החיפוש הניב 10 תוצאות

חזור

על ידי אריה שאג
04 אוגוסט 2019, 00:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספרים עם סדר לימוד חדשי וכדומה

ספר פעל צדק מהש"ך.
מנין התרי"ג מצוות בקיצור.
מחולק ללימוד שבועי.
על ידי אריה שאג
12 אפריל 2020, 23:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מסיכה בשבת יש בעיה של טילטול?

באצולי טינוף, מבואר בשבת יא ע"א שאסור משום טלטול. מבואר בראשונים כמדומני שלהציל מטינוף הבגדים אסור  ולהציל מטינוף הבשר שלא יצערנו מותר וזה לכאו' הוי להציל מצער אלא שיש בזה פשטות סתירה בשו"ע אם מספיק הצלה מצער או דווקא אם גם מרפא וכבר עמד בזה רעק"א בג' השו"ע וכמדומה המשנ"ב מביא בזה מהאחרונים (כותב מ...
על ידי אריה שאג
13 אפריל 2020, 14:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לא הקריבו קרבן פסח, האם מקריבים קרבן העומר? השואל ומשיב כותב שלא!!

מתוך "תורת משה" למרנא החת"ס (בעניני פסח ביום ב' של פסח)
מדתלי במחרת השבת היינו יו"ט ראשון ש"מ שיש המשך לקרבן עומר עם העבודה והמצות שנעשים ביו"ט א' של פסח, ואי לא הא לא מתקבל הא. עכ"ל 
עיי"ש כל דבריו.
אבל אפשר שאין כוונתו כדברי השו"מ שבאמת אין מקריבין, עיי"ש בדבריו.
על ידי אריה שאג
22 אפריל 2020, 20:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מנהג המשפחה - האם יש מושג כזה???

אתה מניח שיש קושיא איך יש אנשים שפותחים בקבוקים, הרי סד"ל, ומבין שעל כרחך הפשט משום דין "מנהג משפחה" וממילא שואל אם יש מקור לדין חדש זה. ואולי כל אחד ואחד שפותח הוא בגלל שהוא עצמו סומך על המתירים. ולא בגלל שמשפחתו. (נכון שבדרך כלל ילד עושה את מה שאבא שלו עושה, אם לא שלומד את הסוגיא ויוצא לו אחרת.)  ...
על ידי אריה שאג
22 אפריל 2020, 21:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מנהג המשפחה - האם יש מושג כזה???

ודאי שפעם היה יותר משמעות למנהג המשפחה, כשכל משפחה בד"כ גם הייתה גרה בעיר אחת והיו להם את מנהגיהם השורשיים, ועד היום ניתן למצוא משפחות כאלה. [כמו שאמר אחד מדייני משפ' פוזן המעטירה, כשהיה נידון על איזה מנהג, אמר שהוא ממשפחה של עשרות דורות רבנות ודיינות וכשבאו לא"י פתאום אומרים להם לנהוג אחרת [הציטוט...
על ידי אריה שאג
08 מאי 2020, 02:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבנים במשך הדורות ובדורינו שחיברו הרבה ספרים

אריה שאג כתב:
08 מאי 2020, 01:55
הנתיבות
נתיבות המשפט
תורת גיטין
בית יעקב
קהלת יעקב
דרך החיים
חוות דעת
ספר על מגילת אסתר
על הגדש"פ
אני חושב שיש עוד
 
על ידי אריה שאג
13 מאי 2020, 20:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה השיטה נכשלה??

לדעתי דווקא בישיבות בארה"ב יש עדיין חיבור הרבה יותר חזק למוסר ועבודת המוסר. ישיבת בית התלמוד שהייתה בראשות הגר"ל מאלין הייתה כולה מבוססת על גדולי תלמידי ר' ירוחם, שהיו דבקים בו בצורה שקשה לתאר למי שלט מכיר. [ואגב, הוזכר במהלך האשכול שמו של ר' ליי מאלין כמתנגד למוסר, זה ממש ההיפך מהאמת, הוא היה מגדול...
על ידי אריה שאג
14 מאי 2020, 20:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספרים ונושאים שהושמטו - (צנזורה פנימית?)

קיימת אמרה מפורסמת מאחד מגדולי ישראל זצ"ל (לא זוכר כרגע מי - אשמח שיזכירו לי) לא כל מה שחושבים צריכים לומר, ולא כל מה שאומרים צריכים לכתוב לרבים... כמדומני מיוחס למרנא הגרי"ס והולך כך: לא כל מה שחושבים צריך צריך לומר ולא כל מה שאמרים צריך לכתוב ולא כל מה שכותבים צריך להדפיס לרבים. אגב, שמעתי פעם מח...
על ידי אריה שאג
20 מאי 2020, 00:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספרים ונושאים שהושמטו - (צנזורה פנימית?)

הגרח"ג, הגרד"ל, הגרנ"ש, הגרע"י, הגרש"ג, הגרשב"א, הגרממ"ש, הגרמ"ש, הגרמי"ל, הגרש"פ וכו'  נולדתי וגדלתי בב''ב  ועדיין לא הצלחתי לפענח את כל הר''ת אולי תעזור לבור כמוני? אעזור עד היכן שידי מגעת... הגרח''ג- ר' חיים גריינימן הגרד''ל- ר' דוב לנדו הגרע''י- ר' עובדיה יוסף הגרממ''ש- ר' מנחם מנדל שניאורסון (...