החיפוש הניב 4 תוצאות

חזור

על ידי לעבדיג יענקל
09 ספטמבר 2019, 01:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

כבר הקדימוך הביאור הלכה בסימן רסב סעיף ב
ולבישת בגד לבן בשבת אם מחזי כיוהרא לא יעשה ובא"ר הביא ראיה מהגמרא דרבנן לבשו גלימי אוכמי בשבת עי"ש. ובביתו רשאי אדם לעשות מה שירצה לא בפני רבים [פמ"ג]:
על ידי אח שלך
09 ספטמבר 2019, 02:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

אני חושב שלפחות בהתחלה זה יעשה לי יחס יותר מרומם לסעודה.
מקוה שגם בהמשך שאולי תעבור לי ההתלהבות - מצוה גוררת מצוה.
על ידי שניאור
19 ספטמבר 2019, 10:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

י'שי כתב:
19 ספטמבר 2019, 09:17
לכאורה כל תמונות אלו אינם בשבתות רגילות אלא שמחות, ימים טובים, וכדו'.
לא נכון אלו תמונות (חלק מהם בוודאי) של שבת רגילה.