החיפוש הניב 72 תוצאות

חזור

על ידי חיים ליצא
25 אוגוסט 2019, 17:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: השבת זועקת הצילו!! גן החיות!!

אין שום רב שיאסור עליך להיכנס לחנות שכול פעם שאבא שלך נכנס לחנות המוכר יורק עליו
והנמשל מובן
על ידי חיים ליצא
25 אוגוסט 2019, 22:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: השבת זועקת הצילו!! גן החיות!!

אין שום רב שיאסור עליך להיכנס לחנות שכול פעם שאבא שלך נכנס לחנות המוכר יורק עליו אני לא בטוח שמותר לבן להיכנס לחנות כזאת. ובכו"א המשל לא מדויק ומדמה אדם הרוצה להתפרנס לאדם המבזה בכוונה. לכאוב את כאב אבא שבשמים כן, אבל אם הכאב הזה מתורגם לכעס כלפי החילוני זו בסה"כ עוד סיבה לכאב.. אולי לא הבנתי נכון ...
על ידי חיים ליצא
26 אוגוסט 2019, 21:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עצומה נגד השימוש בחשמל בשבת

באו חשבון כמה בעלי גנרטורים יש עשרים שלושים חמישים גג [עשיתי חשבון בערך לפי הריכוזים החרדים הגדולים] ועוד שלוש מוכרי מצברים וממולם יש כארבעים אלף משפחות שמשלמים כספים רבים וטורחים לא להתפלל רק בבית כנסת אם חשמל כשר וחלקם נמצאים לפעמים רק אם תאורת מצברים ותאורות חירום וללא מקרר [כגון בשבתות מחוץ לבית...
על ידי חיים ליצא
27 אוגוסט 2019, 00:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: השבת זועקת הצילו!! גן החיות!!

הוסיף לחזק את דבריך שפעם נזקקתי לשהות בבית החולים בשבת ושאלתי כמה רבנים זצ"ל ויבל"א מתלמידי החזו"א [הגר"ח והגר"מ גריינמן הגר"י ברטלר ועוד ] האם מותר להשתמש בחשמל של הביה"ח ואמרו לי שבביה"ח אין חילול ה' וששאלתי מה אם מעשה שבת ענו לי שאנו לא יודעים החזו"א אסר מפני חילול ה'  ולאומתם הגר"י דרזי [מתלמיד...
על ידי חיים ליצא
28 אוגוסט 2019, 01:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: השבת זועקת הצילו!! גן החיות!!

אולי כי הגנרטור יכול ליפול. אבל לא הבנתי מה היתה כוונתם כשאמרו שלא יודעים לגבי מעשה שבת, למעשה הם התירו לך או לא? למעשה הם התירו לי ודעת הגר"י דרזי היא שיש מעשה שבת גם בבית חולים משום הפעולת חיסכון שהרי חה"ח מפעילים גנרטורים קטנים ואחר כך מכבים את הגדולים יוצא שפעולה זאת לא נעשתה לצורך פיקו"נ וממלא...
על ידי חיים ליצא
04 ספטמבר 2019, 10:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גנרטור ביתי

את כול הפרטים הנ"ל קיבלתי מאחד שעובד בוועדה למען חשמל כשר בשבת [או משהו כזה] אני השאל אותו אם הוא מבכים שאפרסם את שמו 
על ידי חיים ליצא
09 ספטמבר 2019, 14:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: 2 דקות לפני השקיעה, הייתי אמור להתחיל להתפלל?

זהירות!!!!!!!
אמרו חז"ל: במערבא לייטי אמאן דמצלי עם דמדומי חמה דלמא מטרפא ליה שעתא 
על ידי חיים ליצא
11 ספטמבר 2019, 01:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה מותר לרבים ללכת לכותל? הרי מכשילים בזה יהודים באיסורים חמורים!

א. רוב השוטרים בהר הקודש ומסביבה לו הם בכלל דרוזים [מהכרות אישית לא מהשארות וכול אחד מוזמן לעשות סיבוב שערים ולראות זאת מעצמו] ב. לצורכי מצוות כיבוש מותר לעלות אפילו בטומאה [אאריך בזה בל"נ בהמשך] ג.משום פיקו"נ שככול שכוחות הביטחון מראים חולשה בהר הקודש הערבים מתמלאים תקווה לנצח עת עמ"י ויוצאים לפיגו...
על ידי חיים ליצא
15 ספטמבר 2019, 01:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעריב מוצ"ש מוקדם

בשו"ע ובמשנ"ב רצ"ג סעיפים א ו ג
על ידי חיים ליצא
04 אוקטובר 2019, 17:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אכילה לשיעורין - דוגמאות

ניתן לקחת כוס ולשקול לפי מים 30 סמ"ק ולסמן עד איכן זה וביו"כ למדוד לפי זה
על ידי חיים ליצא
06 אוקטובר 2019, 14:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אכילה לשיעורין - דוגמאות

הרב בשכונתי נותן כוסית 'לחיים' חד פעמית [כמדומני סוג קריסטל וכדו'] המכילה 30 סמ"ק, שבה ניתן לשתות ללא חשש. שיעור שתייה ביו"כ אינה כאכילה שבה יש שיעור קבוע של כגורגרת אלא כמלא  לוגמיו (פירוש מלא פיו) ומשערים בכל אדם לפי מה שהוא, הגדול לפי גדלו והקטן לפי קטנו; ולא מלא לוגמיו ממש, אלא כדי שיסלקנו לצד ...
על ידי חיים ליצא
01 נובמבר 2019, 09:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדוע מזלזלים במצות קציצת הצפרנים בערב שב"ק???

בעבר הייתי מקפיד לקצוץ כול ערב שבת קודש
עד שהבנתי שהמצווה היא שהציפורניים יהיו קצוצות ולא לקצוץ ואין מצווה לפצוע את עצמך לריק
ובאמת מי שאין טיבעו כן יש לו לקצוץ כול ערב שבת
על ידי חיים ליצא
01 נובמבר 2019, 11:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עדות שקר בטלית

המשנ"ב כותב שיש עדות שקר בקריאת פרשת ציצית בלא ציצית
על ידי חיים ליצא
04 נובמבר 2019, 00:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גמילות חסד במתן סיגריה

שאלתי מספר מורי הוראה במקרה שהיה הולך ברחוב וניגש אליך בחור צעיר [מתחת לגיל 18] ומבקש שתקנה לו סיגריות מכספו האם מותר לקנות לו ופסקו לי לאסור
על ידי חיים ליצא
06 נובמבר 2019, 09:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נתיבות

האיזור המתחרד הוא בכניסה לעיר המונה את רחובות אלפסי ,חלפון הכהן, חזון איש, אבו חצירא ועוד [אתה יכול לשאול אותי על רחוב ספציפי] אזור הקהילה היא רחובובת חזני,שלום בניך, גרשנוביץ' קהילות יעקב ועוד את מערב העיר אני פחות הכרתי ופחות זוכר שמות לגבי כוללים מה שידוע לי זה על הכולל של הרב חלא ששם זה כולל הלכ...
על ידי חיים ליצא
27 נובמבר 2019, 20:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ועדת מהדרין תנובה

מאמר שמסביר טוב טיב ההכשר של ועדת מהדרין, וכמובן ללמד על כולנה יצא.
אספקלריא 246 שופטים תשעט - חלב.pdf
על ידי חיים ליצא
27 נובמבר 2019, 20:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ועדת מהדרין תנובה

לא שמעתי מעולם שהגריש"א התבטא כך. ההקלטה הנ"ל מלבד שהיא מגמתית, מי שמכיר את הגריש"א הוא הקפיד כמו אש על כל מילה שיצאה מפיו שתהיה ברורה ונהירה לו, איך הוא יתן הסכמה על מה שהוא לא מכיר? אגב בה במידה הוא אמר זאת בפירוש גם על המוצי"ם של הגרנ"ק שהוא מינה, שם באותה הקלטה. אלא שעל ר' ניסים הוא סמך, ולאו ב...
על ידי חיים ליצא
28 נובמבר 2019, 14:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ועדת מהדרין תנובה

שכנה שלי פאנית ואמרה שההכשר הוא פייק אין פיקוח ואין כלום ואין הוראות מה מותר ומה אסור ידוע ומפורסם. ולא צריכים לשמוע את זה מהצד שכנגד, אם המשגיח עצמו מודה שהוא משגיח יחיד במלאכתו שמפקח על כ60 פאניות בארץ בכמה וכמה ערים, וכן על כ6 מפעלים בסין (שלטענתו הוא מגיע לשם 3 או 4 פעמים בשנה... ממש יוצא ונכנס...
על ידי חיים ליצא
02 דצמבר 2019, 15:10
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי חיים ליצא
21 דצמבר 2019, 20:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פתח החצר בחדרי מדרגות בזמנינו, למי יש ראיות לכאן ולכאן

ביסוד הסוגיא יש מחלוקת רש"י ותוס' האם מדליקים בפתח החצר או בפתח הבית ודעת רש"י שמדליקים בפתח הבית ואלו תוס' פוסק שמדלקים בפתח החצר וכן פסק השו"ע והעמיד את המקרה של היה דר בעליה היינו דווקא בעליה שהמדרגות יוצאות מתוך הבית התחתון אבל אם זה לא מהבית התחתון מדליק בפתח החצר ושם עדיף טפי שהרי סו"ס שם יש י...
על ידי חיים ליצא
23 דצמבר 2019, 21:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ציצית בצעיף

כנראה שמדובר בפשמינה -כמין צעיף גדול שמכסים בו גם את הגוף
על ידי חיים ליצא
24 דצמבר 2019, 23:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הבעל בכולל, והאשה מדליקה נר חנוכה

שמעתי מהגר"י דרזי שמרן הגרי"ש מאוד רגז על מי שעלה בפניו רעיון כזה
ופסק שבמצווה שעל גופו לא שייך לאומר שעדיף שיעשה ע"י שליח
על ידי חיים ליצא
29 דצמבר 2019, 19:14
עבור לפורום
עבור לנושא

האם יש בל תשחית בשימוש בנורה רגילה ולא לדים -שבת סז:

אמר רב זוטרא: האי מאן דמיכסי שרגא דמשחא ומגלי נפטא - קעבר משום בל תשחית הינו שגורם לשמן לדלוק סתם ללא צורך עובר משום בל תשחית 
האם לפי זה יש להקפיד לרכוש בדווקא נורות לד ולא פלרסנט -משום בל תשחית על החשמל  
על ידי חיים ליצא
31 דצמבר 2019, 23:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הלכות ועד בית דירה עם כניסה פרטית

בעבר שמעתי שיעור על זה מהרב יורם כהן {רב ומו"צ בק"ק נתיבות } באם איני טועה הוא פסק שיש ללכת אחר מנהג המדינה וממלא השאלה היא האם הציבור שומר על החוק יש היגיון שגם דיר שיש לו כנסה פרטית יצטרך לשלם גם כמו שאנו מחייבים בתשלום ניקיון ותשלום חשמל ומעלית גם לדרי הקומות התחתנות על אף שאין להם שימוש בקומות ה...
על ידי חיים ליצא
01 ינואר 2020, 10:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר להתגלח במכונת גילוח

הגרש"פ גם מביא ראיה גדולה לשיטתו מהמשנה בנדה שכל מקום שאמרו שתי שערות שיעורו הוא בקריצת הציפורן וממלא מה נפק"מ האייך מקצרים השערה בשיעור יותר קטן מקריצת הציפורן האם ע"י סכין או מספריים
על ידי חיים ליצא
06 ינואר 2020, 23:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות ב. הקטר חלבים ואברים מצוותן עד עלות השחר | שם משמעיה

רבן גמליאל בא ללמד שהלילה לא מתחלק ואין בתורה זמן של חצות. וההוכחה שהקטר חלבים שמצוותו בלילה נוהג כל הלילה
על ידי חיים ליצא
07 ינואר 2020, 15:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שימוש חוזר בבקבוקי זכוכית

אגב אם יש את הסמל הזה זה סיבה טובה לא לרכוש את המוצר יען החברה הנ"ל מיצרת גם בשבתות רח"ל
על ידי חיים ליצא
15 ינואר 2020, 00:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה דעתכם על שיעור של 4 דף ליום.

זה מאוד תלוי מי הם המקשיבים אם מדובר בחזרות אפשר אף יותר אך אם בהספק לא נראה לי שיהיה לזה קיום
על ידי חיים ליצא
17 ינואר 2020, 08:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר לאמר "צבקות" אלקים" שקי"? או שיש בכך איסור של מכנה שם?

אני מכיר אותך היטב !!! כול החכמולגים שכמותך מפזרים שמות על ימין ועל שמול ללא מוראה כלל לא כתבתי שכיון שרבים נחשלים לכן זה מותר, אלא כיוון שכל עניין כבוד וכ"ו נקבע לפי נורמות החברה כיום שזה הכבוד יש להשתמש בו ולמשל אתה יכול לאמור שכל החסידים מבזים את אדמוריהם בזה שהם לא מכנים אותם בתואר רב פלוני אלא ...