החיפוש הניב 4 תוצאות

חזור

על ידי רבה יוני
07 אוגוסט 2019, 23:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לפני עיור - ויראת מאלוקיך

בכל מצווה שהיא 
כשאנחנו מחנכים את ילדינו (וגם את עצמינו) אני מראים דוגמא אישית ואת החיבור למצווה ועל ידי זה נשפיע לקיום המצווה גם בסתר

במצווה זו
שהינה רק בסתר אנחנו צריכים לחנך מראש 

​​​רק ליראת שמיים
וזה מה שכתוב בפסוק
על ידי רבה יוני
13 אוגוסט 2019, 09:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פלא עצום! "לא נגע בה עד יום מותו" למה באמת הוא לא כתב לה כתובה???

ונדייק
בוודאי היתה טהורה אחרת לא צריך להגיע לכתובה
ולגבי מיטה לא נאמר שום דבר בהלכה על בלי כתובה
עד כמה שגזרו על להתייחד בלא כתובה היו אנוסים
לכאורה היתה פה בעייה של כלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנידה
ואת זה לא יכל לכתוב לבד
על ידי רבה יוני
05 נובמבר 2019, 21:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גמילות חסד במתן סיגריה

זכיתי ליהיות נוכח בשעת מעשה ולשמוע באזני את השאלה הזו נשאלת את מרן הגראי''ל זצוק''ל על ידי חבר חדר מישיבת גאון יעקב. שחשש ל''לפני עוור'' בלהלוות כסף לחבר לקנות סיגריות. והורה לו מרן הגראיי''ל, שסיגירות בודדות לא מזיקות ומימילא לא יכולות להפקיע מצוות חסד ומצוות הלוואה (וכמובן שכל מקרה לגופו). עוד שמע...
על ידי רבה יוני
05 נובמבר 2019, 22:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: להעביר ילד את הכביש בדרך לביקור חולים

צעדתי עם חבר לכיוון בית החולים לבקר ידיד משותף המאושפז בו. בדרך עמד ילד ליד מעבר חציה והמתין למישהו גדול שיעביר אותו את הכביש - לא בכיוון ההליכה לבית החולים. נתתי יד לילד המתנתי אתו עד שהכביש התפנה וחציתי אתו את הכביש בבטחה. כשחזרתי אמר לי חברי כי לא טוב עשיתי, הרי עוסק במצוה פטור מן המצוה, ואנחנו ...