החיפוש הניב 4 תוצאות

חזור

על ידי א אידיש קינד
10 פברואר 2020, 09:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ביאורים מהגאון רבי שמואל ברנד זצ"ל

ביאורי רבי שמואל - פרשת בשלח.pdf
על ידי א אידיש קינד
12 פברואר 2020, 14:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת יתרו - בדרך הלצה

בא נסכם את הענין הרי אם לא היה פורום הזה הרי אף אחד לא היה טורח אפי' לחשוב את כל הערות והתגובות הנ"ל, ואם לא שהיה לנו מקלדת צמוד לא היינו מעלים על דעתנו להתייחס לנושא יותר מלהתפעל או לא להתפעל מהווארט, את אומרת שכל הביקורת שנכתב כאן על גדול בישראל מהדורות הקודמים הוא כי יש לנו מקלדת מאוד זמינה, נו, ...
על ידי א אידיש קינד
24 פברואר 2020, 17:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מופתים!!!

מובא בסה"ק עירין קדישין מקדוש מישראל רוזין זיע"א על הא דבשעה שנפקדה שרה אימנו נפקדו עימה הרבה עקרות, ומסביר דהענין הוא שלא יתבטל הבחירה, שאם רק אברהם ושרה היו נפקדים בצורה זו לא היה שייך שימשיכו לכפור בה', ע"כ סיבב יהיה להם מקום לטעות. וממשיך וכן מצאנו שיש צדיקים קטנים שעושים מופתים, והוא כי אין הקב...