החיפוש הניב 7 תוצאות

חזור

על ידי מתחזק
16 יולי 2019, 21:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דעתו של הרה''ק מסאטמר בענייני הפגנות

ראוי רק לציין את דברי מרן הגרי"ז שאמנם אין יהרג ואל יעבור על מחאות, אבל זה רק בדברים שהם עצמם אינם ביהרג ואל יעבור כמו חילולי שבת וכיו"ב, אבל דברים שהם עצמם ביהרג ואל יעבור כגיוס בנים ובנות הרי הוא שהוא הדין בכל המלחמה כנגדם בכל אופן שהוא כמו מחאות והפגנות יש בזה גופא גם משום יהרג ואל יעבור
על ידי מבין ענין
16 אוגוסט 2019, 15:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טו באב -מחולות בכרמים היתכן?

יש מהם שאומרים כתב:
16 אוגוסט 2019, 12:08
עיין במכתב מאליהו שמסביר בטוב טעם את ענין המחולות

עיין שתי הודעות אחורה, שמסביר בטוב טעם כו' :)
על ידי אשרי יושבי
11 אפריל 2020, 20:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תמיהה בענין כוונת שם 'הויה' לשיטת רבינו הגר"א

לכאורה הרעיון העמוק של 'נמצא קיים' והיה הוה ויהיה - שוים, דהיינו הרעיון של 'נמצא קיים', שהוא כל הזמן בלי הגבלה, רק שהגר"א מעיר שזה הפירוש המדוייק, אבל לכאורה גם מי שמכוין 'היה הוה ויהיה' - בגדול זה אותו עניין ראה מה שכתבתי לרב זאת תורת, ולפי דבריך, בחינם כתב הגר"א: "אין פירושו כן". אם בגדול זה דבר ...
על ידי יושבי יעבץ
11 אפריל 2020, 21:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תמיהה בענין כוונת שם 'הויה' לשיטת רבינו הגר"א

ראה מה שכתבתי לרב זאת תורת, ולפי דבריך, בחינם כתב הגר"א: "אין פירושו כן". אם בגדול זה דבר אחד, אז מה אכפת ליה להגר"א להדגיש, שאין הפירוש הפשוט 'היה הוה ויהיה' אלא 'נמצא קיים'? אתמהה. איך אתה מבין את ההבדל ביניהם? בעבר הראוני את הלשם, וזה לשונו: ואין שום דבר בלעדו מאומה כלל, שמו נכתב בשם 'יהוה' ונקר...
על ידי יצחק
19 אפריל 2020, 20:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שיטת הגר"א בגדר תקנות חז"ל

הגר"א כתב את דעתו בדברים ברורים ביו"ד סימן קט"ו סקי"ד ובסימן קט"ז סק"א הגר"א סובר שיש שני סוגים של תקנות חז"ל, בדרך כלל כשחז"ל תקנו תקנה זה צמוד לטעם, דהיינו שכל עיקר התקנה היתה דכל היכא שיש את הטעם לאיסור אז ישנו להאיסור, אבל יש תקנות חז"ל שתקנו אותם כמו איסור בעצם, וכמו כאשר התורה אסרה דבר לא אזלי...
על ידי מנהל פורום אקטואליה
14 יוני 2020, 21:03
עבור לפורום
עבור לנושא

פירורים וניצוצות ממשנתו ולאורו של הגאון רבי משה שפירא זצוק"ל

ביקשו לפתוח אשכול מיוחד עליו לאור ריבוי ההודעות באשכולות אחרים שלא שייכים ישירות לנושא האשכול, ע"כ נפתח אשכול בפנ"ע
יתכבדו מעתה לכתוב הדברים באשכול זה
ואם יהיה פנאי גם יהיה פיצול מאשכולות אחרים לאשכול זה
על ידי בעל כנפיים
19 יוני 2020, 15:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שיעורי הגר"מ שפירא זצ"ל

יש מהם שאומרים כתב:
19 יוני 2020, 15:21
ד.מ. כתב:
19 יוני 2020, 14:53
אם הצבור מעוניין בעזהי"ת אעלה כל שבוע109 פ' קרח תשמ''ז שמש ירח עמד זבלה - עניין המחלוקת.pdfפ' קרח תשנ''א שורש החורבן-הקדמת פה לעין.חודש תמוז תחילת עבודה זרה .pdf
יישר כחך

מה מקור השיעורים?
שיעורי ליל שישי?
וכן אשמח לדעת מי הכותב


לגבי הכותב - כתוב בסוף השיעור הראשון(אריאל סיסרו)