החיפוש הניב 24 תוצאות

חזור

על ידי ירושלמי_ירושלמי
14 ספטמבר 2019, 23:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבי יצחק סולוביצ'יק

לגאון ר' יצחק סולוביצ'יק שליט"א יש כבר הרבה שנים בית מדרש בשם "שערי שמחה" ברחוב פרי חדש בירושלים (סמוך לבית הכנסת "זכרון משה"). הוא עצמו גר בקרבת מקום (ברחוב מיכל פינס) והוא יושב ולומד בבית המדרש בהתמדה רבה, שם הוא כותב את חידושי תורתו שהתפרסמו בכרכים רבים של "רווחא שמעתא". בבית המדרש יש מקום לכ-30-...
על ידי ירושלמי_ירושלמי
14 אוקטובר 2019, 20:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פתוחים וסגורים

אין בכוונתי להתייחס כעת לדוגמאות שהובאו כאן, וגם לא לתיאור ההיסטורי והעובדתי, אלא רק לנושא עצמו של "סגירות" ו"פתיחות" ולהשתמש לשם כך במשל. בעולם הזה יש לאדם אינספור סכנות גשמיות: תאונות דרכים, טביעה במים, שריפה באש, התייבשות, נפילה מגובה, מכת חום, רעב, צמא, הידבקות ממחלות, רעידת אדמה ועוד כיו"ב. ישנ...
על ידי ירושלמי_ירושלמי
06 נובמבר 2019, 13:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בתי המדרשות ה'חדשים'

במכתבי "החפץ חיים" זצ"ל, ישנו מכתב שהוא שלח לגר"ש שקאפ זצ"ל, על מנת שילמד בישיבתו את "סדר קדשים". החפץ חיים טוען לו שבסדרי "נשים" ו"נזיקין" כבר לא נותר מה לחדש, אבל בסדר "קדשים" שלא הילכו בו רבים, יש עדיין הרבה מה לחדש. זה טבעו של עולם וטבעו של אדם, שהוא מבקש למצוא את ייחודיותו ואת דרכו שלו, וקשה לו...
על ידי ירושלמי_ירושלמי
26 נובמבר 2019, 21:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מהיכן הגיע הביטוי "מרביץ תורה" למי מרביץ ומדוע?

אני חשבתי שזה בא מכך שבית המדרש נקרא "תרביצא", אבל בתוס' במנחות פב,ב כתבו להפך שבית המדרש נקרא "תרביצא" מפני שמרביצין בו תורה.
במקומות אחרים בש"ס, תרביצא פירושו גינה.
על ידי ירושלמי_ירושלמי
26 נובמבר 2019, 21:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מהיכן הגיע הביטוי "מרביץ תורה" למי מרביץ ומדוע?

מצאתי כעת ברש"י בבבא מציעא פה,ב וז"ל: ריבצת - לאחרים לשון (מ"ק דף ו:) המרביץ שדהו משקה:
על ידי ירושלמי_ירושלמי
20 דצמבר 2019, 09:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מוסד חכמי לב - הרהורים בעקבות הכשלון

יש כאן כמדומני שלושה נושאים: בצלאל כהן, חכמי לב, ישיבות תיכוניות חרדיות. בצלאל כהן פעל בעבר בתחום התעסוקה, השכלה גבוהה ושירות צבאי לחרדים, במסגרת הג'וינט והקמת קרן ק.מ.ח. ו"ידידות טורונטו", וגם כתב על כך רבות. בשל כך, עמדו לו מתנגדים רבים, בעיקר במנהיגות התורנית והציבורית הליטאית. לכן גם כשהוא פנה ל...
על ידי ירושלמי_ירושלמי
05 ינואר 2020, 22:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תרבות מערב

הרמב"ם בהלכות דעות פרק ו הלכה א כתב "דרך ברייתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר ריעיו וחביריו ונוהג כמנהג אנשי מדינתו", ולכן ברור שכל אדם משופע מהתרבות שסביבו, אם הוא בישראל הוא מושפע מהתרבות הישראלית, ובארה"ב מהתרבות האמריקאית, ובמרוקו מהתרבות המרוקאית וכל כיו"ב. ולכן השאלה החשובה היא מהי "הת...
על ידי ירושלמי_ירושלמי
09 ינואר 2020, 23:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

מאז ומתמיד רבים וטובים מבחירי בחורי הישיבות חיפשו להרחיב דעת מעבר ללימוד גפ"ת בסדרי הישיבה, כך היה בישיבות ליטא כוולוז'ין, טלז, סלבודקה ויתר ישיבות ליטא, וכך היה בעולם הישיבות בישראל לאורך כל השנים. יחד עם זאת, כפי שציינו כאן כמה מהמגיבים, היו מראשי הישיבות שניסו להניא את תלמידיהם מכך, והגרא"מ שך זצ...
על ידי ירושלמי_ירושלמי
12 ינואר 2020, 11:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

הרשימה הארוכה שהביא משכנות יעקב על בתי מדרש שונים היא מרתקת, ונראה שהיה שווה כל הדיון הארוך ולו רק בשביל הודעה זו. ברשימה הוזכר הגר"ש ברנד זצ"ל, האם יש מי שממשיך בדרכו? נראה שלא הוזכרו בתי מדרש ייחודיים שקשורים לציונות הדתית, בשביל למנוע ויכוחים מיותרי. אבל למרות זאת חשוב לדעתי להזכיר את בית המדרש "...
על ידי ירושלמי_ירושלמי
12 ינואר 2020, 20:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

נראה שההתנגדות של הגרא"מ שך זצ"ל לכל בתי המדרש שעיסוקם בתחומים נוספים חוץ מגפ"ת נבעה משתי סיבות עיקריות: 1. בחור ישיבה צריך שלא יהיה לו בעולמו אלא הוויות דאביי ורבא, ורצון לדעת לרוחב ולעומק ש"ס, רמב"ם, ראשנים וגדולי האחרונים, במתכונת הישיבתית המקובלת. 2. העיסוק בתחומים אחרים, יש בו פעמים רבות סכנה ש...
על ידי ירושלמי_ירושלמי
13 ינואר 2020, 19:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

זה זמן רב אני מייחל שיקום בימינו אדם כמו רש"י זוין זצ"ל ויכתוב לנו ספרים כדוגמת "אישים ושיטות" ו"סופרים וספרים" על מרביצי התורה בדורנו, וכעת נראה שיש כאן בפורום אנשים שיכולים ליטול על עצמם את המשימה הגדולה והחשובה הזו. לגבי "בית מדרש הגר"א", אני חושב שזה לא משנה כל כך מה הרמה והאיכות של הדברים הנמסר...
על ידי ירושלמי_ירושלמי
14 ינואר 2020, 13:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם אנחנו מאבדים את הנוער?

בכל בעיה בכל תחום שהוא, יש שלב של אבחון (דיאגנוזה) ורק לאחריו מציעים דרכים שונות לטיפול בבעיה. מהתגובות כאן, נראה שאין הסכמה לגבי העובדות ולכן עצם האבחנה של הבעיה לא מספיק ברורה, ולדעתי זוהי הבעיה המרכזית בעצמה. לא ברור לי אם הדיון כאן מתקיים על ישיבות קטנות או על ישיבות גדולות או על שתיהן, כמדומני ...
על ידי ירושלמי_ירושלמי
16 ינואר 2020, 09:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

אני מסכים לחלוטין עם משכנות יעקב שראוי שהדיון יתקיים לגבי התכנים של "בית מדרש הגר"א" או באופן כללי שיעוריו של הרב אוריה ענבל או של הרב אליהו מאיר מאיר פייבלזון ובאופן אישי אין לי מספיק מידע בעניין, אולם יחד עם זאת אני חושב שיש מקום גם להתייחס לדרך התנהלותו של הרב אוריה ענבל, ובעניין זה אני מבקש להעי...
על ידי ירושלמי_ירושלמי
22 ינואר 2020, 09:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

תגובת הרב אליהו מאיר פייבלזון שליט"א לדברי הגר"ד כהן שליט"א
https://drive.google.com/file/d/1cb4v75 ... sp=sharing
על ידי ירושלמי_ירושלמי
26 ינואר 2020, 14:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

לא ראיתי עדיין אם העלו כאן קישור לסרטון אודות "בית מדרש הגר"א" מהכינוס שנערך בשנה שעברה לרגל המצ'ינג, צפיתי בו כעת ונראה שניתן ללמוד ממנו רבות.
https://drive.google.com/file/d/1FpsDJt ... PuAWH/view
על ידי ירושלמי_ירושלמי
26 ינואר 2020, 23:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יחס התורה כלפי האישה

רְאֵה חַיִּים עִם אִשָּׁה אֲשֶׁר אָהַבְתָּ כָּל יְמֵי חַיֵּי הֶבְלֶךָ אֲשֶׁר נָתַן לְךָ תַּחַת הַשֶּׁמֶשׁ כֹּל יְמֵי הֶבְלֶךָ כִּי הוּא חֶלְקְךָ בַּחַיִּים וּבַעֲמָלְךָ אֲשֶׁר אַתָּה עָמֵל תַּחַת הַשָּׁמֶשׁ. (קהלת ט,ט)
על ידי ירושלמי_ירושלמי
27 ינואר 2020, 12:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

ניסיתי לתמלל את דברי הרב אוריה מתוך הסרטון, מקווה שהדברים יצאו מובנים. אחי ורעי אני פוגש פה הערב ברוך ה' חברים אהובים וקרובים, ידידים, וכמו שחז"ל תיקנו לנו כשפוגשים חבר צריכים לברך את ה', אז אני יברך פה על כולם ביחד, אני חששתי להרבות בברכות. ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגענו לזמן ...
על ידי ירושלמי_ירושלמי
03 פברואר 2020, 10:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

עדיין לא הבנתי מה הטענה נגד "בית מדרש הגר"א" בכך שבחורים ואברכים מצוינים ומיוחסים מגיעים לשם, ואני נוטה לדעה שהובאה כאן שמדובר באנשי בית המדרש המבקשים להשביח את מקחם, אבל נראה לי שיש לתופעה זו גם הסבר נוסף. בחור ישיבה או אברך סקרן ותאב דעת, יכול בדרך כלל להרחיב את אופקיו באמצעות "מים גנובים" בביקור ...
על ידי ירושלמי_ירושלמי
03 פברואר 2020, 14:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

@אחד העם לצטט את החזו"א בשביל לטעון בעד שיטת הלימוד הישיבתית ונגד מי שטוען שבישיבות חסר משהו, זה פשוט מביא לידי גיחוך. הרי החזו"א הסתייג באופן הגלוי ביותר משיטת הלימוד הישיבתית, וניסה לשכנע את אלו שהתקרבו אליו לא ללמוד בדרך זו.
על ידי ירושלמי_ירושלמי
11 פברואר 2020, 12:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תופתעו לגלות - מה הם חושבים על לימוד ה"בקיאות"!

ברור לי שלשיטת הלימוד בימינו יש קשר עם ריבוי ספסלי בית המדרש בדורות האחרונים, ואנסה לבאר דבריי. בשביל לחדש חידושי תורה המבוססים על ידע רחב ומעמיק, ראיות ודחיות, יש צורך גם בהתמדה וגם בכישרון, וזה מצוי בבית מדרש שבו מרבית הלומדים או כולם הם מתמידים ובעלי כישרונות, כפי שהיה בישיבות ליטא בגדולתן. בימינ...
על ידי ירושלמי_ירושלמי
16 פברואר 2020, 18:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ענוותונתן של חכמי ליטא

הסיפור יפה ומעניין, אבל נדמה לי שהכותרת לא מדויקת. מצד אחד נכון שרבני ליטא אינם נוהגים בגינוני כבוד ושררה, אבל הם בהחלט מכירים בערך עצמם, כפי שסיפר אותו גאון ליטאי. אני חושב שהתיאור העיקרי כאן הוא על עמי ארצות שנוהגים בגינוני כבוד ושררה, וזה מזכיר קצת את "איסתרא בלגינא קיש קיש קריא", ומן הסתם יש עוד...
על ידי ירושלמי_ירושלמי
19 פברואר 2020, 11:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מכון מנדל

מכון מנדל קיים כבר עשרות שנים, ויש בו תכניות שונות שאינן מיועדות לציבור החרדי. אחת התכניות המרכזית שלו היא "בית הספר למנהיגות חינוכית", שאליו נכנסת בכל שנה קבוצה של אנשים המבקשים לעסוק בחינוך, ללימוד משותף של שנתיים. במהלך השנים השתתפו בתכנית מעט חרדים, כדוגמת הרב ארי אברהם סמאג'ה (רב ברמת שלמה, חתן...
על ידי ירושלמי_ירושלמי
25 פברואר 2020, 12:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

בשולי הפולמוס בתום חודשיים לפולמוס אודות "בית מדרש הגר"א" והרבנים הרב אליהו מאיר פייבלזון שליט"א והרב אוריה עינבל שליט"א, חשבתי שנכון יהיה לנסות לציין כמה דברים על הפולמוס עצמו. נראה שהפולמוס מעניין כמעט אך ורק את יושבי בית המדרש, בחורי ישיבות אברכי כוללים ותלמידי חכמים מרביצי תורה, ומרבית הציבור ה...