החיפוש הניב 14 תוצאות

חזור

על ידי מאמין
12 ספטמבר 2019, 01:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פירושים שהשתרשו בטעות.

"איש באמונתו יחיה" נראה לי שזה בא מהציונים או המשכילים וכמו הפתגם הבזוי "כל אחד והאמונה שלו" (אכן אני לא בטוח בזה) אגב כל הנושא זה מאוד מעניין אבל את הפסוקים האלו אנחנו מכירים רק בגלל הפירוש המעניין שיש בו ולולא הפירוש הזה הרבה מאלה לא היינו יודעים אותם כמו רוב נ"ך, אז מה רע שאנחנו כן יודעים את זה ב...
על ידי מאמין
19 ספטמבר 2019, 00:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה צורת העמידה לפני ה' בזמן של - לא ניצחון ולא הפסד?

אני לא רואה סיבה למה לא לשלב שניהם יחד "הודאה על העבר ובקשה על העתיד"
(וכי שנורר שקיבל 100 ש"ח ורצה יותר לא יאמר תזכה למצוות אע"פ שניסה לקבל יותר?)
על ידי מאמין
23 ספטמבר 2019, 00:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עבודת התפילה של חסידות קרלין בפרט והציבור כולו בכלל, בימינו זה עדיין מכובד או שצריך לשנות סגנון?

אני לא מבין מה כל הוויכוח כאן, הרי אין כאן הלכה שאומר שאסור, והם נהגו כך רבות בשנים, מאיפה הפטרונות לבוא ולומר להם "נראה לנו שהיום זה לא מכובד ואתם צריכים להחליף את כל דרך התפילה"
אגב באיש"ר מפורש שצריך לומר בקול וכן עמא דבר ואיך שייך לומר, קטע זה כן מכובד לצעוק וקטע זה לא.
(מתנצל על הסגנון החריף קצת)
על ידי מאמין
04 אוקטובר 2019, 01:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש עניין להתפלל על מצב השלטון כיום?

הקב"ה יודע מה הטוב ביותר, ואנו צריכים רק לבקש שיתגדל שמו ברבים ושיהיה לבנ"י באר"י כל מה שהם צריכים, ומי שרוצה להרע לנו שיספוג מפלה כן נראה לי
על ידי מאמין
04 אוקטובר 2019, 03:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קופסת אתרוגים - בריסק

כבר המליצו (על אלו שמביאים אתרוגיהם כדי "להראות העמים") אתרג ר"ת אל תבואנו רגל גאווה
כמובן שאין מדובר באלו שמדקדקים במצוות ח"ו
על ידי מאמין
04 אוקטובר 2019, 12:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כוונה בקריאת שמע

כשכולם אומרים כך, אני לא חולק.....
רק נלע"ד שכנראה זה במגן אבות שא"א לחזור עליה, אבל בפסוק ראשון בקרי"ש וודאי עדיף לחזור על הפסוק
על ידי מאמין
04 אוקטובר 2019, 12:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חצייה ברמזור אדום, האם מותר מצד 'חושן משפט'?

קצת תמוה לומר שיש בה גזל, שהרי לזה הכביש עומד מוכן - לעבור בו, וזה שיש רמזור בסמוך זה לא הופך את העובר למזיק ועוד שגם האדם הזה הוא שותף בכביש זה,
ואפשר לומר עוד..... ויל"ע
כתבתי מקופיא ולא מבדיקה מעמיקה.
על ידי מאמין
10 אוקטובר 2019, 02:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כמה שאלות לפני שעוזבים את יום כיפור

הוספה על התשובה (של אוריאל) בעניין החתימה ביו"כ, כיון שאנו מחזיקים עצמנו לבינונים (לעולם יחשוב אדם שחציו זכאי וחציו חייב) ועד שעדיין ניתן לחשב כן אנו מבקשים ליכתב בספרן של צדיקים כי עדיים תלויים ועומדים ורק בסופו כשכבר נחתם אנו עוברים לבקש על חתימה
על ידי מאמין
26 אוקטובר 2019, 21:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בראשית - דווקא קין חי הכי הרבה שנים

בחת"ס מביא מזה שאין אנו יודעים ומבינים חשבונות שמיים -
שכן הבל הצדיק חי רק 52 ימים וקין שחטא, חי הכי הרבה, ומ"מ לאחר מעשה, קין נאבד זרעו במבול משא"כ הבל ירד לעולם שוב בגלגול של שת וממנו הושתת העולם.
על ידי מאמין
01 נובמבר 2019, 11:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שתיית קפה לפני התפילה

כמדומני אחד מאדמו"רי בעלזא אמר כי מי שלא שותה קפה לפני התפילה בטוח שמחסיר מילים בתפילתו (שמעתי בעבר מחסיד)
אתפלא מאוד לשמוע אם זה אמיתי (מה הקשר להחסיר מילים ? האם צריך להיות מכור לקפאין כדי להתפלל ?)
על ידי מאמין
09 דצמבר 2019, 02:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לא תקרבו לגלות ערוה אצל יעקב

לפני שנכנסים לכל התירוצים (הנכונים!) למה אתה אומר סתם בתולה נידה הרי בימי חז"ל טבלו בתולות, ורק אחרי שנים רבות (כשפסקה אוכלי טהרה מישראל) גזרו שלא יטבלו בתולות (כדי שתהיה אסורה מטעם נידה ולא רק לאו של לא תהיה זונה)
ואם אתה חושש לה לטומאה מפני ששמרו תורה, מסתמא ג"כ טבלה לטומאתה...
על ידי מאמין
20 ינואר 2020, 00:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לשון כל על פחות מג׳

זה שפרעה מת לא היה רש"י צריך לציין, רק הוסיף רש"י מי הם האנשים הרבים שמשמע בפסוק לשון רבים ועל זה מציין רש"י שאלו ירדו מנכסיהם. כנלע"ד.  אגב אציין שמשמע מכאן שבגלל שהענו איבדו את השפעתם בחצר המלוכה, כידוע שכל משפט 'צדק' הינו רק למי ששייך למקום 'הנכון' במפה, כי אם לא כן מה בכך שהענו הם, הרי משה מבוקש...
על ידי מאמין
03 פברואר 2020, 02:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה הולך באגד בדיוק

שמעתי ממו"ץ אחד שאמר שאינו רוצה לדון בעניין הגניבה מהמדינה, ומ"מ חייבים לתקף כי החברה המפעילה אינה מרשה שיעלו לאוטובוס בלי לשלם ולכן אף שהכסף לא מגיע לידיה זה אסור
על ידי מאמין
06 פברואר 2020, 00:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ההנהגה שלא שינו שמם לשונם ומלבושם - האם שייכת בזמנינו?

ידועה האימרה שישראל לקחו שמלות מהמצריים וכתוב שם בפסוק ושמתם על בניכם ועל בנותיכם שכן השמלות של המצריים היו קצרים יותר מן השיעור ולכן לא התאימו לאימהות אך לבנות זה התאים...