החיפוש הניב 18 תוצאות

חזור

על ידי בן המתחטא
09 ספטמבר 2019, 18:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יסוד ההבדל בדרכי הפסיקה

בן של רב כתב: ↑אתמול, 22:20 6. אמר שפחות מ19 דקות שמונה עשרה זו לא כ"כ תפילה ??? הוא אמר משהו אחר הוא אמר לבנותיו משהו כמו וכי ברכה של שמו"ע לא מספיק חשובה שתקדישו דקה לכל ברכה מכאן הסיק המסיק שהוא התכוון שיתפללו 19 דקות (רק המסיק שכח את אלוקי נצור...) אבל הוא לא התכוון הוראה לכלל שיתפללו 19 דקות ה...
על ידי בן המתחטא
19 ספטמבר 2019, 15:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לדעת כמה עלים יש בעץ

כך מסופר בספר השרף מבריסק. ומובא שבפרשיית המשפט המפורסמת אמר סנגורו של הרב לשופט את ההסבר ה"טבעי" של הרב העיתונאי שליט"א חובה נעימה לזכור שמחבר הספר הוא אותו מחבר של ספרי העלילות הדמיוניות תחת השם הספרותי 'מאיר ברעם'...(שלום מאיר ולך) ונכון שהוא מציין שאת תיאור הבריחה מהכלא שמע מהרב שטיינמן בן בריס...
על ידי בן המתחטא
19 ספטמבר 2019, 20:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תלמוד ירושלמי - איך לומדים

אולי יועילך ספר ציון יהושע מהגאון רבי יהושע העשיל לוין זצ"ל. הבקי המבהיל בשני התלמודים נכד מוהר"ח וולוזינר. הוא מסורת הש"ס מבבלי לירושלמי, וישנו תחת ידי. אשמח להשאילו לזמן.
על ידי בן המתחטא
15 נובמבר 2019, 03:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מתי המבזה ת"ח נחשב לאפיקורס, ומה דין ד"ת שלו

עיין שו"ת מהרי"ק החדשות (מכון ירושלם) סימן ט' תשובה גדולה עם יסודות גדולים בכל החילוקים בזה וזכית לכוון לחלק מדבריו. והוא הוסיף לחדש שאפי' אם הוא מכיר בזה שהמתבזה ת"ח אלא שיש לו שנאה עליו ולא שהוא בז לחכמים ג"כ אינו אפיקורס אלא קונסין אותו. ועיין בשות מהרי"ט (לע"ע איני זוכר המראה מקום המדויק) באחד ש...
על ידי בן המתחטא
17 נובמבר 2019, 20:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כולל ש"ס אידן

רש"י 10 כניסה מצד שמאל של הבנין
על ידי בן המתחטא
18 נובמבר 2019, 20:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגרח פריימן זצ"ל

פגשתי ת"ח וחוקר תורני מפורסם מאד שמכיר את כל הת"ח המפורסמים, ושאינם. בעשרות השנים האחרונות בא"י, ואמר לי שמעודו לא ראה ת"ח שנהירין ליה בבלי וירושלמי, כל ספרי הראשונים ואף הנדירים שבהם וכל הסט שיטת הקדמונים כל ד' חלקי טושו"ע ונו"כ, רמב"ם ונו"כ, עד להלכה למעשה. ספרי מוסר קדמונים ספרי מהר"ל ושל"ה ומפרש...
על ידי בן המתחטא
19 נובמבר 2019, 01:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגרח פריימן זצ"ל

חשוב לציין שגם רבינו הגרא"י צוקר הוא מתמיד עצום ונורא, ופשוט שאין כוונת הרב @בן המתחטא לשלול נקודה זאת. פשיטא. רק עכשיו אני שם לב שמצורת העמדת הדברים יש משמעות כזו. וזה אינו וייש"כ לר' יהודי שהעמיד את האמת בבירור. ולחיבת הקדש אזכיר מעט מעוצם עמל התורה של מו"ר הגרא"י צוקער לרפו"ש. דרכו בקדש היתה לעס...
על ידי בן המתחטא
19 נובמבר 2019, 10:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תרבות חילונית

ואף אחד מבעלי אג'נדת בת היענה, לא ענה ענינית לדברי, ולשאלה האם מותר לערוך אירוע התרמה ע"י קהילת המתועבים.
על ידי בן המתחטא
21 נובמבר 2019, 14:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרק אלו מציאות - דבר שאינו עושה ואוכל

אפשר שעמד לשחיטה. וכל מגדלי תרנגול זכר, הוא או לאכילה או לזווג, ובשניהן הוא הפסד כשהן אצל המוצא. אא"כ נמצאה עמו תרנגולת נקבה ואין בשבבותיה תרנגול זכר אחר. והוא חידוש נפלא לדינא, שבכה"ג לא ימכרנו מיד.                                                                                                     ...
על ידי בן המתחטא
22 נובמבר 2019, 02:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: זבובונים במטבח

מודה מעומק הלב לכל המגיבים. עדכון מצב: המטבח מצוחצח לע"ע (מחר עש"ק...) והזבובים לא קלטו את המסר. כמו כן, נערך מרדף וטבח ע"י בני הבית מה שגרם לזבובים להיעלם למראית עין בלבד . כי לאחר זמן קצר התברר שהזבובונים תפסו עמדות אסטרטגיות שקשה לחבוט בהם, כגון פינות משקופים. ורובם איוו את התקרה למושב להם עד יעב...
על ידי בן המתחטא
24 נובמבר 2019, 16:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: זבובונים במטבח

דפי דבק מועילים בעיקר לפרפרים ולזבובים גדולים, הזבובונים הקטנים נזהרים מהם באופן מעורר השתאות.
על ידי בן המתחטא
25 נובמבר 2019, 10:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשה להורדה מספרי ישורון

יש גם בספר זכרון תפארת רפאל, לזכר רבי רפאל לוין זצ"ל. בענין מזונות כשרוצה לגרש ואינו יכול משום חדר"ג, ובענין טעות בהרשאה לגט, בענין שעבוד, ומכת"י ר"א לוין זצ"ל הערה מחודשת בענין ברכת הירקות אי הלכה כרבי יהודה.
על ידי בן המתחטא
25 נובמבר 2019, 19:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בד"ה הרה"צ רבי אהרן צבי רומפלר זצ"ל (הרבי מתהילות ישראל)

יש לי מה להוסיף כהנה וכהנה. אבל מציק לי מאד שלא מדברים בכזה להט ובוז על שאינם הולכות בצניעות, ועל השקועים בעניני העוה"ז ועושים את הצלחת העוה"ז לעיקר.
על ידי בן המתחטא
26 נובמבר 2019, 10:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בד"ה הרה"צ רבי אהרן צבי רומפלר זצ"ל (הרבי מתהילות ישראל)

יש לי מה להוסיף כהנה וכהנה. אבל מציק לי מאד שלא מדברים בכזה להט ובוז על שאינם הולכות בצניעות, ועל השקועים בעניני העוה"ז ועושים את הצלחת העוה"ז לעיקר. מי שלובשת לא צנוע, יודעת על זה, גם בעלה וכל סביבתה יודעים.  יש יצר הרע, וכל החיים שלנו כאן הם מאבק מתמיד.  אפשר לצעוק, ועושים את זה כל הזמן, אך ההשפע...
על ידי בן המתחטא
26 נובמבר 2019, 13:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בד"ה הרה"צ רבי אהרן צבי רומפלר זצ"ל (הרבי מתהילות ישראל)

מדרך העולם לשנוא את מי שעושה דברים משונים ביותר, ואין לזה שום קשר לשנאת ע"ה וכו' נכון שמי שיש בו יר"ש יותר, ישנא את חוסר הצניעות, אבל כל אדם מן הישוב שרואה אשה שמנסה לדרדר את צורת היהודי לצורה הזויה שגורמת חילול השם נורא ומפרקת בתי ישראל מתקומם וגם מתבייש בזה באופן טבעי, וגם אם ההתקוממות אינה דווקא...
על ידי בן המתחטא
04 דצמבר 2019, 11:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תבעל להגמון תחילה - גזירת היוונים

כעין "חוק" זה כבר היה בימי המבול (ב"ר כו ה), והוא כנראה כדרך כבוד והכנעה למושל שבאותו מקום. היו מקומות שהאב נתן מרצונו את בתו לכומר כדי שיפטרנה משליטת המזיקים, או כהכנעה ופולחן לאלילים. התיעוד האחרון למנהג המעוות הזה הוא בס' מסעי ישראל, שם מספר המחבר שביקר בכורדיסטאן בשנת תרי"א, "וטרם יבוא עליה אשה...
על ידי בן המתחטא
אתמול, 17:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדרש - הקב"ה פרש את דפי הגמ' סביב העיר

חלק א׳ ממעל כתב:
02 דצמבר 2019, 22:16
מה זה משנה? לא נפל טילים, ס"ה שברים (את התמונות גם אני ראיתי ועדיין זה רסיסים ולא ראשי טילים, בקצה ב"ב נפל מנוע אבל בבן פתחי׳ ובויז׳ניץ זה הי׳ שברים)

ידועה הסגולה לשמירה, להיות שייך ככל האפשר לפסוק "שומר פתאים ה'". והמהדרין מחמירין מאד בשיעור הפתיות.
על ידי בן המתחטא
אתמול, 23:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מגן וצנה לר"א חבר

כן. במהדורה חדשה, ללא ציון שם המו"ל. הדפסה "לוחות פרנק". קניתי לפני בערך עשר שנים בספרי אור החיים.