החיפוש הניב 50 תוצאות

חזור

על ידי יהודי נאמן
11 ספטמבר 2019, 22:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות השופרות | מה ההבדל בין ההכשרים השונים?

קראתי כתבה מקיפה במוסף כל השבוע [הפלס] על כל הנושא.
ראיון עם הרב שכטר מקלותקיעה. שמעתי מבעלי תקיעות שהכתבה הועילה להם בכמה דברים.
על ידי יהודי נאמן
22 ספטמבר 2019, 20:57
עבור לפורום
עבור לנושא

על משכנות הרועים - דרך הלימוד, ממרן הגר"צ פרידמן שליט"א

מצורף מגליון על משכנות הרועים על דרך הלימוד.
דברים יסודיים ממרנן ראשי הישיבות זצוקלה"ה
על משכנות הרועים - דרך הלימוד.pdf
על ידי יהודי נאמן
04 אוקטובר 2019, 09:11
עבור לפורום
עבור לנושא

מידע על 'שותפים לתורה'

סיפר לי יהודי שקיבל טלפון מארגון 'שותפים לתורה' על מנת להתרימו.
האם למישהו יש מידע האם שותפים לתורה עדיין קיים ופעיל?
בעלי מוסדות בזמנו חתמו על הסכמים עימם, האם עדיין משלמים להם?
על ידי יהודי נאמן
10 אוקטובר 2019, 11:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשה נהגת

הגר"ח גם כתב בתשובה לשאלה שאשה צריכה לכסות רגליה עד הקרסול, האם גם בזה אתה מקפיד? לגבי זה, אחד טען לי שהרבנית ע"ה, ובתו תבלחט"א הרבנית קולדצקי, לא הלכו עד הקרסול. והתשובה היא פשוטה, כפי שכותב על הספרים שחיבר, (ולא רק על התשובות שהשיב לשואל פרטי) שמיועד להלכה ואין לסמוך על זה למעשה. לא זכיתי להבין, ...
על ידי יהודי נאמן
13 אוקטובר 2019, 00:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשה נהגת

אני כעת כותב באופן כללי. יש לצערנו בשנים האחרונות תהליך של ייבוא תרבות אמריקה ועוד, לארץ ישראל. בארץ ישראל תמיד היו יותר שמורים ויותר סגורים, אבל בעיני כמה פורצי גדר זה ממש לא מצא חן, ולכן הם דואגים כל הזמן לפרוץ בחומות של הציבור החרדי בארץ. אם זה בתרבות התקשורת הפסולה, אם זה בתרבות הבילויים והופעות...
על ידי יהודי נאמן
14 אוקטובר 2019, 20:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היכי תמצי שכל הסוכה תהא שלו - הסכך והדפנות והקרקע - ואעפ"כ הסוכה תיחשב סוכה גזולה?

נכחתי השבוע אצל רב חשוב בבית הוראה, ונכנס אליו בחור (-שככה"נ בונה סוכות לאנשים בתשלום) כועס וזועם על יהודי אחד שהוא בנה סוכה בשבילו, ואחרי שהעביד אותו ו'שיגע' אותו עם 'מעמיד דמעמיד דמעמיד...' מתחמק מלשלם ודוחה אותו לאחרי החג, אמר לו אותו רב שימסור לו בשמו, שעד שהוא מחמיר בחומרות מופלגות בבניית הסוכ...
על ידי יהודי נאמן
19 אוקטובר 2019, 19:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מספרים על הגר"א שכשהיה בבית האסורים בחג הסוכות לא נתן תנומה לעפעפיו

כך מקובל שהגר"א הסתובב כל הזמן כדי שלא ירדם. וצריך עיון וכי יש ענין להחמיר בדין מצטער פטור מן הסוכה, ולכאורה אין לך מצטער גדול מזה? כל ההנחה לא נכונה זה לא נחשב למצטער. מה שמצטער עכשיו ממה שאינו אוכל זה לא שייך כלל למצטער. מצטער זה כשהסוכה מצערת אותו. מי שנמצא בבית האסורים הוא לכל היותר אנוס והוא כ...
על ידי יהודי נאמן
23 אוקטובר 2019, 10:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: המשמעות המקורית של הגשם מול ימינו אנו. (והחילוק בזה בין גשם למטר)

כרם כתב:
22 אוקטובר 2019, 15:22
הנחש נענש בחטא עץ הדעת: "ונחש עפר לחמו" - שלחמו מצוי לו בכל מקום.
מה העונש בזה?
הקב"ה אומר לו: קח אוכל, לא רוצה לראות אותך, לא רוצה לשמוע אותך!
מיוחס לקוצקער.
 
על ידי יהודי נאמן
23 אוקטובר 2019, 11:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם צריך לעמוד כשמברכים את ברכות הנותן לשכוי בינה\שלא עשני גוי וכו'?

ודאי שאפשר לברך בישיבה. ככל ברכות השבח. גם המנהג לעמוד בברכות הברקים והרעמים כמדומה שאין לו מקור הלכתי. אני בעניותי חושב שרק בברכת הלבנה שם אומרים שזה כקבלת פני השכינה אמר אביי הילכך צריך למימרא מעומד . יש כאן מיעוט על שאר ברכות השבח. וכן בברכת הגומל כתוב שצריך לעמוד, ונראה ששם זה שייך למה שצריך לבר...
על ידי יהודי נאמן
23 אוקטובר 2019, 13:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ישיבה בחזרת הש"ץ האם מנהג יכול להשתנות

לי היה הערה, שאם אכן צריך לעמוד משום שומע כעונה ונחשב כאילו מתפלל, א"כ אף אסור לילך אלא צריך לעמוד כמו בשמונה עשרה. וזה לא שמענו. וצריך ביאור מה החילוק?
על ידי יהודי נאמן
23 אוקטובר 2019, 14:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: על מה השמחה הגדולה בשמחת תורה

אכן ועפ"ז מובן מה המחלוקת במה מפטירין, עי' גמ' מגילה שם ובתוס', ובר"מ הנ"ל פי"ג מתפילה הי"ב, וע"ע בסוף ספר אהבה ב"ענינות שנהגו רב העם לקרות מן הנביאים" כך מיישב המשך חכמה את קושיית התוס' למה בגמרא דידן כתוב שמפטירין במלכים ואילו מנהג דידן שמפטירין בפרק א' דיהושע עיי"ש במשך חכמה פר' וזאת הברכה דבר נ...
על ידי יהודי נאמן
24 אוקטובר 2019, 16:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הזיק אתרוג יקר ערך - האם יכול להיפטר במחיר אתרוג כשר ?

אחד פעם שאל איך הדין הזיק קופסא של אתרוג א' א' שמחירה קצוב לדוגמא 100 שח. בסופו של דבר התברר שהאתרוג שם שווה פחות מכך. אך למעשה זה המחיר כל זמן שהוא נמכר בקופסא סגורה. וכן להיפך.
על ידי יהודי נאמן
24 אוקטובר 2019, 16:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הזיק אתרוג יקר ערך - האם יכול להיפטר במחיר אתרוג כשר ?

אחד פעם שאל איך הדין הזיק קופסא של אתרוג א' א' שמחירה קצוב לדוגמא 100 שח. בסופו של דבר התברר שהאתרוג שם שווה פחות מכך. אך למעשה זה המחיר כל זמן שהוא נמכר בקופסא סגורה. וכן להיפך. הרי המחיר 100 הוא טעות, ואם הקונה יוכיח זאת למוכר הוא יצטרך להחזיר לו חלק מהכסף. אז פשוט שהמחיר האמיתי הוא פחות ממאה. צו...
על ידי יהודי נאמן
24 אוקטובר 2019, 22:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם קין והבל גם חטאו ואכלו מעץ הדעת?

לכאורה לפי המבואר בחז"ל שקין והבל נולדו עוד קודם החטא א"כ למה נגזרה עליהם מיתה? ועל כרחך שאף הם אכלו מעץ הדעת וצ"ע. ראיתי את הויכוח המתנהל כאן ולי דווקא עולה רעיון נחמד שבאמת על קין והבל לא נגזרה מיתה אמנם הבל נהרג על ידי קין וקין נהרג בגלל שרצח אבל לא היה כאן מיתה טבעית אמנם מובן שיש לחלוק על זה ש...
על ידי יהודי נאמן
24 אוקטובר 2019, 22:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם קין והבל גם חטאו ואכלו מעץ הדעת?

כרם כתב:
24 אוקטובר 2019, 22:08
אם התירוץ מספיק על הבל וקין עצמם, אבל על דורותיו של קין מה נאמר, מפני מה נגזרה מיתה עליהם?
תרגמא אליבא דאיש וילנא, יש לומר שהם אכן נולדו רק לאחר שהרג את הבל וכבר נקנסה עליו מיתה. וכך הרי משמע שלא מצינו שלהבל היה ילדים, וא"כ גם לקין לא היה עוד ילדים באותו הזמן.
 
על ידי יהודי נאמן
24 אוקטובר 2019, 22:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגר"נ קרליץ

ההשוואה פה לא כך נכונה. מרן הגרי"ש הרי אמר שיעור מידי יום ביומו. וכן היה אומר בתפארת בחורים דברי אגדה. אלא שברבים היה לו אימתא דציבורא.
מספרים שמרן הרב שך רצה שהרב אלישיב ידבר באחד הכינוסים, והגריש"א סירב, אבל בכל זאת הוא הכין על פתק דרשה קצרה למקרה שהוא יהיה מוכרח לדבר..
על ידי יהודי נאמן
25 אוקטובר 2019, 14:08
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי יהודי נאמן
26 אוקטובר 2019, 22:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם קין והבל גם חטאו ואכלו מעץ הדעת?

אני סבור שכל הענין שהביאו פה מהפרקי דר"א ועוד אינו לפי קטנותינו ואין אנו ברי השגה כלל בענינים אלו אפילו כדי לדבר עליהם.
על ידי יהודי נאמן
27 אוקטובר 2019, 07:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בראשית - דווקא קין חי הכי הרבה שנים

פלא בעיני מה שמצטט החת"ס שנאבד זרעו של קין. הלא כתב רש"י על אחות תובל קין - נעמה שהיא אשת נח. נעמה היא מצאצאי קין, ולמדנו איפה כי כל בני האדם שנותרו בעולם לאחר המבול - צאצאי קין הם. ופלא שאומרים בפשטות כי כלה זרעו של קין. ומצוה ליישב. הערה יפה, אבל כמדומה שלשון זה שנכרת כל זרעו מופיע ברמב"ן ואולי א...
על ידי יהודי נאמן
29 אוקטובר 2019, 08:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טעויות של גננות - מתי נבראו המים?

אברהם העברי כתב:
28 אוקטובר 2019, 23:53
אין בכלל התייחסות לבריאת המים ולא רק באיזה יום נברא אלא הפסוק מדבר על המים בסתמא בלי לפרט כמו שאין התייחסות לבריאת הארץ
יש להעיר, שגם לחושך אין התייחסות, ואעפ"כ - 'יוצר אור ובורא חושך' וכידוע מדברי הגר"א ועוד שהחושך הוא בריאה ולא העדר.
 
על ידי יהודי נאמן
29 אוקטובר 2019, 11:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בעלות על פסקים ועובדות

נכון מאוד. מילא פסק שניתן באופן פרטי עוד אפשר לומר שמא לא רצה לפרסם את זה, [אלא שאם כן גם בניו לא יוכלו לפרסם זאת..] אבל סיפור עליו מה הקשר? וכי בחייו היה צריך לבקש רשות ממנו? בזמנו יצא ספר השקדן בחיי מרן הגרי"ש וידוע שהוא מאוד כעס על כך, אך ברור שלא משום דיני ממונות. יש לחקור לשיטתם האם הבכור נוטל ...
על ידי יהודי נאמן
29 אוקטובר 2019, 21:31
עבור לפורום
עבור לנושא

נח - תכלית בניית התיבה

פרק ו' פסוק י"ד עשה לך תיבת עצי גופר וברש"י הרבה ריוח והצלה לפניו ולמה הטריחו בבנין זה ולמה הטריחו בבנין זה, כדי שיראוהו אנשי דור המבול עוסק בה ק"כ שנה, ושואלין אותו מה זאת לך, והוא אומר להם עתיד הקב"ה להביא מבול לעולם, אולי ישובו ראיתי פעם בדברי הרבי מלובביץ.  שהדבר מדוקדק היטב בפסוקים שבניית התיב...
על ידי יהודי נאמן
30 אוקטובר 2019, 13:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הורדת ריח בואש

שניאור כתב:
30 אוקטובר 2019, 13:45
בבא קמא כתב:
30 אוקטובר 2019, 13:29
אתה באמת קונה את השטות הזו? יש אחד שהלך להפגנה כדי לקבל חליפה חדשה? 
זו השמצה אנטישמית.
כל הסיפור של העשיר לא היה ולא נברא רק משל של המשמיצים.
הם יושבים בביתם רגל על רגל, ומשמיצים את ההולכים במסירות נפש ממש כמו האנטישמים שהאשימו את היהודים שהכל הם עושים בשביל כסף.
 
על ידי יהודי נאמן
31 אוקטובר 2019, 20:25
עבור לפורום
עבור לנושא

גליון רוממות פרשת נח

גליון רוממות פרשת נח תשפ.pdf
על ידי יהודי נאמן
02 נובמבר 2019, 20:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מהיכן למד רש"י שהיונה היתה/היה זכר

מכל מלמדי השכלתי כתב:
02 נובמבר 2019, 20:06
רשי למד ממ"ש טרף ולא טרפה.
לא מבין מה רשה לך על זה. הרבה פעמים התורה ממעטת במילות קישור כדוגמת אלו שהצעת.
אבל טָרָף בשתי קמצים הוא לא פועַל, לכאורה הוא שם דבר.
 
על ידי יהודי נאמן
03 נובמבר 2019, 13:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מהיכן למד רש"י שהיונה היתה/היה זכר

א. מצאנו 'טָרָף' במשמע עָלֶה: 'כָּל טַרְפֵּי צִמְחָהּ תִּיבָשׁ', אך לאחר 'עֲלֵה־זַיִת' משמע זה לא יתכן. ב. פירוש התרגום 'טָרוּף' קשה, שכן לא מצאנו בינוני פעול בשני קמצים. ג. ובהכרח פֹּעַל עָבָר הוא. ואף על פי שעה"פ נקודה בקמץ, מצאנו דוגמתה: 'וְהוּא טָרָף וְיִרְפָּאֵנוּ', וכיוצא בה הרבה. ד. אלא שלנו...
על ידי יהודי נאמן
05 נובמבר 2019, 13:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היתר לפרסום מו"מ בעלון שבת

הרי ברור שהמפרסם מפרסם שם על מנת שיקראו את הפרסומת. ולשם זה הם משלמים למוציא העלון.
על ידי יהודי נאמן
08 נובמבר 2019, 09:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שחיטת מי שמאמין שהתגלה המשיח

בורות. יושבים כאן אנשים שלא מבינים את השפה והקודים של תורת חסידות חב"ד, לא למדו מימיהם מאמר בליקוטי תורה במשך ארבע חמש שעות (גילוי נאות - אני כן למדתי, כמה וכמה פעמים), ומדברים על אחד מצדיקי הדור הקודם, שגדולי ישראל (חוץ מגדולי חוגים מסוימים) חרדו לשמעו, יהודי שהיה בקי עצום בכל מכמני התורה הקדושה נ...