פורום לתורה מאחלת לחו"ר וכל בית ישראל פורים שמח!

החיפוש הניב 83 תוצאות

חזור

על ידי אח שלך
25 אוגוסט 2019, 17:28
עבור לפורום
עבור לנושא

מקרים שיש חיוב לעבור על דיני קדימה בברכות

שמעתי שיעור השבוע מרב חשוב (תלמיד של רבי ניסים קרליץ) והוא אמר כמה דוגמאות שיש לברך לא לפי הסדר של דיני קדימה. אני מביא קצת ממה שעדיין לא שכחתי ומי שיוסיף עוד יבורך מפי עליון. 1. שניצל. י"א שהוא ספק מזונות ולכן אף שלמעשה נוהגים לברך שהכל אינו ודאי, ולכן אם אוכל באותה ארוחה גם דברים שברכתם מזונות כמו...
על ידי אח שלך
25 אוגוסט 2019, 17:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ומוראכם וחיתכם יהיה - גם על שרצים? והאם הפחד מהם הוא קלקול קיצוני וירידת הדורות?

לכשעצמי אני לא יודע להכריע בשאלה התיאורטית האם זה פחד או גועל או גם וגם...
אבל כעת שאלתי את אשתי ואמרה שזה גם מגעיל וגם מפחיד.
(אבל אני לא אומר שרק היא קובעת...)
על ידי אח שלך
29 אוגוסט 2019, 20:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יש קשר בין תפילת מנחה לקרבן מנחה?

ויעויין עוד בירושלמי ברכות ד,א: אמר רבי יוסי לא הוקשה תפלת המנחה לתמיד של בין הערבים אלא לקטרת מה טעם תכון תפלתי קטרת לפניך משאת כפי מנחת ערב. תודה רבה. עזרת לי מאוד. ואם הבנתי נכון אז לפי הירושלמי הזה יוצא שכל מנחה היא מלשון מנוחה וכמו המנחה שמביאים למי שרוצים לחלות פניו ולהניח דעתו ע"י משאת כפים....
על ידי אח שלך
30 אוגוסט 2019, 00:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר להפוך חולצה לסמרטוט ניקוי? (הכרת הטוב לבגד)

השאלה מעניינת ומלמדת על רגישות מיוחדת אך מנין הרעיון להכיר טובה לבגד? ועוד - כדי לומר איסור צריך מקור. בהצלחה האם המקור שאליו התכון השואל הוא מדוד המלך שביזה את הבגדים כשקרע לשאול את כנף בגדו ולכן "ויכסוהו בבגדים ולא יחם לו"? (שם לכאורה זה חידוש הרבה יותר גדול כי הוא לא קרע סתם כך אלא לצורך שמירה ע...
על ידי אח שלך
31 אוגוסט 2019, 23:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה בדיוק אסור לנשים בראש חודש?

מה שנמנעים בחול המועד, עד כמה שידוע לי. עבודה לא מבטלים, באמת לא ברור לי למה. אמנם יש מלאכות שנמנעות כמו תפירה. על עבודה ראיתי באור לציון שמסביר שאת זה לא קיבלו עלייהו נשים להפסיד עבור כך. שו"ר בקובץ מבקשי תורה מא תשסו, ז - לט שבכלל אין איסור על שאר דברים מלבד כיבוס ותפירה. וז"ל: "ושאלתי את מרן הגר...
על ידי אח שלך
05 ספטמבר 2019, 00:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כיצד יתכן לדייק מהשו"ע בלי לראות את מה שכתב בבית יוסף?

קשה לי על כל זה שהרי לא בשמים היא. [ולכאורה כל הדיוקים במילים של מי שלא התכוין אליהם - זה כמו לסמוך על משהו שמיימי] ולכן השאלה אם באמת בטוח לנו שאכן זה הפשט? [שהאחרונים מאמינים בכוחה של מילה בשו"ע יותר מאשר בכחו של המחבר עצמו וסברתו ולכן לא מתחשבים במה שיש לשער את דעתו להכריע הלכות] . או אולי אפשר ל...
על ידי אח שלך
08 ספטמבר 2019, 14:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מצאתי עצמות - מה עלי לעשות?

התקשרתי ואמרו שיבדקו, תודה רבה.
על ידי אח שלך
09 ספטמבר 2019, 00:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יהודים בזמן בית ראשון היו מתפללים?

מסתמא פסוקי דזמרא לא אמרו פעם בכלל שהרי דוד המלך עוד לא כתב תהלים.
אבל כל אחד דיבר אל ה' מעצמו את מה שהרגיש.
על ידי אח שלך
09 ספטמבר 2019, 02:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

אני חושב שלפחות בהתחלה זה יעשה לי יחס יותר מרומם לסעודה.
מקוה שגם בהמשך שאולי תעבור לי ההתלהבות - מצוה גוררת מצוה.
על ידי אח שלך
11 ספטמבר 2019, 00:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: להרוג יתושים המצערים

ועדיין יש בזה בכדי נותן טעם להביא ידיעה זו לציבור בעיני זה נותן טעם! אבל לפגם דעתי האישית שאחת הבעיות של הדור זה חוסר פרופורציה סולם ערכים מה קודם למה מה חומרא ומה דין וכדו' וכל ידיעה בדומה לזה מוסיפה בלבול כמובן שאחרים חושבים אחרת אך אם כולם היו חושבים כמוני לא היה טעם לכתוב את דעתי.... מה אתה מצי...
על ידי אח שלך
12 ספטמבר 2019, 00:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה מותר לרבים ללכת לכותל? הרי מכשילים בזה יהודים באיסורים חמורים!

הרב זילברשטיין ענה על זה בשיעור השבועי (בשנים האחרונות) ש"אנחנו לא באנו בגבולם, הם באו בגבולנו", ולכן ההולכים לכותל לא צריכים לחשבן את ריבוי כוחות הבטחון בהר הבית. צריך עיון הרי ללא כוחות הבטחון לא היינו יכולים לבקר שם אם כן הם לא באו בגבולינו ואנחנו לא יכולים לומר מצידינו שלא יהיו שם אני לא מבין מ...
על ידי אח שלך
12 ספטמבר 2019, 22:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: השיר המפורסם: מה זה שמחה של מצוה

בזמן שאדם מצטער שכינה מה אומרת קלני מראשי קלני מזרועי.
(שם התפילין שה' מניח כמבואר בריש ברכות - שבהם הוא מזכיר כביכול למוחו וליבו את בניו שלא יסיח דעת מהם... וקלני = הקל נא עלי)

כל רצון ה' בעולם הוא שיהיה לנו טוב ונהיה שמחים ומאושרים.
כמובא בתחילת המס"י.
על ידי אח שלך
14 ספטמבר 2019, 23:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מחפש מידע: האם נסיעה בחופשי חודשי ללא תיקוף היא גזל?

מה השאלה? הרי אם חשוב להם שתתקף - אז זהו התשלום. ומאי נפק"מ אם התשלום הוא לתקף רב קו או לשיר מה יפית או כל טובת הנאה אחרת. העיקר הנדרש כדי לא להיות גנב - הוא לעשות בדיוק מה שאומר לך הבעלים של האוטובוס.  שהרי רק בתנאי זה הוא מסכים להסיע אותך. נ. ב. זה לא סותר את מה שהורו הפוסקים שמצוה גדולה לתבוע אות...
על ידי אח שלך
16 ספטמבר 2019, 01:13
עבור לפורום
עבור לנושא

מצוות צריכות כוונה. על איזה מצוות (מחוץ לקופסא) ניתן לכוין במלחמת מצוה ביום ג' הקרוב.

(לפני הכל אבקש בקשה קטנה:  האשכול הלזה לא מיועד כלל למי שבין כה וכה גמר אומר שלא להשתתף בבחירות על פי הוראת רבותיו וכו'. נא ונא לא למשוך בכח לתוך הדיונים הלעוסים הללו שכבר נידונו כאן שוב ושוב בעבר. בתודה מראש לכל מי שיתחשב וימנע מלסחוב את כולנו לקנטורים מיותרים המדכדכים/מקוממים/משעממים את כל הצדדים....
על ידי אח שלך
16 ספטמבר 2019, 01:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מצוות צריכות כוונה. על איזה מצוות דאורייתא ניתן לכוין במלחמת מצוה ביום ג' הקרוב.

לא תהיה אחרי רבים לרעות.  (כפול כל כך הרבה מיני רעות... ואף שנאמר בדיינים אבל ראה בח"ח שכ' שזה תמיד) לא תטה משפט, לא תכיר פנים, לא תקח שוחד, מינוי דיינים. (לפני כל הפרטים שא"א לקיים בשלמות לצערינו - עדיין יש כאן ציווי אחד גדול להשתדל למען הצדק והיושר. ואין יושר גדול יותר מלהציל את היהודים האמיתיים מ...
על ידי אח שלך
16 ספטמבר 2019, 02:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מצוות צריכות כוונה. על איזה מצוות דאורייתא ניתן לכוין במלחמת מצוה ביום ג' הקרוב.

ואהבת את ה' אלוקיך - שיהא שם שמים מתאהב על ידך. ומגדרי המצוה לא להשאיר את הזירה לאוייבים שיפגעו וישפילו את שמו וישניאוהו ר"ל כל יום כל היום בכל מקום ובכל נושא בשלל פלפולי הבל. ואלמלא הכח החרדי לענפיו ופארותיו שמעמיד הסברה כפי האפשר - זה היה מידרדר ומידרדר רח"ל. ועד כדי שלאחר כמה דורות כבר לא היו ה'ע...
על ידי אח שלך
16 ספטמבר 2019, 02:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מצוות צריכות כוונה. על איזה מצוות דאורייתא ניתן לכוין במלחמת מצוה ביום ג' הקרוב.

שמעתי מאחד מגדולי הרבנים שאף שהכריעו החזו"א ועוד כהרמב"ן ודעימיה שמצות יישוב א"י דאורייתא נוהגת גם בזה"ז. מ"מ אותם יהודים שהם בגדר מומר שדינו כגוי לכמה ענינים - גם מצוה זו חלשה מאוד אצלם ויש בזה אפוכי מטרתא למה לי ותבואו ותטמאו וכו' ומגדילים סיכון שהארץ תקיא. ולכן עיקר קיום המצוה בזמנינו הוא בחיזוק ...
על ידי אח שלך
22 ספטמבר 2019, 02:12
עבור לפורום
עבור לנושא

הערות מענינות בכל הנוגע לסליחות.

האשכול פתוח לכל הערה או הארה או חידוש דין הקשור לסליחות.  אני אתחיל במה שהתעוררתי כעת תוך כדי אמירת סליחות.  1. מענין שמיד אחרי אשרי וקדיש מתחילים במסדר ארוך של פסוקים החוזרים שוב ושוב על מסר אחיד: אנו רוצים ומבקשים ומתחננים... >להשתחוות< לה' בבית המקדש.  כנראה שכדי להתחיל סליחות צריך להיכנס למצב של...
על ידי אח שלך
22 ספטמבר 2019, 20:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עבודת התפילה של חסידות קרלין בפרט והציבור כולו בכלל, בימינו זה עדיין מכובד או שצריך לשנות סגנון?

המטרה שלי בכל זה לא היתה באמת להפוך סדרי עולם (ת'אמת - מגוחך שחושבים עלי כזאת... אולי שכחו שאני אנונימי כאן) מה כן?  רציתי כדרכי בכל נושא לפתח את החשיבה שתוכל לתפוס מורכבויות וזויות שונות שישנן בכל חלקי התורה. וכגון בנידון דנן: לטעמי אין שום בעיה גם למי שרוצה להמשיך לצעוק - להבין שיש לפעמים חסרון מס...
על ידי אח שלך
22 ספטמבר 2019, 21:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם ראוי לעשות לוח לשנת ה6000 ואילך?

רבי יודל שפירא כבר טען שצריך לכתוב באיזה ספר שלאו דוקא ששת אלפים - כהכנה למקרה שזה אולי יקרה ולמניעת משבר אמונה אצל ההמונים... למעשה מצאו כבר ספרים כאלו... ולגופו של דבר: נא לא להבהל מכל זה כי קצת מזה כבר קורה כל שבוע. שהרי כל שבוע יש ששה ימים ואחריהם יום שהעולם חרב ושובת והגוף שהוא מרכז העולם חרב ל...
על ידי אח שלך
23 ספטמבר 2019, 01:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: החפץ חיים והגרח"ע: בפיטורי רב קהילה עוברים ב"ארור מסיג גבול רעהו" !

השלמות לנושא: 1. כעת ראיתי בערוך השולחן חו"מ שעו שכ' "וגם  בחו"ל קם >בארור".  וזה למרות שלפני כן הוא מציין את הידוע >שהלאו< ד'לא תסיג' אינו אלא בארץ. והוא בעצם עושה חלוקה בין הלאו לארור.  ובסוגריים הוא מוסיף כזה: [נראה לי] כי אכן הוא מבין היטב שזה חילוק מחודש וללא מקור. 2. בשו"ת רדב"ז ח"ד נד (אלף קכ...
על ידי אח שלך
23 ספטמבר 2019, 20:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הערות מענינות בכל הנוגע לסליחות.

יש מכתב מענין של רבי מאיר קסלר (מלפני אולי עשר שנים) שפרסם בקרית ספר רשימה של תובנות חשובות ומקורותיהן בצידן מהראשונים והפוסקים בכל הנוגע לסדרי הסליחות ומהותן. אשמח אם מישהו ימצא ויעלה את זה. הנה שני דברים מענינים שאני זוכר משם כעת: 1. שהעיקר בכל סליחה הוא הפסוקים שלפניה. (ואני נוהג מאז להגיד באיטיו...
על ידי אח שלך
24 ספטמבר 2019, 01:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: על משכנות הרועים - דרך הלימוד, ממרן הגר"צ פרידמן שליט"א

מזל טוב לבנך נ"י ויזרח ויעלה כגן רטוב ויפרח כדשא הטוב.
אסאך אסאך יידישע נאחעס.
לטאטע אין אמאמא אין אזיידע אין אבאבא אין כל ה'חאשאבע משפוחה' .  
(סליחה מראש על השגיאים, אנצ'ולדיק...)
על ידי אח שלך
25 ספטמבר 2019, 02:00
עבור לפורום
עבור לנושא

ספר דיגיטלי בחינם עם עצות נפלאות ליצירת אהבת תורה בימינו (לתלמידים מכל הסוגים).

הופתעתי לגלות במאגר אוצרות התורה שהרב יחיאל פליסקין שליט"א שמאמריו זכו כאן להתענינות גדולה - כתב ספר שלם שנקרא כמו סדרת המאמרים הפופולאריים הנ"ל שתולים בבית השם עמוד 1-100.pdf ספר מקסים ומפעים - בחינם - של עצות חכמות בענין זה. וכמדומה שאין כמעט מי שספר זה לא יוסיף לו ל'ארגז הכלים' בהתנהלות החינוכית/...
על ידי אח שלך
26 ספטמבר 2019, 01:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספר דיגיטלי בחינם עם עצות נפלאות ליצירת אהבת תורה בימינו (לתלמידים מכל הסוגים).

שתולים בבית השם עמוד 101.pdf זה השליש השני. וגם בו הוא ממשיך ומנתח יפה הרבה נושאים אקטואליים מאוד בחינוך. כולל הפתרונות היצירתיים והטובים מנסיונו העשיר.  [כאמור חתכתי הספר בחלוקה אקראית לשלשה קבצים כדי שאצליח להעלותו למעוניינים] .  והנה החלק האחרון. ​​​​​ שתולים בבית השם עמוד 300-426.pdf הצד השווה ...
על ידי אח שלך
26 ספטמבר 2019, 21:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אמונת חכמים להלכה!!!

יש משהו נוסף שכולם מבינים אותו שהוא הכרחי בכל מערכת שפויה המעוניינת לשרוד. והיה מי שקרא לו שם נאה - "אמונת הרועים" = מלשון נאמנות. ואם רוצים ניתן גם לקרוא לזה "אמונת יפתח" (כי הוא לא היה ת"ח כידוע) הרעיון בזה הוא לא אמונה שכל חכם אשר יהא לעולם אינו טועה - אלא נאמנות לרועה גם אם הוא טועה כדי שהצאן לא...
על ידי אח שלך
06 אוקטובר 2019, 00:13
עבור לפורום
עבור לנושא

האם בד"כ אברכים מוגדרים ככאלו שעושים תשובה בכל ימות השנה?

לכאורה הרי המציאות הטבעית של לומדי תורה היא כזו שהם כל הזמן מעמיקים את המודעות שלהם לתורה חוקיה מצוותיה וכל המסתעף. לדוגמא: אם בכל הכוללים היו לומדים רק על ריבית כל ימי חייהם - ברור שדין זה היה נשמר הרבה יותר עם כל הדקדוקים.  ואם רק על לולב.  ואם רק על מעקה.  ואם רק על ביומו תתן שכרו.  וכו'.  וממילא...
על ידי אח שלך
17 אוקטובר 2019, 01:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם סוכה שומרונית כשרה

טעות נודעת בדברי החזו"א. כי באמת הוא עצמו מתיר מעמיד דמעמיד - כי נוקט להלכה שאף המעמיד הראשון כשר. וכל דבריו במעמיד דמעמיד - הם רק להסוברים שמעמיד פסול. כך סיפר הגר"מ גריינמן שליט"א: אחד שאכל בסוכת מעמיד דמעמיד ופתאום שמע שזה בעיה שאל את החזו"א >בליל יו"ט ראשון< האם כעת עלי לאכול שוב בסוכה אחרת? והח...
על ידי אח שלך
17 אוקטובר 2019, 01:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאילת אייפון כדי לסרב ולבזות בעליו

מעניין. הילדים שלך לא נוסעים באוטובוס או הולכים ברחוב ורואים כל יום את אותם שפלים ואומללים מגלגלים כל הזמן כמי שכפאוהו שדים ורוחות ולילין? ברור לגמרי שהם לא נראים חולים מתמכרים אלא כביכול צופים מאושרים בדברים מרתקים ומגוונים. אז איך תחסן את הילד? על ידי שאתה תחשוב שהוא לא מקנא? שאתה תחיה באשליות שהו...