החיפוש הניב 5 תוצאות

חזור

על ידי במבי
02 אוגוסט 2019, 12:21
עבור לפורום
עבור לנושא

בירושלים נהגו לכנות את הכאת התלמיד ע"י המלמד בשם "משכנתא"

היה לי פעם חברותא ירושלמי שאמר לי שהמלמד היה מאיים שילד שלא יתנהג יפה יקבל "משכנתא"

אפשר אולי לתת טעם (לא הצדקה כמובן) ע"פ הפסוק "אם חבול תחבול שלמת רעיך" (שמות כב-כה) מתרגם אונקלוס "אם משכונא תסב..." וא"כ חבלה נקראת "משכון"
(וכן רש"י יחזקאל לג-טו)
על ידי במבי
14 אוגוסט 2019, 12:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הדמיון בין אבן מהר סיני לפגיעת מכת ברק

ייש"כ הרב במבי מאד מעניין, אבל כדאי להוסיף כי יש שטוענים שצורת אבן זו יש בעוד הרים, ואכן יש שטוענים כי הר סיני הוא במיקום אחר והם מראים על עוד הר וגם באותו הר יש את אותו צורה באבנים, (דרך אגב בעבר היה ניתן לקנות אבנים כאלו, האם ידוע למישהו איפה ניתן לקנות כאלו אבנים כהיום באיזור ירושלים ??) אכן, של...
על ידי יש מהם שאומרים
17 אוגוסט 2019, 23:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "שמור וזכור בדיבור אחד", מדוע הקדים המחבר שמור לזכור?

    הרמב"ן על עשרת הדברות כותב כך: "ואני תמה, אם נאמר "זכור" ו"שמור" מפי הגבורה, למה לא נכתב בלוחות הראשונות? -ויתכן שהיה בלוחות הראשונות ובשניות כתוב זכור, ומשה פירש לישראל כי שמור נאמר עמו. וזו כוונתם באמת. ובמדרשו של רבי נחוניא בן הקנה (ספר הבהיר קפב) הזכירו עוד סוד גדול ב"זכור ושמור". ועל הכלל ת...
על ידי יוספי
03 ספטמבר 2019, 21:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מברכים על השקאת הסוטה

ביאור הגר"א אורח חיים סימן ח' יברך — נראה ליתן טעם למה בקצת מצות אין מברכין. א', כל מצוה שאין בה מעשה, כגון השמטת כספים. ב', שאינה תלויה כולה ביד עושה, כגון צדקה, שמא לא יקבלנו, ו כן משפט, שמא לא יקבלו הבעלי דינים וכיוצא. ג', מצוה הבאה על ידי עבירה, כגון השבת גזילה, שלא ציוונו לגזול כדי להשיב. ו כן ...
על ידי אוריאל
08 ספטמבר 2019, 12:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מברכים על השקאת הסוטה

ביאור הגר"א אורח חיים סימן ח' יברך — נראה ליתן טעם למה בקצת מצות אין מברכין. א', כל מצוה שאין בה מעשה, כגון השמטת כספים. ב', שאינה תלויה כולה ביד עושה, כגון צדקה, שמא לא יקבלנו, ו כן משפט, שמא לא יקבלו הבעלי דינים וכיוצא. ג', מצוה הבאה על ידי עבירה, כגון השבת גזילה, שלא ציוונו לגזול כדי להשיב. ו כן...