החיפוש הניב 16 תוצאות

חזור

על ידי דרומאי
29 נובמבר 2018, 20:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה עדיף? לשמור על עולמו של הקב"ה או לסייע למחללי שבת?

לעצם הענין, פשיטא ופשיטא שסיוע לחילול שבת ולמחללי שבת הוא הרבה יותר 'קלקול עולמו של הקב''ה' מאשר מחזור או אי מחזור ניירות או פלסטיק, כך שהספק מעיקרו ליתא.
על ידי שאר לעמו
01 דצמבר 2018, 22:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעשה שהיה בספר שנילקח בטעות

ככל שהיה עניין לתורם שזה יהיה שם, כדי שאנשים הבאים בדוקא לשם, הם אלו שיהנו ממנו, איך אפשר לשנות מדעת התורם. וכי יהיה מותר לקחת את כל הספרים משם, ע"מ לזכות אנשים במוסד אחר? ולמה יהיה שונה דין לקיחת ספר אחד, מדין לקיחת הספרים כולם? ומדין 'חצר' בית החולים מעוניין שזה יהיה שם לטובת המשתמשים, כי אם לא - ...
על ידי במבי
15 אפריל 2019, 16:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "סופר פארם" בזמן האמוראים.

חלק א׳ ממעל כתב:
15 אפריל 2019, 15:14
במבי כתב:
17 ינואר 2019, 21:44
(אגב גם המרחק מיל המופיעה בגמ' כמדומני שהוא 1000 אמה)
לא 2000?
טעיתי, מיל זה 2000 אמה.

(ידוע בשם גדולי המוסר שאנשים מעדיפים לומר "אתה צודק", ולא "טעיתי"...)
על ידי אמונת אומן
03 יולי 2019, 14:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "לעשר לחומרא" - מה הפולמוס..?

צריך רק להזהר מאד שזה לא יהיה ע''ח של בין אדם לברו, כי עדיף להתהלך עם דיר שלם בבטן מאשר להלבין פנים פעם אחת. דבריך ברורים. יהודי נורמלי לא אמור להעלב ממה שיש שמחמירים יותר ממנו, העלבון נובע או מטפשות או מגאווה, שלא מסוגל להבין שיש כאלו שמחמירים יותר ממנו [אני מדבר מנסיון כאחד שיש בסביבתו הקרובה כאל...
על ידי מבקש אמונה
08 אוגוסט 2019, 22:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: משביע לכל חי רצון מה זה רצון?

ובפשטות מה שרואים שאנשים מתים מרעב זה גזירה וחריגה מהטבע השאלה היא שלפי החוקרים מיליונים!! של ב"א מתים מרעב (30000 ביום) כך שזה לא איזו חריגה אלא תופעה ראשית כל - 30,000 ביחס לכ7 מיליארד בני אדם אינו מהווה קושיא בכלל. שנית, הכלל של מאן דיהיב חיי יהיב מזונא תקף "לכל חי". שזה כולל כל יצור חי בכל הייק...
על ידי בבא קמא
02 ספטמבר 2019, 09:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקורות קדומים לאווירת האלול

לפני כמה שנים הייתי נוכח בשיחה של הגראי"ל שטיינמן במיר ברכפלד באיזור ראש השנה. והוא אמר בערך כך: "פעם היו מדברים על אימת הדין, היום אין כבר אימת הדין, אז נדבר על תורה". נא לא להוציא הדברים מפרופורציות אלא להבין שהעיקר הוא להתמקד בפן המעשי של שפרו מעשיכם באופן ריאלי ובריא. כי כל הדיבורים על היראה וי...
על ידי שאר לעמו
11 ספטמבר 2019, 22:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה מותר לרבים ללכת לכותל? הרי מכשילים בזה יהודים באיסורים חמורים!

וכפי שכבר נתפרסם כעת ממרן שר התורה הגרח"ק שאמר על החשש מויתורים בעיסקת המאה: "שהערבים יותרו!".. הוא לא בא להכריע בשאלה של שטחים ופיקוח נפש וכו' ולחלוק על הרב שך [הגם שיש גדולי תורה שחלקו] אלא רק אמר משפט מקומי לפי מה ששאל השואל ובעיני זה ביזוי כבוד תורתו של רבנו הגדול הגר"ח שליט"א שמפרסמים בשמו פסק...
על ידי הכהן
13 ספטמבר 2019, 08:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה מותר לרבים ללכת לכותל? הרי מכשילים בזה יהודים באיסורים חמורים!

חכם באשי כתב:
13 ספטמבר 2019, 01:12
ואכתי כ"ז א"א עד שיבוא המקור לידינו.
הסכם1.pdf
על ידי תיובתא
05 אוקטובר 2019, 21:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש עניין להתפלל על מצב השלטון כיום?

לענ"ד בכל התפילות הנוגעות לכלל כבר תקנו לנו אנשי כנה"ג בתפלת שמונה עשרה ובשאר תפילות וברכות את כל מה שצריך להתפלל עליו. וד' הטוב בעיניו יעשה. תיקנו בכללות, אך נ"ל פשוט שכל דור יש גם לכוון באופן פרטי ב"למלשינים" על הצורר התורן, וכן בכל ברכה מתפללים על הנצרך כיום. בנידון דנן לכאורה גם היה אמור להיות ...
על ידי יהושע
07 אוקטובר 2019, 17:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שינה בסוכה

פוסקים טרחו למצוא טעם למה מקילים בשינה בסוכה, למה לא תרצו שכיון שבחו״ל שכיח גשמים בסוכות אז גם אם כשהולך לישון לא יורדים גשמים שמא באמצע הלילה ירדו גשמים וירטב ויצטרך לקום ולצאת באמצע השינה עם הכרים וכסתות ולחזור לבית. כך כותב הריטבא שאם נראה בעבים שהולכים לרדת גשם פטור, וכך מסתבר משום תשבו כעין תד...
על ידי אוריאל
10 אוקטובר 2019, 00:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כמה שאלות לפני שעוזבים את יום כיפור

אנו אומרים בתפילת הימים הנוראים בראש השנה יכתבון וביום צום כיפור יחתמו. וע"כ התעוררתי היום למה רק בתפילת נעילה אנו אומרים וחתמינו בספר חיים טובים, היינו אמורים לומר כך בכל תפילות יום כיפור ולא רק בנעילה? האריז"ל כתב שהחתימה היא בנעילה. למעשה, גם בראש השנה הלא כתב המג"א בס"ס תקפ"ב מהלבוש, שאין לומר ...
על ידי יהודי
21 אוקטובר 2019, 23:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: התחייבות לצדקה בקיזוז החזר המס

אני מבין שמתנה חיצונית שמקבל מחמת שנתן צדקה אינה גורעת בקיום חיובו. וא"כ אי"ז משנה מה היתה דעתו.
אדרבה, אשמח לשמוע צדדים אחרים.
על ידי הכהן
22 אוקטובר 2019, 16:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בסוכות - מי שמאד עייף באוטובוס, מותר לו לא לישון?

בבא קמא כתב:
22 אוקטובר 2019, 16:24
מי שנפלה סוכתו בשבת באופן שאסור לו לבנותה ואין לו סוכה אחרת ללכת אליה, האם מותר לו לאכול חוץ לסוכה בשופי?
מאי שנא מ"מי שכבו לו הנרות בסוכה בשבת ויש לו נר בביתו מותר לצאת מן הסוכה כדי לאכול במקום נר ואין צריך לילך לסוכת חבירו שיש שם נר "?
על ידי מוחל וסולח
22 אוקטובר 2019, 23:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אחרי ר"ה - למה לא רואים שינויים דרסטיים

שינויים? אולי קודם נגדיר מהו טוב ומהו רע? מהו שינוי לטוב ומהו שינוי לרעה? האם עשיר זה טוב? האם עני זה רע? האם חולי זה רע? האם בריאות זה טוב? לא הרצונות והמאווים שלנו, הם אלו שיגדירו מהו טוב ומהו רע. הם רק יגדירו מה לעינינו, עיני בשר, נראה כטוב ורע. הקב"ה נותן חיים!!, זהו העיקר. כיצד יהיו חיים אלו? ב...
על ידי zxc
23 אוקטובר 2019, 21:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אחרי ר"ה - למה לא רואים שינויים דרסטיים

השינוי לא חייב להתבצע למחרת שמח"ת, אלא במשך השנה. נו? ואין מספיק שיוניים דרסטיים במשך השנה.
החלפת מקומות עבודה, חולי, נחת, ועוד ועוד הרבה מאד
על ידי עת לדבר
31 אוקטובר 2019, 09:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת נח-אנדרלמוסיה אינה מבחנת בין צדיק לרשע

"קץ כל בשר בא לפני" וברש''י הביא מחז"ל שכאשר באה אנדרלמוסיא אינה מבחינה בין צדיק לרשע. וצ"ב הרי הצדיקים היחידים כמש"כ הרמב"ן, נח ובניו אכן לא מתו ולא פגעה בהם האנדרלמוסיה. שמא הכוונה היא על אלו שאינם בני עונשין, כעין מה שכתב רש"י לגבי מחלוקת קרח (במדבר טז כז) כמה קשה המחלוקת שהרי ב"ד של מטה אין עונ...