החיפוש הניב 4 תוצאות

חזור

על ידי מאיר גוטמן
10 ספטמבר 2019, 19:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "לעשר לחומרא" - מה הפולמוס..?

ראה בפירוש הר"ש על משניות דמאי פרק ז' אמוראים שעישרו אצל ע"ה שהתארחו אצלו ועישרו בחכמה בל ישישים לב ראה שם את כל הסיפור. אבל כבר היה לעולמים. וידוע הסיפור על הגאון רבי אברהם גנחובסקי שעשה כן אצל גדולי ישראל. סיפר הגאון רבי יעקב פוזן שליט"א, כי הזדמן לו להיות פעם יחד עם להבחל"ח הגאון רבי אברהם גניחוב...
על ידי מאיר גוטמן
05 אפריל 2020, 09:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טבילת כלים, האם מועיל "להפקיר" בפני ג' אוהביו?

יעוי' מהרי"ל דיסקין קונטרס אחרון אות קלג שלא מועיל להפקיר והיבא ראי' מהרמ"א שלא מועיל.
וכמו שכתבו לעמעלה שרק כשקונה מהגוי ולא זוכה זה מעויל
וגם המקילים לא הקילו אלא לפי שעה ואח"כ צריך לחזור ולטבול, בלי ברכה
על ידי מאיר גוטמן
03 מאי 2020, 01:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פירות וירקות בחנות שנגעו בהם ללא נטילת ידים

כתב המשנ"ב שאפשר לרחוץ את הפירות ג"פ ואי"צ לסירוגין כי לא שייך, וחוזרים לטהרתם. כמובן שזה דיעבד אבל לכתחילה מתקנים שהפועלים נטלים ידים בבוקר אם הם פועלים יהודים. ושמעתי מנאמן שהגאון רבי משה סולאוציק הי' קונה את פתו ממאפי' של גוים בשונה מכל הציבור שהי' קונה במאפי' של ישראל, הוא העדיף משום שאין לגוים ...
על ידי מאיר גוטמן
22 מאי 2020, 11:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פתרון לטבילת כלים בעידן הקורונה

מש"כ למעלה כאן שהגרח גרינימן סבר שזה דאורייתא האיסור להשתמש והביא ראיה אלימה מגמ' לזה,
כבר הפמ"ג בהלכות פסח סבר כן שהוא איסור דאורייתא