החיפוש הניב 191 תוצאות

חזור

על ידי בן ישיבה
16 מרץ 2016, 13:57
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי בן ישיבה
16 מרץ 2016, 23:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם זכור הוא חובת יחיד?

בשו"ע סי' קמ"ו כתוב שכל הקולות של קה"ת לא נוהגות בזכור ופרה, אבל אולי בדיעבד עדיין יש מקום לעיין שמי שנרדם בשעת קריאת זכור לא יצטרך לשמוע פעם אחרת, כיון שזכור היא בגדר קריאת התורה, וקריאת התורה היא חובת ציבור וככל שהי' חלק מהציבור שקיימו את קריאת התורה, יצא ידי חובתו. לכאו' יש בזה בראשונים והאחרוני...
על ידי בן ישיבה
20 מרץ 2016, 00:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מרדכי אשם?!

בפשוטו יש לבאר (וכמדומני ראיתי זאת בחד ממפרשי הש"ס - אך איני בטוח בזה ) דכאן איירי עוד קודם הישועה, שהיה נראה כי מרדכי אשם בהכל ולכן אמרו כן, ובזה פליגי רבנן ורבא, אם מה שייחסו את מרדכי היה קודם הישועה שאז היה נראה כי הוא אשם בהכל, ולכן אמרו ראו מה עשה לי יהודי ומה שילם לי ימיני, או לרבנן הייחוס הוא...
על ידי בן ישיבה
29 מרץ 2016, 23:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כפר לעמך ישראל...

לפני י"ב חודש נהרגו שני יהודים על מדרגות ישיבת חכמי לובלין בב"ב ע"י יהודים חרדים שנחפזו לדרכם ורמסו ברגליהם את אחיהם עד לצאת נשמתם. לא נשמעה על כך שום עצרת או התעוררות, או איזה זעזוע ציבורי זכר לעגלה ערופה. אקוה שהזכרת הענין כאן יש בה מקצת מהסרת חרון אף על המעשה הנורא הלזה. אכן ידוע לי על אחד מגדול...
על ידי בן ישיבה
29 מרץ 2016, 23:36
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי בן ישיבה
11 אפריל 2016, 00:01
עבור לפורום
עבור לנושא

איך נוהגים היום לגבי חליבה בשבת במשק חרדי

השאלה היא איך חולבים באופן שאין חילול שבת, ובד בבד יוכלו להשתמש עם החלב, ולא יהא בזה איסור דש,
התעוררתי לכך מאחר שהייתי בשבת במושב יסודות וראיתי שחולבים בשבת, שאלתי לאחד אמר לי שיש בזה היתר,
והשאלה אם זה גם לפי החזון איש
על ידי בן ישיבה
07 מרץ 2017, 01:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: וציפית אותו זהב טהור מבית ומחוץ תצפנו

חיפשתי ומצאתי כעת בספר פנינים משלחן גבוה שהביא בשם הגר"א מוילנא, אך כפי הנראה לא דייקתי היטב, ואביא כאן מה שכתב בלשונו, לתועלת הלומדים, תירץ הגר"א, תיבות 'מבית ומחוץ' אינן מוסבות על הארון האמצעי, של עץ, רק על ה'זהב טהור', כאילו כתוב 'מבית של זהב ומחוץ של זהב תצפנו' - את הארון. דהיינו, שכשנתן את ארון...
על ידי בן ישיבה
07 מרץ 2017, 02:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שולחן שבת עם ילדים

אשתדל להעלות כאן מהנסיון שלי, א' לפני שבת אני מכין עם כל ילד מגיל 5 ומעלה 3 חידושים או משלים על הפרשה לפי הבנתו, ולפי הרמה שלו, ואני מדפיס לכל ילד את שלו על דף, ב' אני משתדל מאד שכל החידושים וכד' יהיה על אותו נושא, ג' ואז בסעודה כל אחד מתחילת הסעודה כבר רוצה להגיד, אך כמובן יש לזה סדר רק אחרי המנה א...
על ידי בן ישיבה
20 אפריל 2017, 03:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: המשך קיום הפורום שלנו

ודאי שהייתי שמח להשתתף,
אך לדעתי צריך לראות איך מפרסמים חזק את הפורום כדי שיהיה יותר פעיל ויותר משתתפים,
על ידי בן ישיבה
07 אוגוסט 2017, 20:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

לטענת הרבנים המתירים, הבראקלי דומה לעוף הבלאדי עליו יש מסורת. אך הגר"מ ברנסדורפר טוען כי לא ניתן להתיר את הבראקלי על סמך הבלאדי שכן, הוא משונה בתוארו וצורתו, והוא מנתר בקפיצות גדולות יותר מתרנגול בלאדי. אם אכן מדובר בעוף שאין עליו מסורת, פסק הרב ברנסדורפר, כי יתכן שזה עוף הדורס ודינו כעוף טמא. [/b]...
על ידי בן ישיבה
15 אוגוסט 2017, 18:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

לכאו' ולפע"ד אצל האוסרים העיקר חסר מן הספר, לאסור את הבראקל זה לא חכמה, הקונץ הוא לומר שהפטם מותר והבראקל אסור, זאת הבעיה הגדולה. הלא הפטם מורכב כמה וכמה פעמים כמו שכתב הרב וואזנר, והרי גם הרב שטרנבוך כתב בעבר שהוא בעייתי. לכן כל הלשונות החריפים של הגר"מ ברנדסדורפר, שאין יודעים מה החשיבות של מסורת ...
על ידי בן ישיבה
15 אוגוסט 2017, 18:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לשנוא ולתעב דברים אסורים

לפי המבואר בכל המצוות בתורה מסביב לעבודה זרה, הרי שבעבודה זרה יש ענין מיוחד של להתרחק בתכלית הריחוק ממה שקשור לעבודה זרה, ונאמרו בזה הרבה מצוות הקשורים לזה, הן לגבי עבודה זרה עצמו והן לגבי הגויים עובדי עבודה זרה, וכפי המבואר בספר החינוך הרי שגם הריגת ז' עממין הוא גם מיסוד הריחוק והתיעוב לעבודה זרה, ...
על ידי בן ישיבה
27 אוגוסט 2017, 18:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

מי שמעיין היטיב במכתבו של בעל שבט הלוי, וכן במכתבו של הראב"ד בתשובות והנהגות ח"ד סימן קפד, יראה שלא פקפקו בעופות שלנו, אלא עוררו שצריך לעמוד בפרץ לעשות השגחה שלא יערבו עופות טמאים בהכלאות, אבל לא קבעו שכך המצב היום, אלא שצריך לפקח על העתיד. וב"ה העיד הגרמי"ל לנדא שבעופות שלנו אין הבעיות שהזכירו בעל...
על ידי בן ישיבה
30 אוגוסט 2017, 12:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

קונטרס צפור טהור השלםr.pdf
על ידי בן ישיבה
30 אוגוסט 2017, 18:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

תכן באמת שהעופות שישנם בתוניסיה אין עליהם עדות מדעית שהם נקיים ולא מוכלאים אולם המציאות היא שאת אותו מין בדיוק אכלו שם ואוכלים שם. ולאותו א' שהעיר שצריך מקום עם ת"ח יואיל בטובו לדעת שהחכמים שהיו בתוניס ובטורקיה הינם לא פחות חכמים מרבני אירופה!!! יתכן כי יש להביא בקשר לכך את דברי הרא"ש כלל כ' הובא ב...
על ידי בן ישיבה
11 ספטמבר 2017, 16:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך עושים שאתרוג יהיה צהוב?

כאחד שמתעסק בתחום, עדיף לקחת תפוחים אדומים לא זוכר איך קוראים לזה אולי גראנד, 1 להכניס בתוך שקית סנדויץ' לא המרשרש אלא החזק האטום יותר, לקשור את השקית, ולהניח את התפוחים על השמש שעה שעתיים עד שהשקית מתחיל להזיע בפנים, 2 אז לקחת קןפסא אטומה של פלסטיק או סיר וכד', לרפד את הקופסא מבפנים עם כותנה (לדוגמ...
על ידי בן ישיבה
26 ינואר 2018, 02:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמעון פטרוס היה צדיק או 'פטר חמור'? ואולי גם חיבר את נשמת כל חי? עבודה זרה י.

את המאמר שכתבתי בנושא זה עדיין לא מצאתי אבל אני מעלה בינתיים מה שכן מצאתי

מאמר 2.pdf
לעזי רשי.pdf
מאמר1.doc
רשי דפור ורשי עין יעקב.doc
על ידי בן ישיבה
30 ינואר 2018, 01:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הפולמוס בענין יוסף שפיל

קיים כבר אשכול בעניין למה לפתוח עוד? סתם שואל! https://tora-forum.co.il/viewtopic.php?f=24&t=1274 סליחה אני מתנצל אני כדובר אידיש הכנסתי לחיפוש המילים יוסף שפיל ולא מצאתי, אי לכך פתחתי אשכול חדש, אז בבקשה מההנהלה שיצרפו את האשכול לאשכול הקודם, ויוסיפו בכותרת את המילים יוסף שפיל לתועלת אלו הדוברי אי...
על ידי בן ישיבה
30 ינואר 2018, 01:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הפולמוס בענין יוסף שפיל

אף אחד לא האשים אותך ח"ו, ולשון הקודש אינה שפת הציונים, וגם הדוברים לא לשון הקודש אינם דוברים 'ציונות' אלא שפת העם! עדיין לא מצאתי את המילה 'הצגה' בלשון הקודש אולי אני טועה, וגם לא אמרתי כי מי שמדבר את שפת הציונים או שפת העם כלשונך הוא דובר ציונות, אך המציאות היא כי הם יסדו את השפה, על אף שכהיום בא...
על ידי בן ישיבה
28 פברואר 2018, 14:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מרן ראש הישיבה הגר"ש אויערבך זיע"א

שמעתי שהיתה אשה אלמנה שבמשך שנים ארוכות גם לעת זקנותו היה הולך קבוע לביתה כדי לעודדה ולשמחה, משהו יודע יותר פרטים על המעשה? גם אם שמות? אבל אכן ואכן דברים מבהילים על הרעיון לבחון הילדים ולכתוב בפתק של שבת !! לי ידוע על אלמנה בשכונת קרית צאנז בירושלים אשר היה לו קביעות כל יום שלישי אחה"צ לבקר בביתה ...
על ידי בן ישיבה
07 מרץ 2018, 01:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הולכת הס"ת לבימה דרך ימין

מה שאני מחפש הרב זמן מקור, הוא בשטיבלאך אשר לפעמים מביאים ס"ת משטיבל אחר ודלת הכניסה לשטיבל הוא בצד המערבי של השטיבל כך שנכנסים עם הס"ת מצד מערב, המנהג הנהוג הוא גם באופן כזה הוא להקיף את הבימה דהיינו בעת הכניסה לעלות עם הס"ת עד מקום החזן ומשם לעלות דרך ימין ובהחזרת הס"ת פונים משמאל הבימה ומקיפים את...
על ידי בן ישיבה
13 מרץ 2018, 00:14
עבור לפורום
עבור לנושא

מסורת טחינת החיטים ביד או במכונה

כהיום כל אלו שמקפידים על מצות יד ולא על מצות מכונה, מקפידים שלכה"פ לליל הסדר יהיה מקמח של ריחיים של יד, ומשום לשמה, והנה נתעורר לי דלכאו' מהיכן נלקח חומרא וקפידא זו, הלא בהראשונים האריכו שעיקר דין שמירה הוא משעת טחינה שאז הוא בקירבת מים שצריך ליזהר שלא יגעו הקמח למים בשעת הטחינה והיינו ריחיים של מים...
על ידי בן ישיבה
27 אפריל 2018, 00:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הציון הקדוש של רבי חיים ויטאל זיע"א

ר' נפתלי
מה שאתה מביא שהר' פינטו כך טען בשעתו לבד"צ הכל טוב ויפה
השאלה היא איזה אמינות יש לדבריו, לא משנה אם זה מהיום או מלפני שלושים שנה,
העליתי כאן נקודה מעניינת לגבי קברו של בעל המקדש מלך הגה"ק ר' שלו' בוזגלו
על ידי בן ישיבה
29 אפריל 2018, 11:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חדר לידה, מהו בהזכרת ש"ש

מזל טוב
תזכה לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים ולהכניסו בבריתו של אברהם אבינו בעיתו ובזמנו
אסאך אסאך אידישע נחת
על ידי בן ישיבה
11 מאי 2018, 03:18
עבור לפורום
עבור לנושא

תשובת בעל המנחת יצחק לאסור מדינא

שו"ת מנחת יצחק חלק ה סימן א בענין איסור כניסה להר הבית בזמן הזה. על דבר השמועה מהפריצת גדר הנוראה, שעלה על דעת ח"א, להתיר הכניסה להר הבית, אחרי טבילה ובחליצת נעלים. והנה לא אאריך פה, בעיקר פלוגתת הרמב"ם והראב"ד, בנוגע לקדושת המקדש בזמן הזה, שכבר כתב המג"א (בסימן תקס"א ס"ק ב'), דדברי הרמב"ם שרירים וק...
על ידי בן ישיבה
11 מאי 2018, 12:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הר הבית והמחוזות

@יושבי יעבץ כבוד התורה [שבשמו פתחת את האשכול] הוא לומר לך מפורשות- אין לנו קומץ החרדים ההולכים בדרך החזו"א והגרי"ז [אני כתבתי כאן שמות של רבותנו הליטאים, אבל כמובן שה"ה לחסידים ההולכים בדרך קדוש ה' מבלז והגאב"ד דטשעבין וכדו'] שום מקום באינטרנט, בכל פורום משתלטים מיד בעלי האג'נדה שבאים להראות לנו כמ...
על ידי בן ישיבה
11 מאי 2018, 12:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הר הבית והמחוזות

פסוק לי את פסוקך.. במדבר יח, ז. ואתה ובניך אתך תשמרו את כהנתכם לכל דבר המזבח ולמבית לפרכת ועבדתם עבדת מתנה אתן את כהנתכם והזר הקרב יומת. כאן כתוב שאפילו שעכו"ם לא מצווים על איסור כניסה למקדש בכ"ז מוטל עלינו (דין שמירה בכהנים ולווים) האיסור למנוע זר מלהכנס למקדש. חשבת שבאמת מותר להם להכנס?! וז"ל החי...
על ידי בן ישיבה
11 מאי 2018, 13:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הר הבית והמחוזות

ובשונה משראל שאנו מצווים בערבות ומדין ערבות שכל ישראל ערבים זה לזה ואם אינו מוחה נתפס בעבירות חבירו, וכפרתו של ר' אלעזר בן עזריה, וכד',
וע"כ מחובת גדולי ישראל לצאת למחות על פירצה הנעשית,
הרי שעל הערבים אין לנו שום ערבות והדבר היחיד שעלינו מוטל הוא תפילה קמי שמיא שיגאלינו בקרוב
על ידי בן ישיבה
13 מאי 2018, 09:58
עבור לפורום
עבור לנושא

עזרה לגבי שם לתינוק

ב"ה נולד לי היום בן,
ויש לי סבא שעדיין חי והשם שלו הוא ארי'ה אך קוראים לו לייב, השם לייב אצלו זה רק כינוי ולא השם שלו, השאלה שלי אם אני יכול לתת לבן שלי את השם לייב או שזה בעיה בגלל שהסבא ר' אריה המכונה לייב עדיין חי