החיפוש הניב 18 תוצאות

חזור

על ידי עוד-אחד
24 ספטמבר 2019, 19:20
עבור לפורום
עבור לנושא

חדש אסור מן התורה?

ידוע הביטוי בשם החת"ס שכתב כן נגד חידושים במנהגי התפילות או לימוד התורה. אמנם מצאת כעין זה ברמב"ם בשו"ת ששנאל על מי שרקם פסוקים בטלית, ומחה בו אחד ולא שמע לו, והרמב"ם כתב שעושה איסור בזה שרקם ובזה שלא שמע לרב. ואחד הטענות של הרמב"ם היתה שזה "חדש"... וזה לשונו בסימן ז': " ועוד כי המעשה הזה הוא חדש לא...
על ידי עוד-אחד
24 ספטמבר 2019, 19:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אמונת חכמים להלכה!!!

כשאדם בר דעת רואה שהמציאות מתנגשת עם ההשקפה שלו, הרי אם הוא ישר הוא יודה שכנראה טעה בהשקפתו, או לפחות בהסקת מסקנות מסויימות ממנה. וזאת משום שיורת מסתבר שהמציאות צודקת, מאשר ההשקפה (גם אם היא "השקפה טהורה"). אבל מי שלא ישר, יעדיף - כמו מוחמד - להאחז בעמדתו ולהתכחש למציאות, וכאשר עינינו רואות בכל יום...
על ידי עוד-אחד
24 ספטמבר 2019, 20:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ניקים כפולים

האמת, בפורום אחר, לא פה יש לי שני ניקים, אך הסיבה היא, כי בניק האחד נחשפה זהותי האמיתית לכמה מחברי הפורום ואי לכך פתחתי ניק נוסף במקרה וארצה להישאר אנונימי. זה בסדר? לא על זה דובר. דובר על שימוש בכמה ניקים במקביל. אכן נראה לי שיש לדון לזכות. א. לפעמים הוא רוצה להשתמש מכל מכשיר בניק אחר כי זה כבר שמ...
על ידי עוד-אחד
25 ספטמבר 2019, 21:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מאמר נוקב על לימודי האקדמיה

ושוב להוציא את עצמי מדי חשד. אני לא מכריע כלום בנושא הזה. ואין לי שום מטרה שמישהו יתקרר בחומר האיסור ללכת לאקדמיה או להכניס בסמינרים לימודים שנאסרו. אלא רק מטרתי לשמור על כבוד גדולי הדור הידועים בציבור כגדולי הדור. ושלא כל אחד יחשוב את עצמו ל"מבין" על סמך קריאת מאמרים בעיתונים כל-שהם. אמנם לגבי הויכ...
על ידי עוד-אחד
26 ספטמבר 2019, 09:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תקנון משמר התורה

מבקש אמת כתב:
26 ספטמבר 2019, 01:18
אם יש מישהו שבא לנגח, זה אלו שמפיצים מודעות שמי שלא נוהג כפי שנראה להם הוא עבריין.
בזה אני מסכים
על ידי עוד-אחד
26 ספטמבר 2019, 13:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אמונת חכמים להלכה!!!

זה לא התורה המצויה עתה בידינו ? אז מה זה כן התורה. רק תורה שבכתב? רק המשניות ? הזוהר ? הגמרא ? הגאונים ? הראשונים ? השו"ע ? היכן מסורת התורה נעצרה ? עיין ברמב"ם בהקדמה, ומובא באורחות צדיקים. נראה משם שרק המשנה היא הלכה למשה מסיני והגמרא היא פירושה. אבל יש להתבונן בדבריו שכתב: "הואיל וכל אותן הדברים...
על ידי עוד-אחד
26 ספטמבר 2019, 13:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תקנון משמר התורה

מי ששכלו ברמה נמוכה, חושב שהעיקר תלוי בדיבורים גבוהים ונעלים, אפילו אם אין להם קשר למציאות, העיקר שהשפה גבוהה. אצלו הקב"ה נמצא ברוח, ברעש ובאש. מי ששכלו ברמה גבוהה יותר, מבין שמעט אמת המתחבאת בפינה הרחק מאור הזרקורים, עדיפה עשרת מונים מהרבה דיבורים נמלצים בלי חיבור אמיתי. אצלו הקב"ה נמצא ב"קול דממה...
על ידי עוד-אחד
26 ספטמבר 2019, 20:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אמונת חכמים להלכה!!!

כלומר סגנון הלימוד של הגר"ח, הגרי"ז, הגרש"ש, הברכת שמואל, הגר"נ פרצוביץ, הרוגוטשובער, האבני נזר וכיו"ב - כולם ניתנו למשה מסיני? מנין לך זאת? אני סומך עליך שאם תרצה, תמצא את המקור לכך בעצמך. ומה שכתבת שאם יש מחלוקת כבר לא מחוייבים להאמין שאחד מהם מן השמיים אני חושב שיש לומר על זה, "ישתקע הדבר ולא יא...
על ידי עוד-אחד
26 ספטמבר 2019, 21:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סוטה כב. למדנו קיבול שכר מאלמנה

לגבי על מנת לקבל פרס, יש חידוש במהרש"א בסוטה י"ד שאם לא מחוייב בדבר ורוצה לחייב את עצמו כדי שיקבל שכר, אינו בכלל המשמשים על מנת לקבל פרס.
על ידי עוד-אחד
26 ספטמבר 2019, 21:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תקנון משמר התורה

מה שאני תמה הוא למה הוא לא מסכים שעדיין יש בזה צורך ולפעמים זה הלכה. הרי חלק גדול מן הציבור הוא פשוט שלא מתפנה למחשבות גבוהות, וזו עובדה שלא ניתנת לשינוי בקבילה על אופיים, ולא ניתן להנהיג ציבור בלי גדרים ואמונת חכמים פשוטה (דהיינו לשמוע בקול הגדולים), ופחד מעונשים. אם אני מבין נכון, בעיקר איכפת לו ...
על ידי עוד-אחד
26 ספטמבר 2019, 21:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עורכים תורניים המעוניינים להשתתף בפרוייקט אדיר

בעצם לא, המילים הדומות בתחילת הכתובת הטעו אותי.
על ידי עוד-אחד
26 ספטמבר 2019, 22:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אמונת חכמים להלכה!!!

אני רואה כעת שבסוף ההודעה כתבת כעין דבריי (אני לא יודע למה לא ראיתי את זה קודם). אבל אני הוספתי יותר, שזה בכלל נמצא בכח במה שנאמר. וכעין מה שאמרו "כיון שניתן ק"ו לידרש כמאן דאיתמר ליה דמי"
על ידי עוד-אחד
26 ספטמבר 2019, 22:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תקנון משמר התורה

ממילא המצב הוא שכמעט בכל נושא הלכתי, ובודאי השקפתי, יש דעות שונות וצדדים שונים ומנהגים שונים. בהחלט ראוי לדון ולהתווכח מהי הדרך הנכונה, הן בהלכה והן בהשקפה, וכדרכה של תורה - "את והב בסופה". אבל ישנם רבים שלא מסוגלים להפנים את הרעיון הזה שאין סמכות אחידה לכלל ישראל, ואין דרך לקבוע מהי האמת הברורה לל...
על ידי עוד-אחד
27 ספטמבר 2019, 10:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אמונת חכמים להלכה!!!

כלומר סגנון הלימוד של הגר"ח, הגרי"ז, הגרש"ש, הברכת שמואל, הגר"נ פרצוביץ, הרוגוטשובער, האבני נזר וכיו"ב - כולם ניתנו למשה מסיני? מנין לך זאת? אני סומך עליך שאם תרצה, תמצא את המקור לכך בעצמך. ומה שכתבת שאם יש מחלוקת כבר לא מחוייבים להאמין שאחד מהם מן השמיים אני חושב שיש לומר על זה, "ישתקע הדבר ולא יא...
על ידי עוד-אחד
27 ספטמבר 2019, 10:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אמונת חכמים להלכה!!!

ועי' ברש''י על מה שאמרו 'אלו ואלו דברי אלוקים חיים' ותמצא [אי] נחת. למה אתה מתכוין? חיפשתי בגוגל ולא מצאתי. אמנם באמת זכור לי שראיתי פעם ברש"י שאם יש מחלוקות בין שני תלמידים מה אמר רבם, חייב להיות שרק אחד נכון ולא השני, אני לא זוכר איפוה זה. וזה באמת צריך ביאור שאם כן במחלוקת ב"ש וב"ה שאמרו הלכה כב...
על ידי עוד-אחד
27 ספטמבר 2019, 10:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הערות על הקונטרס "חותם של זהב"

מע"כ מכובדנו 'דיין'. אתה צודק לגמרי, אבל הפורום לא נועד להטיף את האג'נדה שלך. זה אתה יכול לעשות בין קורות ביתך. הפורום מטרתו לפלפל בחכמה. ומי שהוא חד צדדי מיותר לו שייכנס לפה. אלא מאי בכל אופן כתבת דבר מנקודת מבט שלך, וחו"ר ורבני הפורום דנים. זו כן התועלת, אף שאתה לא מכיל אותה.. והחזו"א אכן לא הרצה...
על ידי עוד-אחד
27 ספטמבר 2019, 10:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הערות על הקונטרס "חותם של זהב"

זה נראה שאתה ממש משתוקק להוכיח שזה לא התכלת האמיתי. מטעמי השקפה? כבוד רבותיך? בושה ללבוש בגלוי? חלחלה מהמחשבה להיות שונה? פחד ללבוש בסתר שמא יתגלה? השווער? ראש הכולל? סיבה אחרת? כך או כך אתה לא לבד! יש רבבות כמוך. אולי כי באמת נראה לו כך. ואעתיק כאן מה שכתבתי בפרטי (אני רואה ששוחררה לי האפשרות לכתו...