החיפוש הניב 8 תוצאות

חזור

על ידי לעבדיג יענקל
09 ספטמבר 2019, 01:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

כבר הקדימוך הביאור הלכה בסימן רסב סעיף ב
ולבישת בגד לבן בשבת אם מחזי כיוהרא לא יעשה ובא"ר הביא ראיה מהגמרא דרבנן לבשו גלימי אוכמי בשבת עי"ש. ובביתו רשאי אדם לעשות מה שירצה לא בפני רבים [פמ"ג]:
על ידי לעבדיג יענקל
09 ספטמבר 2019, 01:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

אך ידוע שגדולי החסידות אף שהלכו ע"פ דרכי הקבלה, שינו ממנהגם הקודם שהלכו בבגדי לבן לבגדים הנהוגים בזמנינו. משום שסברו שיש הרבה שסוברים עצמם לחסידים ואנשי מעלה ואינו כן בלשון המעטה, ואף היום שבו נהפכנו מעם סגולה לעם סגולות שכל אחד מחפש לעצמו כל מיני הנהגות וסגולות וחושב עצמו כעובד ה' מופלג, בעוד שהוא ...
על ידי לעבדיג יענקל
09 ספטמבר 2019, 01:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

אכן זה מנהג טוב ויפה אך עדיין כל אחד צריך לחשוב לעצמו היטב, בשביל מה הוא עושה זאת, אם הוא אכן מתנהג ע"פ דברי קבלה וממילא רוצה להתנהג בעוד הנהגה טובה. או שרוצה לקבך כל מיני הנהגות טובות שבאים בקלות בשביל להרגיש שאני שווה בעיני הקב"ה, וכמו שתשאל שהרי אמירת תהילים וטבילות במקווה וגלגולי שלג הם הנהגות ט...
על ידי לעבדיג יענקל
04 דצמבר 2019, 02:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

לעצם הנידון של היחס לדברי קבלה זו וודאי שכתבי האריז"ל מלאים בענינים והנהגות שיש לנהוג כן לנוהגים ע"פ האריז"ל ועדיין עם כל היחס הקדוש לכך לא נהגו כן ברבים מהלומדים והוהגים ע"פ קבלה ובפרט בחסידים שחששו ליוהרא וסברו שענינים אלו הנעשים בחיצוניות מורים על ענינים גבוהים ונעלמים ולפעמים צריך לתפוס הענין הפ...
על ידי לעבדיג יענקל
11 דצמבר 2019, 00:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שיעור בדרך ה'

הרב איתמר שוורץ בעל מחבר ספר לבבי משכן אבנה שמע מאוד איכותי אך שיעורים ארוכים מאוד נמצא בקול הלשון
על ידי לעבדיג יענקל
25 פברואר 2020, 23:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ריכוז חומר אודות מחלוקת הגר"א ובעל התניא מהמסד עד הטפחות

אנסה לעשות קצת סדר בדברים היות שיש הרבה בלבול בנושא הן מצד החסידים כפי שכבר נכתב באריכות באשכול המקביל על הסיפור מהגרי"ז מבריסק שענה לחסידים שקודם יבארו הם מהו חסידות ואז הוא יסביר להם למה התנגדו לכך ומסך התשובות שהתקבלו שם על מהו חסידות נראה בעליל שעדיין יש הרבה חוסר בידיעת הדברים ראשית כל זו יש ל...
על ידי לעבדיג יענקל
12 אפריל 2020, 04:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שילוב שם הויה עם אדנות

ישנם פונטים מיוחדים שכוללים תוים כאלו ועוד ולרוב אינם חינמיים ומצויים בקרב מעמדי ספרים.