החיפוש הניב 8 תוצאות

חזור

על ידי נשמה ענייה
23 ספטמבר 2019, 14:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לעשות רצונו ולעבדו בלבב שלם, האם יש דבר כזה - "לעשות רצון צדיק"?

ודאי שרצון הצדיק בפני עצמו אין מצווה לעשות אך קיים מושג של צדיק אמת שביטל רצונותיו וכל רצונו בכל נושא הוא רק לכבוד הבורא כמבואר בתניא ובשאר ספרים ואם כן עשיית רצונו היא למען שמו יתברך שעל ידו אנו יודעים מה רצונו יתברך
על ידי נשמה ענייה
23 ספטמבר 2019, 14:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עבודת התפילה של חסידות קרלין בפרט והציבור כולו בכלל, בימינו זה עדיין מכובד או שצריך לשנות סגנון?

להגיד שכיום זה לא מתאים ופעם כן כי היום זה לא מקובל הרי גם בתקופת הבית אהרן מקארלין לא היה דבר זה מקובל בכל האזור של חסידי קארלין כמו בסלונים ליובאויטש ועוד חסידויות רוסיות/ליטאיות ובל אופן זה ףהיה המנהג אז מה המקום לדיון?
על ידי נשמה ענייה
23 ספטמבר 2019, 15:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עבודת התפילה של חסידות קרלין בפרט והציבור כולו בכלל, בימינו זה עדיין מכובד או שצריך לשנות סגנון?

קשה לומר שהיה מכובד לצעוק לפני מלך בכלל כל הצורה של תפילה בהתלהבות כמו בויזניץ ועוד חסידוית לא מקובל לעמוד כך בפני מלך
על ידי נשמה ענייה
24 ספטמבר 2019, 22:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לדעת כמה עלים יש בעץ

כל מסופר גם על הרה''ק רבי צדוק הכהן מלובלין זכור לי כי יש מובא הסיפור והסבר בספר שם משמואל לא זוכר כרגע איפה שם
על ידי נשמה ענייה
02 אוקטובר 2019, 04:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אתאיזם וז' מצוות בני נח

רמב"ם הל' מלכים פ"ח הי"א כל המקבל שבע מצות ונזהר לעשותן הרי זה מחסידי אומות העולם, ויש לו חלק לעולם הבא, והוא שיקבל אותן ויעשה אותן מפני שצוה בהן הקדוש ברוך הוא בתורה והודיענו על ידי משה רבינו שבני נח מקודם נצטוו בהן, אבל אם עשאן מפני הכרע הדעת אין זה גר תושב ואינו מחסידי אומות העולם ולא מחכמיהם. ו...
על ידי נשמה ענייה
11 אוקטובר 2019, 03:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשה נהגת

יש מישהו שיכול לומר בודאות מוחלטת שעדיף לנסוע באוטובוסים לחכות בתחנות אם גברים חילונים וערבים מאשר לנהוג ברכב? אולי (רק מעלה סברא) הרב וואזנר דיבר במקומות שבהם יש סוג של הפרדה באוטובוסים ובתחנות כמו בני ברק אבל לא בשאר הארץ אני כירושלמי שואל למי שמכיר קו 33 16 39 1 26 כל אלה קווים שנוסעים בהם גברים ...
על ידי נשמה ענייה
18 אוקטובר 2019, 08:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאילת אייפון כדי לסרב ולבזות בעליו

לעניות דעתי הנושא הוא האם ניתן לגרום לילד לבזות מישהו בשם ''חינוך'' מה חינוך בזה? מה אם חינוך לבין אדם לחברו ? לא שאני בעד אייפונים אבל צריך לשים לב לא להפוך את הילדים לחיות בשם החינוך לטוהר התקשורת