החיפוש הניב 19 תוצאות

חזור

על ידי יעבץ
21 פברואר 2016, 22:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פסיקים בתפילה ובברכות

אבינו רעינו: זכור לי ירושלמי בענין זה, ויש המחלקים בין שבת ליום חול. לצערי כעת איני זוכר יותר. אבל המתעניינים אולי ימצאו מקום לחפש. והשב העבודה - ואישי ישראל: זה כבר תלוי בשאלה הגדולה על הפשט במילים אלו. יש כמה באורים והפיסוק משתנה בהתאם. בברכת מודים: אכן גם בזה יש דעות. ואני שמעתי להוכיח שהמילים לד...
על ידי יושבי יעבץ
07 מאי 2018, 14:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קדושת ציון

ולאחר שעברתי ברפרוף על שאר הדברים שנאמרו כאן, וראיתי התייחסות לספה"ק 'ויואל משה' כספר השקפה קיצונית... הנני בכאן לשבור את המיתוס... הספר הנ"ל הוא ספר 'הלכה' גרידא, ואין לה שום קשר להשקפה... המחבר הגדול דן כדרכה של תורה מפי ספרים וסופרים על 'דיני' שלש שבועות'. על 'דיני' ישוב אר"י' ועל 'דיני' לשה"ק -...
על ידי מאן דהו
11 מרץ 2019, 01:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד?? במלבי"ם כתוב אחרת

כתב המלבי"ם (דברים פרק כו יא) יא ושמחת. בספרי אמרו ושמחת בשעת שמחה, פירוש שלא צוה ה' להיות שמח רק בעת שמחה ע"ד הכתוב ביום טובה היה בטוב (קהלת ז' יד) שהוא מעצרת עד החג שאז זמן אסיפת התבואה והפירות אבל לא אחר החג: שני סוגי שמחה שמחה הכתובה בתורה היא כוללת בשר ויין וככל הנראה בזה אמורים דברי המלבי"ם
על ידי בן של רב
26 יוני 2019, 00:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבי יצחק שלמה זילברמן?

בענין לפרוס על שמע שמעתי שפעם מישהו שם עורר על לא תתגודדו ור׳ אלי׳ זילברמן מסר על זה שיעור בישיבה שם ויצא ששאר הדברים שלהם זה בסדר חוץ מזה ולכן הפסיקו תענוג! מי שלא מלקק את האצבעות לקרוא על קהילה כזו שכך חוזרת בה - לא טעם מימיו את טעמה העדין של אהבת אמת והודאה על האמת!  וכעת שלחו לי את מה שבאמת כול...
על ידי בן של רב
26 יוני 2019, 01:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבי יצחק שלמה זילברמן?

כשהרמב"ם כתב קבל האמת ממי שאמרה, הוא התכוין לאריסטו. היום היינו מקבלים? או שהיינו טוענים את כל טענות ההבל החמקניות.  (וידוע שאכן הוא באמת מביא המון ממנו בלי להזכיר את שמו).  ואותו הרמב"ם ממש גם ידע לצאת בחרב ובחנית כשהאמת חמקה לה מתחת אצילי ידיו של מאן דהו.. אם היה לי אומץ הייתי מקיים מצות עשה דאור...
על ידי איש ווילנא
01 יולי 2019, 02:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבי יצחק שלמה זילברמן?

היום יצא לי לשוחח עם אחד מצאצאי הגראי"ל על זה. והוא סיפר שהרב יחיאל בן הגרי"ש זילברמן היה מגיע מידי פעם לגראי"ל לגבי ענינים שונים.  ופעם שאל אותו הגראי"ל איך אתה לא מפחד להסתובב בין הערבים?  והוא ענה: הרי אני מסתובב עם תפילין!  יתכן שהגראי"ל חשש שהוא מקום סכנה ובאמת ידוע שהרב שך גם כן חשש לזה ולא ה...
על ידי בן של רב
29 יולי 2019, 14:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תרגום המילה "להתפאר" הינו "לאשתבחא" וא"כ מדוע אומרים בקדיש "ישתבח ויתפאר" ?

לשון הקודש עשירה מאוד. יש בה הרבה דקויות שנאבדו מאיתנו, אבל לעולם אין כפל לשונות סתם. יש קצת דוגמאות המבדילות בין מילים נרדפות שכתבו הגר"א והמלבי"ם וכדו'. אבל הארמית אולי לא מדוקדקת עד כדי כך - כי אין אפשרות לתרגם במילים שלא קיימות ובדקויות שלא מענינות את הקורא וכו'. ומסתבר שכל תרגום אינו צמוד למקור...
על ידי אמונת אומן
27 ספטמבר 2019, 10:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עצומה נגד השימוש בחשמל בשבת

בחז"ל משמע שיש חסרון בדור ששופט את שופתיו, זאת אומרת במקום לקבל תוכחה הם אומרים להמוכיח עד שתאמר לי טול קיסם מבין שיני טול קורה מבין עיניך. וזה טענה על זה שמקבל תוכחה שבמקום להתמודד עם התוכחה עונה על זה שהשני הוא בדרגא יותר נמוך. וצ"ע על האדמו"ר  מצות תוכחה היא לגרום לשני להתחזק בקיום התורה והמצוות...
על ידי יושבי יעבץ
02 אוקטובר 2019, 16:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבי יצחק שלמה זילברמן?

אשכול מגוון ומרתק ראיתי כאן כמה פניות של קוראים - מיהו ומהו הרב זילברמן - פרטו לנו? אינני יודע לתייג את כל המגיבים למשפחותיהם וקהילותיהם על אף שראיתי שיש שנהגו לעשות כן, וכמו שכתבו על 'בן של רב' שהוא תלמידו של הרב זילברמן, ולענ"ד מתוך דבריו אפשר להוכיח שאיננו כן. אבל אשתדל לסכם בקוים כללים את חלקו ש...
על ידי מממממ
03 אוקטובר 2019, 21:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבי יצחק שלמה זילברמן?

רק הערת אגב העלון 'קדושת ציון' איננו עלון רשמי של קהילה זו הוא יוצא לאור ע"י אחד מבני הקהילה בתור יוזמה פרטית בדעותיו הוא אינו משתייך דוקא לקהילה, ולכן אין לשייך את מה שנאמר שם לדעתם של 'זילברמן' אמנם אין ריחוק כ"כ גדול ביניהם... אני הבנתי שלא שרק לא עלון רשמי. אלא בכלל לא מיצג את דעותיהם. מדובר בא...
על ידי מיקי
05 אוקטובר 2019, 23:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: השתתפות הציבור באמירת זכרנו לחיים

מלמד להועיל כתב: ↑לפני 41 דקות יעקב שלם כתב: ↑לפני 43 דקות מסברא פשוט שיאמר מדין מנהג המקום אז לפי דבריך צריך גם להתפלל בנוסח שלהם את כל התפילה? פשוט לי עכ"פ שהמנהג לא ככה אינו דומה תפילה שמתפלל ואין איש יודע מה אמר ובאיזה נוסח התפלל לאופן ש'אינו' משתתף בתפילת הציבור. ובקיצור: יש הבדל בין שינוי נוס...
על ידי שאר לעמו
06 אוקטובר 2019, 19:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חתן בשנה ראשונה בסוכה

לא מצטער שאינו חייב לעלות לסוכתו, אלא לא לישן בה כלל כל שבעה לא הבנתי מה שייך שבגלל שהיא מצטערת הוא פטור מסוכה מסתמא איש כזה היה מחויב למצא לבנות סוכה לו ולאשתו. עיין רמ"א תרלט ב (העתקתי מויקיטקסט) הגה: ומה שנוהגין להקל עכשיו בשינה שאין ישנים בסוכה רק המדקדקין במצות יש אומרים משום צינה דיש צער לישן...
על ידי ידידיה
06 אוקטובר 2019, 22:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עצומה נגד השימוש בחשמל בשבת

בשולי הויכוח התינוקי שמתנהל כאן: בהרבה מקרים, אני מעריך הרבה יותר את זה שאינו חושב כמוני, ולוקח את שיטתו ברצינות וחולק עלי בתוקף, [למשל אם הוא חסיד ואני ליטאי לא יתכן לי לגשת לעמוד בלי מקוה וגרטל וכדו', או שאם אני חסיד והוא ליטאי לא יתן לשתות בביהכנ"ס שלו לפני התפילה] מאשר זה שנוהג אחרת ממני אבל חוש...
על ידי רמתים צופים
07 אוקטובר 2019, 21:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טהרת האתרוג ואתרוג המורכב

אאא כתב:
04 אוקטובר 2019, 03:27
מה עדיף, אתרוג מרוקאי שגדל בפועל במרוקו,
או אתרוג מרוקאי שגדל בארץ?

איזה מעליותא יש בזה שגדל במרוקו?
אדרבה, לפי פשטא דקרא עיקר קיום המצווה היא בנטילת ארבעת המינים הגדלים באר"י - באספכם את תבואת הארץ.
וכן ידוע מגדולי ישראל באירופה שלפני השואה שטרחו לקבל אתרוג מאר"י.
על ידי אבר כיונה
05 נובמבר 2019, 08:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הערה חשובה בדקדוק בפרשת זכור וקריאת המגילה

מתוך ספר הדקדוק לר' נתנאל טראב מסלתון, מחכמי סוריה לפני כמאה שנה:
http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.asp ... 37&hilite=
על ידי מנהל פורום אקטואליה
03 פברואר 2020, 14:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

נראה שהנושא מוצה די והותר.

כל מי שיש לו משהו "חדש", אדרבא.

ניתן לפנות אלי בהודעה פרטית.
על ידי איש ווילנא
23 אפריל 2020, 15:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספרו של הרב ענבל על פורים

נראה שיש לכותבים פה הרבה כתבים של הרב יהושע ענבל אולי [אם יוכלו] יעלו את כולם לטובת הציבור  בשביל מה???? זה סתם יגרום לעצבים מיותרים וחבל רוב כתביו נכתבו לעצמו ולפורום מצומצם של חברים שדעותיהם (המשונות) משיקות אי"ז הוגן לקרוא דבר שנכתב למגזר מסוים ולכעוס על הכותב כיון שזה פוגע בך הספרים והמאמרים שנ...
על ידי שאר לעמו
05 מאי 2020, 18:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חומר ביטול הילולא דרשב"י - מדברי החיד"א זי"ע ועוד

ביטול בתי כנסת ובתי מדרש, כבר לא אסון, מה האסון - חגיגות מירון..
כל אחד והפוקוס שלו. כ"א והיהדות שלו ה"י.
על ידי אברך
24 אוגוסט 2020, 23:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: משטח המגע לא קולט שתי אצבעות

אברהם העברי כתב:
23 אוגוסט 2020, 15:34
אברך כתב:
23 אוגוסט 2020, 15:11
של איזה חברה המחשב? ומה הדגם?
אסוס (ASUS) דגם X205T
ייש"כ גדול
תנסה להוריד מכאן, לחלץ ולהתקין, ותעדכן.