לביאורי הגמרא עליה, (כעין פשוטו של מקרא) בהרבה מקומות הכיוון הוא בלי חסורי מחסרא בלי סבר כותה וכו' וכו' דוגמאות למאות. וגם זה ענין רע מאד. מצינו כאלה דברים גם בקדמונים ויש בשם הגר"א שחסורי מחסרא שכתוב בש"ס אינו כפשוטו ויש שם גם כאל...
על ידי אוריאל
20 נובמבר 2019, 01:28
עבור לפורום
עבור לנושא

נדה ז: רבי אליעזר שמותי הוה

ראבי"ה הקשה [מודפס בת"י על הדף], מהו דבעיא לן במו"ק אם מנודה אסור בתפילין אם לאו וסלקא בתיקו והלא בפירוש איתא בב"מ נט שהיה רבי אליעזר עטור בתפילין. ואי משום דלא חש רבי אליעזר לנידוי, א"כ מאי טעמא חלץ נעליו, ונשאר בצ"ע. ושמעתי ליישב, דאולי רבי אליעזר אכן חש  לנידוי חבריו, אבל רק בתורת חשש שאולי הנידו...
על ידי מיקי
20 נובמבר 2019, 17:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היסטוריה יהודית רבנית - פודקאסט

תנא היכא קאי כתב:
19 נובמבר 2019, 00:46
אני מוכן לכתוב את החומר, צריך עורך לשוני, קריין, ואתר
אולי נפתח קבוצה של תוכן שתטפל בזה, בהבאת חומרים סידורם והגשתם?
על ידי מיקי
21 נובמבר 2019, 14:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היסטוריה יהודית רבנית - פודקאסט

עקביא בן מהלל אומר כתב:
20 נובמבר 2019, 20:33
אז קדימה לעבודה. מבטיח לסייע בתפוצת הפודקאסטים אולי גם בפתיחת אתר מיוחד בשביל זה.
הפודוקאסטים של 'קדמא' הם דוגמה טובה לפודקאסט בעלות זולה ועם זאת הגשה מקצועית ונעימה
צריך שמישהו ייקח פיקוד, וכל המעוניין ליטול בזה חלק, מוזמן להצטרף.
על ידי מנהל ראשי
21 נובמבר 2019, 22:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היסטוריה יהודית רבנית - פודקאסט

ככל שיתקדם אוכל לעזור בחלק של האתר, בהצלחה!
על ידי HaimL
15 ינואר 2020, 18:38
עבור לפורום
עבור לנושא

שאלה בגמרא ברכות יא.

לא ברור לי אמאי פשיטא לגמרא פתח אדעתא דשכרא וסיים בדחמרא יצא דא"נ סיים בדשכרא יצא, טפי מפתח בנהמא וסיים בדתמרי יצא דא"נ סיים בדנהמא יצא. הלא בברייתא כלל לא הוזכר לא זה ולא זה. ומכללא דברייתא, איך שמענו נהמא ותמרי, אם לא ידענו את הסברא של תמרי מיזן זייני. ואם כן ידענו את הסברא, א"כ מאי אהני לן כללא ד...
על ידי HaimL
16 ינואר 2020, 07:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות יד. "מטעמת" וסיגריה אלקטרונית

באשכול הזה  https://tora-forum.co.il/viewtopic.php?f=46&t=8215  מישהו העלה שאלה לגבי סיגריה אלקטרונית, מדוע ישנם כאלה שאינם מקפידים על הכשר, והרי הטעם מתפשט והופך לנוזלי בפה. חשבתי (על אף שזה דף היומי רק של מחר) שאולי אפשר לפשוט את זה ממטעמת, שהרי זה ברור שכל מי שטועם (גם אם הוא פולט וכדעת הפוסקים)...
על ידי אח שלך
16 ינואר 2020, 23:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות יד. "מטעמת" וסיגריה אלקטרונית

אני לא מאמין!!
היתה לכם הוא אמינא שמותר לאכול תמציות מרוכזות מחזיר ושפן וארנבת - רק טיפ טיפה ורק טעימה קלה?

מה זה קשור ל"מטעמת אינה טעונה ברכה" ???
על ידי אח שלך
17 ינואר 2020, 01:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות יד. "מטעמת" וסיגריה אלקטרונית

לא! ללאאא!
הט"ז מדבר על טעימה בלי לבלוע. וכלשונו "טעימה בלשון". 
על ידי אח שלך
19 ינואר 2020, 00:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מצוות פ"ו [ולשבת יצרה] יש לקיים לשמה?

מפורש ברמב"ם כמדומני בשמונה פרקים שבבין אדם לחברו זה צריך להיות משהו טבעי אנושי.
יש עוד הרבה מקורות כאלו.
על ידי haiosi
20 ינואר 2020, 10:58
עבור לפורום
עבור לנושא

ארגוני מבחנים לעידוד לימוד התורה

מצורף קובץ שבו ריכזתי את כל הארגונים והמבחנים שקיימים היום, עם פירוט תוכניות המבחנים, המילגות, מקום המבחן, ועוד. כל הצעה ועידכון - יתקבלו בברכה. רשימת ארגונים ומבחנים.pdf שאלת הסקר המצורפת - היא ממש הלכה למעשה. אני עוזר בהפעלת מערכת מבחנים חדשה, של ארגון "זכרו תורת משה" - מבחנים חודשיים על הדף היומי...
על ידי משה נפתלי
20 ינואר 2020, 21:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלה על מעשה יהודה ותמר

הערשל כתב:
20 ינואר 2020, 20:45
ישנה מחלוקת בין בעלי התוספות האם אזלי' בנפשות בתר רובא.
איה?
על ידי משה נפתלי
20 ינואר 2020, 22:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלה על מעשה יהודה ותמר

הערשל כתב:
20 ינואר 2020, 21:51
ציינתי.
יש בי לקות בהבנת הנקרא. אנא ממך!
 
על ידי הערשל
20 ינואר 2020, 23:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בתו ובת אשתו

ומישהו יוכל לומר לי איפה הרמב"ם?  פ"ב מאיסו"ב. ואגב עיינתי ברמב"ם ועלה בדעתי לבאר את ד' הראב"ד התמוהים לכא' שטוען על הר"מ שאין איסור חל על איסור וק' דמשכח"ל בב"א שנולדה מאשתו. ועי' לח"מ מש"כ בזה ודבריו צ"ע. והנראה לכא' דסובר הר"א דאין כאן שמות מוחלקין שלא נאמר כרת על בתו אלא דילפי' מבת אשתו. ולכן ב...
על ידי אח שלך
21 ינואר 2020, 01:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם לאור דברי החת"ס ואליבא דהגרמ"ש פקעה לה קדושת העזרה בזה"ז מדין ביטול ברוב?

אם תקל עלינו בכתיבת תמצית מדבריהם - אני מודה לך מראש בשם כל ניקי וחכמי פורומינו.
(ומי שלא מודה - הריהו בטל ברוב... כאן צוחקים)
על ידי משה נפתלי
21 ינואר 2020, 01:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בתו ובת אשתו

נראה לכא' דסובר הר"א דאין כאן שמות מוחלקין, שלא נאמר כרת על בתו אלא דילפי' מבת אשתו. ולכן בב"א ודאי חייב רק א'. סברא נפלאה! ותדע, שהרי הבא על אחותו שהיא אחות אביו שהיא אחות אמו, אלמלא רבויא דקרא היה חייב אחת על כולן, משום דהכל איסור אחוה. אלא דלפי זה נמצא, דגם בת בתו שהיא בת בת אשתו, אע"פ שנאמרה אז...
על ידי משה נפתלי
21 ינואר 2020, 10:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בענין ידיעות מחלקות

שני סעיפים ממחברתי, שיש בהם להבהיר את הנושא: א. הָאוֹכֵל חֵלֶב וָחֵלֶב בִּשְׁנֵי הֶעְלֵמוֹת (שאכל חלב בשגגה ונודעה לו חטאתו, ושוב אכל חלב בשגגה) – חַיָּב עַל כָּל אֲכִילָה וַאֲכִילָה. וְהַטַּעַם: מִשּׁוּם שֶׁאֵין מִתְכַּפְּרִין עַל עֲבֵרוֹת הַרְבֵּה בְּקָרְבָּן אֶחָד, שֶׁנֶּאֱמַר: 'וְעָשָׂה אַחַת' '...