החיפוש הניב 106 תוצאות

חזור

על ידי יהודי
23 אוגוסט 2018, 17:22
עבור לפורום
עבור לנושא

שחיטת מי שמאמין שהתגלה המשיח

האם יש איזה רבב בשוחט הסבור/מאמין שכבר נתגלה מיהו המשיח.
הרי הוא גם מאמין בעיקר זה, ורק חושב שכבר נתגלה.
על ידי מבקש אמת
01 נובמבר 2018, 17:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם כלי המקדש נמצאים כיום במרתפי הוותיקן?

מפרסום בעיתון Wall Street Journal: ישנם מספר עדויות שכלי המקדש עדיין גנוזים במרתפי הוותיקן ברומא. עובדה זאת לא נתנה מנוח לרב יונתן שטענצל, חסיד רדומסק, בעל חברות תרופות ומגיד שיעור. לפני כשנה פנה הרב יונתן לנציג הוותיקן בארץ וביקש ממנו לברר האם כלי המקדש נמצאים בוותיקן. הרב ביקש, שאם כן, ראוי שהאפיפ...
על ידי בר בי רב
11 ינואר 2019, 12:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם הגראי"ל זצ"ל לא נישק את התפילין?

מה הקושיא?
הענין לנשק את המצוות מובא בפוסקים בהחלט. אבל מצינו אדם גדול שקיים את כל הענינים והמעלות וההידורים שיש? כל אדם גדול בוחר לעצמו את הדברים שחשוב לו לעבוד עליהם, והלואי שאני יזכה לקיים לכהפ"ח מה שאני מחוייב בתרי"ג מצוות.
על ידי שמעיה
21 פברואר 2019, 23:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר לעירייה לתת קנס?

זה לא משנה מה אני הייתי רוצה, אם זה גזל זה אסור, ותאמין לי שלא אכפת לי חנויות אחרי 11 בלילה בבני ברק [העירייה מחלקת על זה דוחות כספיים רציניים] ועוד כל מיני דברים כאלה שלוקחים כסף רק כי כך החליטה העירייה. חוץ מזה אפשר לנהל עיר על פי דיני התורה, במסכת בבא קמא אין חיוב ממון למי שכורה גם עשר בורות ברח...
על ידי יעבץ
13 מאי 2019, 13:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ההתבדלות מהסמל הציוני - החלפת הצבע הכחול שבטלית לצבע שחור

המקור במ"ב לצבע התכלת שעל הטלית הוא בסי' ט ה, ס"ק ט"ז: "ומה ששפת הבגד כעין תכלת בטליתות שלנו, בתר עיקר הבגד אזלינן". לגבי מנהג בעלזא אני יכול לספר מכלי ראשון, היות והייתי מתפלל באופן קבוע בבית מדרשם בירושלים בתקופה שהחליפו, לפני כעשר שנים. אכן היה זה בעקבות הפרשה של השעטנז, ואז האדמו"ר הביע את רצונו...
על ידי שמעיה
23 מאי 2019, 23:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שחיטת מי שמאמין שהתגלה המשיח

לא יודע מה כתבת מה לא כתבת. הבאתי מקור למה שאני כתבתי. שלטעון שהאין סוף מתלבש בגוף אדם זה אלילות. לא סתם הגדרת הנוצרים לפי היהדות היא עובדי אלילים בשונה מהמוסלמים על זה הודיתי לך. אני מנסה לחשוב איך להסביר את החילוק שאני בכל זאת רואה בין הנצרות שאכן מוגדרת הלכתית כאלילות, ולבין המצב הנידון לפנינו. ...
על ידי יצחק
01 יוני 2019, 21:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדינת הלכה. [אנכי ה' אלקיך] או הכל או כלום? ואיך עושים שזה לא יהיה מפחיד?

לא את כולם אני זוכר בשמם המדוייק. אציין רק אחד [והשאר מסתמא יובא בעלון הבא] . תלמידו של הרב וואזנר - הגאון רבי יואל טוביאס (רב שכונת שיכון ג' ב"ב?) נ. ב. הזכרת חברי עירייה זה ע"פ הרמ"א הידוע של סדרי עליות לתורה ואכמ"ל... וגם זה מבהיר שזה ענין רציני ולא להתייאש סתם, וכמו שלהבדיל המדינה החילונית קמה ...
על ידי שמעיה
03 יוני 2019, 16:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדינת הלכה. [אנכי ה' אלקיך] או הכל או כלום? ואיך עושים שזה לא יהיה מפחיד?

יוספזון כתב:
03 יוני 2019, 16:28
חלק א׳ ממעל כתב:
03 יוני 2019, 16:13
הגזמת
כרת לנכנס בהר הבית?
כך פסקו רוב מנין ובנין מגדולי ישראל מכל העדות והחוגים.
אני לא מגזים בכלום, אני בס"ה משתדל ללכת לאורם.


ידידי, לעת עתה חיובי כרת אינם מחולקים חינם. אתה יכול להתייחס לנכנס בטומאה למקום המקדש, אך לא למי שנכנס להר הבית שה' - שהוא המכרית - לא הכרית.
על ידי בנציון
04 יוני 2019, 14:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדינת הלכה. [אנכי ה' אלקיך] או הכל או כלום? ואיך עושים שזה לא יהיה מפחיד?

טענה יפה, ובאמת בשל כך הוצרך האגלי טל להוכיח שבתלמוד תורה יש ענין בהנאה ואין זה פוגם בשלא לשמה, וכמבואר בחידושי רבינו אברהם מן ההר בנדרים לז,א שבתורה אין מושג של מצוות לאו ליהנות ניתנו משום שאדרבה עיקר תלמוד תורה ניתנה להנאה, והטעם בזה משום שלימוד התורה עצמה אינו רק היכי תמצי לדבקות בה' אלא הוא עצמ...
על ידי בנציון
04 יוני 2019, 22:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדינת הלכה. [אנכי ה' אלקיך] או הכל או כלום? ואיך עושים שזה לא יהיה מפחיד?

  טענה יפה. אך לענ"ד צריך להעמיק ברגש האדם, ולהפריד כאן בין שני נושאים שונים. כשאלירז לא מתחתן עם הצרפתית בגלל שמרגיש שפוגם בחשיבותו כיהודי, הרי ברגש זה מונחים שתי נקודות: האחת, שמרגיש קשר חזק לעם שלו, והשניה, שמרגיש שהעם שלו חשוב יותר משאר העמים ובכללם האומה הצרפתית, ועל כן לא נאה לו לרדת מרום מעמ...
על ידי איש פשוט מאד
19 יולי 2019, 09:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: החרדים והאינטרנט

מאד תלוי מה אתה מחשיב לגלישה, אם לפתוח את המייל נקרא גלישה אז יש לך הרבה, אם לשלם בנדרים פלוס גם נקרא גלישה אז כבר כל החרדים גולשים. יש הרבה הבדל בין כניסה לאינטרנט מסונן או מבודד (כמו נדרים פלוס) לבין גלישה חופשית ברשת פתוחה. כך שקשה לתת מימדים על זה. אבל אם באמת מדובר על גלישה באינטרנט פרוץ אז בהח...
על ידי יעקב שלם
13 אוגוסט 2019, 12:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: משמעות ארץ ישראל

פרלמן משה כתב:
13 אוגוסט 2019, 11:48
חברת "מקורות" לתשתיות וביוב

חברת מקורות זה לא רק של מים?!

עצתי למנהלי הפורום לעשות תת פורום בנושא ארץ ישראל ירושלים בית מקדש וכל מיני דברים מוזרים של יהודים מאמינים.... כמו במדור אקטואליה
ומי שלא בעניין בגלל שהם בגלות פשוט לא יכנס לשם
על ידי שניאור
25 אוגוסט 2019, 17:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ומוראכם וחיתכם יהיה - גם על שרצים? והאם הפחד מהם הוא קלקול קיצוני וירידת הדורות?

שמעתי פעם מאדם גדול מאוד זצ"ל שהרתיעה והסלידה מחיות כמו מקקים/עכברים וכו' הוא משום איהו לא חזי מזליה חזי, והרי ידוע מה הולך מתחת לאדמה בבית הקברות.
על ידי אמת
26 אוגוסט 2019, 02:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קונטרס נוסחא ישרה

בנתיים לא קראתי את הקונטרס, (הנחתי בצד לקריאה בהמשך) אבל כבר זמן רב יש לי חלום שיוציאו תלמוד חדש שהפנים שלו הוא הנוסח המתוקן המחוור והרהוט ביותר ביותר, ושינויים משמעותיים או שינויים מהנוסח הקודם לשים בצד, זה דבר מאוד נחוץ במיוחד בסדר קודשים, ובמיוחד למי שיש לו סדרי גירסא... וודאי שהנוסח כולל להסיר ו...
על ידי חיים ליצא
27 אוגוסט 2019, 00:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: השבת זועקת הצילו!! גן החיות!!

הוסיף לחזק את דבריך שפעם נזקקתי לשהות בבית החולים בשבת ושאלתי כמה רבנים זצ"ל ויבל"א מתלמידי החזו"א [הגר"ח והגר"מ גריינמן הגר"י ברטלר ועוד ] האם מותר להשתמש בחשמל של הביה"ח ואמרו לי שבביה"ח אין חילול ה' וששאלתי מה אם מעשה שבת ענו לי שאנו לא יודעים החזו"א אסר מפני חילול ה'  ולאומתם הגר"י דרזי [מתלמיד...
על ידי אוהב אמת
27 אוגוסט 2019, 14:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: השבת זועקת הצילו!! גן החיות!!

ברצוני לסנגר על עם ישראל שמאוד רוצה ללכת עם הילדים לראות פיל ואריה וכדומה, ומאחר ואין לו דרכא אחרינא הוא הולך בכאב לתנכ"י. ואפשר לראות בצפון אתרים רבים שהתחילו לסגור בשבת אך ורק כי ראו שזה דרישה של הציבור, כגון האתר רפטינג נהר הירדן מאחר וראה שהציבור נוהר לאתר אבו קייק שהיה הנחשון לסגור בשבת וכן בטב...
על ידי שמעיה
27 אוגוסט 2019, 22:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם זה הגיוני לומר שכך היתה דרכו של הרמב"ם בלימוד?

בן של רב כתב:
27 אוגוסט 2019, 14:02

עכ"פ הרמב"ם ודאי שלא עסק בדרישת דרשות לא מיניה ולא מקצתיה.

 !!!!
????
ועל זה נאמר: יש מקשים בדוחק...
על ידי חיים ליצא
28 אוגוסט 2019, 01:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: השבת זועקת הצילו!! גן החיות!!

אולי כי הגנרטור יכול ליפול. אבל לא הבנתי מה היתה כוונתם כשאמרו שלא יודעים לגבי מעשה שבת, למעשה הם התירו לך או לא? למעשה הם התירו לי ודעת הגר"י דרזי היא שיש מעשה שבת גם בבית חולים משום הפעולת חיסכון שהרי חה"ח מפעילים גנרטורים קטנים ואחר כך מכבים את הגדולים יוצא שפעולה זאת לא נעשתה לצורך פיקו"נ וממלא...
על ידי יעקב שלם
29 אוגוסט 2019, 17:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יש קשר בין תפילת מנחה לקרבן מנחה?

יש תוס' אולי בפסחים שאומר כמה טעמים לשם מנחה
נו מי יודע?
על ידי איש ווילנא
29 אוגוסט 2019, 22:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חינוך להאמין בניסים

לגבי כל סיפורי העוקצנות ודומיהם, את זה כבר אני מכיר לדאבוני מקרוב, מחברים ומכרים, ואני יכול להבטיח לך שמקורו איננו באמונה כלל וכלל, אפילו לא במחשבותיהם של המשקיעים האידיוטים (למרות שדי פעם הם מפטירים בעשרת השם וכיו"ב, הם כמעט ולא מזכירים אותו, תבדוק ותראה) אלא מקורו בעצלנות מובהקת של אנשים שחושבים ...
על ידי מבקש אמת
03 ספטמבר 2019, 23:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חינוך להאמין בניסים

לא אמרתי שאני מבין כפשוטם, אמרתי שהפשטות היא שלא שייך לומר על מי שלא דואג לבניו שהוא רשע שהרי זה מה שאמרה הגמרא לגבי שרק כך דברי תורה מתקיימים. ברור שצריך לדעת את הגדרים בזה. על פ"ב דאבות הביאור הלכה בסימן קנ"ו מדבר, נראה שדווקא כן לומדים כפשוטן. יומא כג. הגמרא עצמה אומרת שצערא דגופא וכשלא ביקש מחי...
על ידי מכון קול יוסף
04 ספטמבר 2019, 21:10
עבור לפורום
עבור לנושא

כיצד יתכן לדייק מהשו"ע בלי לראות את מה שכתב בבית יוסף?

מרן השו"ע, כתב את ספרו הבית יוסף כספר הלכה המאגד בתוכו את כל ההלכות הנצרכות בבירור נרחב להלכה למעשה. אחרי כן, כתב את ספרו השלחן ערוך שמטרתו - כמבואר בהקדמתו: ''לחלקו לחלקים שלשים ללמוד בו בכל יום חלק ונמצא שבכל חודש הוא חוזר תלמודו''. ושם ביאר שספרו זה הוא ''ללקט שושני ספירי אמריו בלשון צח ובדרך קצר...
על ידי איש ווילנא
05 ספטמבר 2019, 16:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שופטים ושוטרים בשעריך. מה נשתנה?

על דרך הפשט שעד עכשיו המינוי של השופטים ושוטרים נעשה מלמעלה למטה על ידי משה רבינו כמו השופטים של פרשת יתרו ועכשיו שנתפזרו לכל מקומות מושבותייהם הרי מוטל על שבט ושבט ועיר ועיר להתעורר מלמטה ולמנות שופטים ועל דרך הדרש ההלכה ידועה שבארץ ישראל יש חיוב מינוי שופטים בכל עיר ועיר מה שאין כן בחוץ לארץ שדי ב...
על ידי שאר לעמו
08 ספטמבר 2019, 00:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מצאתי עצמות - מה עלי לעשות?

אח שלך כתב:
08 ספטמבר 2019, 00:11
סתם שאלה: מה הגודל של עצם שחייב בקבורה?
עצם כשעורה מטמא, וחייב בקבורה.

צירוף של חשש עצם גוי, צריך לשאול ולקבוע ע"פ מומחים.
על ידי כרם
08 ספטמבר 2019, 00:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מצאתי עצמות - מה עלי לעשות?

בבזק מופיע מספר של הרב שמידל
5794534 - 03
על ידי יעקב שלם
08 ספטמבר 2019, 23:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יהודים בזמן בית ראשון היו מתפללים?

סלקא דעתך כתב:
08 ספטמבר 2019, 20:46
עוד היה מעמדות שהתפללו על הקרבנות שיתקבלו, ומבואר שהתפילה היא לא רק במקום הקרבן. אלא אף עם הקרבן.

משם קצת ראיה להיפך רק אנשי מעמד היו מתפללים בשליחות ישראל
על ידי מוחל וסולח
11 ספטמבר 2019, 21:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר לומר על איסור עריות "אפשי ואפשי ומה אעשה שאבי שבשמים גזר עלי"?

לכאורה מותר, ומובא בשם ר' יצחק דמן עכו דמי שלא חשק לאשה הוא דומה לחמור ופחות ממנו והטעם כי מן המורגש צריך שיבין העבודה האלוקית (ראשית חכמה, שער האהבה סוף פרק ד') כמדומני, שיש לחלק בין שתי נקודות. המושג אפשי ואפשי צריך להתייחס לעצם הנושא. באופן כללי. אך בהרהור ספציפי, וממוקד, שם לא ניתן לומר אפשי וא...
על ידי מוחל וסולח
11 ספטמבר 2019, 21:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר לומר על איסור עריות "אפשי ואפשי ומה אעשה שאבי שבשמים גזר עלי"?

לכאורה מותר, ומובא בשם ר' יצחק דמן עכו דמי שלא חשק לאשה הוא דומה לחמור ופחות ממנו והטעם כי מן המורגש צריך שיבין העבודה האלוקית (ראשית חכמה, שער האהבה סוף פרק ד') כמדומני, שיש לחלק בין שתי נקודות. המושג אפשי ואפשי צריך להתייחס לעצם הנושא. באופן כללי. אך בהרהור ספציפי, וממוקד, שם לא ניתן לומר אפשי וא...
על ידי איש ווילנא
12 ספטמבר 2019, 15:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה מותר לרבים ללכת לכותל? הרי מכשילים בזה יהודים באיסורים חמורים!

הרב שאר לעמו ישנו מכתב של רבי יחזקאל לווינשטיין באור יחזקאל מכתב תלז הוא מדבר על גודל הניסים במלחמת ששת הימים [משהו מחו"ל כותב לו על השמחה אצליהם בניסים. ורבי יחזקאל כותב לו שאם היה בארץ ישראל היה מרגיש את גודל הנס פי כמה] והוא מסביר זאת על דרך המדרש שהגאולה תבוא קמעה קמעה אז בקשה היו דעות נוספות [א...
על ידי יעקב שלם
12 ספטמבר 2019, 23:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אני מחפש מידע מקצועי על התחזיות וההשערות בנושא: תוך כמה זמן החרדים יהיו כאן רוב.

אין הברכה שרויה אלא בדבר הסמוי מן העין. אלא שלדאבון, גם מה שנקרא 'חרדי' כבר לא כל כך ה"י - יש לך תחזית מתי זה יתחדד עוד יותר ? ..... אנחנו בפתחה של תקופה חדשה של היהדות החרדית בארץ ישראל של אחרי המלחמה העולמית. יש עמנו נביא איך תראה התקופה הבאה? ואם חשקה נפשך במספרים שלא לוקחים בחשבון את המהות שציי...