החיפוש הניב 309 תוצאות

חזור

על ידי כבוד שמים
26 מרץ 2016, 22:01
עבור לפורום
עבור לנושא

כפר לעמך ישראל...

לפני י"ב חודש נהרגו שני יהודים על מדרגות ישיבת חכמי לובלין בב"ב ע"י יהודים חרדים שנחפזו לדרכם ורמסו ברגליהם את אחיהם עד לצאת נשמתם. לא נשמעה על כך שום עצרת או התעוררות, או איזה זעזוע ציבורי זכר לעגלה ערופה. אקוה שהזכרת הענין כאן יש בה מקצת מהסרת חרון אף על המעשה הנורא הלזה.
על ידי לחזות בנועם
29 מרץ 2016, 22:33
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי מנהל ישן
01 אפריל 2016, 12:05
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי אחד התלמידים
11 אפריל 2016, 00:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך נוהגים היום לגבי חליבה בשבת במשק חרדי

ביסודות יש היום מערכת אטומטי והבהמות חולבות עצמן בלי שום התערבות בני אדם. היה פעם כתבה על זה ביתד נאמן, וראיתי זה בעצמי. מרגילין הפרות ללכת מעצמן למכונות חליבה והכל נעשה ע"י מערכת רובטי ממוחשבת.
מסתמא אפשר לקבל יותר פרטים מאחראי על משק החלב: ר' אלעזר בר זאב, 0507355114
על ידי כבוד שמים
11 אפריל 2016, 07:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך נוהגים היום לגבי חליבה בשבת במשק חרדי

ביחס לשאלה אם זה גם לפי החזו"א.
הרי החזו"א עצמו היקל בהסכמת הגרח"ע להשתמש במכונת חליבה, ומכונת החליבה בקיבוץ ח"ח נבנתה לפי הנחיותיו המפורטות.
על ידי מוטי
18 אפריל 2016, 06:42
עבור לפורום
עבור לנושא

חידו"ת ופנינים ממרנא הגרח"ש ליבוביץ זצוק"ל

ניתן להשיג בבני ברק בישיבת פוניבז' (בשערי אשר) ובירושלים בבית מרן זצוק"ל רחוב מא"ש 19. המחיר 2 שקל. (ניתן גם ליצור קשר בטלפון 0548497743. וכן כל מי שיש לו חומר ממרן רה"י נא להעביר להנ"ל).
על ידי כבוד שמים
01 מאי 2016, 13:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בארה של מרים, - עזרה לצורך עבודה תורני

"אמר רבי חייה בר אבא: כל מי שהוא עולה להר הישימון וראה כמין כברה קטנה בים טיבריא זו היא בארה של מרים" (תלמוד ירושלמי, מסכת כתובות סז א). "אמר ר' תנחומא: אפילו במים הקדוש ברוך הוא עושה שליחותו. מעשה במוכה שחין אחד, שירד לטבול בטבריא, וארעת שעתא, וטפת לבירא דמרים, ואסחי, ואיתסי" [ארע שבשעה שירד נכנס ל...
על ידי אריך
13 יוני 2016, 07:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה המקור למה שנהגו לצאת מביהכ"נ בעת אמירת יזכור

חיפשתי עתה באוצה"ח וראיתי בספר אפיקי מגינים (פירוש על השו"ע) או"ח סי' סח כתב אהא שאמרו שאין לפרוש מן הציבור שאומרים איזה דבר ויש לומר עימם ביחד, אפשר דמה"ט נהגו כל מי שיש לו אב ואם לצאת מבהכנ"ס בשעה שהציבור אומרים יזכור. ובשם שערי אפרים י, לב מביאים ב' טעמים: א' כנ"ל שלא ישתוק כשהציבור אומר. ב' משום...
על ידי אריך
07 מרץ 2017, 14:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שולחן שבת עם ילדים

יישר כח על הדברים הנפלאים.
מהנסיון ראיתי שהילדים אוהבים חידות (פעם הקראתי חידות מ"יתד לילדים", וכולם מאד נהנו). רק צריך לשמור שלא יחטוף הילד החריף את כל ההצגה. ולהתאים חידות לכל רמה.

הכלל הוא כאמור, שצריכים להתכונן.
על ידי יודע ספר
07 מרץ 2017, 14:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שולחן שבת עם ילדים

כל ילד באשר הוא מגיע מן החיידר/גן/בית ספר עם תקייה עמוסה בחומר שהגננת פשוט רק צילמה והכניסה לתקייה, מלבד כל החומר שהוא למד במשך השבוע, ראוי וגם נכון להאהיב את הלימוד הקונבנציונלי על הילדים ובכך לגרום להם לשקידה וחריצות בתוך המסגרת- ולכן ראוי להקדיש זמן משובח ללימוד מתוך הנ"ל. מנסיוני אפשר ללמוד עם י...
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
14 מרץ 2017, 21:26
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי הכהן
07 אוגוסט 2017, 14:19
עבור לפורום
עבור לנושא

סערת העופות החדשה

עוף מזן חדש בשם "בראקל" שיובא מחו"ל, יוצר סערה תורנית ומורי ההוראה מתדיינים ביניהם בשאלה האם העוף מותר לאכילה, שכן יש לו את כל הסימנים הנדרשים, או שמא הוא אסור בנימוק שאין מסורת לעוף זה. והאם יש בעיה בעופות הנמצאים היום בשוק? כאשר אנו ניגשים לכתוב אודות נושא שיש בו מחלוקת הלכתית בין גדולי ישראל, עלי...
על ידי אחד התלמידים
08 אוגוסט 2017, 23:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

יהודי כתב:אני חוזר על חוסר הבנתי, העופות שעליהם יש מסורת, הם העופות ששחטו בגולה בכל הדורות?
זה גופא המחלקת.
למעשה איני רואה צד האוסרים מאחר שיש שוחטים וותיקים המעידים שנהגו לאכול עוף זו, והאוסרים לא הביאו עדות שנהגו שזה אסור אלא שלא ראו שאוכלים, ואין אומרים למי שלא ראה להעיד.
על ידי אחד התלמידים
15 אוגוסט 2017, 10:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

דנו כאן הרבה יותר ממה שראיתי במקום אחר. זה באידיש, אבל הובא גם כמה מכתבים ותשובות בלשה"ק. ראיתי שם ג' טענות מעניינים. א' טוען שיש ב' סוגי עופות הברקלי. א' זהב שיש מסורה בלי ספק, והב' כסף, שזה מה שדנים עליו למעשה, אבל שואלים הרבנים על הזהב, ושוב משתמשים בתשובתם להתיר הכסף. [לא ידוע לי אם זה נכון, אבל...
על ידי יהודי
15 אוגוסט 2017, 23:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

הרב בן ישיבה עורר נקודה יסודית ואמיתית, יש"כ.
על ידי אחד התלמידים
16 אוגוסט 2017, 13:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

קול קורא בענין העופות_Page_1.jpg קול קורא בענין העופות_Page_2.jpg קול קורא בענין העופות_Page_3.jpg מ פורום אוצה החכמה במכתבו של ר' משה לנדא טוען שהעוף הישראלי מקורו בד' עופות: קורניש אדום, קורניש לבן, ליגורן לבן, ופלימוט רוק, ועל כולם יש מסורת שעופות טהורים הם. לגבי ליגורן לבן, אפשר שהוא צודק, וגם ...
על ידי יהודי
20 אוגוסט 2017, 22:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

ביטול דעת הגרמי"ל הינה תמוהה, ומי שלא מבין בנושאים אלו אין ענין להשיבו.
על ידי אלימלך
28 אוגוסט 2017, 21:33
עבור לפורום
עבור לנושא

הודעת סיכום

סיכום קצר: טענות המערערים על הפטם: א. העופות שמהם הורכב הפטם הנקראים קורניש ורוק הם ללא מסורת. ב. מלבד עופות אלו עירבו עופות נוספים ג. גם אם היה מותר הפטם, אין השגחה מה יערבו בהמשך. תשובות מתירי הפטם: על הטענה הא' והב'- לדברי הגרי"ל לנדא יש מסורת על העופות קורניש ורוק ולא עירבו עופות נוספים [מחלוקת...
על ידי פעלעד
28 אוגוסט 2017, 22:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

הרב @פעלעד. תעשה טובה, תברר מה קורה בחצרו של הגאון הגדול ר' משה שאול קליין שליט"א, השתיקה רועמת, ומעניין מאוד מה הגאון אומר, האם נשאר איתן בדעתו, או שינה קו. תודה רבה שמעתי היום בשם חתנו, שהגרמ"ש הפסיק לאכול את הבראקל ולעת עתה הוא משתמש עם הודו מוסמך ביותר! ממש כעת מפי בנו של הגרמ"ש קליין שליט"א: 1...
על ידי אריך
18 ינואר 2018, 22:54
עבור לפורום
עבור לנושא

לפרשת בא - עשר הערות על מכת ארבה ומאמר להורדה

מצ"ב מאמר ובו עשר קושיות והערות על מכת ארבה, וביאור הענין. ההערות (מתוך המאמר): א) למה במכת ארבה מתחילים פרשה חדשה, היה מן הראוי לכלול את כל המכות בפרשה אחת "פרשת מכות". כן העיר באברבנאל. ב) דבר תמוה במכת ארבה, שלא מוזכר כלל שהקב"ה אמר למשה שיהא ארבה, ונראה כאילו משה מצד עצמו אומר לפרעה שיבוא ארבה. ...
על ידי סבא
30 ינואר 2018, 00:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הפולמוס בענין יוסף שפיל

בפסקי תשובות בהלכות פורים תרצ"ו הערה 77 כתב בזה"ל בשו"ת מהרי"ץ (דושינסקי) סי' נ"ו שאבותינו ספרו לנו שלא היה דעתם נוחה ממה שעושין הצגה ממכירת יוסף וקבלה בידם שכל מי שהיה לו חלק בהצגה זו לא ינקה רע וכו', ובשו"ת משנ"ה שם דה"ה משאר פסוקי תנ"ך אמרי' בגמ' סנהדרין הקורא פסוק משיר השירים כמין זמר וכו' בניך ...
על ידי הראני
30 ינואר 2018, 00:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הפולמוס בענין יוסף שפיל

קיים כבר אשכול בעניין למה לפתוח עוד? סתם שואל!

viewtopic.php?f=24&t=1274
על ידי רמתים צופים
05 פברואר 2018, 15:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכת הגומל אחרי טיסה

כפי הידוע הרב מטשעבין סבר לברך כי אין לברך מאחר שאינו עובר בים והתקנה נתקנה לעוברי ימים, וכן היתה גם דעתו של הרב מבריסק כפי הידוע לי בחסידות סקווירא נוהגים לברך ללא שם ומלכות למעשה רוב פוסקי דורינו נקטו להלכה לברך, על אף שאני אישת כל פעם מסתפק מאחר שספק ברכות להקל, ומאז ששמעתי על מנהג סקווירא התחלת...
על ידי איש הגבעה
26 פברואר 2018, 10:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מרן ראש הישיבה הגר"ש אויערבך זיע"א

אחר סילוקו של שר התורה והיראה- מרן ראש הישיבה זצ"ל - דברי נבואה שכתב באור החיים בריש פרשתינו פרשת כי תשא כתב האור החיים וזה לשונו: כי תשא את ראש בני ישראל.. לפקודיהם... ובדרך רמז תתבאר על זה הדרך כי בא הכתוב לגלות נסתרות לה' אשר יעשה בעולמו דבר שכל רואה יתמה בהלקח איש צדיק ישר קודם זמנו יחצו ימיו כמ...
על ידי אלימיר
27 פברואר 2018, 23:24
עבור לפורום
עבור לנושא

מראי מקומות לעניני פורים, וכן מאמר על עבודת היום

מצורף מאמר שכתבתי מעט בקיצור אם אספיק להרחיב יותר ולהוסיף מ"מ מדוייקים אעלה בל"נ, אולי לשנה הבאה :lol: