פורום לתורה מאחלת לחו"ר וכל בית ישראל פורים שמח!

החיפוש הניב 369 תוצאות

חזור

על ידי שמעיה
02 נובמבר 2018, 07:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם כלי המקדש נמצאים כיום במרתפי הוותיקן?

אאא כתב:האם כלי המקדש נמצאים כיום במרתפי הוותיקן?

האם יש מידע ברור בעניין?
לא.
על ידי בנציון
20 דצמבר 2018, 21:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גאונים או ראשונים חולקים על גמרא

אפשר למצוא קצת אסמכתא מהגמרא שהוזכרה ע"י @בנציון ב"מ פו. כי אמרו שם רבי ור' נתן סוף משנה, - ולזה אין סמך מן הפסוקים, אך אח"כ אמרו ר' אשי ורבינא סוף הוראה ואת הסמיכו לפסוק "עד אבוא אל מקדשי א-ל אבינא לאחריתם", עכ"ל הגמרא. ממילא לאחר האסמכתא באמת אין רשאי אחד להוסיף על האמוראים משא"כ על המשניות אין א...
על ידי המימד הנוסף של הענין
19 מרץ 2019, 21:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לחידודי: 1. איזו מגילה קראו בבית ראשון בפורים והפסיקו בבית שני. 2. איזו נבואה נאמרה בשושן פורים ומצטטים אותה בנעיל

המגילה היא מגילת סוטה :D שכ' בירושלמי בתחילת שקלים שבט"ו באדר מתחילים להשקות סוטות כחלק מהענין הכללי שמשנכנס אדר עושין כל צרכי הרבים (משנה ריש שקלים) ובבית שני זה לא היה כי רבו המנאפים (סוף סוטה) ובלי קשר: הנבואה היא "לא אחפוץ במות הרשע כי אם בשובו מדרכו וחיה" שנאמרה בט"ו אדר ע"י יחזקאל ונאמרת על יד...
על ידי אסף
16 אפריל 2019, 02:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לקראת הייארצייט של יש"ו - כעת שריפה בכנסיית נוטרדאם. האם זה בזכותנו, או אולי דוקא יש להצטער

גם אחר מה שהרמב"ם מגלה ביחס לדתות הנ"ל, בהדי כבשי דרחמנא למה לנו, ומהיכי תיתי להתערב ולהביע דעה או רגש כלפי משהו שלהדיא אין לנו שום שייכות אליו אלא רק ידיעה בעלמא בכבשונו של עולם. שהרי בלא"ה כל מה שקורה מוביל ליום בו יהיה ה' אחד ושמו אחד ובכל אופן אין לנו כעת לברך הטוב והמטיב על דברים שראוי להם ברכת...
על ידי משה נפתלי
13 ספטמבר 2019, 11:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פירושים שהשתרשו בטעות.

ספר וסופר כתב:
12 ספטמבר 2019, 09:59
ישיחנה מדעתו.
כ"ה בפרק חלק (ובפירוש רש"י על משלי), אך בפרק יום הכפורים ובפרק משוח מלחמה הנוסח 'יַשְׂחֶנָּה מדעתו' - ישיט אותה מדעתו.
 
על ידי משה נפתלי
13 ספטמבר 2019, 12:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פירושים שהשתרשו בטעות.

הערוך ערך "בשקר" מביא שתרגום הפסוק לבקר בהיכלו הוא "ולבשקרא בהיכליה". ומביא הערוך דוגמאות לפועל זה: "מאן דבעיל כותית ומשיך ליה ערלתיה ולא מבשקר ליה" (עירובין יט) ומסביר הערוך - ולא ניכר הברית. וכן אבא בר מניומי הוו מסקי ביה דבי ריש גלותא וכו' חליף קמייהו ולא בשקרהו ס"א ולא אישתמודעיהו. וא"כ לתרגום ...
על ידי שניאור
19 ספטמבר 2019, 18:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עבודת התפילה של חסידות קרלין בפרט והציבור כולו בכלל, בימינו זה עדיין מכובד או שצריך לשנות סגנון?

ידוע שבקרלין חוזרים ל הרמב"ן הזה הרבה.
[בכל החסידויות חוזרים על כל הקטע הזה של הרמב"ן שיש בו יסודות גדולים של אמונה וכו', אבל בקרלין שמו דגש מיוחד על הקטע שהדגשת].
על ידי שמעיה
19 ספטמבר 2019, 19:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עבודת התפילה של חסידות קרלין בפרט והציבור כולו בכלל, בימינו זה עדיין מכובד או שצריך לשנות סגנון?

רוח רעננה השיב הרב @ספר וסופר בפורום. כאשר מאז הופעתו ניכרת התייחסותו העניינית והממוקדת. כה לחי!
על ידי סיני ועוקר
19 ספטמבר 2019, 23:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עבודת התפילה של חסידות קרלין בפרט והציבור כולו בכלל, בימינו זה עדיין מכובד או שצריך לשנות סגנון?

כמה מילים בעניין הרמת קולו בתפילה, וַיֵּצֵא מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן מֵעִם פַּרְעֹה וַיִּצְעַק מֹשֶׁה אֶל יְהוָה עַל דְּבַר הַצְפַרְדְּעִים אֲשֶׁר שָׂם לְפַרְעֹה. (ח,ח) בשפתי חכמים כאן ביאר שכאן צעק משה אל ה' דלא כשאר המכות, ומשום שהצפרדעים היו צועקים כדאי' במדרש, וכדכתיב על דבר הצפרדעים, וקי"ל המתפלל צריך ...
על ידי במבי
21 ספטמבר 2019, 21:03
עבור לפורום
עבור לנושא

מדוע מתחילים לומר סליחות מוצ"ש - לעמוד אליהם מתוך שמחת השבת !

כותב הלקט יושר (תלמיד תרומת הדשן) 

... לכן טוב להתחיל ביום א' כי העם שמחים מחמת מצות התורה שהם לומדים בשבת וגם מחמת עונג שבת ואמרינן אין השכינה שרויה לא מתוך עצלות ולא מתוך עצבות אלא מתוך שמחה של מצוה לכן טוב להתחיל להתפלל מתוך שמחה של מצוה וגם הפייט התחיל במוצאי מנוחה עכ"ל

 
על ידי שמעיה
22 ספטמבר 2019, 16:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לעשות רצונו ולעבדו בלבב שלם, האם יש דבר כזה - "לעשות רצון צדיק"?

הרב @ספר וסופר, שוב אאלץ לדחות את תשובתי. אך מראה מקום אני לך, נוע''א פרשת בא.
על ידי אח שלך
22 ספטמבר 2019, 20:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עבודת התפילה של חסידות קרלין בפרט והציבור כולו בכלל, בימינו זה עדיין מכובד או שצריך לשנות סגנון?

המטרה שלי בכל זה לא היתה באמת להפוך סדרי עולם (ת'אמת - מגוחך שחושבים עלי כזאת... אולי שכחו שאני אנונימי כאן) מה כן?  רציתי כדרכי בכל נושא לפתח את החשיבה שתוכל לתפוס מורכבויות וזויות שונות שישנן בכל חלקי התורה. וכגון בנידון דנן: לטעמי אין שום בעיה גם למי שרוצה להמשיך לצעוק - להבין שיש לפעמים חסרון מס...
על ידי חכם באשי
23 ספטמבר 2019, 13:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר לבאר משנה בצורה מחודשת?

לא קראתי את האשכול, אני רק מציין מ"מ שנמצאו תח"י [כפה"נ הכל ממוריה המצויין כאן], אחזיק טובה למי שיעשה מהם קצת סדר.. שו"ת הגאונים, שערי צדק, ח"ד שער ד סי' נב. ביאור פאת השלחן בהק' לחסורי מחסרא. עלון שבות גליון 88, כ"ח אייר תשמ"א, שו"ת קול מבשר בסופו, תפא"י ריש ב"מ בועז אות א. רש"ש פסחים עד., ושכן נה...
על ידי מבקש אמת
24 ספטמבר 2019, 02:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אמונת חכמים להלכה!!!

לא ראיתי שם כל מקור לאמונת חכמים כפי שהיא מקובלת בציבור החסידי. יש שם מקור, שיש להאמין לחכמים בהוראותיהם איך לקיים רצון ה', וכגון: בתחום ההלכתי, ואולי אף ההשקפתי. ותו לא מידי. אעתיק את דברי התניא באגרת הקודש אגרת כב (כבר הבאתיה באשכול אחר): אהוביי אחיי ורעיי מאהבה מסותרת תוכחת מגולה לכו נא ונוכחה, ...
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
24 ספטמבר 2019, 13:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אכילת בשר בראש השנה

עי' באשכול זה https://tora-forum.co.il/viewtopic.php?f=26&t=6878 שהביא בשלשת ההודעות הראשונות שלו, מהגר"א, שהביא ראיה ממשנה זו, לגבי שמחה בר"ה. ולדעת הגר"א, עיקר דין אכילת בשר במועדים הוא בימי הדין דידהו, וכך הוא מסביר למה בחג הבשר נאכל דוקא בהו"ר ולא ביו"ט, כי עיקר הדין על המים הוא בחג [שלא כדברי ...
על ידי ונכתב בספר
25 ספטמבר 2019, 01:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עבודת התפילה של חסידות קרלין בפרט והציבור כולו בכלל, בימינו זה עדיין מכובד או שצריך לשנות סגנון?

לא ירדתי לעומק דברי מע"כ. אין כאן נידון כלל, ובמפגיע לא נכנסתי לדיון בנושא האשכול, כי דעתי או הרגלי שלי, ממש לא מענינים, שהרי ראוי שכל אחד ינהג כפי שהוא מרגיש בו עבודת ה' וקרבת ה', שזה התכלית. ולאיזה צורך יש להעביר ביקורת על אדם שמסיבה כזו או אחרת הגיע למסלול של עבודת ה' הייחודית לו. הנקודה שהפריעה...
על ידי מבקש אמת
25 ספטמבר 2019, 21:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אמונת חכמים להלכה!!!

פרסמתי את זה באשכול אחר ומתאים גם לכאן: לכאורה יש הרבה סוגיות בתורה, שאף אם עיקרם חיוב, הקיום שלהם הוא באופן של עבודה אישית, ולכן קצת מגוחך לכלול אותם בתוך גדרים הלכתיים אפילו אם נמצא כמה כאלה. הדוגמא הגדולה שבכולם, זה 'בטחון', שכל עצמה של מעלה זו היא ענין התלוי בלב ובדעת, בקשר הכי אישי ופנימי שבין...
על ידי תורני
26 ספטמבר 2019, 11:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לאה בכתה עד שנשרו ריסי עיניה - וכי פעם ראיתם שנושרים ריסים מרוב בכי?

יתכן שנישרו הכוונה מלשון שריה ולא מלשון נשירה, דהיינו כיון שעיניה היו מלאות בדמעות, שרו ריסיה במים וזה גורם לנפילתם כלפי מטה.
על ידי עוד-אחד
27 ספטמבר 2019, 10:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אמונת חכמים להלכה!!!

כלומר סגנון הלימוד של הגר"ח, הגרי"ז, הגרש"ש, הברכת שמואל, הגר"נ פרצוביץ, הרוגוטשובער, האבני נזר וכיו"ב - כולם ניתנו למשה מסיני? מנין לך זאת? אני סומך עליך שאם תרצה, תמצא את המקור לכך בעצמך. ומה שכתבת שאם יש מחלוקת כבר לא מחוייבים להאמין שאחד מהם מן השמיים אני חושב שיש לומר על זה, "ישתקע הדבר ולא יא...
על ידי עוד-אחד
27 ספטמבר 2019, 10:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אמונת חכמים להלכה!!!

ועי' ברש''י על מה שאמרו 'אלו ואלו דברי אלוקים חיים' ותמצא [אי] נחת. למה אתה מתכוין? חיפשתי בגוגל ולא מצאתי. אמנם באמת זכור לי שראיתי פעם ברש"י שאם יש מחלוקות בין שני תלמידים מה אמר רבם, חייב להיות שרק אחד נכון ולא השני, אני לא זוכר איפוה זה. וזה באמת צריך ביאור שאם כן במחלוקת ב"ש וב"ה שאמרו הלכה כב...
על ידי שמעיה
27 ספטמבר 2019, 10:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אמונת חכמים להלכה!!!

אכן, לכך התכוונתי. ועיקר מטרתי אינה להביא את עצם דברי רש''י, אלא להראות שלא ניתן לנפנף בסיסמאות שלא תמיד יש להם כיסוי. הנה, למרות שכולנו גדלנו שכל מה שאומר כל חכם מישראל הוא וודאי אמת ויציב וצודק, ואם אין אנו יכולים להבין איך זה יתכן במציאות - אין זה אלא שרק הוא מאתנו, רש''י אינו מחיל את הכלל הזה בא...
על ידי בבא קמא
03 אוקטובר 2019, 14:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך עושים היום תשובה בהרגשה חיובית (ולא מחכים שהתקופה הזו תעבור כבר ח"ו)

האם אדם שפגע בחבירו פגיעה אנושה, אין לו רגשי אשמה? זה דבר טבעי לחלוטין. לגוף הנידון אינני מבין למה השאלה דווקא על ענין התשובה, היא קיימת על כלל שמירת התורה והמצוות, איך אדם ימצא עונג וסיפוק בעניניים רוחניים לפחות כמו כמו שמוצא בתענוגות העולם הזה. וגם התשובה היא חובה בכל זמן וזמן. עבודת התשובה מכבידה...
על ידי לבי במערב
03 אוקטובר 2019, 16:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לאה בכתה עד שנשרו ריסי עיניה - וכי פעם ראיתם שנושרים ריסים מרוב בכי?

אין נוגע כאן (כ"כ) פירושה (וניקודה) המדויק דתי' "נשרו", כ"א לאפוקי מה"מסורת" המשונה ד'גן שרה' שריסי' ניתקו ונפלו ממש(!).
ומ"מ דפח"ח, ות"ח ת"ח.
על ידי נבשר
11 אוקטובר 2019, 14:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספר יונה - כמה תמיהות

הנביא כשאומר נבואתו, הוא לא 'קריין', אלא זה כמו הולדה של מציאות חדשה, הנביא גם עושה דוגמאות, וכמו שהרמב"ן קורא לזה - 'פועל דמיוני', דהיינו הוא 'עושה' שהדיבורים ייצאו למציאות ויתחילו לקרות. [כך גם הפירוש לכאורה בסימנים של ראש השנה]. יפה כיוונת לדברי מהר"ל, שכן פי' הסימנים ע"פ הרמב"ן, ועיין שם עוד הו...
על ידי נבשר
11 אוקטובר 2019, 14:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספר יונה - כמה תמיהות

כאשר יונה נשלח וידע שהם קלים לתשובה, זאת אומרת שהוא גם הבין שהתשובה שלהם תהיה 'קלה', כי זה הפשט בקלים לתשובה [או נוחין - לא זוכר את לשון חז"ל במדוייק], אין דבר כזה שלמישהו קל לחזור בתשובה, אלא אם כן גם התשובה שלו קלה, זו משוואה פשוטה. ואף בזה עיין מהר"ל שכתב בדומה שעם ישראל שייכים לנפש ולא לחומר, ו...
על ידי יהודי נאמן
19 אוקטובר 2019, 19:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מספרים על הגר"א שכשהיה בבית האסורים בחג הסוכות לא נתן תנומה לעפעפיו

כך מקובל שהגר"א הסתובב כל הזמן כדי שלא ירדם. וצריך עיון וכי יש ענין להחמיר בדין מצטער פטור מן הסוכה, ולכאורה אין לך מצטער גדול מזה? כל ההנחה לא נכונה זה לא נחשב למצטער. מה שמצטער עכשיו ממה שאינו אוכל זה לא שייך כלל למצטער. מצטער זה כשהסוכה מצערת אותו. מי שנמצא בבית האסורים הוא לכל היותר אנוס והוא כ...
על ידי אח שלך
21 אוקטובר 2019, 20:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: משמעות ארץ ישראל

הרבה יש לפלפל בדבריך שניכר שנכתבו מתוך מחשבה (ובשביל התחלת הסוגיה זה בהחלט נאה ומרשים) אבל אני רק שואל האם את רוב דבריך ניתן לסכם במשפט זה: "אם זה לא הכל אז זה כלום". האמנם כך אתה סבור? (גם אני חונכתי כמוך, אבל מה אעשה שאני יותר מבין את מה שמקובל ממרן המשגיח הגר"י לוינשטיין זיע"א ועוד - שמצבנו היום ...
על ידי ים סוף
22 אוקטובר 2019, 00:48
עבור לפורום
עבור לנושא

מה מקור השיר 'אבל למעלה מן השמש יש יתרון'?

בישיבות נהגו לשורר על דברי הפסוק בקהלת "מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש" 'תחת השמש אין יתרון אבל למעלה מן השמש יש יתרון'. אשמח אם יש ביד מאן דהוא לידעני מהו מקור השיר וכמה ימי שני חייו, אך לגופם של דברים להמעיין בדברי רש"י על הפסוק אין השיר הנ"ל מתיישב על הלב שכ' רש"י ז"ל "תחת השמש - תמורת הת...
על ידי שאר לעמו
22 אוקטובר 2019, 20:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגר"נ קרליץ

יש לציין שהקמת בית הדין הוא תופעה מפליאה איך שנהפך לבית דין בהקף כל כך גדול על אף שהוקם בצנעה ללא שום פומביות או פרסומת כל שהיא [כשהוקם בשנת תשכח היה מדובר על דיונים שנערכו בסלון ביתו ששימש ביחד גם כחדר שינה לילדים וגם כבית הדין] היה חסר בבני ברק בית דין. לא היה כמעט. הלכו לרבנות. כשהציבור הקצין (ל...