החיפוש הניב 3 תוצאות

חזור

על ידי לעבדיג יענקל
09 ספטמבר 2019, 01:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

כבר הקדימוך הביאור הלכה בסימן רסב סעיף ב
ולבישת בגד לבן בשבת אם מחזי כיוהרא לא יעשה ובא"ר הביא ראיה מהגמרא דרבנן לבשו גלימי אוכמי בשבת עי"ש. ובביתו רשאי אדם לעשות מה שירצה לא בפני רבים [פמ"ג]:
על ידי לעבדיג יענקל
09 ספטמבר 2019, 01:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

אך ידוע שגדולי החסידות אף שהלכו ע"פ דרכי הקבלה, שינו ממנהגם הקודם שהלכו בבגדי לבן לבגדים הנהוגים בזמנינו. משום שסברו שיש הרבה שסוברים עצמם לחסידים ואנשי מעלה ואינו כן בלשון המעטה, ואף היום שבו נהפכנו מעם סגולה לעם סגולות שכל אחד מחפש לעצמו כל מיני הנהגות וסגולות וחושב עצמו כעובד ה' מופלג, בעוד שהוא ...
על ידי לעבדיג יענקל
09 ספטמבר 2019, 01:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

אכן זה מנהג טוב ויפה אך עדיין כל אחד צריך לחשוב לעצמו היטב, בשביל מה הוא עושה זאת, אם הוא אכן מתנהג ע"פ דברי קבלה וממילא רוצה להתנהג בעוד הנהגה טובה. או שרוצה לקבך כל מיני הנהגות טובות שבאים בקלות בשביל להרגיש שאני שווה בעיני הקב"ה, וכמו שתשאל שהרי אמירת תהילים וטבילות במקווה וגלגולי שלג הם הנהגות ט...