החיפוש הניב 22 תוצאות

חזור

על ידי סופר
16 יולי 2018, 20:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם אכן יש היתר למעוברות ומניקות שלא לצום בתשעה באב הנדחה?

אכן לא הבנתי את דבריך לא אלו הראשונים וודאי לא אלה האחרונים. הוראת הלכה היא לא מדד סטסטי. היא לא נקבעת על פי נתונים. שאל"כ החפץ חיים חלילה היה חסר תשומת לב כלפי הציבור? היתה לו ראיה מוגבלת? ר' זלמן שהיה מוקף בחסידים, גם בפניו לא הופיעו הנתונים? מרן הגריש"א גם בפניו לא מופיעים הנתונים? אם לא הוא מי ...
על ידי סופר
16 יולי 2018, 21:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם אכן יש היתר למעוברות ומניקות שלא לצום בתשעה באב הנדחה?

הרב @הפקדתי שומרים יקירי אני רואה שאתה לא מבין מה שמדברים עליך, אז אני ינסה להסביר שוב. 1. ההלכה שקובעת שמעוברת חייבת לצום, זה לא הלכה למשה מסיני, אלא ע"פ הקביעה של הפוסקים ולפי המציאות של אותם זמנים שמעוברת אינה נחשבת כחולה, ועל כן הן חייבות בצום. 2. דיני חולה בשבת, יו"כ, תשעה באב נקבעים ע"י בקיאות...
על ידי בנציון
17 אוגוסט 2018, 12:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם כל שכלולי הטכנולוגיה יתקיימו לעתיד לבוא?

התשובה הכי נכונה היא שכל ההמצאות והשכלולים הם לא באים מכך שהאנשים נהיו יותר חכמים, אלא משום שה' הכניס את זה לאנשים לראש, וזה הכנה לזמן הגאולה שאז כל ענייני הגשמיות יהיו בקלות ובנוחות, וכולם יהיו פנויים לעסוק בתורה ובחכמתה. ומכאן תשובה גם לשאלה בראש האשכול.
על ידי מבקש אמת
01 נובמבר 2018, 01:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לימוד בכולל אחר נישואין- מהבחינה התורנית

כפי שכבר נראה מכמה תגובות כאן, הבעיה בדיון בנושא זה - כמו גם בנושאים אחרים דומים* - היא שהדיון בנושא נהפך מסוגיא תורנית טהורה לענין מפלגתי/קבוצתי, בו מי שמשתייך לקבוצה שמכוונת את חבריה להשאר באהלה של תורה כל ימי חייהם רואה בכל טענה המצביעה על מעלה כלשהי בעיסוק בפרנסה כמתקפה על התורה ולומדיה או על הצ...
על ידי 22558
06 אוגוסט 2019, 13:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם אכן יש היתר למעוברות ומניקות שלא לצום בתשעה באב הנדחה?

עיין בשו"ת הגרע"י שלזינגר זצוק"ל סימן קעד וז"ל" במעשה שהיה בתשעה באב שנת תרס"ג בביתי שרה הי"ו נאשר ציוותי עליה שלא להתענות כי כן קבלתי מן אבא בשם החתם סופר להקל בתעניות לנשים בזמן הזה ולא להניחם להתענות זולת ביוה"כ כי אם בשלימות הבריאות משא"כ עוברות ומיניקות  וכבר כתב בתשובה מאהבה חב סימן  תקנ לפרש"...
על ידי מתלבט
06 אוגוסט 2019, 15:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם אכן יש היתר למעוברות ומניקות שלא לצום בתשעה באב הנדחה?

בדידי הוי עובדא לקראת לידת בני השני זה היה בחודש השלישי ופניתי אז לרב אותו אני שואל את כל השאלות, לגבי ת"ב (לא נדחה) הוא הורה בלילה לצום וביום לאכול ולשתות, לגבי יום כיפור הוא החמיר, והורה לאשתי שתנוח במיטה כל היום וכל זמן שמרגישה טוב שתצום, ובאם מתחילה להרגיש לא טוב שתתחיל לאכול ולשתות שיעורים, אשת...
על ידי חדא
07 אוגוסט 2019, 01:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "דורות עילית" - מה דעתכם?

קרה הרבה יותר שנהיה אביון בלילה אחד משיהיה עשיר בלילה אחד
על ידי יעקב שלם
09 אוגוסט 2019, 11:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם אכן יש היתר למעוברות ומניקות שלא לצום בתשעה באב הנדחה?

דעת הגר"י גנס
שלכתחילה תצום עד חצות אא"כ מרגישה חולשה שתפסיק לצום לפני כן
ואם יכולה שתמתין עד מנחה גדולה ותאמר עננו
על ידי משה נפתלי
12 אוגוסט 2019, 21:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "וקשרתם לאות על ידך" פירוש "וקשרתם"

רבה יוני כתב:
12 אוגוסט 2019, 19:29
תוס' בדבריו
מנסה לתרץ את השאלה הצורמת
איך מותר במצבים מסוימים להניח תפילין בשבת?
הרי קשירה זה אחד מל''ט מלאכות =איסור דאוריתא
ועד כמה שהגמרא דנה מה נקרא קשר
מה לנו יותר מתפילין שהתורה העידה שזה קשר
והתירוץ שני סוגי קשר יש
ופה הכוונה קשר של הדבקה והצמדה
בלי מעשה קשירה בפועל
פטפוטי הבאי, במחילה.
 
על ידי מבקש אמת
13 אוגוסט 2019, 18:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיבות להגיע להתפלל בכותל

לאחרונה נפגשתי עם כמה ציטוטים מבהילים על חשיבות השהייה והתפילה בכותל אשמח להוספות מקורות והרחבות למשל  שמעתי בשם ? מי שהביא גט לאשתו והתברר שהבעל לא היה בכותל התקופה האחרונה יש לדון על הגט מדין שוטה שלא מגרש......!!!!!!!!!!! מישהו יודע מקור לכך והסבר אני שמעתי שכל מי שנכשל באיזו עבירה שלא תהיה ואח"...
על ידי נפתולי
14 אוגוסט 2019, 14:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם אכן יש היתר למעוברות ומניקות שלא לצום בתשעה באב הנדחה?

ד. הרופא היחיד מאלו שהבאת שהוא יר"ש, כותב ש"ייעוץ כזה צריך להיות פרטני" = ז"א שאסור להורות שכל המעוברות לא יצומו. סליחה על הבוטות, אבל האם אתה עוסק בזה או אומר מסברא? נהיית מחלק פקודות לרבנים מה מותר להגיד ומה אסור. יש הרבה רבנים שעוסקים בזה והם אומרים שזו חשש סכנה לעובר, נכון שיש חולקים עליהם אבל ...
על ידי מלמד להועיל
19 אוגוסט 2019, 22:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלה במראות הדמים דרך תמונה או וואצ'פ

דאם מותר לשאול על איזו הוראה מדובר? מי הורה? למה? מתי? (סליחה על הבורות) שמות הרי לא מקובל להעלות בפורום זה דוקא לפי הידוע לי יש הרבה רבנים חשובים שמשאירים את העד לעצמם, ומשני טעמים עיקריים, א. כדי שלא יעוררו ספק אחרי הפסק, ולא יראו לרבנים אחרים ויכנסו לבעיות מסובכות של חכם שאסר או חכם שהתיר, נערוו...
על ידי אח שלך
30 אוגוסט 2019, 00:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר להפוך חולצה לסמרטוט ניקוי? (הכרת הטוב לבגד)

השאלה מעניינת ומלמדת על רגישות מיוחדת אך מנין הרעיון להכיר טובה לבגד? ועוד - כדי לומר איסור צריך מקור. בהצלחה האם המקור שאליו התכון השואל הוא מדוד המלך שביזה את הבגדים כשקרע לשאול את כנף בגדו ולכן "ויכסוהו בבגדים ולא יחם לו"? (שם לכאורה זה חידוש הרבה יותר גדול כי הוא לא קרע סתם כך אלא לצורך שמירה ע...
על ידי אסף
30 אוגוסט 2019, 13:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר להפוך חולצה לסמרטוט ניקוי? (הכרת הטוב לבגד)

יש כמה מקורות להכרת הטוב לדומם כמו שהביאו ממשה רבינו שלא הכה את היאור ואת האדמה, וכן נצטוינו "לא תתעב מצרי" על שהיו לנו אכסניא בשעת הדחק, ועוד. ולכאו' מוזר לומר שיש חיוב הכרת הטוב לדומם, שהרי אינו חש ואינו מרגיש ואינו יודע שהטיבו לו (ואין לומר שהכוונה למלאך שלו וכיו"ב דלא מצינו התייחסות למלאכים כדבר...
על ידי לבי במערב
04 ספטמבר 2019, 21:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקורות קדומים לאווירת האלול

 . . דבר ראשון עובדים על יראה ואחרי זה גם על אהבה. אכן, כמפורש בלקו"א ריש פמ"א . אך, כמובן, הכוונה ליראה הבסיסית  של קבלת עומ"ש ברמה הפשוטה ביותר (כמבואר שם); ובכדי להגיע ליראה נעלית יותר - הוא דוקא ע"י האהבה [שכ"ה סדר הדברים: א. יראה תתאה; ב. אהבה זוטא; ג. אהבה רבה; (ורק אז  מגיעים ל) ד. יראה עילא...
על ידי אמונת אומן
12 ספטמבר 2019, 12:12
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי אמונת אומן
12 ספטמבר 2019, 18:02
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי עת לדבר
07 אוקטובר 2019, 19:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשה נהגת

האם מותר לעלות על אוטובוס שהנהגת היא אשה? אולי יש באיזה איסור שלא ידוע לי. לחפש איסורים חדשים.... אמנם יש בודדים שאסרו נהיגה לנשים, כהגר"ש וואזנר והגר"מ גרוס. אולם טעם האיסור אינו ברור כלל ובכל אופן, מצינו שרוב גדולי הרבנים התירו נהיגה לנשים. הרב הראשי לישראל , העיד, מקומות שבהם שכיח הדבר (הוא הזכי...
על ידי יואל נהרי
04 נובמבר 2019, 00:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גמילות חסד במתן סיגריה

סיגריה אחת אינה מזיקה, ואני לא סייעתי לו אלא בסיגריה אחת, שלא תוסיף ולא תגרע, ורק תניח את דעתו כרגע.
ממילא יש כאן מצות חסד גמורה.
זו דעתי.
על ידי הנובהרדוקאי
04 נובמבר 2019, 00:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גמילות חסד במתן סיגריה

חיים ליצא כתב:
04 נובמבר 2019, 00:13
שאלתי מספר מורי הוראה במקרה שהיה הולך ברחוב וניגש אליך בחור צעיר [מתחת לגיל 18] ומבקש שתקנה לו סיגריות מכספו האם מותר לקנות לו ופסקו לי לאסור

מה יש בגיל 18 דייקא?
על ידי יואל נהרי
04 נובמבר 2019, 08:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גמילות חסד במתן סיגריה

סיגריה אחת אינה מזיקה, ואני לא סייעתי לו אלא בסיגריה אחת, שלא תוסיף ולא תגרע, ורק תניח את דעתו כרגע. ממילא יש כאן מצות חסד גמורה. זו דעתי.   ולדעתך תמיד יהיה מותר לעשן שהרי אף פעם אינו מעשן יותר מסגריה אחת  האדם עצמו יש לו בחירה להחליט אם הוא רוצה לעשן קבוע או רק לפעמים. הסיגריה האחת שאתה תמנע ממנו...
על ידי עת לדבר
05 נובמבר 2019, 21:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הלכות לא כ"כ ידועים שנכשלים בהם לרוב

וכן להיזהר מריח זיעה שהוא שקול כרבב על בגדו לכאור' היום אשתי הגיעה הביתה יגיעה, ואמרה שעלתה ברגל 5 קומות, מפני שיצא מהמעלית אברך מיוזע, ולא היה לה נעים להכנס אח"כ למעלית, והעדיפה לעלות ברגל. נו ועל אחת כמה וכמה אם היה צריך להיכנס למעלית יהודי הרחוק מתורה ומצוות, זה היה מרחיק אותו עוד יותר ר''ל כן ז...