החיפוש הניב 16 תוצאות

חזור

על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
25 אפריל 2017, 16:51
עבור לפורום
עבור לנושא

רבי מרדכי חיים מסלונים זצ"ל ביקש להקים קריה חרדית

תארו לעצמכם שהייתה היום קריה באיזה שהוא מקום בארץ של נטורי קרתא יחד עם חסידי סלונים, זאת הייתה התכנית עליה שקדה חברה שבראשותה עמדו רבם של חסידי סלונים ורבי עמרם בלוי. וזה המסמך שהתגלה: הקמת אגודה לחיזוק הדת בראשות מרן הרמ"ח בעזה"י אנחנו הח"מ הננו מתאחדים לשם הגנה להתגונן שלא יעבירו אותנו על חוקי רצו...
על ידי סבא
05 אוקטובר 2018, 09:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הספד הגר"ש אויערבאך על הרבנית

הנה הוא לפניכם
אלון בכות.PDF
על ידי מבקש אמת
06 נובמבר 2019, 15:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בתי המדרשות ה'חדשים'

במכתבי "החפץ חיים" זצ"ל, ישנו מכתב שהוא שלח לגר"ש שקאפ זצ"ל, על מנת שילמד בישיבתו את "סדר קדשים". החפץ חיים טוען לו שבסדרי "נשים" ו"נזיקין" כבר לא נותר מה לחדש, אבל בסדר "קדשים" שלא הילכו בו רבים, יש עדיין הרבה מה לחדש. זה טבעו של עולם וטבעו של אדם, שהוא מבקש למצוא את ייחודיותו ואת דרכו שלו, וקשה ל...
על ידי נבשר
06 ינואר 2020, 00:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תרבות מערב

ציטוט מה הפירוש איזה חסרון יש בלימוד אנגלית? וכי הדבר בא להוסיף לך תורה או יראת שמים? או להיפך? ידועים דבריו של מרן בעל הברכת שמואל, כי ההשכלה מכל סוג שהוא מהווה את הפגיעה הכי חמורה בתורה הקדושה, כביכול בתורה הקדושה חסר משהו. אתה נמצא בפורום אתה מוסיף תורה או יראת שמיים? אתה נהנה יפה מלהיות ב"בית מ...
על ידי משכנות יעקב
06 ינואר 2020, 23:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "נותנים באמונה"

ובכן מי שכתב שהכתבה נכתבה מאת ר' אביעזר, או שלא מכיר את ר' אביעזר או שלא קרא את הכתבה הכתבה נכתבה ע"י הרב טוקר שליט"א מרמות, ר"י בישב"ק שערי חסד, שבנו האברך הנחמד שהוא גם חתנו של הרח"י קפלן, נתפס לביהמ"ד הגר"א ועד היום לומד חברותא עם הגר"מ מינצברג מרבני בית המדרש. אולם הגרמ"ה הירש והגר"י איכנשטיין ת...
על ידי משכנות יעקב
12 ינואר 2020, 03:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

"את קשתי נתתי בענן, כמראה הקשת אשר יהיה בענן ביום הגשם כן מראה כבוד ה' ואראה ואפול על פני" צריך לזכור שבחסדי ה' אנחנו היום מליונים של לומדי תורה בארץ ובעולם. וממילא יש ב"ה רוחב יריעה עצום, בכל חלקי התורה והמצוות, ואלפי לומדים מגוונים שונים. אזכיר פה מעט מהחידושים של הדור האחרון, מלמדנות ועד פרקטיקה,...
על ידי יהודי תמים
14 ינואר 2020, 00:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שינוי שיטת הלימוד בעולם הישיבות - מקורות

מפורסמים דברי בעל המרחשת (ר' חנוך הניך אייגש) בהקדמתו. הקדמתי דברים אלה, באשר ידוע הוא כי בזמננו נשתנו הרבה דרכי הלמוד בתלמוד תורתנו הקדושה, שסגנון סברתם ואופן הבנתם פלסו להם נתיב בבתי מדרש התורה והתלמוד, וביחוד בבתי הישיבות בדורנו. ואני כאשר כל ימי גדלתי בין חכמי ביהמ"ד הישן, והזרע אשר זרעו על תלמי...
על ידי משכנות יעקב
14 ינואר 2020, 01:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

הרב נבשר כתב לעיל, "השאלה אם המודל של היום הוא מצליח עיין בדיון האם אנחנו מאבדים את הנוער" וכו' אני רוצה לומר לך דבר, שאני לא יודע איך להסביר אותו, ואני אנסה: העומק של היהודיות והחיבור הזה לנצחיות להעמיד דורות ישרים מבורכים, ולהיות ממש ממש שמה. לא תלוי בכמה האדם למדן או מוסרי או אפוף ביראה או באהבה ...
על ידי יהודי
15 ינואר 2020, 13:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

בנטפרי שלי שניהם לא חסומים.
על ידי משכנות יעקב
15 ינואר 2020, 20:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

יש לקחת בחשבון כי הדיון אצלינו בסוגיות שכאלו הוא בבחינת "שימוש באוצר מילים קטן"... אצלינו יש או סופרלטיבים כמו חובה ומצווה והצלת כל התורה כולה בהתרגשות אדירה בראשות מרנן ורבנו גדולי הדור רשכבה"ג (כשהכוונה רבנים של קבוצה מאד מצומצמת ביהדות שהיא תמיד כמובן הקבוצה שלי... לחילופין אפשר לגרוס קדושת נשיא ...
על ידי ספר וסופר
15 ינואר 2020, 22:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

יש לקחת בחשבון כי הדיון אצלינו בסוגיות שכאלו הוא בבחינת "שימוש באוצר מילים קטן"... תפוחי זהב במשכיות כסף! והמצב הזה יוצר, שכאשר מדברים דברים עדינים ודקים, הן לביקורת והן לשבח, זה גורם לאנשים לא להבין את השפה בכלל. רק מפטירים - 'אהה! זה שוב אותו אחד שאומר שכולם קצת צודקים וקצת לא', ואת מה שהוא בא לו...
על ידי משכנות יעקב
18 ינואר 2020, 20:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

טעות נושנת נתאזרחה אצל רבים במושג "השקפה". כביכול יש חלק בתורה שנלמד בפנ"ע, ויש לנו חכמים בתורה שאינם בעלי השקפה, ויש כאלו שאינם ת"ח אבל הם יודעים השקפה. ורק מתוך תפיסה כזו, יתכן כאלו שמתיימרים לייצג את דרך הרב שך, לא משום שהם תלמידי חכמים או תלמידים אמיתיים שלו בתורה, אלא משום שספגו ממנו את ה"השקפה...
על ידי אנונימי
21 ינואר 2020, 08:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

כל הדיון כאן מזכיר ממש את הדיון בשנות תשטו' בעסק הביש או הפרשה - https://www.hamichlol.org.il/%D7%94%D7%A2%D7%A1%D7%A7_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A9 14 עמודים שדנים במשהו, יש אומרים שזה נפלא וחשוב, ויש אומרים שזה חדש אסור, ויש אומרים שזה בכלל לא חדש, ויש אומרים שזה שינוי, ויש אומרים שזה שינוי מצוין שמתא...
על ידי אברהם העברי
04 פברואר 2020, 12:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

רוב שלום לחברי הפורום
דיברת עם מו"ר הגר"נ על מה שפירסמתי ויש שם כמה טעויות ודברים שצריך להדגיש וע"כ דברי נמחקו ויוצגו בעז"ה ובל"נ אחר התיקון
עמכם הסליחה
על ידי חכם באשי
26 פברואר 2020, 00:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מכון מנדל

אוסף גליונות השבוע
אוסף גיליונות תרומה תש''פ סקירה מכון מנדל.pdf
על ידי אורח
26 יולי 2020, 19:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מי שמאיים על אחר בנשק ואומר לו "אם לא תעשה כך וכך הריני הורגך עכשיו, האם נחשב רודף, והאם מותר לנרדף או למישהו אחר לה

הגרב"ד פוברסקי מדבר ע"ז רבות בשיעוריו שאין חיוב להיכנע ולהסכים לדרישות הרודף
והנה מתוך ספרו בד קודש
d98dd482-3ade-40e2-9578-baa7e306d860.png