החיפוש הניב 31 תוצאות

חזור

על ידי דרומאי
29 נובמבר 2018, 20:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה עדיף? לשמור על עולמו של הקב"ה או לסייע למחללי שבת?

לעצם הענין, פשיטא ופשיטא שסיוע לחילול שבת ולמחללי שבת הוא הרבה יותר 'קלקול עולמו של הקב''ה' מאשר מחזור או אי מחזור ניירות או פלסטיק, כך שהספק מעיקרו ליתא.
על ידי שאר לעמו
01 דצמבר 2018, 22:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעשה שהיה בספר שנילקח בטעות

ככל שהיה עניין לתורם שזה יהיה שם, כדי שאנשים הבאים בדוקא לשם, הם אלו שיהנו ממנו, איך אפשר לשנות מדעת התורם. וכי יהיה מותר לקחת את כל הספרים משם, ע"מ לזכות אנשים במוסד אחר? ולמה יהיה שונה דין לקיחת ספר אחד, מדין לקיחת הספרים כולם? ומדין 'חצר' בית החולים מעוניין שזה יהיה שם לטובת המשתמשים, כי אם לא - ...
על ידי מכל מלמדי השכלתי
17 מרץ 2019, 20:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: 3 נידונים שמסתתרים מאחורי הדיון על התכלת והאם הגר"ש אויערבאך פתר אותם

כמה בוקי סריקי אפשר לדחוס באשכול אחד? בא נבטל את מצוות ישוב א"י כי הציונים הוכיחו ממנה... ואת התפילות בכותל כי הוא הפך לסמל ממלכתי. ואת הכיסופין לסנהדרין הקדושה בגלל שבכנסת עשו... ואת הציפיה למשיח בגלל שבחסידות הכי ציונית הרימו על נס... יש נושא הנידון בחרדת קודש. על מצווה שנעלמה זה דורי דורות. והכל ...
על ידי מבקש אמת
31 מרץ 2019, 19:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שכר על כל מילה ומילה בתפילה

האם בתפילה קבלת השכר היא על כל מילה ומילה כמו בתלמוד תורה? את"ל שכן, האם מתפללי נוסח ספרד (אשר בדר"כ מוסיפים הוספות שונות בנוסח התפילה) יקבלו שכר גדול יותר על תפילתם? ערביך ערבא צריך - וכי מישהו שיכול לומר מילים במהירות ומספיק יותר מילים של תלמוד תורה בדקה מקבל ע"ז יותר שכר? ומי שלוקח לו יותר זמן ל...
על ידי במבי
15 אפריל 2019, 16:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "סופר פארם" בזמן האמוראים.

חלק א׳ ממעל כתב:
15 אפריל 2019, 15:14
במבי כתב:
17 ינואר 2019, 21:44
(אגב גם המרחק מיל המופיעה בגמ' כמדומני שהוא 1000 אמה)
לא 2000?
טעיתי, מיל זה 2000 אמה.

(ידוע בשם גדולי המוסר שאנשים מעדיפים לומר "אתה צודק", ולא "טעיתי"...)
על ידי אליהו52
16 יוני 2019, 21:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נישואין עם גיורת

מכר שלי שהיה לו נערווועעעןןן בעניין יוחסין (לא על עצמו כמובן אלא על כל שאר ישראל) הלך לר' חיים קנייבסקי עם ספקותיו והוא המליץ לו להתחתן עם גיורת דהרי גר שנתגייר כקטן שנולד דמי ואין בעיות יחוס.
וכך הוי.
כך הוא סיפר בזמנו
על ידי אמונת אומן
03 יולי 2019, 14:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "לעשר לחומרא" - מה הפולמוס..?

צריך רק להזהר מאד שזה לא יהיה ע''ח של בין אדם לברו, כי עדיף להתהלך עם דיר שלם בבטן מאשר להלבין פנים פעם אחת. דבריך ברורים. יהודי נורמלי לא אמור להעלב ממה שיש שמחמירים יותר ממנו, העלבון נובע או מטפשות או מגאווה, שלא מסוגל להבין שיש כאלו שמחמירים יותר ממנו [אני מדבר מנסיון כאחד שיש בסביבתו הקרובה כאל...
על ידי מבקש אמונה
08 אוגוסט 2019, 22:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: משביע לכל חי רצון מה זה רצון?

ובפשטות מה שרואים שאנשים מתים מרעב זה גזירה וחריגה מהטבע השאלה היא שלפי החוקרים מיליונים!! של ב"א מתים מרעב (30000 ביום) כך שזה לא איזו חריגה אלא תופעה ראשית כל - 30,000 ביחס לכ7 מיליארד בני אדם אינו מהווה קושיא בכלל. שנית, הכלל של מאן דיהיב חיי יהיב מזונא תקף "לכל חי". שזה כולל כל יצור חי בכל הייק...
על ידי בבא קמא
02 ספטמבר 2019, 09:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקורות קדומים לאווירת האלול

לפני כמה שנים הייתי נוכח בשיחה של הגראי"ל שטיינמן במיר ברכפלד באיזור ראש השנה. והוא אמר בערך כך: "פעם היו מדברים על אימת הדין, היום אין כבר אימת הדין, אז נדבר על תורה". נא לא להוציא הדברים מפרופורציות אלא להבין שהעיקר הוא להתמקד בפן המעשי של שפרו מעשיכם באופן ריאלי ובריא. כי כל הדיבורים על היראה וי...
על ידי שאר לעמו
11 ספטמבר 2019, 22:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה מותר לרבים ללכת לכותל? הרי מכשילים בזה יהודים באיסורים חמורים!

וכפי שכבר נתפרסם כעת ממרן שר התורה הגרח"ק שאמר על החשש מויתורים בעיסקת המאה: "שהערבים יותרו!".. הוא לא בא להכריע בשאלה של שטחים ופיקוח נפש וכו' ולחלוק על הרב שך [הגם שיש גדולי תורה שחלקו] אלא רק אמר משפט מקומי לפי מה ששאל השואל ובעיני זה ביזוי כבוד תורתו של רבנו הגדול הגר"ח שליט"א שמפרסמים בשמו פסק...
על ידי הכהן
13 ספטמבר 2019, 08:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה מותר לרבים ללכת לכותל? הרי מכשילים בזה יהודים באיסורים חמורים!

חכם באשי כתב:
13 ספטמבר 2019, 01:12
ואכתי כ"ז א"א עד שיבוא המקור לידינו.
הסכם1.pdf
על ידי לעבעדיג
25 ספטמבר 2019, 00:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: המנהג לקפוץ לאחר החזרה מעושה שלום

היה פעם מאמר על זה - ועל עוד מנהגים דומים - בקובץ של כוללי באיאן, לא זוכר את שמו
על ידי תיובתא
05 אוקטובר 2019, 21:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש עניין להתפלל על מצב השלטון כיום?

לענ"ד בכל התפילות הנוגעות לכלל כבר תקנו לנו אנשי כנה"ג בתפלת שמונה עשרה ובשאר תפילות וברכות את כל מה שצריך להתפלל עליו. וד' הטוב בעיניו יעשה. תיקנו בכללות, אך נ"ל פשוט שכל דור יש גם לכוון באופן פרטי ב"למלשינים" על הצורר התורן, וכן בכל ברכה מתפללים על הנצרך כיום. בנידון דנן לכאורה גם היה אמור להיות ...
על ידי יהושע
07 אוקטובר 2019, 17:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שינה בסוכה

פוסקים טרחו למצוא טעם למה מקילים בשינה בסוכה, למה לא תרצו שכיון שבחו״ל שכיח גשמים בסוכות אז גם אם כשהולך לישון לא יורדים גשמים שמא באמצע הלילה ירדו גשמים וירטב ויצטרך לקום ולצאת באמצע השינה עם הכרים וכסתות ולחזור לבית. כך כותב הריטבא שאם נראה בעבים שהולכים לרדת גשם פטור, וכך מסתבר משום תשבו כעין תד...
על ידי אוריאל
10 אוקטובר 2019, 00:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כמה שאלות לפני שעוזבים את יום כיפור

אנו אומרים בתפילת הימים הנוראים בראש השנה יכתבון וביום צום כיפור יחתמו. וע"כ התעוררתי היום למה רק בתפילת נעילה אנו אומרים וחתמינו בספר חיים טובים, היינו אמורים לומר כך בכל תפילות יום כיפור ולא רק בנעילה? האריז"ל כתב שהחתימה היא בנעילה. למעשה, גם בראש השנה הלא כתב המג"א בס"ס תקפ"ב מהלבוש, שאין לומר ...
על ידי יהודי
21 אוקטובר 2019, 23:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: התחייבות לצדקה בקיזוז החזר המס

אני מבין שמתנה חיצונית שמקבל מחמת שנתן צדקה אינה גורעת בקיום חיובו. וא"כ אי"ז משנה מה היתה דעתו.
אדרבה, אשמח לשמוע צדדים אחרים.
על ידי הכהן
22 אוקטובר 2019, 16:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בסוכות - מי שמאד עייף באוטובוס, מותר לו לא לישון?

בבא קמא כתב:
22 אוקטובר 2019, 16:24
מי שנפלה סוכתו בשבת באופן שאסור לו לבנותה ואין לו סוכה אחרת ללכת אליה, האם מותר לו לאכול חוץ לסוכה בשופי?
מאי שנא מ"מי שכבו לו הנרות בסוכה בשבת ויש לו נר בביתו מותר לצאת מן הסוכה כדי לאכול במקום נר ואין צריך לילך לסוכת חבירו שיש שם נר "?
על ידי מוחל וסולח
22 אוקטובר 2019, 23:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אחרי ר"ה - למה לא רואים שינויים דרסטיים

שינויים? אולי קודם נגדיר מהו טוב ומהו רע? מהו שינוי לטוב ומהו שינוי לרעה? האם עשיר זה טוב? האם עני זה רע? האם חולי זה רע? האם בריאות זה טוב? לא הרצונות והמאווים שלנו, הם אלו שיגדירו מהו טוב ומהו רע. הם רק יגדירו מה לעינינו, עיני בשר, נראה כטוב ורע. הקב"ה נותן חיים!!, זהו העיקר. כיצד יהיו חיים אלו? ב...
על ידי zxc
23 אוקטובר 2019, 21:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אחרי ר"ה - למה לא רואים שינויים דרסטיים

השינוי לא חייב להתבצע למחרת שמח"ת, אלא במשך השנה. נו? ואין מספיק שיוניים דרסטיים במשך השנה.
החלפת מקומות עבודה, חולי, נחת, ועוד ועוד הרבה מאד
על ידי עת לדבר
31 אוקטובר 2019, 09:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת נח-אנדרלמוסיה אינה מבחנת בין צדיק לרשע

"קץ כל בשר בא לפני" וברש''י הביא מחז"ל שכאשר באה אנדרלמוסיא אינה מבחינה בין צדיק לרשע. וצ"ב הרי הצדיקים היחידים כמש"כ הרמב"ן, נח ובניו אכן לא מתו ולא פגעה בהם האנדרלמוסיה. שמא הכוונה היא על אלו שאינם בני עונשין, כעין מה שכתב רש"י לגבי מחלוקת קרח (במדבר טז כז) כמה קשה המחלוקת שהרי ב"ד של מטה אין עונ...
על ידי חוזר ומגיד
21 דצמבר 2019, 20:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האחים כלל לא מכרו את יוסף...

אני רוצה לאמר שבין אם בפועל הם מכרו ובין אם לא התורה העלימה את זה בצורה כזו שהאפשרות הזו ניתנת להיאמר, ואני היום הבנתי כך פעם ראשונה, ואני משתף את את מי שרוצה לשמוע וַיֹּ֨אמֶר יוֹסֵ֧ף אֶל־אֶחָ֛יו גְּשׁוּ־נָ֥א אֵלַ֖י וַיִּגָּ֑שׁוּ וַיֹּ֗אמֶר אֲנִי֙ יוֹסֵ֣ף אֲחִיכֶ֔ם אֲשֶׁר־ מְכַרְתֶּ֥ם אֹתִ֖י מִצְרָ...
על ידי חזק וברוך
19 ינואר 2020, 19:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לשון כל על פחות מג׳

גם פרעה ביקש את נפשו.
על ידי עקביא בן מהלל אומר
20 ינואר 2020, 01:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לשון כל על פחות מג׳

ידוע מבעלי הכללים שלא שייך לשון ׳כל׳ על פחות מג׳. ועיין תוספות כתובות ח. וברמב״ן עמ״ס מכות ועוד.  והנה בפרשת שמות כתיב וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה בְּמִדְיָן לֵךְ שֻׁב מִצְרָיִם כִּי מֵתוּ כָּל הָאֲנָשִׁים הַמְבַקְשִׁים אֶת נַפְשֶׁךָ ועיין רש״י שהכוונה לדתן ואבירם.  לכאורה יש ראיה מכאן דלא ככלל הנ״...
על ידי רז בן ציון
26 ינואר 2020, 22:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רצון בעלה

מעניין לציין את דברי תרגום יונתן עה"פ "והוא ימשול בך" - והוא יהא שליט בך למיזכי ולמחטי. וביאר בעל הבני יששכר בזה"ל: כדאשכחן בגמרא דנדרים במעשה דבבא בן בוטא דתברא האי איתתא על רישיה תרין בוצינון ואמר לה את עשית רצון בעלך יהי רצון שיצאו ממך בנים כבבא מן בוטא, הגם שהוא עבירה לפי דעתה לילך ולהכות על ראש...
על ידי יהודי רציני
30 ינואר 2020, 01:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: והיה לאות על ידך וכו', 8 מצוות עשה בכל רגע! והערה נחוצה בעקבות מעשה שהיה.

לא הבנתי מהיכן הוציא הגר"נ רוטמן שהמצות עשה גם לדעת אילו פרשיות נמצאות בתוך התפילין?
לכאו' בזה שמכוון לקיים המצוה כמו שציותה התורה סגי, והיינו שבתורה (בכתב ובע"פ) מבו' איזה פרשיות יש לשים.
על ידי נדיב לב
31 ינואר 2020, 00:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הדלקת נר לעילוי נשמה, האם גם בימינו?

ביאור הלכה סימן תקיד ד"ה נר- ודע עוד דנר של יא"ר ציי"ט אם לא הדליקו בערב יו"ט ידליקנו עכ"פ בחדר שאוכלין בו דמוסיף אורה בחדר ויותר טוב שידליקנו בביהכ"נ ויצא מחשש נר של בטלה ובשעת הדחק אפשר דיש להתיר בכל גווני דהוי כעין נר של מצוה שהוא לכבוד אבותיו כן מתבאר בת' כתב סופר: ובזה תתישב מעט הערתי עמ"ש היע...
על ידי יושב אוהלים
12 פברואר 2020, 22:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חשש ריבית בכל שכירות רכב

בקונטרס שהוצאתי על הלכות ריבית כתבתי חידה כדלהלן: איך יתכן שמישהו לווה משהו מחבירו, ומחזיר לו יותר ממה שהלווהו, והדין הוא שלגבי הכמות שמחזיר לו יותר ממה שהלווהו אין בזה איסור ריבית, ולגבי הכמות ששוה למה שהלווהו יש בזה איסור משום ריבית. והתשובה: מי שהשאיל לחבירו את רכבו עם חצי מיכל דלק, [דנחשב שיש כא...
על ידי שומע ומשמיע
16 פברואר 2020, 23:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מצאתי אייפון פרוץ

זוזו כתב:
14 אפריל 2019, 10:17
אולי להגישו לניתוק גמור ולהחזיר לו שישמש לשיחות ומצלמה וכו'
לגעת במכשיר כזה .... פחד פחדים !!!! אני מאוד מפחד מגיבורים שלא מפחדים ....
 
על ידי שלומי טויסיג
16 מרץ 2020, 16:41
עבור לפורום
עבור לנושא

מגיפת הקורונה - לימוד התורה

בספרו נפש חיים כותב מוהר"ח פאלאג'י וז"ל (מערכת קו'ף אות י"ג): ובלכתך בדרך זה יציץ ופרח לתת טעם למה שמצינו דהקטרת יעשה לו סגולה לסלק המגפה וכמאמר הכתובים ויאמר משה אל אהרן קח את המחתה כו' ויתן את הקטרת ויכפר על העם וגו' ותעצר המגפה כמפורש בסדר בן לוי והוא במה שמצינו להרב"ד מיו"ד סימן ז"ן דהסגולה למגפ...
על ידי ר' יונה
24 מרץ 2020, 10:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "נקודה למחשבה" טור אישי

יפה מאוד. הכל נכון. אבל אני חושב שהרבה פעמים לא צריך לחפש איזו סיבה נסתרת כמו צניעות ואינטרנט, לשה"ר ודיבורים בביהכנ" ס, לומר שכ"א במה שהוא מושלם זה מה שהקב" ה רוצה מאחרים. במסגרת עבודתי אני עובד עם נוער בסכנת נשירה, מהישיבות בקצה וכו', ובחור פנה אלי ושאל מה הקב"ה רוצה מאתנו בשעה כזו, אמרתי לו, רואי...