החיפוש הניב 39 תוצאות

חזור

על ידי zxc
05 אוקטובר 2019, 22:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה זה העולם הבא? אחרי המוות, אחרי הגאולה, או הרוחניות של העולם הזה?

שמעתי פעם ממקובל אחד גדול, (מקובל אמיתי, ואין כוונתי שהוא משתמש בקבלתו ואהמ"ל, עכ"פ גאון אדיר בנגלה ויודע ספר בנסתר) לא זכיתי להבין בדיוק, ולכן לא אוכל לבאר יותר ממה שאכתוב, אבל זה מה שהוא אמר: בעולם הבא, אין זמן. הזמן הוא בריאה בעוה"ז כידוע. ולכן, כל אחד מאיתנו נמצא כרגע גם בעוה"ב, ויכול להיות שהוא...
על ידי zxc
17 אוקטובר 2019, 02:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאילת אייפון כדי לסרב ולבזות בעליו

כך סבורים כבוד המחנכים הדגולים 'ברל' ו' מכל מלמדי השכלתי', אך מחנכים מפורסמים ורבנים ואישים רבים מספור,טוענים וסבורים אחרת, ואדרבה ואדרבה כמה שיותר להחדיר הם את המיאוס שבזה. ואכהמ"ל
על ידי zxc
17 אוקטובר 2019, 02:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חזרתי הביתה הערב והסוכה קרסה. מה לעשות?

במבי כתב:
16 אוקטובר 2019, 19:53
יין (בהבדלה) הינו סגולה לבנים
הסבר עד הסוף, יין שנשפך, זה יוצא 'נזק' ל'יין' הוא סגולה לבן 'זכר'(=227)
על ידי zxc
22 אוקטובר 2019, 21:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה עושים היום הח"וצניקים בקריאת התורה

יצחק כתב:
22 אוקטובר 2019, 21:13
אכן כך נוהגים?
אכן כך נוהגים!
על ידי zxc
22 אוקטובר 2019, 21:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאילת אייפון כדי לסרב ולבזות בעליו

אז מקריאת הרבה מהתגובות באשכול זה, אני די חושש מעצם זה שיש לי אינטרנט (מסונן מאד כמובן, לצורך פרנסה כמובן), כי אני רואה איך שהאנשים פה מתחילים לפזול לכיוון ה'אייפון' רח"ל..... אז לחינם מדברים עליו כל גדו"י, לחינם כל מי שרק מתעסק בענין, אפי' מעט, מדבר עליו בכל החומרה, בכדי שיגיעו כמה אברכים שיש להם א...
על ידי zxc
23 אוקטובר 2019, 21:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אחרי ר"ה - למה לא רואים שינויים דרסטיים

השינוי לא חייב להתבצע למחרת שמח"ת, אלא במשך השנה. נו? ואין מספיק שיוניים דרסטיים במשך השנה.
החלפת מקומות עבודה, חולי, נחת, ועוד ועוד הרבה מאד
על ידי zxc
23 אוקטובר 2019, 22:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טעות בזמירות שבת ?

כפי שכתבתי כבר היו ויכוחים ע"ז, ואני סבור, וכך קיבלתי מרבותי, שכל דבר שנתפרסם בכלל ישראל (ובפרט זמירות שבת, שצדיקים אמרו, שמה שנתפרסם בכלל ישראל, נתחבר ברוח הקודש) הרי זה מן השמים, וא"כ, מי שעושה כל דבריו ע"פ הרב דושינסקי או סידור בית יעקב, מצוין. אך למי שיש דרך ומסורת, לא הולך לשנות ככל העולה על רו...
על ידי zxc
26 אוקטובר 2019, 23:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בראשית - דווקא קין חי הכי הרבה שנים

בחת"ס מביא מזה שאין אנו יודעים ומבינים חשבונות שמיים - שכן הבל הצדיק חי רק 52 ימים וקין שחטא, חי הכי הרבה, ומ"מ לאחר מעשה, קין נאבד זרעו במבול משא"כ הבל ירד לעולם שוב בגלגול של שת וממנו הושתת העולם. פלא בעיני מה שמצטט החת"ס שנאבד זרעו של קין. הלא כתב רש"י על אחות תובל קין - נעמה שהיא אשת נח. נעמה ה...
על ידי zxc
27 אוקטובר 2019, 19:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאילת אייפון כדי לסרב ולבזות בעליו

וכאן מתחיל שוב הויכוח מתלכתחילה, זה היה עיקר הויכוח עד כאן, יש שאמרו שאסור לחנך ילד להיבדל מאייפון, ויש שאמרו שמותר וצריך וחייבים. אני הק' יש לי מורה דרך [ב"ה], והוא אמר ברורות: כן! לחנך להיבדל מזה! איני חולק כלל על מורה הדרך שלך תורה היא וללמוד אני רוצה. האם זה הדבר היחידי שאתה מחנך להיבדל מהם? אי...
על ידי zxc
27 אוקטובר 2019, 19:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאילת אייפון כדי לסרב ולבזות בעליו

וודאי וודאי שהעיקר הוא הרוממות והחיובי, אבל זה לבד בלי הגבלות ברורות שווה "אפס" אחד גדול. גם בתורה מצאנו "בנים אתם לד' אלקיכם, ו... לא תגודדו" "עם קדוש אתה... לא תאכלו..." וכו' עוד הרבה. אבל על מה הפוקוס מה השיח מה האווירה האם החינוך הוא על סור מרע או עשה טוב האם ה"יצליחנו שכרו" או "יכריתנו עונשו" ...
על ידי zxc
30 אוקטובר 2019, 01:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חובת תשלום באוטובוס בנסיעה בין עירונית בחוסר מקום ישיבה

כל הטענות צודקות לעצם הענין
אך לאחר שודאי משרד התחבורה מחייב לשלם, אף באין מקום ישיבה, א"כ אם אינך רוצה אל תעלה לאוטובוס, אבל משעלית הינך מחויב. לכאורה.
על ידי zxc
31 אוקטובר 2019, 22:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מודעות וסיפורים וחומרים מעניינים בנושא ההתרחקות מפגעי הטכנולוגיה והמסתעף

מבקש אמת כתב:
31 אוקטובר 2019, 20:24
אינכם מרגישים צבועים...
קודם כל, למה אתה מדמה בנק לפורום תורני לגמרי, ש...(לי עכ"פ) אין כדוגמתו ללא המחשב (להיכנס ללמוד בכולל אין ביכולתי כעת, וכאן אני נהנה ומחכים מידיעות תורניות מעשירות).
שנית, לדאובני אני כן נכנס לבנק במחשב, אך אני מעריץ "און קוק ארויף" על מי שלא נכנס.
על ידי zxc
02 נובמבר 2019, 20:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדוע מזלזלים במצות קציצת הצפרנים בערב שב"ק???

כמובן שאין צריך להדגיש, שכל הנושא הוא ע"פ הלכה, אך ע"פ קבלה וודאי שיש קפידא גדולה, לקצוץ כל ער"ש, ולא להישאר עם הצפרנים שהם החיצונים בשבת. ואצל החסידים מקפידים כולם מאד בזה
על ידי zxc
03 נובמבר 2019, 21:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כמה יהודים צפויים להיות כאן בתחיית המתים? איך נעמוד בזה?

קדושת לוי סוף פרשת ואתחנן​​​​​​ אמנם הנה ידוע המחלוקות בין המקובלים למחקרי האלקים בענין אדם אשר נתגלגל בכמה גלגולים באיזה גוף יתחדש. שדעת המקובלים בגוף הראשון. ודעת המחקרים, בגוף האחרון. ולי נראה בדרך ממוצע, דהנה ידוע שרמ"ח מצות עשה הם נגד רמ"ח אברים, ושס"ה לא תעשה הם נגד שס"ה גידין וכל אבר הוא נגד...
על ידי zxc
04 נובמבר 2019, 00:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פת שחרית

שו"ע או"ח סקנ"ז ...ולא יאחר יותר דהוי כזורק אבן לחמת אם לא טעם מידי בצפרא . ובמשנ"ב שם סק"ה (ה) אם לא טעם מידי בצפרא - אבל אם טעם מידי לא הוי כזורק אבן לחמת ומ"מ לכתחלה נראה דנכון לקבוע סעודה בששית אף אם טעם מידי בצפרא דהא דרכן היה לאכול פת שחרית קצת וכדאמרינן בגמרא [סוכה כו] כד טעם בר בי רב ועייל ל...
על ידי zxc
04 נובמבר 2019, 20:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היתר לפרסום מו"מ בעלון שבת

וְשִׁנַּנְתָּ֣ם לְבָנֶ֔יךָ וְדִבַּרְתָּ֖ בָּ֑ם בְּשִׁבְתְּךָ֤ בְּבֵיתֶ֨ךָ֙ וּבְלֶכְתְּךָ֣ בַדֶּ֔רֶךְ וּֽבְשָׁכְבְּךָ֖ וּבְקוּמֶֽךָ בטח בטח, הוא עושה את זה רק להרביץ תורה. למה נשמע לי שאתה היחיד שמאמין בזה? ואולי גם זה לא. איני יודע במי ואם מדובר. אך אני מכיר כמה מוציאי עלונים, שכל כוונתם רק לשם שמי...
על ידי zxc
05 נובמבר 2019, 13:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקומות קדושים וכדומה שאינם נכונים

קיבלת את זה לכאורה, מניימן הגבאי של הרב מנשה רייזמן, והוא דיבר מזה היום, ואמר שהוא מהקברים היחידים של לפני המבול אכן קיבלתי ממנו ולא הספקתי לשמוע השיעור. חוץ מזה רציתי לשמוע אם יש עוד שיש להם מה להגיד על כך. ואם כבר שמעת את השיעור אודה לך אם תכתוב כאן מעיקרי הדברים בנושא מערה זו. הוא לא אמר משהו מי...
על ידי zxc
05 נובמבר 2019, 23:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קידוש מול שלום זכר

להודות לבורא בפני רבים ובביהכנ"ס זה יותר לאכול וללכת ופחות אווירה של בתוך רבים אהללנו (אא"כ כולם מקשיבים לדרשה אם נאמרת... על נקודה זו, מי אמר שהדרשה היא ההלל, האם לא מספיק ניגון ברבים. ועוד יותר, עצם חלוקת האוכל לכולם, היא ההודאה. "שמחתי ושימחתי אחרים" לשון רש"י. ועוד יותר,עצם אכילת האוכל, היא ההו...
על ידי zxc
06 נובמבר 2019, 00:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת עזרה. טקסט של ראשית חכמה, שער האהבה פרק ד'

אם יש אשכול אחר, שבו עונים על כאלו בקשות. עמכם הסליחה פרק זה יהיה בבאור אהבת השכינה וכיצד פרק תהיה אהבתנו בה כדי שלא תוכל להפרד. וזהו המציאות הנלמד מפרשתו של אותו רשע ופרושו במה שפרשו המפרשים ובפרט הר' מנחם מרקנטי עליו השלום, שכתב ששכם בן חמור החוי שבא על דינה סודו הוא הנחש שבא על חוה, והינו חוי לשו...
על ידי zxc
07 נובמבר 2019, 21:12
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי zxc
07 נובמבר 2019, 21:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קידוש מול שלום זכר

ישנה אגדה שהיתה בחורה ש'נתקעה' בשידוכין, והלכה למרן הקה"י ושאל אם עשו קידוש כשנולדה, ולאחר שעשו קידוש (...) מצאה את זיווגה. אמנם הגרח"ק אמר בתוקף שלאחיותיו ולבנותיו לא עשו קידוש. מה שהתברר ככה"נ שהחליפו עם הסיפור הזה בין הסטייפלער ובין האדמור מהורנסטייפל בלא לסתור את דברי אמונת אומן דלעיל, על ההשגח...
על ידי zxc
07 נובמבר 2019, 21:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדוע מזלזלים במצות קציצת הצפרנים בערב שב"ק???

ללא קשר לויכוח החשוב, מענין לענין באותו ענין ידוע שאחד מראשי המשכילים בא להרה"ק המהר"י מבעלזא שהקים את תנועת "מחזיקי הדת" נגד המשכילים והציע לעשות פשרה, החרדים יתפרשו קצת והמשכילים יבואו לקראת. הרה"ק השיב אחשוב ג' ימים, לאחר ג' ימים ענה, חשבתי בדעתי להתפשר במנהג קציצת הצפרנים נהוג להוסיף ג' חתיכות ע...
על ידי zxc
08 נובמבר 2019, 12:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חלאקה בציבור הליטאי

[להודעתך האחרונה: אני מבין את הצורך הפסיכולוגי שלך לגדף את מי שחושב אחרת ממך, אבל אני לא מבין למה אתה חושב שצריך לתקוע את זה כאן באמצע הדיון] סליחה שאני מתערב, לאורך כל תולדות ימי חיי הפורום, ישנם ויכוחים רבים מספור, שכולם בנויים על אותו אדן: האם ניתן ורצוי לשנות ממנהג ומסורת אבות או לא (וע"ז גם יה...
על ידי zxc
08 נובמבר 2019, 13:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

יואל נהרי כתב:
08 נובמבר 2019, 09:32
היכי תימצי שאדם אכל אכילה אחת, ומתחייב בגללה ב 24 ברכות?
הגעתי ל-23 ברכות, שכח 'אתה חוננתנו', ואכל פת. מתחייב בברכהמ"ז ושמו"ע: 19-4=23
על ידי zxc
08 נובמבר 2019, 13:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

היכי תימצי שאדם אכל אכילה אחת, ומתחייב בגללה ב 24 ברכות? הגעתי ל-23 ברכות, שכח 'אתה חוננתנו', ואכל פת. מתחייב בברכהמ"ז ושמו"ע: 19-4=23 נכון. לזה התכוונתי. 19 של שמו"ע, ענט"י והמוציא, ו3 ברכות של ברהמ"ז אולי לא ספרת את ענט"י [אולי בצדק]. לא ספרתי את ענט"י וגם לא את המוציא, כי את זה הוא כבר עשה. אך א...
על ידי zxc
08 נובמבר 2019, 13:41
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי zxc
08 נובמבר 2019, 13:46
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי zxc
09 נובמבר 2019, 22:55
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי zxc
09 נובמבר 2019, 23:02
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי zxc
09 נובמבר 2019, 23:10
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.