החיפוש הניב 79 תוצאות

חזור

על ידי עת לדבר
14 ספטמבר 2019, 21:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אני מחפש מידע מקצועי על התחזיות וההשערות בנושא: תוך כמה זמן החרדים יהיו כאן רוב.

בא רגע נתקדם. החרדים עוברים את ה-50% במדינה. ואז 1)כל הכבישים במדינה נסגרים לתנועה בשבתות ומועדי ישראל. 2)מחוקקים חוק שכל חרדי מקבל דירות בחינם כמניין הילדים שיש לו לחתן (בירושלים או בבני ברק לבחירה). 3)מקפיאים במיידי את כל התקציב של הכנסיות והמסגדים בארץ ישראל. 4)כל החילונים מחויבים לעבור סמינר של ...
על ידי עת לדבר
15 ספטמבר 2019, 09:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אני מחפש מידע מקצועי על התחזיות וההשערות בנושא: תוך כמה זמן החרדים יהיו כאן רוב.

איזה נס צריך לקרות למי שגודל אצל אב ואם בעלי סמרטפונים כדי שיגדל יהודי כשר. ישאל כבודו את העוסקים בנוער נושר כמה אחוז הם בני אברכים ומה היא תסמונת בני אברכים אודה ולא אבוש שאין לי קשר עם אנשים כל כך חכמים. רק אם אתה כן יכול לברר אצלם מה היא תסמונת היהודים (אף ארוך???). וסליחה על החריפות, אבל שמתי ל...
על ידי עת לדבר
20 ספטמבר 2019, 09:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם צריך לקרוא את ההפטרה מקלף

בקיצור, אפשר לכתוב שבעבר הרחוק נהגו כך כולם (לקרוא שלא בקלף), וכיום זה נתון למנהגים שונים.
על ידי עת לדבר
22 ספטמבר 2019, 12:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לדעת כמה עלים יש בעץ

בן של רב כתב:
18 פברואר 2019, 15:36
מכל מלמדי השכלתי כתב: כך מסופר בספר השרף מבריסק. ומובא שבפרשיית המשפט המפורסמת אמר סנגורו של הרב לשופט את ההסבר ה"טבעי" של הרב העיתונאי שליט"א
ואגב ילד זה מבריסק - כשגדל ונהיה מורי ורבי נהג להדגיש רבות את השנאה שלו לסיפורי שקר...
אילת השחר עלים בעץ.jpg
ייש"כ לרב @אומר אני על ההפניה.
על ידי עת לדבר
23 ספטמבר 2019, 22:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הערות מענינות בכל הנוגע לסליחות.

1. שהעיקר בכל סליחה הוא הפסוקים שלפניה. (ואני נוהג מאז להגיד באיטיות את כל הפסוקים ולוותר על פיוטים כפי הצורך) לשון הספר חסידים (סי' רנו). ושמעו החכמים שהיו סביביו אומר הקרובץ במשך והפסוקים היו ממהרים אמר להם הפסוקים הם יסוד הקרובץ שמהם נתייסדו כשם שאתם מנגנים את הקרובץ במשך כך תעשו להפסוקים שלא יה...
על ידי עת לדבר
23 ספטמבר 2019, 22:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הערות מענינות בכל הנוגע לסליחות.

2. יש המון מילים שלכאורה אסור להגיד כי הם כבר לא אקטואליות.  למשל לומר שאנו היום "לשמה למשל ולשנינה".  כי הכונה היא לא שהעסק לא מושלם (אף שגם זה פשוט וברור שהוא ממש לא מושלם ואכמ"ל) אלא כוונת המילים ברורה שקשה לנו הבזיונות והחרפה שכולם פשוט צוחקים עלינו! ומסתמא הכונה גם לגוי הפרטי שצועק ז'יד וזורק ...
על ידי עת לדבר
25 ספטמבר 2019, 11:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הפסוקים שיש בסליחות בין פיוט לפיוט

לעניות דעתי לא הבנתי איזה עיקר וטפל יש כאן, כאילו יש איזשהו מצווה לצאת ידי חובת אמירת סליחות. סדר הסליחות נועדה להתרצות בין האדם הקטן לבורא עולם, כל אחד שיגיד את מה שלבו מעוררו, ומה שמשפיע על לבבו שיתעורר לשוב אל ה'. למי שפסוקים מספר ת(ה)לים מעוררו לשוב בתשובה, שיתעכב על הפסוקים האלו, ומאידך למי שה...
על ידי עת לדבר
27 ספטמבר 2019, 13:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עצומה נגד השימוש בחשמל בשבת

אמונת אומן כתב:
27 ספטמבר 2019, 13:47
עת לדבר כתב:
27 ספטמבר 2019, 13:40
חוזר ומגיד כתב:
27 ספטמבר 2019, 13:38

על צד ההפלגה ולא מדינא.
סליחה????????????????
רבים סוברים כן

זה שרבים סוברים כך זה עניין אחד, אבל למה להעמיס את זה על החזו"א? (שזה בער בו כאש, וידוע המעשה שהיה בישיבת פוניבז' שהלך בגלל זה בעינים עצומות).
על ידי עת לדבר
02 אוקטובר 2019, 20:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אבינו מלכנו פיסקה אחר פיסקה

ראיתי שיש מקומות הנוהגים לומר מא"מ החזירנו וכו' עד כתבנו בספר סליחה ומחילה חזן וקהל, ויש שאינם נוהגים כך. ב. מדוע נוהגים כך גם בתעניות וכדו' שאומרים א"מ.     חשוב לדעת שאבינו מלכנו ביסודו נתקן לעשי"ת (אמנם יסוד הבקשה הוא מהגמ' בתענית סופ"ג במעשה דר"א ור"ע אבל מ"מ כתקנה קבועה זה נתקן לעשי"ת), ורק מכ...
על ידי עת לדבר
07 אוקטובר 2019, 19:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשה נהגת

האם מותר לעלות על אוטובוס שהנהגת היא אשה? אולי יש באיזה איסור שלא ידוע לי. לחפש איסורים חדשים.... אמנם יש בודדים שאסרו נהיגה לנשים, כהגר"ש וואזנר והגר"מ גרוס. אולם טעם האיסור אינו ברור כלל ובכל אופן, מצינו שרוב גדולי הרבנים התירו נהיגה לנשים. הרב הראשי לישראל , העיד, מקומות שבהם שכיח הדבר (הוא הזכי...
על ידי עת לדבר
10 אוקטובר 2019, 11:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשה נהגת

במחילה. נדמה לי שכל הנידון על דרגות רוחניות וכדו' תלוש מהמציאות. בערך כמו לדון על לבישת כובע וחליפה, האם זה חיוב או מנהג טוב וכו', אולי נפתח גם ע"ז בעבר אשכול. עובדתית בציבור בני התורה כמעט לא קיים נהיגת נשים, כמובן שבציבור המודרני זה יותר קיים. אשר ע"כ, אם בני הבית ינהגו ברכב - עובדתית אתה תשייך את...
על ידי עת לדבר
11 אוקטובר 2019, 10:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשה נהגת

  *תובנה זו חשובה מאד להבנה, מאחר ושמעתי רבים אומרים "מה שהיה הוא שיהיה", "כמו שהסתדרנו עד עכשיו כך נמשיך להסתדר", וכיוצא באלו. אבל טעות גדולה היא, מאחר ובעולם תמיד יש תמורות, ובמאת השנים האחרונות התמורות הללו מתרחשות בקצב מהיר פי כמה מאשר בדורות קודמים. אם לא נשכיל לעמוד על מציאותן וטיבן של תמורות ...
על ידי עת לדבר
13 אוקטובר 2019, 02:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבי שלמה פישר

העירוני שאציין כי את המילים הנ"ל (בהודעתי האחרונה) לא כתב אותו רב בעצמו, רק ציטטתי אותם כדי להמחיש את רוח האלילות (שאגב קיימת עד היום) כלפי האקדמיה שהשפיעה על כל המתאספים שם ורחמנא ליצלן מהם ומהמונם.
על ידי עת לדבר
15 אוקטובר 2019, 23:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היכן רואים במקורותינו שנשים לא סובלות שדורכים על הרצפה בעת רחיצתה.

בושה!!!
וחרפה!!!
ישר מהפקולטה לתלמוד של אוניברסיטת בר אילן.
על ידי עת לדבר
17 אוקטובר 2019, 15:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשה נהגת

משיב כהלכה כתב:
16 אוקטובר 2019, 14:03
וכאשר האלטרנטיבה היא פריצות איומה ונוראה כמו שהולך כיום באוטובוסים...
וגם רוב הפוסקים סוברים כך כפי שהבאתי לעיל.
הוא אשר דיברתי לעיל, רוב הפוסקים וכן הרבנות הראשית אוסרים נסיעה באוטובוס לנשים (חוץ מהמקילים האלה שמצאו לנכון לאסור דוקא נהיגה ברכב).
מה שנשאר זה רק ליידע את הציבור.
על ידי עת לדבר
17 אוקטובר 2019, 17:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאילת אייפון כדי לסרב ולבזות בעליו

כמדומה שכל הנידון מעיקרו נובע מנחיתות, אף אדם שפוי לא שולח את בניו לשוחח עם בעלי אייפון כמובן. מה שקורה זה שכאשר ילדים נאלצים לבקש טלפון ממישהו ברחוב (לצערנו טלפונים ציבורים כבר לא פעילים), ואז אותו אחד מוציא להם את מכשירו הפסול, צריך לחנכם להיות עז כנמר בעבודת ד' ובשום אופן לא לשוחח בכזה מכשיר. מה ...
על ידי עת לדבר
20 אוקטובר 2019, 01:09
עבור לפורום
עבור לנושא

גדול המחטיאו כפשוטו ממש

אוריאל כתב כבר ידוע ראיות הגרי"פ בעשה כח שמה שאמרו גדול המחטיאו יותר מן ההורגו הם דברי אגדה שאין ללמוד מהם באשר דברי התלמוד מוכיחים היפך זה בכמה מקומות, ולא קימא לן כסברא זו לענין דינא [ובמ"א הראיתי עוד הסבורים כן]. חלילה - הוא כמובן לא כותב שזה לא כפשוטו, רק לגבי ללמוד מכך הלכות חדשות הוא טוען ש"א...
על ידי עת לדבר
22 אוקטובר 2019, 14:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: וזאת הברכה - מחץ מתנים קמיו ומשנאיו מן יקומון

'מה הכוונה מלחמתם של בני לוי בבני ישראל? בחטא העגל? כך מובן מאליו. עברו משער לשער במחנה וג' ומלאו ידיכם וג' כי איש בבנו ובאחיו ולתת עליכם היום ברכה. והיינו האומר לאביו ולאמו וכ'. ואחר דבריך נזכרתי במשרש"י מדבר כו, יג בשם ירו' שבני לוי לחמו בבני ישראל אחר מיתת אהרן  ונפלו מהם משפחות ע"ש. וכ"ז מחזק א...
על ידי עת לדבר
23 אוקטובר 2019, 14:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היכן רואים במקורותינו שנשים לא סובלות שדורכים על הרצפה בעת רחיצתה.

הסיבה שהיא אמרה להם לא להיכנס לסירוגין, מתבארת ע"פ דברי הזוהר פר' נשא דף קכו. זכאה ההוא בר נש דאשתכח מאינון עשרה קדמאה בבי כנישתא בגין דבהו אשתלים מה דאשתלים ואינון מתקדשי בקדמיתא בשכינתא והא אתמר והא בעיא דישתכחו עשרה בזמנא חדא בבי כנישתא ולא ייתו פסקי פסקי דלא יתעכב שלימו דשייפין דהא בר נש בזמנא ח...
על ידי עת לדבר
23 אוקטובר 2019, 14:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לעבור בתוך 4 אמות של מתפלל

אין ספק שהתחושה היא לפעמים שאין כאן כבר היתרים אלא הותרה.
על ידי עת לדבר
25 אוקטובר 2019, 00:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאילת אייפון כדי לסרב ולבזות בעליו

הרב @ברסלבר (ליטאי לשעבר) אל תיפול בפח, כל הנידון כאן הוא פשוט דמיון מודרך.
אין אף אדם נורמלי ששולח את ילדיו לשוחח עם אנשים כאלו.
הכל התחיל ממישהו שהחליט שכשילד שביקש טלפון ברחוב לא רצה לקחת את האייפון לידיו, שזה נעשה בכוונה תחילה.

די לפרנויה!
על ידי עת לדבר
26 אוקטובר 2019, 22:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טעות בזמירות שבת ?

במבי כתב:
25 אוקטובר 2019, 16:25
בריש סימן תלב' מובא בנתיב חיים שגם את הסוכה אחד היה עושה לכולם ומשמע שכולם יצאו יחי חובה בסוכת ביה"כ (כנראה עקב החורף האירופאי)
ברמ"א סי' תרל"ט ס"ב משמע שעפ"ר לא הייתה סוכה מיוחדת לכל משפחה.
על ידי עת לדבר
27 אוקטובר 2019, 01:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאילת אייפון כדי לסרב ולבזות בעליו

שאלתי אם הבנתם.
אפשר לפתוח אשכול גם על ייצור הבמבה.
אבל כאשר עושים כותרת ומייצרים שיח שאלו שמתרחקים מאייפון יצטרכו לחוש שהם הלא בסדר, זה נקרא עולם הפוך, לא נורמלי.
על ידי עת לדבר
27 אוקטובר 2019, 18:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאילת אייפון כדי לסרב ולבזות בעליו

פשוט מדהים עד כמה הכבוד וחוסר היכולת להתמודד עם ביקורת, מסוגל להוריד את השיח עד למקום כזה - שילדים ייחשפו לאייפון.
העיקר אל תחשבו שאני לא בסדר!
על ידי עת לדבר
27 אוקטובר 2019, 19:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאילת אייפון כדי לסרב ולבזות בעליו

יפה אמרת הרב @יעקב שלם.
על מה הפוקוס כאן? על המפגע החמור של האייפונים, או על דמיון שמישהו אמר לילד שלו משהו.
על ידי עת לדבר
27 אוקטובר 2019, 23:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ההתנגדות לרמב"ם

ברבות השנים במקומות שהלכו בדרכי החקירות אבדו כמעט לחלוטין ע"י ההשכלה, ובמקומות שהלכו באמונה תמימה נותרו הרוב ביהדותם (גם פשוטי העם ולא רק יחידי סגולה עילויים בתורה). מרן הרב שך דיבר על כך ללא הרף. לא התכוונתי דווקא מי שלמד זוהר. רק מי שהלך ביהדות בדרך התמימות שמאמינים בזוהר ובצדיקים וכד', ובניגוד ל...
על ידי עת לדבר
28 אוקטובר 2019, 09:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ההתנגדות לרמב"ם

חדא כתב:
28 אוקטובר 2019, 00:04
כידוע שאמר לרבין המנוח (????) שלכן החרדים תומכים בליכוד ולא במערך
 
על ידי עת לדבר
29 אוקטובר 2019, 23:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מוכר ספר בתנאי שהספר לא יכרך ?

במבי כתב:
29 אוקטובר 2019, 23:12
בזמנו שכראיתי כיתוב זה על המסורת עלה בליבי שזו חוצפה של צ'למערס.
למה להכליל?
תאמין לי יש כאלה בכל מקום.
על ידי עת לדבר
30 אוקטובר 2019, 21:21
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי עת לדבר
30 אוקטובר 2019, 21:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאילת אייפון כדי לסרב ולבזות בעליו

מבקש אמת כתב:
30 אוקטובר 2019, 14:21
אני כנראה חי באיזה יקום אחר
צודק!