החיפוש הניב 20 תוצאות

חזור

על ידי במבי
02 אוגוסט 2019, 12:21
עבור לפורום
עבור לנושא

בירושלים נהגו לכנות את הכאת התלמיד ע"י המלמד בשם "משכנתא"

היה לי פעם חברותא ירושלמי שאמר לי שהמלמד היה מאיים שילד שלא יתנהג יפה יקבל "משכנתא"

אפשר אולי לתת טעם (לא הצדקה כמובן) ע"פ הפסוק "אם חבול תחבול שלמת רעיך" (שמות כב-כה) מתרגם אונקלוס "אם משכונא תסב..." וא"כ חבלה נקראת "משכון"
(וכן רש"י יחזקאל לג-טו)
על ידי במבי
14 אוגוסט 2019, 12:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הדמיון בין אבן מהר סיני לפגיעת מכת ברק

ייש"כ הרב במבי מאד מעניין, אבל כדאי להוסיף כי יש שטוענים שצורת אבן זו יש בעוד הרים, ואכן יש שטוענים כי הר סיני הוא במיקום אחר והם מראים על עוד הר וגם באותו הר יש את אותו צורה באבנים, (דרך אגב בעבר היה ניתן לקנות אבנים כאלו, האם ידוע למישהו איפה ניתן לקנות כאלו אבנים כהיום באיזור ירושלים ??) אכן, של...
על ידי יש מהם שאומרים
17 אוגוסט 2019, 23:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "שמור וזכור בדיבור אחד", מדוע הקדים המחבר שמור לזכור?

    הרמב"ן על עשרת הדברות כותב כך: "ואני תמה, אם נאמר "זכור" ו"שמור" מפי הגבורה, למה לא נכתב בלוחות הראשונות? -ויתכן שהיה בלוחות הראשונות ובשניות כתוב זכור, ומשה פירש לישראל כי שמור נאמר עמו. וזו כוונתם באמת. ובמדרשו של רבי נחוניא בן הקנה (ספר הבהיר קפב) הזכירו עוד סוד גדול ב"זכור ושמור". ועל הכלל ת...
על ידי יוספי
03 ספטמבר 2019, 21:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מברכים על השקאת הסוטה

ביאור הגר"א אורח חיים סימן ח' יברך — נראה ליתן טעם למה בקצת מצות אין מברכין. א', כל מצוה שאין בה מעשה, כגון השמטת כספים. ב', שאינה תלויה כולה ביד עושה, כגון צדקה, שמא לא יקבלנו, ו כן משפט, שמא לא יקבלו הבעלי דינים וכיוצא. ג', מצוה הבאה על ידי עבירה, כגון השבת גזילה, שלא ציוונו לגזול כדי להשיב. ו כן ...
על ידי אוריאל
08 ספטמבר 2019, 12:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מברכים על השקאת הסוטה

ביאור הגר"א אורח חיים סימן ח' יברך — נראה ליתן טעם למה בקצת מצות אין מברכין. א', כל מצוה שאין בה מעשה, כגון השמטת כספים. ב', שאינה תלויה כולה ביד עושה, כגון צדקה, שמא לא יקבלנו, ו כן משפט, שמא לא יקבלו הבעלי דינים וכיוצא. ג', מצוה הבאה על ידי עבירה, כגון השבת גזילה, שלא ציוונו לגזול כדי להשיב. ו כן...
על ידי מבקש אמת
26 נובמבר 2019, 17:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בד"ה הרה"צ רבי אהרן צבי רומפלר זצ"ל (הרבי מתהילות ישראל)

מדרך העולם לשנוא את מי שעושה דברים משונים ביותר, ואין לזה שום קשר לשנאת ע"ה וכו' נכון שמי שיש בו יר"ש יותר, ישנא את חוסר הצניעות, אבל כל אדם מן הישוב שרואה אשה שמנסה לדרדר את צורת היהודי לצורה הזויה שגורמת חילול השם נורא ומפרקת בתי ישראל מתקומם וגם מתבייש בזה באופן טבעי, וגם אם ההתקוממות אינה דווקא...
על ידי יואל נהרי
27 נובמבר 2019, 10:21
עבור לפורום
עבור לנושא

ההבדל בין 'גוי' ל'לאום' - הגרי"ז והנצי"ב

בראשית פרק כה שְׁנֵ֤י גוים גוֹיִם֙ בְּבִטְנֵ֔ךְ וּשְׁנֵ֣י לְאֻמִּ֔ים מִמֵּעַ֖יִךְ יִפָּרֵ֑דוּ  בהבדל בין 'גוי' ל'לאום' דנו הגרי"ז והנצי"ב, ומעניין שבדבריהם נראה שפירשו ההיפך הגמור זה מזה. הגרי"ז פירש, ש'גוי' היינו המנהגים המיוחדים שמייחדים אותו, ו'לאום' זה עצם היותו ממלכה בפ"ע. והנצי"ב פירש להיפך, ...
על ידי מענטשאלע
27 נובמבר 2019, 17:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בד"ה הרה"צ רבי אהרן צבי רומפלר זצ"ל (הרבי מתהילות ישראל)

לאורך כל המכתב החריף של הבד"ץ, לא מוזכרת מילה אחת על עניין הלבוש והשאלים, אלא על שאר מעשיהם המטורפים (כמובן שייתכן מאד שהמניע ללבושם זה הוא אותו טירוף המניע את שאר מעשיהם, אבל לגבי הלבוש כשלעצמו כבר כתב כאן מי שכתב שעלינו למחות קודם במפריזים בפריצות מאשר המפריזים בצניעות). אגב בציבור שורר בלבול גדו...
על ידי בן ישיבה
03 פברואר 2020, 00:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בשבתנו על סיר הבשר - קרבן פסח?

ואיך יפרש מ"ד שצלי קדר פסול? תיובתא... ואולי יש לאמר בדוחק שבמכת חושך אז גם ה' הרג את כל אלה שאהבו להיות בגלות,  מעניין מאד למה הקב"ה לא הרג את משה שאהב להיות בגלות כאשר לא יצא עם בני אפרים,  ובהמשך כאשר פרעה היה מוכן לשלח את ישראל ממצרים ורק את הבהמות רצה שישאירו, ומשה במקום לקבל זאת באהבה לצאת מה...
על ידי בן ישיבה
03 פברואר 2020, 00:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בשבתנו על סיר הבשר - קרבן פסח?

משהו פה חולק על מה שעשה ה' במכת חושך ועל הסיבה לכך? קדימה דברו ברור! נתתי תירוץ לשאלה לא תמימה איך יסביר את הפס' מא"ד וכו'. בהחלט !! ולא אכנס כאן שוב לויכוח ללא תועלת, אך אין כזה דבר אנשים שאוהבים להיות בגלות, יש כזה דבר אנשים שלא האמינו בגאולה, בכלל ישראל היו בכל גלות וגלות אנשים שלא האמינו שנשלחו...
על ידי מנהל פורום אקטואליה
03 פברואר 2020, 14:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

נראה שהנושא מוצה די והותר.

כל מי שיש לו משהו "חדש", אדרבא.

ניתן לפנות אלי בהודעה פרטית.
על ידי נדיב לב
03 פברואר 2020, 22:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיום מסכת וסעודות מצווה

יש בים של שלמה שדן בזה לברך שהשמחה במעונו איפה ? יפה כתבת דן בזה, משום שהסיק שאין לאמרו בגלל עובדא שאירע כיעויין בדבריו ים של שלמה - בבא קמא פרק ז אות לז וסיום הספר נמי נראה בעיני שהוא סעודת מצוה. וכן ראיה מפרק כל כתבי (שבת קי"ח ע"ב) דאמר אביי, תיתי לי, דכי חזינא צורבא מדרבנן דשלים מסכת, עבידנא יומ...
על ידי יהודי רציני
04 פברואר 2020, 01:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דם הפסח על המזוזות והמשקוף נוהג לדורות?

א. ציינת את האבן עזרא אך נראה לי שהיה כדאי להביא את לשונו- רבים חשבו כי נתינת הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות חיוב לדורות. בעבור כי הדבר הזה סמוך אל לקיחת האזוב וטבילתו. ועוד כי כתוב אחר כן אשר פסח על בתי בני ישראל. ובדרך הסברא נכון היה. לולי קבלת האמת הנגמרת. הנה הנכון שמלת הדבר הזה שב אל ושחטו הפסח....
על ידי בן ישיבה
04 פברואר 2020, 02:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דם הפסח על המזוזות והמשקוף נוהג לדורות?

אכשר דרא שזכינו לאור גדול שחוזר אלינו לחדש את דרך המסורה מאז ימי הבייתוסים והקראים שחוזרים ללמוד את החומש בהתעלמות מדרשות חז"ל, ומוסרי התורה, סוכ"ס לאחר עשרות מאמרים ופירושים שלך וחבריך אני סוכ"ס מצליח להבין את הפשט בחומש, אך עדיין נתקשה לי כמה וכמה דברים לאחר הפירוש המופלא, ואבקש לברר זאת, 1 הרי גם...
על ידי גל גל
04 פברואר 2020, 09:02
עבור לפורום
עבור לנושא

האם מותר לקחת חלה קפואה ללחם משנה

בס''ד                  בשלח: האם אפשר לקחת חלה קפואה ללחם משנה   הקדמה   בפרשת השבוע כותבת התורה, שעל בני ישראל ללקוט ביום שישי מנה כפולה של מן, כיוון שאסור ללקוט בשבת. מפסוק זה למדו חז''ל (שבת קיז ע''ב) , שיש חובה לבצוע על לחם משנה בשבת. נחלקו הט''ז והמגן אברהם האם מדובר במצווה מדאורייתא או מדרבנן...
על ידי פרלמן משה
04 פברואר 2020, 09:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דם הפסח על המזוזות והמשקוף נוהג לדורות?

ננסה להסביר לך. למדת את הפסוק, ויצא לך שאפשר לדייק ממנו דין. מה עושה חרדי שקורה לו כזה דבר? בודק אם מובא דין כזה בחז"ל ופוסקים! חיפשת ולא מצאת. כן מצאת. מצאת משנה להפך. "מה בין פסח מצרים לפסח דורות... פסח מצרים טעון הזאה באגודת אזוב על המשקוף ועל שתי מזוזות'" כל אחד מבין שהפירוש הוא שפסח דורות אינו ...
על ידי יהודי רציני
04 פברואר 2020, 13:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר לקחת חלה קפואה ללחם משנה

תוספת קטנה למאמר- א. בסעודה שלישית ישנה מחלוקת אם צריך לחם משנה, דדעת הרמב"ם (שהובאה בטור סי' רצ"א ) וכן דעת הרבה ראשונים כהגמ"י והמרדכי ורבינו ירוחם (שהביא ב"י) שצריך לחם משנה גם בסעודה שלישית, מאידך השבלי לקט כתב בשם רבי בנימין דליכא קפידא לבצוע על ב' ככרות וכו' והמקפיד בזה שכרו אתו ופעולתו לפניו ...
על ידי פרלמן משה
04 פברואר 2020, 20:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היכן רמוז בתורה שדין הזאה על המשקוף והמזוזות אינו נוהג לדורות?

אם תשאר ח"ו בדעתך שאפשר ללמוד דין מפסוק בלי שמוזכר בחז"ל ופוסקים, זה הסוף לחרוץ אותך אפיקורס אצל כל יהודי חרדי בכל רחבי תבל.
על ידי שניאור
06 פברואר 2020, 10:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נדה טז. רואה דם מחמת מכה בימי וסתה

בגמרא מבואר שלמאן דסבר וסתות דאורייתא אם כן אף ברואה דם מחמת מכה תהא טמאה בימי וסתה. וברש"י כתב לפרש אבל אם יש לה וסת קבוע וראתה ביום וסתה אפי' מחמת מכה חיישינן שמא טיפת נדה מעורבת בו : ולכאורה לא מובן למה הוצרך לפרש משום טיפת דם נדה מעורבת בדם מכה, תיפוק ליה בפשוטו כיון שיש לה וסת א"כ במשך עונת הו...
על ידי במבי
12 פברואר 2020, 22:15
עבור לפורום
עבור לנושא

אתה הראת לדעת - במעמד הר סיני לא היו בהם טיפשים

כולם יודעים שכל מי שהיה עיוור\חרש\אלם\חגר הבריא בהר סיני, אבל יש פרט אחד שלא מציינים משום מה, והוא דווקא נראה לי הכי חשוב מכולם והוא... וכל העם רואים. מגיד שלא היה בהם סומין, ומנין שלא היו בהם אלמים שנאמר (י"ט ח') ויענו כל העם, ומנין שלא היו בהם חרשין שנאבד (פ׳ משפטים) ויאמרו וגו' נעשה ונשמע, ומנין ...