החיפוש הניב 4 תוצאות

חזור

על ידי כלפי ליא
16 יולי 2019, 21:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרה היסטוריה בעיתונות החרדית

אין לזה שום קשר לעולם קדמון שהוא כפירה רח"ל הם טוענים עפ"י הידע שלהם מהממצאים בשטח, שגיל העולם גבוה יותר ממה שנמסר לנו עפ"י פסוקי התורה. ולומר דברים כאלה אין זה כפירה לא באף אחד מי"ג עיקרים, אלא התנגשות עם מסורת דידן ופשט פסוקי התורה שהם הידע הקובע. זה לא דרך לומר עפ"ל, כי לא זה מה שיעזור. הטיעון ה...
על ידי יוסף יוסף
26 ספטמבר 2019, 11:24
עבור לפורום
עבור לנושא

אשה נהגת

האם מותר לעלות על אוטובוס שהנהגת היא אשה?
אולי יש באיזה איסור שלא ידוע לי.
על ידי יוסף יצחק
02 אוקטובר 2019, 01:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אתאיזם וז' מצוות בני נח

רמב"ם הל' מלכים פ"ח הי"א כל המקבל שבע מצות ונזהר לעשותן הרי זה מחסידי אומות העולם, ויש לו חלק לעולם הבא, והוא שיקבל אותן ויעשה אותן מפני שצוה בהן הקדוש ברוך הוא בתורה והודיענו על ידי משה רבינו שבני נח מקודם נצטוו בהן, אבל אם עשאן מפני הכרע הדעת אין זה גר תושב ואינו מחסידי אומות העולם ולא מחכמיהם. וע...
על ידי נפתולי
15 אוקטובר 2019, 11:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקומות קדושים וכדומה שאינם נכונים

א. יש בחברון ליד המדרגה השביעית מקום שכתוב עליו קבר הרמבן מה המקור לכך?( זכור לי שיש שם בשלט איזשהו מקור) לכאורה מעיון במקורות, הרי יש לנו את הראיה החזקה ביותר שהוא נקבר בחברון, שכן לא מדובר באיזה ספר מסעות, אלא בדברים מפורשים שכותב הרמב"ן בעצמו באגרת לבנו שכתב בירושלים בשנת ה' אלפים כ"ז וזה לשונו:...