לבקשת רבים, עדכנו את כללי פורום הקורונה, לטובת כולנו - נא להקפיד לשמור עליהם
מעתה, בפורום קורונה הראשי יעלו נידונים תורניים בלבד, ובתת הפורום עדכונים נחוצים בלבד
נא לא לערב בין הפורומים, ונא לא להעלות כלל עדכונים שאינם נחוצים ושאר מילי דעלמא, פורומינו - פורום לתורה!
בתקווה להבנה, בברכת "והסירותי מחלה מקרבך"

החיפוש הניב 4 תוצאות

חזור

על ידי דגש קל
06 אוקטובר 2019, 14:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לשיעור בפירוש רש"י - על איזה ספר אתם ממליצים?

ישנו ספר מיוחד ממש, יש בו גם פשט וגם דרש וגם עיון וגם בקיאות - ונקרא שמו "שערי אהרן", בטוחני שכל לומדי רש"י ובפרט מוסרי שיעורים כאשר יעיינו בספר הנ"ל ימצאו בו תועלת רב . כט"ס
על ידי דגש קל
06 אוקטובר 2019, 14:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לשיעור בפירוש רש"י - על איזה ספר אתם ממליצים?

ישנו גם חומש נפלא ונקרא בשם "שימה בפיהם" אשר הוא מסביר היטיב את המקראות לאשורם - וגם הרבה בביאור ד' רש"י הקדוש.
ועתה תשובה לשואל הנ"ל: אכן "פשוטו של מקרא" ו"רש"י כפשוטו" הינם ב' ספרים נפרדים והיו לב' ראשים.
על ידי דגש קל
06 אוקטובר 2019, 14:11
עבור לפורום
עבור לנושא

מעיקרי התשובה "קבלה לעתיד"

הרמב"ם בריש הלכות תשובה כותב שא' מעיקי התשובה הוא קבלה לעתיד, וצריך לאמר זאת בפה מלא משום מצוות ווידוי. 
וצ"ע מדוע אנו בתפילת יוהכ"פ לא מזכירים זאת - ויש שלקראת סוף שמו"ע אומרים כבקשה ו"לא אחטא עוד", וגם בסדר העבודה כשמזכירים את ווידויו של כהן גדול לא מוזכר שום קבלה לעתיד. וצ"ע.
 
על ידי דגש קל
06 אוקטובר 2019, 14:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מחילת עוונות בהשתתפות בדרשת שובה

איתא במדרש משלי (י' י"ז) עה"פ אורח לחייים שומר מוסר וגו' , בא מי שיש לו חמשה חומשי תורה אומר לו: בני, למה לא למדת אגדה (י"ג הגדה ולכאו' זהו טע"ס) ולא שנית ? שבשעה שחכם יושה ודורש אני מוחל ומכפר עוונותיהם של ישראל , יעו"ש.